chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 20062010

chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2006-2010

chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ảnh hưởng của đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2006-2010

Thạc sĩ - Cao học

... bàn thành phố Thái Nguyên - Thực trạng trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 3.3.4 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đến hộ gia đình - Ảnh hưởng CMĐ kinh tế hộ nông ... trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Thái Nguyên - Thực trạng nguyên nhân trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ... Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2006 – 2010 - Đánh giá ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng...
 • 86
 • 780
 • 3
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh bắc ninh

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tác động của đến các nhóm lợi ích ở tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... Chuyển đổi MĐSD ĐNN sang loại đất phi nông nghiệp: Giai đoạn 2001 - 2012 tỉnh Bắc Ninh chuyển 12.385,1 đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp Phần lớn đất phi nông nghiệp tăng thêm từ đất sản ... nghiệm nông nghiệp gọi ruộng đất 2.1.1.2 Khái niệm chuyển đổi MĐSD ĐNN Chuyển đổi MĐSD đất thay đổi MĐSD đất Chuyển đổi MĐSD ĐNN phạm trù hẹp hơn, thay đổi MĐSD đất, mục đích ĐNN sang mục đích nông ... Bởi ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể sử dụng đất trình chuyển đổi MĐSD đất + Định giá cho thuê khu, cụm công nghiệp giá bán đất nền, đất biệt thự khu đô thị: Về nguyên tắc, sử dụng đất vào mục đích...
 • 27
 • 596
 • 1
Thực trạng và nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã sông công giai đoạn 2007  2011

Thực trạng nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã sông công giai đoạn 2007 2011

Nông - Lâm - Ngư

... đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Thị xã Sông Công giai đoạn 2007 - 2011 3.3.3 Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Thị xã Sông Công giai đoạn 2007 ... trạng nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị xã Sông Công giai đoạn 2007 - 2011” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ... đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 36 3.3.4 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đến hộ gia đình - Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - Ảnh hưởng đến đời sống xã hội 3.3.5 Đề xuất...
 • 99
 • 1,027
 • 0
thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2008  2012

thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2008 2012

Thạc sĩ - Cao học

... thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 – 2012 - Đánh giá ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đến hộ gia đình - Tìm ... nước đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên - Đánh giá tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2012 - Đánh giá ảnh hưởng chuyển đổi mục ... chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 2.3.4 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp đến hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Ảnh hưởng CMĐ kinh tế hộ nông dân đất nông nghiệp...
 • 99
 • 781
 • 15
Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Kinh tế

... tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012” Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành ... sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 – 2012 - Đánh giá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 – 2012 2.4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến ... mức giao đất thời hạn sử dụng đất; định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất, thu hồi đất; ...
 • 83
 • 638
 • 2
đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008  2012

đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến việc sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008 2012

Thạc sĩ - Cao học

... trạng sử dụng đất năm 2012 thành phố Thái Nguyên 48 Bảng 3.6 Tình hình biến động mục đích sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012 49 Bảng 3.7 Biến động cấu sử dụng ... nh a ô ế n c ích ng ấ nghiệp thành phố Thái Nguyên 48 3.2.2.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đô thị hoá đến chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành phố Thái Nguyên .54 3.3 Ả hư ng củ đ ... dụng đất năm 2009 thành phố Thái Nguyên 43 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thành phố Thái Nguyên 45 Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 thành phố Thái Nguyên...
 • 90
 • 682
 • 2
đánh giá công tác cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2007  2012 và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả

đánh giá công tác cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2007 2012 đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả

Thạc sĩ - Cao học

... THUÊ CHẬM TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 .61 Bảng 3.12 CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THUÊ SAI MỤC ĐÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 ... Ý CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC VI PHẠM KHÁC TRONG SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 .64 Bảng 3.14 KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ... DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 65 Bảng 3.15 Đóng góp cho ngân sách Nhà nước tổ chức thuê đất địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn...
 • 100
 • 687
 • 1
Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 đến 2011

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 đến 2011

Kinh tế

... hình sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007-2011 2.2.4 Định hƣớng giải pháp sử dụng đất có hiệu tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Nguyên ... tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức nước giai đoạn 2007 - 2011 địa bàn thành phố Thái Nguyên .61 3.3 Đánh giá tình hình thực sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Thái Nguyên giai ... 44 3.2.1 Kết giao đất cho tổ chức địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2011 45 3.2.2 Kết cho tổ chức thuê đất sử dụng địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2011...
 • 93
 • 497
 • 1
Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2012

