chuyên đề vật lý hạt nhân ôn thi đại học

CHUYÊN ĐỀ VẬT HẠT NHÂN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2014

Vật lý

... thành hai hạt nhân khác.C. Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng.D. Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền hơn.Câu 10. Các phản ứng hạt nhân không tuân theo ... xạ β- . Hạt nhân con có A. 6 prôtôn và 7 nơtrôn B. 7 prôtôn và 7 nơtrôn C. 5 prôtôn và 6 nơtrôn D. 7 prôtôn và 6 nơtrôn. Câu 28(TN2007): Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức ... 17. Các nuclôn trong hạt nhân nguyên tử Na2311 gồmA. 11 prôtôn. B. 11 prôtôn và 12 nơtrôn. C. 12 nơtrôn. D. 12 prôtôn và 11 nơtrôn.Câu 18. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân: A. có...
 • 34
 • 838
 • 0

Chuyên đề: VẬT HẠT NHÂN ÔN THI ĐH-CĐ doc

Chuyên đề: VẬT LÝ HẠT NHÂN ÔN THI ĐH-CĐ doc

Cao đẳng - Đại học

... - Nguyên tử Hidrô, Hạt nhân có 1 nuclôn là prôtôn Hạt nhân Hêli có 4 nuclôn: 2 prôtôn và 2 nơtrôn + + - - Chuyên đề: VẬT HẠT NHÂN ÔN THI ĐH-CĐ GV: Đoàn Văn Lượng ... trường. Chuyên đề: VẬT HẠT NHÂN ÔN THI ĐH-CĐ GV: Đoàn Văn Lượng Email: doanvluong@gmail.com; doanvluong@yahoo.com ĐT : 0915718188 - 0906848238 Trang 1 CHƯƠNG VẬT HẠT NHÂN  A: ... pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 31. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân...
 • 78
 • 955
 • 8

chuyên đề vậthạt nhân luyên thi đại học

chuyên đề vật lí hạt nhân luyên thi đại học

Vật lý

... hạt nhân (hoặc tự hạt nhân) dẫn đến sự biến đổi của chúng thành hai hạt nhân khác.C. Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng.D. Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân ... khối lượng của hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn hơn khối lượng hạt nhân mẹ.B. không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài. C. hạt nhân con bền hơn hạt nhân mẹ.D. Là phản ứng hạt nhân tự xảy ... của hạt nhân nhôm 2713Al. b. Bắn phá hạt nhân nhôm bằng chùm hạt Hêli, phản ứng sinh ra hạt nhân X và một Nơtron. Viết phương trình phản ứng và cho biết cấu tạo của hạt nhân X. c. Hạt nhân...
 • 22
 • 735
 • 0

Các chuyên đề vật cực hay ôn thi đại học môn vật

Các chuyên đề vật lý cực hay ôn thi đại học môn vật lý

Vật lý

... vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực. đề đại học 2007 Bài 1. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì: A. gia tốc góc luông có giá trị âm. B. tích vận tốc góc ... xếp các hạt nhân 4 16 122 8 6; ;He O C theo thứ tự tăng dần của độ bền vững. Bài 5: Xét phản ứng hạt nhân sau: 2 3 4 11 1 2 0D T He n . Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân 2 ... của vật nói trên. ĐS : 5.sin(2 . )x t cm. Dạng 11 hệ một lò xo ( một vật hoặc hai vật ) có liên kết ròng rọc I. Phơng pháp - áp dụng định luật bảo toàn về công: Các máy cơ học không...
 • 91
 • 905
 • 0

