chuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại xí nghiệp cơ khí xây dựng.doc

Kế toán

... ngoại tệ ( vàng , bạc , đá q):………………….số tiền quy đổi…………………………………….GVHD:Lê Đồn Minh Đức Trang 16 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhàn+ Đối với vốn bằng tiền các khoản ... Minh Đức Trang 47 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị NhànI. KẾ TỐN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG. Tiền gửi ngân hàng là bộ phận của vốn bằng tiền mà doanh nghiệp mở tài khoản tại một ngân ... Trang 25 Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán NgôThị Nhànđoạn.*. Kế tốn tài sản cố định.Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, báo cáo tình hình trích khấu hao các khoản khấu...
 • 70
 • 3,495
 • 16

kế toan Vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu thiết bị viễn thông 43

kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43

Kế toán

... đợc các chứng từ này kế toán căn cứ vào đó để hạch toán kiểm tra đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo.* Nội dung các khoản thanh toán Các khoản thanh toán trong Công Ty bao gồm các khoản ... Hung Báo cáo tốt nghiệp CáC NGHIệP Vụ CHUYÊN MÔN TạI CÔNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THÔNG 432.1/ Kế TOáN VốN BằNG TIềN CáC KHOảN THANH TOáN TạI CôNG TY VậT LIệU THIếT Bị VIễN THôNG ... VIễN THôNG 43.2.1.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền v các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu v Thiết Bị Viễn Thông 43.* Nội dung Vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lu động...
 • 104
 • 2,370
 • 17

Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán

... mại dịch vụ2. Các chứng từ, sổ sách về tiền lương được áp dụng tại Công ty- Bảng chấm công;- Bảng thanh toán tiền lương;- Bảng phân bổ tiền lương BHXH.* Bảng thanh toán tiền lương của ... HOÀN THIỆNCHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SƠN TÙNGĐể công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ... Sơn Tùng:* Ưu điểm:Trong công tác tổ chức kế toán, công ty đã không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán của mình. Công tác hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương của người lao động...
 • 15
 • 2,776
 • 2

Những lý luận chung về "Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán"

Những lý luận chung về

Kế toán

... nguồn vốn: GVHD: Lê Thị Ái Nhân SVTH: Nguyễn Thị Lê21 Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH ... KHOẢN THANH TOÁN”.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN:1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 1.1.1.1. Khái niệm: Vốn bằng tiền là ... hởngđợc trừ vào khoản phải trả Thanh toán cho ngời bánTK 111,112TK 131 Thanh toán bù trừTK133 Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GVHD: Lê...
 • 79
 • 5,227
 • 24

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX SX NHÔM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM

Kế toán

... hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty CP XD SX Nhôm. 2. Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng: kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh ... CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 1.1.1 Những vấn đề chung 1.1.1.1 Khái niệm ý nghĩa 1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán 1.1.1.3 ... CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1.2.3.4 Kế toán khoản phải trả nội bộ a. Nội dung nguyên tắc hạch toán - Các khoản phải trả nội bộ là các khoản phải trả...
 • 133
 • 1,988
 • 23

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ VIÊN THÔN 43

Kế toán

... TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 43.3.3.1/ Tổ chức quản lý vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công Ty Vật Liệu và Thiết ... vậy các Công Ty phải nhận thức được vị trí của vốn bằng tiền, vì nó là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho Công Ty hình thành phát triển. Vốn bằng tiền các khoản thanh toán là một trong các ... bộ.3.2.2/ Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại các Công Ty.a/ Chứng từ kế toán sử dụng:- Phiếu thu ( Mẫu số 01 – TT/BB)- Phiếu chi ( Mẫu số 02 – TT/BB)- Biên lai thu tiền( ...
 • 55
 • 1,687
 • 4

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Kế toán

... quỹ chuyển sang, kế toán thanh toán sẽ định khoản phản ánh vào sổ chi tiết.2) Kế toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán của công ty lâm sản Bắc Á.a) Chứng từ kế toán sử dụng:- Phiếu ... Ngân hàng Bắc Á. *Các khoản thanh toán: là các khoản công nợ giữa công ty với người mua, giữa công ty với người bán Kế toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu trả các khoản nợ để có biện ... chứng từ gốc kế toán viên lập phiếu thu phiếu chi. Từ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, sổ chi tiết hoặc sổ thanh toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiến hành vào bảng kê...
 • 22
 • 1,879
 • 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.C1. Đánh giá chung về công tác vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty ... Nam. Kế toán là một khâu quan trọng kinh doanh trong kế toán tiền mặt- vì vậy, công tác kế toán tiền mặt phải nắm được nguyên tắc luôn chuyểncủa tiền tệ, hiểu rõ được các khoản thu chi các ... các khoản thanh toán giữaCông ty khách hàng.Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung kế toán vốn bằng tiền nói riêng cần đáp ứng yêu cầu sau:- Cần phải luôn luôn tôn trọng chế độ kế toán...
 • 6
 • 1,763
 • 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Kế toán

