chuyên đề hóa học 8 về chất nguyên tử phân tử

CHUYEN DE HOA HOC 8

CHUYEN DE HOA HOC 8

Vật lý

...
 • 1
 • 1,028
 • 6

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 8

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 8

Hóa học

... lực hoạt động, chuẩn bị cho học sinh học lên và đi vào cuộc sốnglao động sản xuất.Hoá học 8 là cơ sở tiền đề, cơ sở cho các kiến thức hoá học của học sinh. Đây là môn học mới lạ với nhiều khái ... "Phần I: Mở đầuI. Lý do chọn đề tài:1/ Cơ sở khoa học. Hoá học là bộ môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu, giải thích bản chất hoặc quá trình hoá học, các hiện tợng hoá học sẩy ra trong tự nhiên ... phơng pháp dạy học nói chung và phơng pháp dạy học hoá học nói riêng dựa trên cơ sở quan niệm về tích cực hoá hoạt động của học sinh và lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. Để vận dụng...
 • 15
 • 2,233
 • 22

chuyên đề hóa học 8

chuyên đề hóa học 8

Tư liệu khác

... 4 nguyên tố: O, Al, Na, S. Viết công thức phân tử của các hợp chất chứa 2 hoặc 3 trong số 4 nguyên tố trên.2. Nguyên tố X có thể tạo hợp chất với Al theo kiểu AlaXb, mỗi phân tử gồm 5 nguyên ... công thức phân tử của X biết khối lợng phân tử của X lớn gấp 1,3 lần khối lợng phân tử của axit axetic.2. Tìm tỉ lệ số nguyên tử C, H, O, N trong hợp chất Y chứa 32% C, 6,675% H, 18, 67% N và ... amoniac (NH3), khí cacbonic và hơi nớc. Vậy Y gồm những nguyên tố nào?Bài 8: 1. Nnguyên tử, phân tử là gì? Tại sao nói nguyên tử, phân tử là các hạt vi mô?2. Đơn vị Cacbon là gì? Nó có trị số...
 • 27
 • 984
 • 8

34 chuyên đề hóa học 8 - 9

34 chuyên đề hóa học 8 - 9

Tư liệu khác

... thứ hai tăng 28, 4 % . Xác định nguyên tố R.10 CHUYÊN ĐỀ 29:TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯBIỆN LUẬN CHẤT DƯ TRONG PƯHHVí dụ: Đun nóng 16 ,8 gam bột sắt và 6 ,8 gam S (không có kk) thu được chất rắn A .Hoà ... tất cả các thầy cô đã tham gia đóng gópMọi ý kiến xin gửi về Email: Lambanmai8 283 @yahoo.com.sgLambanmai8 283 @gmail.com34 e.CHUYÊN ĐỀ 31:BIỆN LUẬN –TÌM CÔNG THỨCPhương pháp: tìm khối lượng ... tủa.Tìm công thức phân tử của FexOy .ĐS: Fe2O35. Thổi CO qua ống xứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được 10 ,88 gam chất rắn A( chứa 4 chất) và 2,6 68 lít khí CO2...
 • 34
 • 1,179
 • 33

Chuyên đề Hóa học 8

Chuyên đề Hóa học 8

Hóa học

... lệ số nguyên tử phân tử của các chất Số nguyên tử Al: số phân tử HCl: số phân tử AlCl3 : số phân tử H2 = 2:6:2:3Trong phương trình hoá học gồm có những gì? PTHH gồm CTHH của các chất và ... Trước phản ứng 2 nguyên tử H liên kết nhau, 2 nguyên tử N cũng vậy:+Sau phản ứng 3 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử N +Phân tử Nitơ và phân tử Hiđrơ biến đổi thành phân tử AmoniacSản phẩm: ... học của phản ứnga. Lập phương trình hoá học: b. + Cứ 1 phân tử C2H4 tác dụng với 3 phân tử O2 3 2 b. Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử Etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phân tử...
 • 14
 • 831
 • 5

Chuyên đề Hóa học "Xác định lượng chất dư"