Kinh tế

... giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012" Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 ... từ năm 2008 đến ngày 31/12/2012 địa bàn thành phố Thái Nguyên 33 Bảng 3.1 Tổng hợp loại đất thành phố Thái Nguyên 37 Bảng 3.2 Biến động dân số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005 – ... quyền sử dụng đất địa bàn TP Thái Nguyên 22 1.5.1 Các văn quy phạm pháp luật Thái Nguyên đấu giá quyền sử dụng đất 22 1.5.2 Kết đấu giá quyền SDĐ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008...
 • 81
 • 433
 • 0
Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp pps

Thẩm định phê duyệt phương án thanh chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp pps

Thủ tục hành chính

... 00 đến 17 00 ngày từ thứ hai đến thứ sáu Mô tả bước Tên bước hàng tuần HồThành phần hồ sơ Tờ trình; Thuyết minh phương án lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; Bản đồ tỷ lệ 1/10.000; ... kết quả” Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Địa 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Buổi sáng từ 07 30 đến 11 30; buổi chiều từ Bước 13 00 đến 17 00 ngày ... quy định Đến ngày hẹn trả kết tổ chức mang biên nhận đến Bộ phận Bước tiếp nhận nêu để nhận kết ký vào sổ nhận Thời gian trả hồ sơ: Buổi sáng từ 07 30 đến 11 30; buổi chiều từ 13 00 đến 17 00...
 • 4
 • 593
 • 1
chính sách nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến phát triển nông nghiệp

chính sách nông nghiệp ảnh hưởng của đến phát triển nông nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... K17 Chính sách nông nghiệp ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ địa bàn nông thôn theo phương châm: “ly nông bất ly hương” - Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp ... dựng nông thôn Theo đó, mục tiêu từ đến năm 2011 phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn nước, làm sở để đầu tư xây dựng nông thôn mới, thực mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn ... Chính sách nông nghiệp ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH THỰC TRẠNG NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN: Các khái niệm: 1.1...
 • 13
 • 268
 • 0
phân tích nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thịt heo và gạo của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nha trang

phân tích nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thịt heo gạo của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nha trang

Quản trị kinh doanh

... bò hộ gia đình địa bàn thành phố Nha Trang 0,82 kg S ố trung vị (Median) 0,5 kg, có ngh ĩa có 50% số hộ gia đình sử dụng nhiều 0,82 kg tuần có 50% số hộ gia đình sử dụng 0,82 kg tuần Nhu cầu sử ... thịt heo gạo hộ gia đình địa bàn thành phố Nha Trang” để nghiên cứu cần thiết hữu ích 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích nhu cầu tiêu dùng thịt heo gạo hộ gia đình địa bàn thành phố Nha Trang ... tuần hộ gia đình địa bàn thành phố Nha Trang 113,88 nghìn đồng Số trung vị (Median) 85 nghìn đồng, có nghĩa có 50% số hộ gia đình chi tiêu thịt bò nhiều 85 nghìn đồng/tuần có 50% số hộ gia đình...
 • 62
 • 985
 • 1
“Đánh giá ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu đến môi trường đất tại các kho lưu trữ hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên”

“Đánh giá ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu đến môi trường đất tại các kho lưu trữ hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên”

Công nghệ - Môi trường

... Đất thuộc xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, kho Công ty Vật tư Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên tầng 1m MĐ-HCBVTV-3 Đất thuộc gia đình ông Vương Quốc Hùng xóm Mới xã Thịnh Đức thành phố Thái nguyên, ... kê Thái Nguyên, phòng thống kê thành phố Thái Nguyên, bảng dân số trung bình giai đoạn 1999 – 2010) 4.1.2.3 Những nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội 34 - Thành phố Thái Nguyên có tài nguyên ... địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Đề tài tập trung khảo sát lấy mẫu trạm vật tư nông nghiệp cũ trạm trung chuyển khu chôn hủy rỡ bỏ trạm vật tư nông nghiệp TP Thái Nguyên, tỉnh Thái...
 • 64
 • 1,841
 • 14
nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, tại địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2005 - 2009

nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở, tại địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2005 - 2009

Thạc sĩ - Cao học

... tế xã hội thành phố Thái Nguyên 3.3.2 Tình hình sử dụng quản lý đất đai thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2005-2009 3.3.2.1 Tình hình sử dụng đất 3.3.2.2 Tình hình cấp giấy CN quyền sử dụng đất 3.3.3 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ THU NGUYÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở, TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005-2009 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ ... đoạt đất đai nhƣ sau: a Quyết định mục dích sử dụng đất thông qua việc định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất b Quy định hạn mức giao đất thời hạn sử dụng đất c Quyết định giao...
 • 99
 • 385
 • 0

Xem thêm