chuyên đề một số phương pháp dạy học tích cực

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực 1.2.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh 1.2.2. Dạy học chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học  ... HỌC SINH BẰNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 CƠ BẢN) 2.1. Phƣơng pháp nêu vấn đề, phát hiện và ... nhn  tài: “Phát triển năng lực học toán của học sinh bằng một số phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông”. 2. Lịch sử nghiên cứu...
 • 18
 • 1,220
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở

Khoa học xã hội

... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực ... vấn đề 5 Chương 1 một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học...
 • 25
 • 2,340
 • 3
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung học cơ sở docx

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng giải các bài toán cực trị hình học thuộc chương trình lớp 8, 9 trung họcsở docx

Thạc sĩ - Cao học

... đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp dạy học khám phá ) - Đề xuất một số kịch bản dạy học về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực ... số - 1.4. Thực trạng áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy các bài toán cực trị hình học - Vấn đề vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy ... một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học tích cực và kỹ năng giải toán 1.1. Phương pháp dạy học tích cực 1.1.1. Tính tích cực nhận thức của người học 1.1.1.1 Tính tích cực...
 • 26
 • 1,276
 • 0
skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12

skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử việt nam - lớp 12

Giáo dục học

... hiện:1. Dạy học tích cực là gì : Phương pháp dạy học tích cực là hướng tới hoạt động học tập tích cực chủ động , sáng tạo của học sinh.Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học tập, học sinh ... trung tâm của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học tích cực sẽ chống lại lối dạy đọc chép, thói quen học tập thụ động.Khi giảng dạy bên cạnh những phương pháp dạy học truyền thống ( thuyết ... phương pháp dạy học theo hướng dạyhọc tích cực. Việc đổi mới phương pháp dạy học được xem là yếu tố quyết định đến kết quả và chất lượng của công tác giáo dục hiện nay . Dạyhọc tích...
 • 34
 • 1,004
 • 0
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Báo cáo khoa học

... vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia. Tuy nhiên, phương pháp này bị hạn MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ... pháp dạy và học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạyhọc không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 10
 • 2,618
 • 25
Một số phương pháp dạy học tích cực

Một số phương pháp dạy học tích cực

Tư liệu khác

... bản chất của phương pháp dạy học tích cực. -Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực. - Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- ... kiểu dạyhọc thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp ... đồng.b. Dạyhọc chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một...
 • 11
 • 1,792
 • 31
Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Khoa học xã hội

... DH tích cực 1.2. Một số phƣơng pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực 1.2.1. Một số phương pháp dạy học tích cực CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN TOÁN ... Bắc Giang), Chuyên đềmột số dạng phương trình vô tỉ cho học sinh giỏi”. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Việt Bỉ (2012), Dạyhọc tích cực. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học i. ... DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 1.1. Khái niệm về PPDH tích cực 1.1.1. Khái niệm về PPDH 1.1.2. PPDH tích cực 1.1.3. Đổi mới PPDH theo định hướng DH tích cực...
 • 30
 • 654
 • 0
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực đối với học phần “phương pháp dạy học toán ở tiểu học” theo phương thức đào tạo tín chỉ

Khoa học xã hội

... ý cho phương pháp giảng dạy - học ở bậc đại học. 20. Nguyn Hoàng Bo Thanh  Lê Thanh Huy (2010), Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào ... Phương pháp dạy học Toán. Nxb Giáo dc, . 11. Nguyn Bá Kim   (1992), Phương pháp dạy học môn Toán. Nxb Giáo dc, . 12. Nguyn Bá Kim (2003), Phương pháp giảng dạy ... Ni. 4. c Chung (2007), Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học. Nxb Giáo di hc m, . 5. Nguyn Th (2005), Về phương pháp dạy - học hợp tác. Tp chí khoa hc...
 • 23
 • 1,862
 • 1
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... mới phương pháp giảng dạy sao cho phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Một trong số đó là phương pháp dạy học tích cực. Khái niệm phương pháp dạy học tích cựcmột ... trọng trong dạy học toán tổ hợp. - Vận dụng 4 phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp đó là các phương pháp: dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo ... tích cực có thể vận dụng là phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm và dạy học dự án. Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY...
 • 13
 • 1,785
 • 9
SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

