chuyển đổi chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tại trường đại học nông nghiệp i theo học chế tín chỉ

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Thạc sĩ - Cao học

... 12 ngành: Đ i học S phạm Toán, Đ i học S phạm Giáo dục tiểu học, Đ i học S phạm Ngữ văn, Đ i học S phạm Giáo dục mần non, Đ i học S phạm Tiếng Anh, Đ i học S phạm Địa lý, Đ i học S phạm KTNN-KTCN-KTGĐ, ... dục Đào tạo, tạo i u kiện học liên thông, học tập suốt đ i cho ng i học Đ i tợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đ i tợng nghiên cứu N i dung chơng trình đào tạo ngành S phạm kỹ thuật trờng Đ i học Hùng ... i u tra, khảo sát để xây dựng mục tiêu n i dung đào tạo 1.3.3 Chơng trình đào tạo đ i học 1.3.3.1 Kiến thức chơng trình đào tạo đ i học Kiến thức chơng trình đào tạo đ i học bao gồm kh i kiến...
 • 73
 • 554
 • 0
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành phạm kỹ thuật công nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Kỹ thuật

... tạo Đ i học phạm thuộc kh i ngành phạm kỹ thuật nông nghiệp, nhóm chuyên ngành phạm kỹ thuật công nông nghiệp đào tạo giáo viên Phổ thông trung học hay giảng viên cao đẳng – đ i học, ... v i cho phép Viện phạm kỹ thuật trường Đ i học phạm kỹ thuật, hướng dẫn TS Nguyễn Tiến Dũng, đề t i “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành phạm Kỹ thuật Công – Nông nghiệp trường ... Đ i học Nông Lâm n i chung III Gi i hạn đề t i Vì gi i hạn n i dung đề t i luận văn nên ngư i nghiên cứu gi i hạn tiến hành đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phạm Kỹ thuật Công – Nông...
 • 174
 • 405
 • 1
Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... cao hiệu cho chương trình đào tạo sau Học viên: Trần Minh Quân Luận Văn Thạc Só Trang 23 Đ i Học Kinh Tế TP.HCM Thực đánh giá hiệu đào tạo: hai giai đoạn Giai đoạn 1: học viên tiếp thu, học h i ... thú đ i tượng tham gia chương trình (giảng viên học viên) 2.4.4 Đánh giá hiệu đào tạo Mục đích đánh giá hiệu đào tạo: Xem xét l i mức độ thỏa mãn mục tiêu, tiêu chương trình đào tạo Đưa i u chỉnh ... doanh nghiệp Kiểu đào tạo hiệu quả, học viên vừa nắm vững lý thuyết, vừa làm quen v i i u kiện làm việc Th i gian đào tạo ngắn, chi phí đào tạo thấp c Theo đòa i m: đào tạo đâu thích hợp doanh nghiệp...
 • 77
 • 813
 • 2
chương trình đào tạo nghành công nghệ kỹ thuật điện điển tử tại trường đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

chương trình đào tạo nghành công nghệ kỹ thuật điện điển tử tại trường đại học phạm kỹ thuật TPHCM

Cao đẳng - Đại học

... vi x lý bit; Lch s phỏt trin vi iu khin, u v nhc im s dng vi iu khin, cu trỳc bờn v bờn ngoi vi iu khin bit tiờu biu; chc nng cỏc thit b ngoi vi: timer/counter, ngt, truyn d liu ca vi iu khin, ... Chui: chui s, chui hm, chui ly tha, chui Taylor-Maclaurin, chui Fourier, khai trin Fourier, chui lng giỏc Toỏn cao cp S tớn ch: Phõn b thi gian hc tp: (3/0/6) iu kin tiờn quyt: Khụng iu kin mụn ... khụng iu khin v cú iu khin; Cỏc mch bin i, úng ngt in ỏp xoay chiu, bin i in ỏp mt chiu, nghch lu v la chn b ngun DC cung cp 17 H thng iu khin t ng S tớn ch: Phõn b thi gian hc tp: 3/0/6 iu kin tiờn...
 • 22
 • 725
 • 0
Phát triển chương trình đào tạo trung cấp nghề kỹ thuật máy tính theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề 26 3 tỉnh đồng nai

Phát triển chương trình đào tạo trung cấp nghề kỹ thuật máy tính theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề 26 3 tỉnh đồng nai

Kỹ thuật

... động, trường ph i nổ lực c i tiến chương trình phương pháp giảng dạy Một nhiệm vụ quan trọng trường “Phát triển chương trình đào tạo nghề” Trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nay, chương ... động Chương trình đào tạo ph i đáp ứng tốt nhu cầu cần thiết ngư i học, nhằm cung cấp, trao d i, củng cố kiến thức, kỹ năng, th i độ nghề nghiệp cho ngư i học, tạo h i tốt cho ngư i học tìm kiếm ... Một nhiệm vụ trọng tâm trường đào tạo nghề đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ chiến lược Công nghiệp hóa - Hiện đ i hóa đất nước V i mục tiêu sau trường, ngư i học có đủ kiến thức, kỹ năng, th i độ...
 • 187
 • 432
 • 0
phát triển chương trình đào tạo trung cấp nghề kỹ thuật máy tính theo hướng tích cực năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề 263 tỉnh đồng nai

phát triển chương trình đào tạo trung cấp nghề kỹ thuật máy tính theo hướng tích cực năng lực thực hiện tại trường trung cấp nghề 263 tỉnh đồng nai