Chuyên đề ánh sáng ôn thi đại học

Chuyên đề ánh sáng ôn thi đại học

Vật lý

... +. So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng tuần hoàn và có cùng số khối. Thực chất của phóng xạ β+ là một hạt prôtôn biến thành một hạt nơtrôn, một hạt pôzitrôn và một hạt nơtrinô: ... Trong số các hạt này có thể là hạt sơ cấp như nuclôn, eletrôn, phôtôn Trường hợp đặc biệt là sự phóng xạ: X1 → X2 + X3 X1 là hạt nhân mẹ, X2 là hạt nhân con, X3 là hạt α hoặc β ... 373: Trong hạt nhân nguyên tử 146C có: A:A:A:A: 14 prôtôn và 6 nơtrôn. C: C: C: C: 6 prôtôn và 14 nơtrôn. B:B:B:B: 6 prôtôn và 8 nơtrôn. D: D: D: D: 8 prôtôn và 6 nơtrôn. p1p2pφTTrruunngg...
 • 60
 • 459
 • 0

Chuyên đề Vật hạt nhân

Chuyên đề Vật lý hạt nhân

Vật lý

... xạ không có biến đổi hạt nhân của nguyên tố này thành hạt nhân của nguyên tố kia mà chỉ có giảm năng lượng của hạt nhân đó một lượng bằng hf. PHẦN VẬT HẠT NHÂN1. Cho phản ứng hạt nhân: ... (058)2460884 – 01644459509 - 3 -Luy ện thi ĐH – CĐ năm 2010 Chuyên đề: Vật hạt nhân 50. Một hạt nhân có 8 prôtôn và 9 nơtrôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 /MeV nuclon.Biết ... phản ứng hạt nhân? GV: Phạm Đức Thọ ĐT: (058)2460884 – 01644459509 - 4 -Luy ện thi ĐH – CĐ năm 2010 Chun đề: Vật hạt nhân A. 5 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 7 nơtron. C. 7 prôtôn và 7 nơtron....
 • 6
 • 634
 • 0

Bài soạn Chuyên đề vật hạt nhân đại cương

Bài soạn Chuyên đề vật lý hạt nhân đại cương

Vật lý

... kRA k k k kA − −⇒ = ⇒ = = ÷+ + Ngân hàng đề thi môn: Vật nguyên tử và hạt nhân THUYẾTCHƯƠNG I: CÁC MẪU NGUYÊN TỬ THEO THUẾT CỔ ĐIỂNCâu 1: - Trình bày thí nghiệm tán xạ ... lại với động năng 3,9Mev.Hãy xác định tỉ lệ khối lượng hạt nhân Đồng và hạt α. Tính khối lượng hạt nhân Đồng ? ( Giả thi t ban đầu hạt nhân Đồng đứng yên ).Bài 4: Tính bước sóng ĐơBrơi của:- ... HẠT NHÂN.Câu 28: Trình bày về đặc tính của p, n trong hạt nhân nguyên tử ?Câu 29: Lực hạt nhân là gì ? Đặc điểm của lực hạt nhân ? Lực hạt nhân được xác định như thế nào ?CHƯƠNG VIII: PHÓNG...
 • 24
 • 645
 • 2

Bài soạn Chuyên đề vật hạt nhân đại cương

Bài soạn Chuyên đề vật lý hạt nhân đại cương

Vật lý

... Tìm khoảng cách ứng với xác suất lớn nhất?Ngân hàng đề thi môn: Vật nguyên tử và hạt nhân THUYẾTCHƯƠNG I: CÁC MẪU NGUYÊN TỬ THEO THUẾT CỔ ĐIỂNCâu 1: - Trình bày thí nghiệm tán xạ ... HẠT NHÂN.Câu 28: Trình bày về đặc tính của p, n trong hạt nhân nguyên tử ?Câu 29: Lực hạt nhân là gì ? Đặc điểm của lực hạt nhân ? Lực hạt nhân được xác định như thế nào ?CHƯƠNG VIII: PHÓNG ... lại với động năng 3,9Mev.Hãy xác định tỉ lệ khối lượng hạt nhân Đồng và hạt α. Tính khối lượng hạt nhân Đồng ? ( Giả thi t ban đầu hạt nhân Đồng đứng yên ).Bài 4: Tính bước sóng ĐơBrơi của:-...
 • 24
 • 631
 • 1

