chuyên đề nồng độ dung dịch sự điện ly hóa học 10 11 12

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học

Khoa học tự nhiên

... GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ CHƯƠNG DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI” 2.1. Vị trí, nội dung và phương pháp dạy học chương Dung dịch - sự điện li” 2.1.1. Vị trí, mục tiêu của chương Dung dịchsự điện li” ... lí do trên, tôi đã chọn đề tài: THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ (E - BOOK) CHƯƠNG DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI” LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC nhằm hỗ trợ hoạt động tự học môn hóa học của HS và góp phần vào ... niệm về sự điện li và chất điện li. - Hiểu nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch chất điện li và cơ chế của quá trình điện li. - Độ điện li và cân bằng điện li. - Thế nào là chất điện li...
 • 105
 • 964
 • 3
Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li

Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li

Trung học cơ sở - phổ thông

... 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25. Dung dịchsự điện li Hocmai.vn ... ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là A. 0,1. B. 0 ,12. C. 0,15. D. 0,08. Câu 37: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch ... ml dung dịch HCl 0,1M. B. 300 ml dung dịch HNO3 0,2M. C. 250 ml dung dịch H2SO4 0,1M. D. 200 ml dung dịch HCl 0,2M. Câu 31: Thể tích dung dịch H2SO4 0,15M cần để trung hoà 100 ml dung...
 • 4
 • 1,783
 • 46
phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch

phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch

Khoa học xã hội

... dịch B). Trộn 2 dung dịch trên với nhau cho ta 2l dung dịch mới 9 dung dịch C); thể tích dung dịch C bằng tổng thể tích dung dịch A và dung dịch B. a. Tính CM của dung dịch C. b. Tính nồng ... 10g xg? ⇒gx 4,6250160 .10 == ⇒ %10 5 410 100.4,6 %100 .% =+==ddctmmC Ví dụ 4:Cho V1 l dung dịch HCl chứa 9 ,125 g HCl ( dung dịch A) và V2 l dung dịch HCl chứa 5,475g HCl ( dung ... chất tan của dung dịch sau cùng: m = m1 + 10 = 30g - Khối lượng dung dịch sau khi thêm NaCl: mdd = 10 +200 = 210g Nồng ñộ dung dịch sau cùng là: %29,14 210 100) .102 0( %100 .% =+==ddctmmC...
 • 47
 • 6,809
 • 6
bai tap nong do dung dich

bai tap nong do dung dich

Hóa học

... với AgNO3 dư thu được 11, 48g kết tủaa) Tính nồng độ M của dd C ?b) Tính nồng độ M của dd A và dd B. Biết nồng độ M của dd A lớn gấp 2,5 lần nồng độ M của dd BBài 28: A là dd H2SO4 , B ... định nồng độ M của dd A và dd B ?Bài 34: Dung dịch A chứa NaOH và Ba(OH)2 . Đem trung hoà 200g dd A thì cần đúng 450ml dd HCl 2M. a) Tính nồng độ M của dd C và dd D ?b) Tính nồng độ M ... tích dd A với 2 phần thể tích dd B chứa cùng loại chất tan, thu được dung dịch mới có nồng độ 2M. Tính nồng độ M của dung dịch A và dd B. Biết CM(A) + CM(B) = 4,5MBài 29: Tính thể tích...
 • 10
 • 14,782
 • 447
Bài 42: Nồng độ dung dịch

Bài 42: Nồng độ dung dịch

Hóa học

... Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ... được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g B.95g C .110 g D .100 g Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các thây cô Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng ... 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít)Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch...
 • 10
 • 10,605
 • 29
tiet 62 nong do dung dich

tiet 62 nong do dung dich

Hóa học

... của dung dịch KCl là:KCl là:%33,3 %100 60020%==xC Tiết 62:Tiết 62:1. Nồng độ phần trăm của dung dịch( C%)1. Nồng độ phần trăm của dung dịch( C%) Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ... số gam Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch. chất tan có trong 100 g dung dịch. Ví dụ 1:Hoà tan 15g NaCl vào 45g nước.Tính nồng độ phần ... 2:Một dung dịch HVí dụ 2:Một dung dịch H22SOSO44có nồng độ 14%. Tính có nồng độ 14%. Tính khối lượng Hkhối lượng H22SOSO4 4 có trong 150g dung dịch có trong 150g dung dịch ..Ta...
 • 14
 • 1,393
 • 4
Bai 42 Nong do dung dich

Bai 42 Nong do dung dich

Hóa học

... Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)I- Nồng độ phần trăm của dung dịch II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol ... Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ... 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít)Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch...
 • 10
 • 1,576
 • 4
NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Hóa học

... 0,2 lít = 200mlThể tích dung dịch NaOH n == I. Nồng độ phần trăm của dung dịch: II. Nồng độ mol của dung dịch: 1)Định nghĩa: Nồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol chất ... nghĩa nồng độ phần trăm của dung dịch Công thức tínhÁp dụng: Tính nồng độ phần trăm của 24 gam KCl trong 600 gam dung dịch? Ví dụ 4: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch ... cốCâu 1: Nồng độ mol của dung dịch là?Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch ABCDSố mol chất tan trong 1 lít dung dịch Số gam chất tan trong 1 lít dung môiSố mol chất tan trong 1 lít dung...
 • 12
 • 1,662
 • 3
Nồng độ dung dịch

Nồng độ dung dịch

Tư liệu khác

... Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)I- Nồng độ phần trăm của dung dịch II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol ... đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g B.95g C .110 g D .100 g Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ... 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức CM : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít)Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch...
 • 10
 • 560
 • 0
Nồng độ dung dich (TT)

Nồng độ dung dich (TT)

Hóa học

... 2009.Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)II .Nồng độ mol của dung dịch: 1.Định nghĩa: Nồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol của chất tan có trong 1 lít dung dịch. 10 Thứ 5, ngày ... năm 2009.Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)NỘI DUNG CỦA TIẾT HỌC GỒM: Nồng độ mol của dung dịch Luyện tập 10 Thứ 5, ngày 23 tháng 10 năm 2008.Ti t 18 PHảN ứng hoá học I.I. Định nghĩa ... BÀI Học sinh ghi bài Học sinh nghe giảng Học sinh thảo luận nhóm Học sinh làm việc cá nhân Thứ 5, ngày 23 tháng 4 năm 2009.Tiết 63: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)II .Nồng độ mol của dung dịch: 1.Định nghĩa:2....
 • 27
 • 629
 • 0
nồng độ dung dịch

nồng độ dung dịch

Hóa học

... của dung dịch cho biết điều gì? 2/ Công thức tình nồng độ mol của dung dịch? Dung dịch đường có nồng độ 40%. Cho biết điều gì?I. Nồng độ phần trăm của dung dịch Tiết : 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH ... Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a. Định nghĩa: SGKTiết : 65 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH ... lượng dung dịch có quan hệ như thế nào với khối lượng dung môi và chất tan. Tiết 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (T1)NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM CỦA DUNG DỊCH LÀ GÌ ?!I. Nồng độ phần trăm của dung dịch a....
 • 19
 • 725
 • 3
Nồng độ dung dịch.Mình thấy được

Nồng độ dung dịch.Mình thấy được

Hóa học

... gamCm===Tiết : 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (T1)a. Định nghĩa: SGK Dung dịch đường có nồng độ 40%. Cho biết điều gì?I. Nồng độ phần trăm của dung dịch Tiết : 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (T1)a. Định ... 2: Dung dịch đường có nồng độ 40%. Cho biết trong 100 gam dung dịch đường có 40 gam chất tan (đường) và 60 gam nướcVD 1: Dung dịch muối ăn có nồng độ 25%. Cho biết trong 100 gam dung dịch ... Khi lng dung dch (g)b. Cụng thc:dd% 100 %ctmCm= ìTit : 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (T1)a. Định nghĩa: SGKdd?m⇒ =% ?C = I. Nồng độ phần trăm của dung dịch Tiết : 62 NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (T1)a....
 • 19
 • 708
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25