... cho kế toán để ghi vào sổ kế toán. * Mục đích sử dụng:Xác định số tiền thực tế nhập quỹ, làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan chặt chẽ chính ... 1121Căn cứ vào giấy báo nợ, giấy báo có, các chứng từ liên quan kế toán nhập liệu vào máy tính phần mềm kế toán tự động hoá vào sổ Bảng số 2, nhật ký chứng từ số 2.3535Căn cứ vào phiếu ... thủ quỹ xuất quỹ ghi sổ kế toán. + Các sổ sách kế toán bảng biểu kế toán liên quan* Chứng từ:- Chứng từ:+ Phiếu chi+ Hóa đơn (Hóa đơn GTGT)+ Bảng lương+ Sổ quỹ tiền mặt55Đơn vị...
 • 53
 • 2,311
 • 4

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại công ty cổ phần xây dựng thương mại thùy dương

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại thùy dương

Kế toán

... luận kế toán vốn bằng tiềncác khoản thanh toán 1. Kế toán vốn bằng tiền 1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền * Khái niệm Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn ... kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán 5 1. Kế toán vốn bằng tiền 5 1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 5 1.2. Kế toán tiền mặt 6 1.2.1 Nguyên tắc chế độ lƣu thông tiền ... Xây dựng Thƣơng mại Thùy Dƣơng 67 2.1 Nguyên tắc về hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán 67 2.2 Thực trạng công tác Kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại...
 • 113
 • 1,670
 • 19

Tài liệu Luận văn KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THẠCH THÀNH. docx

Tài liệu Luận văn KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THẠCH THÀNH. docx

Tài chính - Ngân hàng

... toán tiền lương các khoản trích theo lương Kế toán tập hợp chi phí SX, tính giá thành SP xác định kết quả kinh doanh Kế toán các khoản thanh toán và nguồn vốn ... lời mở đầu kết luận gồm 3 chương sau:Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần giao thông công chính Thạch Thành.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại ... Tham khảo các tài liệu, các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán hiện hành.- Phương pháp kế toán: + Phương pháp chứng từ kế toán: Dùng để thu thập thông tin.+ Phương pháp tài khoản kế toán: Dùng...
 • 58
 • 4,663
 • 8

thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành

thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần giao thông công chính thạch thành

Tài chính - Ngân hàng

... hữu Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trướcThủ quỹ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Luận vănThực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán ... toán tiền lương các khoản trích theo lương Kế toán tập hợp chi phí SX, tính giá thành SP xác định kết quả kinh doanh Kế toán các khoản thanh toán và nguồn vốn ... định khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ làm căn cứ để thủ quỹxuất quỹ, ghi sổ quỹ kế toán ghi sổ kế toán. - Nội dung: Dùng làm căn cứ cho việc chi tiền thanh toán giữa bên chi tiền bên...
 • 58
 • 2,133
 • 0

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thùy Dương docx

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thùy Dương docx

Tài chính - Ngân hàng

... kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán 5 1. Kế toán vốn bằng tiền 5 1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 5 1.2. Kế toán tiền mặt 6 1.2.1 Nguyên tắc chế độ lƣu thông tiền ... yếu 19 2. Kế toán các khoản phải thanh toán. 21 2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng 21 2.1.1 Nội dung kết cấu của TK 131 21 2.1.2 Trình tự hạch toán 22 2.2. Kế toán các khoản phải ... QT1104k 21 2. Kế toán các khoản phải thanh toán. Các khoản phải thu trong doanh nghiệp bao gồm số phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ các khoản phải thu khác. 2.1 Kế toán các khoản phải...
 • 114
 • 2,117
 • 7

kế toán vốn bằng tiền các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam

kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần khí công nghiệp việt nam

Kinh tế - Quản lý

... 6.280.688PHẦN IITHỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Đặc điểm của công tác vốn bằng tiền mặt- Kế toán tiền mặt có vai trò vô ... chuyển giữa thủkho kế toán. 4. Tổ chức hệ thống tài khoản: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là quá trình thiết lập 1 hệ thốngtài khoản kế toán cho các đối tượng kế toán hạch toán nhằm cùng ... kiểm tra hợp lệ thì kế toán đồng thời ghi sổquỹ tiền mặt bảng số 1 chứng từ số 1. Cuối tháng kế toán căn cứvào sổ cái.Mẫu biểu Các tài khoản liên quan đến kế toán tiền mặtTK 111TK...
 • 68
 • 1,656
 • 1

Xem thêm