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật lý

Vật lý

... http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT CHUYÊN ĐỀ DÒNG ðIỆN XOAY CHIỀU 38 Nhận xét: (1) đạt giá trị cực đại khi ymin Đặt 01>=LZX thì biểu ... Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT CHUYÊN ĐỀ DÒNG ðIỆN XOAY CHIỀU 32 VÍ DỤ MINH HỌA VD1: Cho mạch xoay chiều ... Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT CHUYÊN ĐỀ DÒNG ðIỆN XOAY CHIỀU 44 HD:) Ta có: UR = IR = URmax khi I = Imax;...
 • 103
 • 1,166
 • 2

Chuyên đề vật hạt nhân và bài tập doc

Chuyên đề vật lý hạt nhân và bài tập doc

Vật lý

... ứng hạt nhân đó là quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử này thành hạt nhân nguyên tử khác. - Phương trình phản ứng: A B + C → A: hạt nhân mẹ B: nếu là hạt nhân mới thì gọi là hạt nhân ... không đúng? A. Phóng xạ , hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ . αB. Phóng xạ hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ . −βC. Phóng xạ hạt nhân ... Chuyên đề 2: VẬT HẠT NHÂN CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ: * Theo Rutherford, nguyên tử rất nhỏ có đường kính khoảng 10-8m bao gồm một hạt nhân ở giữa, xung quanh...
 • 19
 • 623
 • 2

CHUYÊN đề vật hạt NHÂN

CHUYÊN đề vật lý hạt NHÂN

Vật lý

... pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 31. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân ... ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q=2,7.109 hạt/ s.Hỏi kể từ lúc bắt đầu tạo thành P32, sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị N= 109 hạt/ s (hạt nhân con không ... của hạt nhân AZX Khối lượng hạt nhân hnm luôn nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân đó một lượng m: Khối lượng hạt nhân Khối lượng Z Prôtôn Khối lượng N Nơtrôn Độ...
 • 72
 • 677
 • 0

chuyên đề vật hạt nhân số 1

chuyên đề vật lý hạt nhân số 1

Vật lý

... có 100 hạt nhân U235 bị phân rã, phản ứng thứ hai có 100x1,6 =160 hạt nhân U235 ; phản ứng thứ ba có 100 x (1,6)2 hạt nhân U235 ; phản ứng thứ 100 có 100x (1,6)99Tổng số hạt nhân bị ... thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm 1t tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm 2 12t t T= + thì tỉ lệ đó làA. k + 4. B. 4k/3. C. 4k. D. 4k+3.Bài giải: .Áp dụng công thức ... kích thích cho 1010 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng...
 • 15
 • 708
 • 0

chuyên đề vật hạt nhân

chuyên đề vật lý hạt nhân

Vật lý

... ứng hạt nhân nArXCl 37183717, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? A. H11; B. D21; C. T31; D. He42. Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân nXT 31, hạt nhân X là hạt nhân ... pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 31. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân ... ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q=2,7.109 hạt/ s.Hỏi kể từ lúc bắt đầu tạo thành P32, sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị N= 109 hạt/ s (hạt nhân con không...
 • 78
 • 577
 • 0

Chuyên đề dòng điện xoay chiều và mạch RLC (GV: Nguyễn Văn Đạt)

Chuyên đề dòng điện xoay chiều và mạch RLC (GV: Nguyễn Văn Đạt)

Vật lý

... viết bằng cùng một công thức. Nhưng do R ở trong hai công thức đó khác nhau nên công suất cực đại trên cả đoạn mạch và công suất cực đại trên R có giá trị khác nhau. - Khi công suất của mạch ... công thức tính Φ0 và E0 và cho biết đơn vị của các đại lượng trong công thức. 3. Viết công thức tính giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. 4. Khi từ thông qua một khung dây biến thi n ... tải và công suất tiêu thụ trên mỗi tải. Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều và mạch RLC Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Nguyễn Văn Đạt - 1 - Trường THPT Lạng Giang Số 1 DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG...
 • 33
 • 793
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose