dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm hội thai sản Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... họcCHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ THAI SẢN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Giải pháp thực hiện chế độ thai sản Việt Nam trong thời gian hiện nay. Đứng trước hàng loạt các vướng ... CHẾ ĐỘ THAI SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY. I. Những thành tựuTình hình thực hiện chế độ thai sản của Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Sau gần 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn ... ảnh hưởng, họ vẫn được hưởng quyền lợi như bình thường.- Hiện nay trên thế giới quy định thời gian hưởng, chế độ hưởng bảo hiểm hội đối với lao động nữ cũng khác nhiều so với Việt Nam. Hầu...
 • 38
 • 927
 • 3
Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Triết-Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... theo định hớng hội chủ nghĩa. Vậy có quy luật gì, đặc điểm của Nhà nớc pháp quyền mà chủ nghĩa t bản sử dụng thì phù hợp còn Việt Nam lại không vì Việt Nam đi theo chủ nghĩa hội. Điều này ... nh quần chúng nhân dân lao động mất niềm tin vào chế độ hội chủ nghĩa. Để củng cố niềm tin của dân vào Đảng vào hội chủ nghĩa thì lợi ích mang lại từ phĩa hội chủ nghĩa phải ngày càng ... hớng xà hội chủ nghĩa. Đi theo định hớng hội chủ nghĩa là đi đến mục tiêu không còn áp bức bóc lột, đi tới chế độ công hu các t liệu sản xuất thực hiện đợc công bằng hội và xà hội có...
 • 23
 • 1,672
 • 4
Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... nguyên, tệ nạn hội v.v 1.2 Nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa 1.2.1. Định hớng hội chủ nghĩa. Đây là khái niệm biểu đạt về mục tiêu và con đờng đi lên chủ nghĩa hội của một ... với mục tiêu xây dựng con ngời hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đà từng nói rằng: "Muốn xây dựng hội chủ nghĩa trớc hết phải có con ngời hội chủ nghĩa. Yếu tố con ngời giữ vai ... hớng hội chủ nghĩa. Trong đó định hớng hội chủ nghĩa là cái đặc thù giữ vai trò chủ đạo, còn kinh tế thị trờng chỉ là hình thức, phơng tiện để nền kinh tế nớc ta tiến lên chủ nghĩa hội. Nền...
 • 29
 • 4,513
 • 15
Vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Kết luận.1dung, phơng pháp dạy và học; thực hiện ... hại)2.3. Xây dựng con ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm ... kì quá độ lên chủ nghĩa hội và ngaycả dới chế độ hội chủ nghĩa, những mâu thuẫn giữa cá nhân và hội vẫn còn tồn tại. Do đó để giải quyết đúng đắn quan hệ cá nhân - hội , cần tránh...
 • 22
 • 1,521
 • 5
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... trường tư bản chủ nghĩa (đã và đang bị phủ định). Đây phải là hệ thống kinh tế thị trường văn minh, đảm bảo định hướng cao về mặt hội, tuân theo nguyên tắc hội hoá – hội chủ nghĩa. Như ... kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam. 2.1.Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam được hiểu như thế nào? Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: Kinh tế thị trường ... sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay để nghiên cứu, tìm hiểu.Để hoàn thành bài viết này, em đã nhận được sự hướng...
 • 24
 • 2,224
 • 7
Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... nh quần chúng nhân dân lao động mất niềm tin vào chế độ hội chủ nghĩa. Để củng cố niềm tin của dân vào Đảng vào hội chủ nghĩa thì lợi ích mang lại từ phĩa hội chủ nghĩa phải ngày càng ... hớng xà hội chủ nghĩa. Đi theo định hớng hội chủ nghĩa là đi đến mục tiêu không còn áp bức bóc lột, đi tới chế độ công hu các t liệu sản xuất thực hiện đợc công bằng hội và xà hội có ... hội chủ nghĩa. 1.1 hội chủ nghĩa là gì ?1.2 Khái niệm về nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. 1.3 Việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định h-ớng hội chủ nghĩa. Nền...
 • 23
 • 537
 • 0
Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... thực hiện hợp đồng. Từ đó chỉ ra các điểm bất hợp lý trong cơ chế áp dụng pháp luật đối với hợp đồng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trờng, định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. ... mà học viên đà chọn đề tài: "Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trờng theo định hớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay& quot; làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ... - Đề xuất định hớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 4. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu của...
 • 89
 • 647
 • 1
vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... hại)2.3. Xây dựng con ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm ... Nam. 2.3. Xây dựng con ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Kết luận.1Lời nói đầuChúng ... kì quá độ lên chủ nghĩa hội và ngaycả dới chế độ hội chủ nghĩa, những mâu thuẫn giữa cá nhân và hội vẫn còn tồn tại. Do đó để giải quyết đúng đắn quan hệ cá nhân - hội , cần tránh...
 • 22
 • 730
 • 0
Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủa nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủa nghĩa Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nhà nớc nớc ta hiện nay 19I. Thực trạng của kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay1 9II. Nguyên nhân 20III. Phơng hớng đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay 203.1. Xắp ... Nhà nớc nớc ta hiện nay I. thực trạng của kinh tế Nhà nớc nớc ta hiện nay. ở nớc ta thành phần kinh tế quốc doanh ( thành phần kinh tế Nhà nớc) từ gần 40 năm trở lại đây khoác áo chủ đạo ... lệ. Họ đà mở ra những xởng thợ, những trung tâm buôn bán thành phố, những ngời giàu có mở xí nghiệp, thuê công nhân và đây là mầm mống của sự ra đời của chủ nghĩa t bản. chủ nghĩa t bản...
 • 36
 • 499
 • 0
Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt nam hiện nay

Lý luận chính trị

... hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đang là vấn đề có vấn đề cần đợc lý giải, phân tích dới góc độ triết họcnhằm tìm ra những giải pháp mang tính lý luận và giá trị thực tiễn cao.- Hiện nay ... bộ, chiếnsĩ Công an trong điều kiện kinh tế thị trờng định hớngxà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay& quot;1. Lý do chọn đề tàiSở dĩ em chọn đề tài khá phức tạp và mang tính nhạy cảm cao trênđây ... mạng tronglực lợng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay. 2.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao đạo đức cách mạng chocán bộ, chiến sĩ công an hiện nay. ở tiết 1 của chơng 2: Sự tác động...
 • 11
 • 3,237
 • 9
VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hại)2.3. Xây dựng con ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm ... việc xây dựng chủ nghĩa hội theo h-ớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay 2.1. Thực trạng Con ngời Việt Nam hiện nay. 2.2. Giải pháp khắc phục những hạn chế của con ngời Việt Nam. 2.3. Xây ... Nam. 2.3. Xây dựng con ngời Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Kết luận.1Website: http://www.docs.vn...
 • 22
 • 812
 • 1

Xem thêm