chuyên đề hai đường thẳng vuông góc trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... niệm hai đường vuông góc.  Ghi bài: mục  thế nào là 2 đường thẳng vuông góc? K/n ở sách giáo khoa (trong khung) GócxOy = gócxOy’= gócx’Oy= góc y’Ox = 900  Một số lưu ý học sinh: “ 2 đường ... vào chỗ trống trong các phát biểu sau: 1) Hai đường thẳng vuông góchai đường thẳng tạo thành một góc Bài 2 Chương II : Hai đường thẳng vuông góc 4 Nhóm 1 1. Nhiệm vụ: Vẽ trên giấy ... Không biết cách đo Biết đo nhưng không chính xác Biết đo, đo đúng, chính xác Bài 2 Chương II : Hai đường thẳng vuông góc 3 gócxAy= gócyAy’= gócx’Ay’= gócxAy’= 900 Hoặc góc...
 • 7
 • 3,861
 • 7
Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... 2008ToánVẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:C DDCCDEEEABA BABa) b) c) VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. ... và vuông góc với đường thẳng AB. Các em hãy quan sátVà thảo luận nhóm đôi về cách vẽ hai đường thẳng vuông góc Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008ToánVẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. Vẽ đường ... đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.ABEA BEa) Điểm E ở trên đường thẳng ABb) Điểm E ở ngoài đường thẳng ABTa có thể vẽ như sau:- Đặt một cạnh góc vuông...
 • 13
 • 1,552
 • 0
Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Tiểu học

... tháng 10 n m ứ ư ă2008 Toán:Vẽ hai đường thẳng vuông góc CBCBAACBAHHHBài tập2: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:a)b)c)Võ ... 10 n m ứ ư ă2008 Toán:Vẽ hai đường thẳng vuông góc  Đoạn thẳng từ đỉnh A đến cạnh BC tại H và vuông góc với BC là đường cao của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng AH là chiều cao của hình ... Toán:Vẽ hai đường thẳng vuông góc A BCDE.Võ Văn Tâm Đồn TrịTrọngThầyMếnBạnChămChỉHọcHành*Võ Văn Tâm Đoàn TrịTh t ngày 22 tháng 10 n m ứ ư ă2008 Toán:Vẽ hai đường thẳng vuông góc ADBCEG.Bài...
 • 9
 • 1,153
 • 0
Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... CỐĐịnh nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian: Góc giữa hai đường thẳng Góc giữa hai đường thẳng ∆∆11 và và ∆∆22 là góc giữa haigóc giữa hai đường thẳng đường thẳng ∆∆’’11 ... nghĩa: Cho hai đường thẳng Cho hai đường thẳng ∆∆1 1 và và ∆∆22 bất kỳ trong không bất kỳ trong không gian, góc giữa hai đường thẳng gian, góc giữa hai đường thẳng ∆∆1 1 ... đó tạo cắt nhau, khi đó tạo thành 4 góc. Góc nhỏ nhất trong 4 gócgóc giữa thành 4 góc. Góc nhỏ nhất trong 4 gócgóc giữa 2 đường thẳng 2 đường thẳng ∆∆11, , ∆∆2 2 .. ...
 • 11
 • 4,296
 • 22
Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... mệnh đề sau:A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.B .Hai đường thẳng vuông góc có duy nhất một điểm chung.C.Một đường thẳng vuông góc với một trong hai ... học Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a và b cùng đi qua một điểm và lần lượt song song (hoặc trùng) với a và b.1. Góc giữa hai đường thẳng: PP tính góc giữa hai đường ... đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.D .Hai đường thẳng cùng vuông với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.Nêu phương pháp chứng...
 • 10
 • 1,836
 • 10
Luyện tập: Hai đường thẳng vuông góc

Luyện tập: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... thế nào là hai đờng thẳng vuông góc với nhau.-Kỹ năng: Biết vẽ đờng thẳng đi qua một điểm cho trớc và vuông góc với một đờng thẳng cho trớc; Biết vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng; Sử dụng ... kiểm tra:Hs1: - Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc? - Cho đờng thẳng 'xxvà điểm O thuộc 'xx, hÃy vẽ đờng thẳng 'yy đi qua O và vuông góc với'xx.Hs2:Thế nào ... 600. -Lấy C tuỳ ý trên tia Od2. -Vẽ đờng thẳng vuông góc với tia Od2 tại C cắtOd1 tại B. - Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia Od1 điểm A nằm trong Ã1 2d Od.Gv: Yêu cầu Hs làm bài...
 • 4
 • 4,089
 • 18
Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... vuông góc với nhau không? Hai véctơ chỉ phương của chúng vuông góc với nhau.Nếu a // a, b a thì b có vuông góc với a không? Đường thẳng b có vuông góc với a. Hai đường thẳng vuông góc trong không ... vẽ đường thẳng a song song với a. Có nhận xét gì về góc giữa a và b với góc giữa a và b? Góc giữa a và b bằng góc giữa a và bĐ2. Đ2. hai đường thẳng vuông góc hai đường thẳng vuông góc ... hai đường thẳng vuông góc hai đường thẳng vuông góc (Tiết 2)(Tiết 2) củng cố:Các kiến thức cần nhớ1. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng. 2 . Các phương pháp chứng minh hai đường thẳng...
 • 15
 • 1,463
 • 5
Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... Vậy góc giữa 2 đường thẳng trong không gian được xác định như thế nào?0b’a’baIII .Góc giữa hai đường thẳng ĐN: Góc giữa 2 đường thẳng a & b trong k0 giangóc giữa 2 đường thẳng ... và vuông với AC là: AA’,BB’ CC’, DD’, BD, B’D’, B’D, BD’. §2 .Hai đường thẳng vuông góc . os( , )u v u v c u v=r r r r r r1 .Góc giữa hai véc tơ trong không gian: 2. Tích vô hướng của hai ... đường thẳng vuông góc ta làm ntn? Ví dụ 7: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hãy nêu các đường thẳng đi qua hai đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với:a )Đường thẳng ABb) Đường...
 • 17
 • 913
 • 0
Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Chương III - Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... HS• Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900.Nội dung cần đạt Kí hiệu:Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc 2/ Hai đường thẳng vuông góc 2/ Hai ... giữa hai đường thẳng trong không gian 1/ Góc giữa hai đường thẳng 1/ Góc giữa hai đường thẳng ¶( , )a bα=Oa’b’abα Ví dụ 3Ví dụ 3Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ... dung cần đạt +Nếu gọi Tìm mối quan hệ của góc giữa hai đường thẳng a, b và góc giữa hai vecto ? 1/ Góc giữa hai đường thẳng 1/ Góc giữa hai đường thẳng 0 00 90α≤ ≤Oa’b’abα1 2,u...
 • 12
 • 1,035
 • 2
Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... nhóm đôi về cách vẽ hai đường thẳng vuông góc Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008ToánVẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.ABEA ... ABC. VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.ABEA BEa) Điểm E ở trên đường thẳng ABb) Điểm E ở ngoài đường thẳng ABTa ... trên đường thẳng AB b) Điểm E ở ngoài đường thẳng ABTa có thể vẽ như sau: Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2008ToánVẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc...
 • 12
 • 637
 • 0
Hình : tiết 3&4- Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Hình : tiết 3&4- Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... thẳng vuông góc • Gấp tờ giấy theo hai đường thẳng sao cho hai nếp gấp là hình ảnh hai đường thẳng vuông góc và bốn góc tạo thành đều vuông • Quan sát hình vẽ hai đường thẳng vuông góc • Giải ... tiêu : • Hiểu thế nào là hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng • Công nhận tính duy nhất của b qua A và b ⊥ a • Rèn kỹ năng vẽ đường vuông góc, đường trung trực.• Sử dụng ... đỉnh )Ô3= Ô1=900 (Ô1,Ô3 đối đỉnh) -Hai đường thẳng vuông góc thì các góc bằng nhau và bằng 900.1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc: ¬Định nghĩa : (sgk)Kí hiệu x’x ⊥ yy’Hoµng...
 • 2
 • 1,911
 • 9
Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... chính :1. Hai đường thẳng vuông góc 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Hai mặt phẳng vuông góc 4. Khoảng cách 5. Góc 2. Góc giữa hai đường thẳng bất kỳ trong không gian aba’b’OEm ... 1. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 1/ Góc giữa hai đường thẳng cắt nhau? Hai đường thẳng a và b cắt nhau tao ra bao nhiêu góc ? Các góc đó có đặc điểm gì ? Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc ... định góc giữa hai đường thẳng a và b ? Khi thay đổi điểm O thì góc giữa hai đường thẳng a và b có thay đổi không ?Định nghĩa : Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng...
 • 10
 • 605
 • 0
Tiết 3:Hai đường thẳng vuông góc

Tiết 3:Hai đường thẳng vuông góc

Toán học

... nghĩa: Hai đường thẳng xx và yy cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu là 'yy xx'Ví dụ: Hai đường thẳng xx ... sau:Cho đường thẳng CD chuyển động quanh O sao cho góc AOB = 90oVậy : Góc AOB là góc gì ?Khi đường thẳng AB cắt CD tạo ra góc 90o thì hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng ... Hai đường thẳng xx và yycắt nhau tại O Và trong các góc tạo thành có góc xOy vuông. Tại sao các góc còn đều là góc vuông? (Hình vẽ )OTập suy luậnxxyyGiải?2 Hai đường thẳng...
 • 27
 • 698
 • 1

Xem thêm