Chuyên đề Hóa học

Ngữ văn

... 0,2.64 = 12 ,8 (g) < 16 ,8 Kết luận: Chất rắn sau phản ứng ngoài Cu tạo ra còn có cả CuO dư. Nghĩa là H2phản ứng hết.Do đó: Theo trên: mCu = 12,8g  mCuO dư = 16 ,8 - 12 ,8 = 4 (g)Mặt ... 1mol 1mol0,1mol 0,1molsố mol CO2 = 4,2224,2 = 0,1 mol mMgCO3 = 0,1 .84 = 8, 4 (g)mMgO = 16,6 - 8, 4 = 8 (g)b. Dung dịch A gồm MgSO4 và có thể có H2SO4 dư:PTHH:MgSO4 + Ba(OH)2 ... Tài liệu BDHSG Hoá học “Xác định lượng chất dư” THCSKhối lượng NaCl tối đa = 0,2 . 58, 5 = 11,7 g <13,12 (g)  Trong chất rắn có NaCl vàNa2SO4 dư.Do đó: Theo...
 • 5
 • 3,010
 • 32

chuyên đề hình học 8

chuyên đề hình học 8

Toán học

... thẳng hàng.b) Tứ giác BCED là hình thang vuông.c) DHE = 900.d) DE = 2AH.(Để học tốt hình học 8) V. Các bài toán về hình bình hành - đối xứng tâmBài toán 1: (Bài toán cơ bản)Cho hình bình hành ... thẳng IJ. Tìm một điểm M trên Ox và một điểm N trên Oy sao chotổng MA + MN + NB nhỏ nhất.Bài 8: Chứng minh rằng giao điểm của các đờng trung trực của các đoạn thẳng MA,MB nằm trên một đờng ... trung điểm các cạnhAB, DC. AF và CE cắt BD lần lợt tại N, M. Chứng minh rằng: MB = MN = DN.(Bài 78 - SBT)Nhận xét 4: Trở lại bài toán 1.3, nếu gọi I là giao điểm của AM và BC, K là giaođiểm của...
 • 4
 • 2,928
 • 89

cac chuyen de hoa hoc 10

cac chuyen de hoa hoc 10

Hóa học

... của nguyên tử nguyên tố X là10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là:A. 6 B. 8 C.9 D.7Câu19: Nguyên tố Y có tổng số hạt bằng 58, số notron gần bằng số proton. Y có số khối là:A. 40 B. 38 C.39 ... đồng vịnào Câu22: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10 ,81 2. Mỗi khi có 94 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11BA. 405 B. 403 C. 406 D. 404Câu23: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng ... chiếm54,5%. Nguyên tử khối của đồng vị còn lại có giá trị nào sau đây:A. 80 B. 82 C. 81 D. 85 Câu16: Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 notron, 19 prton và 19 electron:A. X20 38 B, X3920...
 • 4
 • 1,412
 • 38

chuyen de hoa hoc 10

chuyen de hoa hoc 10

Hóa học

... Hỏi X là chất nào sau đây? A. HBr B. HbrO4 C. HbrO3 D. HbrOCâu 23: Tính chất sát trùng và tẩy màu của nớc Javenlà do nguyên nhân nào sau đây?A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có ... Cau 3. Nguyên tử của nguyên tố X có 11e ở các phân lớp p. Nguyên tố X là:A. Na B. F C. Br D. ClCau 4. Hoà tan khí clo vào dd NaOH loÃng, d ở nhiệt dộ phòng thu đợc dung dịch chứa các chất: A.NaCl, ... màu D. Tất cả đều đúngCâu 30: Cho một dung dịch chứa 8, 19g muối NÃ tác dụng với một lợng d dd AgNO3 thu đợc 20,09g kết tủa. Nguyên tử khối của X là:A. 79, 98 B. 35,5 C. 36 D. 80 Câu 31: Sục...
 • 4
 • 808
 • 26