Kỹ thuật

... quy Th i gian đào tạo: 2010 – 2012 N i học: Trường Đ i Học Phạm Kỹ Thuật TP HCM Ngành học: Giáo Dục Học Tên luận văn: Phát triển chương trình đào tạo Trung cấp nghề Kỹ thuật máy tính theo hướng ... Thu Lan Trình độ ngo i ngữ: - Tiếng Anh (Trình độ B) - Chứng Chuẩn B1 Trường Đ i Học Phạm Kỹ Thuật TP HCM cấp III QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP Đ I HỌC Th i gian Đơn vị ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ I HỌC PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRẦN MINH ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN...
 • 193
 • 426
 • 0
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Công nghệ - Môi trường

... TRƯỜNG Đ I HỌC PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA PHẠMTHUẬT CÔNG NGHIỆP CẤU TRÚC CỦA ĐỀ T I PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: N I DUNG PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRƯỜNG Đ I HỌC PHẠM KỸ THUẬT ... phương pháp i u tra N i dung i u tra Kết i u tr a TRƯỜNG Đ I HỌC PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA PHẠMTHUẬT CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG III: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO MỘT SỐ B I TRONG ... PTDH để tạo hiệu tích hợp cao - Tăng cường khai thác m i liên hệ liên môn liên kết kiến thức n i môn học TRƯỜNG Đ I HỌC PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA PHẠMTHUẬT CÔNG NGHIỆP Các biện pháp...
 • 15
 • 2,361
 • 4
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm kỹ thuật công  nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuyên ngành phạm kỹ thuật công nông nghiệp tại trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Kỹ thuật

... Ti nă Dũng,ă đ ă t i “Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành phạm Kỹ thuật Công – Nông nghiệp trường Đ i học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh” xinăphépăđ hi n HVTH: ĐOÀN NG C THU N – ... bi năphápăc i ti năvƠănơngăcaoăch trình đƠoăt oăn i riêngăvƠăch tăl ng trình gópăph nănơngăcaoăch tăl ngăđƠoăt oăc aătr ngăc aăch ngă ngăĐ i h c Nông Lơmăn i chung III Gi i h n đ t i Vìăgi i h ... i h năđ ăt i IV Gi ăthuy tănghiênăc u V V năđ ănghiênăc u VI Đ i t ngăvƠăkháchăth ănghiênăc u VII Nhi măv ănghiênăc u VIII Ph ngăphápănghiênăc u IX C uătrúcăc aălu năvĕn Ph n 2: N I DUNG (g m...
 • 166
 • 412
 • 1
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành trinh sát phòng chống tội phạm hình sự  hệ trung cấp chuyên nghiệp, nghiên cứu thử nghiệm tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân III

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành trinh sát phòng chống tội phạm hình sự hệ trung cấp chuyên nghiệp, nghiên cứu thử nghiệm tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân III

Thạc sĩ - Cao học

... quốc gia đặt chiến lược ngư i lên mục tiêu hàng đầu, coi trọng đ i giáo dục đào tạo, coi chiến lược sống chiến lược phát triển Trong chiến lược đ i giáo dục đào tạo n i chung, có nhiều i u cần ... đánh giá chương trình học v i đề nghị cho việc chuẩn bị kiểm định chương trình trường đ i học việt nam, kỷ yếu h i thảo xây dựng chương trình đào tạo đ i học Vũ Thị Phương Anh (2011), Thiết kế ... phát triển giáo dục – ĐHQG Hà N i 25 Lê Văn Hảo (2003), Chương trình đào tạo đ i học v i yêu cầu phát triển kỷ năng, Kỷ yếu H i thảo “Xây dựng chương trình đào tạo đ i học , Viện nghiên cứu giáo...
 • 14
 • 511
 • 1
Mẫu chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh  chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Mẫu chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... Giảng viên trình độ thạc sĩ: / tỷ lệ …% - Giảng viên trình độ cử nhân /kỹ sư: /… tỷ lệ ….% (Giảng viên hữu trình độ sau đ i học chiếm tỷ lệ … %) Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng ... thi tốt nghiệp) Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) Hướng dẫn thực chương trình II ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC III ĐÔ I NGŨ GIẢNG VIÊN Danh sách giảng viên hữu tham gia giảng dạy các ... ph i có) 7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ phạm (chỉ bắt buộc chương trình đào tạo giáo viên phổ thông giáo viên dạy nghề) - Bắt buộc - Tự chọn 7.2.6 Thực tập tốt nghiệp làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) ...
 • 4
 • 347
 • 0
thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý sự thay đổi chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉtrường đại học phạm thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... giáo dục đ i học 21 chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ ” [9] Cho đến nay, nhiều trường đ i học cao đẳng toàn quốc chuyển đ i từ kiểu đào tạo niên chế sang kiểu đào tạo theo tín v i nhiều ... như: đào tạo theo tiêu thay đào tạo theo nhu cầu; đào tạo theo môn học, niên chế thay đào tạo theo học chế tín chỉ; đào tạo theo môn học thay đào tạo theo mô đun lực thực Đó trình thay đ i phát ... thay đ i chương trình đào tạo trường Đ i học phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 68 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực thay đ i chương trình đào tạo theo hệ thống tín trường Đ i học phạm...
 • 143
 • 562
 • 0
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành trinh sát phòng chống tội phạm hình sự  hệ TCCN  nghiên cứu thử nghiệm tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân III

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành trinh sát phòng chống tội phạm hình sự hệ TCCN nghiên cứu thử nghiệm tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân III

Sư phạm

... n i “Tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo Đ i học Quốc gia Hà N i Hiện có đơn vị Đ i học Quốc gia Hà N i đăng đánh giá chương trình năm học 2008-2009 Trường Đ i học khoa học tự nhiên ... có 04 chương trình đào tạo công nhận đạt chuẩn AUN (1 chương trình đào tạo thuộc Đ i học Quốc gia Hà N i, chương trình đào tạo thuộc Đ i Học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) T i Philippine tổ ... tiếp tục hay cần ph i c i tiến, sửa đ i Đ i v i ngư i xây dựng chương trình đào tạo hay chương trình giảng dạy l i muốn biết làm để c i tiến chương trình đào tạo xem xét hiệu tác động chương trình...
 • 115
 • 515
 • 1
Chương trình đạo tạo ngành tin học

Chương trình đạo tạo ngành tin học

... viên học Tin học A trung tâm Tin học trường trung tâm khác - Học phần Anh văn 2, sinh viên học trung tâm Anh văn Trường trung tâm khác - Sinh viên ph i dự thi hết học phần Anh văn để tính i m học ... Ghi chú: - Các môn học đánh giá qua kết kiểm tra kỳ, đồ án môn học, i m thực hành, i m thi kết thúc môn học - Kết thúc HK2 sinh viên hoàn thành trình độ Tin học văn phòng (Tin học A) Sinh viên ... tập/đồ án tốt nghiệp Khuyến khích - Giáo viên đưa thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh (các định nghĩa, kh i niệm chuyên ngành) vào giảng dạy học phần thuộc kh i kiến thức kỹ thuật sở kỹ thuật chuyên...
 • 2
 • 387
 • 0
Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

... chu i môn học Ngành Hệ thống thông tin quản lý Bảng thích Nhìn chung, định hướng kiến thức số chi tiết chương trình đào tạo thay đ i theo th i gian, theo nhu cầu xã h i, qua khảo sát nghề nghiệp ... nghề nghiệp từ khóa sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý Khoa Tin học quản lý trường, định hướng chủ yếu xoay quanh hướng : Hệ thống thông tin quản lý, Thương m i i n tử, Công nghệ phần ... Công nghệ phần mềm, Thống kê dự báo & Hệ hỗ trợ định Các hướng nghiên cứu môn học có liên quan trình bày chi tiết mục Hướng Nghiên Cứu ...
 • 3
 • 507
 • 0
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẬC CỬ NHÂN Ở VIỆT NAM

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BẬC CỬ NHÂN Ở VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... chia sẻ kinh nghiệm từ việc xây dựng chương trình đào tạo E_BBA; - Những xu hướng đào tạo quản trị kinh doanh trường gi i; - Những yêu cầu thách thức đặt v i việc hoàn thiện chương trình đào tạo ... phục vụ đào tạo quản trị kinh doanh trường đ i học Việt Nam.; - Phương hướng gi i pháp đ i hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực quản trị kinh doanh; - Đ i phương pháp giảng dạy môn học lĩnh ... cho cấp học, bậc cử nhân; - Xây dựng chương trình mẫu đào tạo QTKD bậc cử nhân phù hợp v i xu h i nhập đáp ứng nhu cầu xã h i; - Đề xuất phương hướng biện pháp đ i t i liệu giáo trình học liệu khác...
 • 2
 • 644
 • 7
Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... h sơ, chu n b bi u m u, quy trình ánh giá ch t lư ng n i b ) N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tên h c ph n I II 10 11 III Ki n th c i cương Nh ng nguyên ... sơ n d ng Th c t p thi t t nghi p Cu i năm (th i gian tháng) Gi a năm (th i gian tháng) Thi t t nghi p 3 3 21 2 CTK ti ti ti ti ti ti t ti t 16 HI U TRƯ NG ( ã ký) ThS Lưu Phư c Dũng t t t t t ... chuyên ngành Qu n tr Anh văn giao ti p (Toeic) Ngh thu t giao ti p kinh doanh Qu n tr hành văn phòng Thương m i i n t , ng d ng internet K thu t nghi p v ngo i thương Quan h c ng ng (PR-Public relations)...
 • 3
 • 528
 • 0

Xem thêm