Ngữ văn

... các phương pháp dạy học tích cực để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực ... mạnh dạn cải tiến nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy bằng việc áp dụng một số phương pháp dạy học như: dạy học nhóm, dạy học theo dự án và dạy học thông qua trò chơi ... 1.2.3. Phương pháp trò chơi 7 2. Nội dung, biện pháp thực hiện . 8 2.1. Phương pháp dạy học nhóm 8 2.2. Phương pháp dạy học theo dự án 11 2.3. Phương pháp trò chơi 13 2.4. Thiết kế tiết dạy...
 • 24
 • 4,493
 • 13
báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần 'lí luận dạy học địa lí' nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí

Báo cáo khoa học

... điểm về dạy học tích cựcphương pháp dạy học tích cực Bản chất của dạy học tích cựcđề cao chủ thể nhận thức, chính là phát huy tính tự giác, chủ động của người học. Tích cựcmột nét ... trong dạy học ở đại học chính là thực hiện luật Giáo dục. 2.2. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học học phần "Lí luận dạy học địa lí" Trong quá trình dạy học học ... 2.2.2. Phương pháp hướng dẫn SV thảo luận nhóm 104 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 101 VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN...
 • 6
 • 856
 • 2
SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

SKKN mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Sinh học

... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... vậndụng các phơng pháp dạy học đặc thù của sinh học với phơng pháp dạy học khác,có tác dụng khích thích năng lực, tích cực, độc lập sáng tạo của học sinh nh ph-ơng pháp dạy học theo nhóm và ... tợng học sinh ở mứcđộ sáng tạo,và phát hiện kiến thức đề ra những câu hỏi và yêu cầu phù hợp với6 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Phần một đặt vấn đề I/ Lý do chọn đề...
 • 13
 • 603
 • 0
Kinh nghiem:mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Kinh nghiem:mot so phuong phap day hoc tich cuc sinh hoc 7

Tư liệu khác

... trong dạy học bộ môn sinh học .Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. 13 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Học tập bộ môn sinh học càng cần đến sự phát triển tính tích cực, ... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sử dụng phơng pháp đó triệt để nhất.8 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy ... thì cha kịp thời 3 Một số ph ơng pháp tích cực trong dạy học môn sinh học Trong dạy học bộ môn sinh học ở trờng phổ thông trung họcsở ngời giáoviên dạy sinh học là ngời giữ vai trò...
 • 13
 • 474
 • 1
Một số phương pháp dạy học tich cực

Một số phương pháp dạy học tich cực

Tư liệu khác

... viên, học sinh tự làm góp phần làm10 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùngở nhiều nước để chỉ những phương pháp ... quyết khác nhau về một số vấn đề - Sáng tạo: tìm ra cách giải quyết mới, độc đáo, hữu hiệu.c. Phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút ... hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.- Khẳng định sự cần thiết và có ý thức tự giác, sáng tạo áp dụng PPDH tích cực. II. Nội dung: 1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?a....
 • 13
 • 459
 • 1
SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7

SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7

Giáo dục học

... ngành này đều có đặc điểm làđộng vật không xương sống.III/ - Bài mới:13 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 720 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong ... thiệu một tiết soạn của tôi áp dụng phơng pháp tính tích cực trong dạy học sinh học lớp 7 mới mà bản thân tôi thấy đà sửdụng phơng pháp đó triệt để nhất.12 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích ... báu hơn trong dạy học bộ môn sinh học .Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. 19 SKKN: Một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7Trong dạy học bộ môn sinh học ở trường phổ...
 • 21
 • 6,473
 • 12

Xem thêm