Chuyên Đề Hình Học 8

Chuyên Đề Hình Học 8

Toán học

... chữ nhật có đầy đủ Hình chữ nhật có đầy đủ các tính chất của hình các tính chất của hình bình hành và hình bình hành và hình (8chữ cái)(8chữ cái)T h A n g C Aip3BTrong tam giác vuông, ... AD//BCADCBChữ nhậtàààà0A = B = C = 90=DĐ/N1à=0A 90Đ/N2à=0A 90Đ/N3 1. Học bài trong sgk2. Làm các bài tập 60; 61/ sgk3. Chứng minh rằng: Trong hình chữ nhật có một ... và BC.c. Tam giác vuông ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. HÃy phát biểu tính chất tìm được ở câu b dưới dạng một định lý. ACBDM Cho hình vẽ.a. Tứ giác ABDC là hình gì?...
 • 18
 • 1,571
 • 16

Chuyen đề hóa học hữu cơ

Chuyen đề hóa học hữu cơ

Hóa học

... hợp chất hữu cơCTTQ của hợp chất hữu cơ chứa C, H, O là: CnH2n + 2 2aOmTrong đó: n là số nguyên tử Cacbona là tổng số liên kết trong phân tử. m là số nguyên tử OxiHoặc CxHyOz thì ... thức phân tử hợp chất hữu cơdựa vào CTTQ hoặc số liên kết pi ()Việc nghiên cứu các chất hữu cơ có những nét đặc trng khác với việc nghiên cứu các hợp chất vô cơ. Đó là với mỗi loại hợp chất ... là mTổng số liên kết trong phân tử là (a + m).Bài tập xác định công thức phân tử dựa vào CTTQ hoặc số liên kết là dạng bài tập rất cơ bản và quan trọng của hóa học hữu cơ. Sau đây chúng tôi...
 • 4
 • 1,099
 • 18

Chuyên đề hóa học lớp 11

Chuyên đề hóa học lớp 11

Hóa học - Dầu khí

... *+, /3.+5&67 8 +44 %9&(&:"-+*"%;<<<<= 8 44%9/#>&?%944 /@'9  /A/ 8 )+B#>&?C/#?&'D+3.D44%9 ... /%1-#6R 'S%"'8K%'S%"'8K%&'/)T%'' /@'Q /3.R#?%%D&?:'1 -U"'G& 8 )+BQ /#0'D>&%GR#$%VCWJ'X-'Y%3.DZ[&Q%'\]/^%1-R]/^'?#0Q ... /#0`&'')D@"'?8n :'"&?ZI/-)+"&%D #T%`D%'.' /@'q :'_8pV8lJ'A'F)%'.' @'+5&Yahoo:...
 • 92
 • 3,973
 • 31

Các chuyên đề hóa học 10

Các chuyên đề hóa học 10

Hóa học

... của nguyên tử nguyên tố X là10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là:A. 6 B. 8 C.9 D.7Câu19: Nguyên tố Y có tổng số hạt bằng 58, số notron gần bằng số proton. Y có số khối là:A. 40 B. 38 C.39 ... đồng vịnào Câu22: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10 ,81 2. Mỗi khi có 94 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11BA. 405 B. 403 C. 406 D. 404Câu23: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng ... Công thức phân tử của M là công thứcnào sau đây:A. HNO3B. HNO2C. NaNO3D. H3PO4Câu41: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố...
 • 4
 • 1,061
 • 11

chuyen de hoa hoc 121212

chuyen de hoa hoc 121212

Sinh học

... (spp) +H2O6 Chuyên đề bồi dỡng hoá học lớp 12 Chuyên đề bồi dỡng hoá học khối 12.Vấn đề 1: rợu phênol- amin1.1: Rợu: 1.1.1: Khái niệm: Rợu là hợp chất hữu cơ trong phân tử có một hay nhiều ... C2H5OH. 1.1.2: Đồng phân: có 4 loại đồng phân: - Đồng phân về mạch cacbon: Thẳng, nhánh, vòng.- Đồng phân về vị trí liên kết bội.- Đồng phân về vị trí nhóm chức OH.- Đồng phân về cấu tạo (Ete, ... => nO2d = 0,25-0,025(3n-x).12 Chuyên đề bồi dỡng hoá học lớp 12Ví dụ 5: Một rợu no đa chức có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi trong phân tử. HÃy xác định CTPT của rợu trên?...
 • 19
 • 431
 • 5

Xem thêm