chuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

Quản trị kinh doanh

... THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁNVỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG ... tế phát sinh trong công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu rất thu n lợi cho quá trình kiểm tra đối chiếu .- Về sổ sách kế toán : Các sổ sách dùng theo đúng mẫu của ... giữa các tài khoản các sổ sách kế toán có liên quan giữa sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp . Công tác lập báo cáo vào cuôí quý , năm được kế toán tiến hành đầy đủ nộp cho các cơ...
 • 7
 • 11,544
 • 97

  BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:" KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU" potx

  BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài:

  Tài chính - Ngân hàng

  ... 08 năm 2012 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 3.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 3.3.2.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu khác tại công ty KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: ... tài “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn bằng tiền các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả ... KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN 10 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 2.1. KẾ TOÁN TIỀN 2.1.1. Những vấn đề chung 2.1.1.1....
  • 47
  • 7,839
  • 25

   THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

   THỰC TRẠNG KẾ TOÁN “VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

   Quản trị kinh doanh

   ... lương , tiền thưởng cho nhân viên công ty.- Kế toán tiêu thụ tính giá thành: Theo dõi việc nhập , xuất , tồn kho vật KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN VẬT TƯ_TSCĐ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TIÊU ... phiếu , ký chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán trưởng. (3)Sau khi kiểm tra chứng từ ký , kế toán tưởng chuyển cho giám đốc. Người nộp tiền Kế toán thanh toán (KTTT) Kế toán trưởngThủ ... khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , kế toán căn cứ vào các chứng từ như : uỷ nhiệm thu, lệnh chuyển có , uỷ nhiệm chi, giấy nộp tiền mặt, Kế toán vào sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng. Các...
   • 28
   • 5,606
   • 47

    47 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

    47 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

    Kế toán

    ... số tiền 375.500đ. kế toán hạch toán. Nợ TK 111: 357.500CóTK 141: 375.500B. KẾ TOÁN CÁC KHỎAN THANH TOÁN.2.2.4. Kế toán các khoản phải thu. 2.2.4.1. Khái niệm.- Các khoản phải thucác khoản ... chưa thu được hàng.- Các khoản phải thu bao gồm: phải thu của khách hàng phải thu khác • Phải thu của khách hàng: là các khoản phải thu phát sinh trong nội bộ công ty.• Phải thu khác: là các ... thành lập hoạt động của công ty khá lâu nên bộ phận kế toán được thiết kế một cách gọn nhẹ nhưng rất chặt chẽ đặc biệt là ở bộ phận hạch toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả...
    • 50
    • 1,243
    • 7

     56 Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

     56 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Song Trà

     Kế toán

     ... PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. I/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. A/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 19B/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ... THIỆU PHẦN HÀNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU. I/ Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu: A/Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền: + Phương pháp ... phải thu, mở các sổ theo dõi nợ phải thu cho từng đối tượng .II/Cơ sở lý luận của kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu: 1 /Kế toán tiền mặt tại quỹ: a /Kế toán chi tiết:*Khái niệm:Tiền...
     • 83
     • 1,513
     • 12

      27 Kế toán vốn bằng tiển các khoản phải thu phải trả

      27 Kế toán vốn bằng tiển và các khoản phải thu phải trả

      Kế toán

      ... 2.2.4.8. Kế toán tổng hợp phải thu. a./ Tài khoản sử dụng.- Tài khoản 131 – “ [hải thu khách hàng”- Tài khoản này phản ánh các nợ phải thu tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của ... tình hình thanh toán của công ty với Nhà Nước về các khoản thu như : tiền bán sản phẩm , hàng hoá, . . . các khoản khác.d./ Nội dung kết cấu tài khoản 333 – “ Thu các khoản phải nộp Nhà ... Nước về các khoản thu , phí ,lệ phí các khoản khác phải nộp, phản ánh nghĩa vụ tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của công ty với Nhà Nước trong kỳ kế toán. b./ Nguyên tắc hạch toán. -...
      • 50
      • 847
      • 3

       Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

       Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

       Kế toán

       ... k toán. K toán tng hp: - Có nhim v tng hp báo cáo v chi phí sn xut, ngun vn, TSC thu chi,…đ lp báo cáo k toán, báo cáo thu , gii quyt các vn đ đc giao khi k toán ... K TOÁN XÁC NH KT QU KÌNH DOANH TI CÔNG TY 29 2.2.2 K TOÁN DOANH THU 29 2.2.2.1 K toán doanh thu bán hàng cung cp dch v 29 2.2.2.1.1 Nguyên tc xác đnh ghi nhn doanh thu ... ng Vit Nam - Công ty chp hành ch đ k toán thng theo đúng pháp lnh k toán thng kê, các vn bn pháp vi hin hành v k toán, kim toán. - Ch đ báo cáo tài chính áp dng theo...
       • 106
       • 971
       • 0

        KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU

        KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

        Kế toán

        ... 08 năm 2012 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 3.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 3.3.2.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu khác tại công ty KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: ... TẬP Khóa kế toán kiểm toán Đề tài KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: ... khách hàng: KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU SVTH: NGUYỄN MINH XUÂN AN 10 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 2.1. KẾ TOÁN TIỀN 2.1.1. Những vấn đề chung 2.1.1.1....
        • 47
        • 903
        • 1

         Thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

         Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu khách hàng tại công ty xây dựng công trình 686

         Kế toán

         ... hiện các chức năng của kế toán. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁNGVHD: Lê Trọng TínSVTH: Đào Ngọc Cẩm QuyênKẾ TOÁN TRƯỞNGKẾTOÁNTỔNGHỢPKẾTOÁNTIỀNMẶTKẾTOÁNNGÂNHÀNGKẾTOÁNVẬTTƯKẾTOÁNTHANHTOÁNKẾTOÁNGIÁTHÀNHTHỦQUỸLuận ... nghiệpTrang 4- Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chéphàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số ... quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủquỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt.1.1.3 Tài khoản sử dụng -Kế toán tổng...
         • 71
         • 1,021
         • 4

          Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

          Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong potx

          Tài chính - Ngân hàng

          ... tin, s liu k toán theoăđiătng ni dung công vic k toán theo chun mc ch đ k toán.  Kim tra giám sát các khon thu chiătàiăchính, các nghaăv thu np, thanh toán n, kim ... toán tng hp  Chu trách nhimătrc k toán trng v các công vicăđc phân công K TOÁN VTăT,ăCCDC TSC K TOÁN THANH TOÁN TH QU K TOÁN CÔNG N K TOỄNăTRNG K TOÁN ... 1.3 K toán n phi thu khách hàng, phi tr ngi bán 1.3.1. K toán n phi thu khách hàng  N phi thu khách hàng.  N phi thu ni b.  N phi thu khác. a. Nguyên tc hch toán ...
          • 106
          • 872
          • 9

           Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần VPP hợp nhất

           Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần VPP hợp nhất

           Tiến sĩ

           ... dụng tin học vào công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu để giảm thiểu sai sót, như cải tiến phần mềm, - Bên cạnh đó, khoản mục vốn bằng tiền khoản phải thu là những khoản mục ... cáiBáo cáo tài chính2.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN2.1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 2.1.1.1 Khái niệm, nội dung đặc điểm của vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là bộ phận tài sản lưu ... thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu của doanh nghiệp, trong đó đã đề cập đến nguyên tắc hạch toán, các chứng từ sổ sách liên quan, các tài khoản sử dụng. Qua các nghiệp...
           • 33
           • 1,085
           • 1

            Kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỈ MỚI

            Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỈ MỚI

            Kế toán

            ... khi thu nợ để ghi:KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 3.3.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU 3.3.1. Kế toán khoản phải thu khách hàng 3.3.1.1. Đặc điểm kế toán khoản phải thu tại công ty Các khoản phải ... chức kế toán của Công ty 1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 1.6.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Kế toán trưởng Kế toán tổng hợpThủ Kế toán Kế toán tiền quỹ công nợ mặt, tiền gửiKẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN ... 2KẾ TOÁN TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU - Phiếu thu (khi thu tiền hoặc nhận tiền ứng trước của khách hàng) - Biên bản bù trừ công nợ 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 131 Phải thu...
            • 93
            • 933
            • 2

             kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân hứa ngọc lợi

             kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân hứa ngọc lợi

             Kế toán

             ... LUẬN VỀ VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN PHẢI THU 5 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu 5 1.1.1 Những nội dung về kế toán vốn bằng tiền 5 1.1.2 Kế toán tiền mặt ... 1.2.2 Kế toán phải thu khách hàng 26 1.2.3 Kế toán phải thu nội bộ 29 1.2.4 Kế toán các khoản tạm ứng 32 1.2.5 Kế toán phải thu khác 35 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN ... 1.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng 12 1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển 18 1.1.5 Kiểm kế vốn bằng tiền 20 1.2 Những vấn đề chung về kế toán phải thu 25 1.2.1 Những nội dung về kế toán phải thu...
             • 129
             • 1,154
             • 6

              Luận văn kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội

              Luận văn kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội

              Kinh tế - Thương mại

              ... thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội 703.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ... thực trạng kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ty cổ phần điện máy Hà Nội 703.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu tại công ... kiểm tra 1.2.2 .Kế toán vốn bằng tiền 1.2.2.1 .Vốn bằng tiền của công ty: a .Vốn bằng tiền hiện có của công ty bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng. Kế toán phải mở sổ chi tiết...
              • 88
              • 1,983
              • 6

               Xem thêm

               Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt namxác định các mục tiêu của chương trìnhxác định các nguyên tắc biên soạnkhảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễnkhảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thểxác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tếtiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt namđiều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản líđiều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt namkhảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểunội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độxác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong cthệ số công suất cosp fi p2đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2động cơ điện không đồng bộ một phasự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máythông tin liên lạc và các dịch vụphần 3 giới thiệu nguyên liệutừ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose