chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... phẳngnr0xyz•M0H Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho một điểm M0(x0;y0;z0) một mặt phẳng (α):Ax+By+Cz+D=0 ( )0 0 002 2 2| Ax |;By Cz Dd MA B Cα+ + +=+ +Ví dụ 1: Tính khoảng cách ... ∆; ∆’Δ: qua M0 có vtcp Δ’ qua M’0 và có vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến...
 • 10
 • 3,226
 • 52
Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm điểm A.. BĐiểm đường thẳngA.(d)HĐiểm mặt phẳngA. Đường thẳng và ... hộp Khoảng cách giữa (d1) và (d2) là khoảng cách hai đáyNhận xét: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau cũng là: - khoảng cách từ đường thẳng này đến mặt phẳng chứa đường thẳng kia ... một điểm thuộc mặt phẳng này tính khoảng cách từ đó đến mặt phẳng kiaĐáp: Đường thẳng mặt phẳng song song, lấy một điểm thuộc đường thẳng tính khoảng cách từ đó đến mặt phẳng. Đáp:23....
 • 9
 • 1,705
 • 16
Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian

Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian

Tư liệu khác

... phương11 Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian a. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A’BD) (B’D’C).b. Chứng tỏ rằng AC’ vuông góc mặt phẳng (A’BD) (B’D’C).14 Chuyên đề: ... tọa độ tâm T bán kính mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).15 Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian 3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng Trong không gian Oxyz cho ... luyện (tham khảo SGK SBT).III/ CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ ĐỀ XUẤT DÀNH CHO HỌC SINH CHUẨN: § 1. TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Tọa độ điểm vec tơ : Trong không gian với hệ tọa độ...
 • 18
 • 1,018
 • 23
Tài liệu Chuyen de Hinh hoc giai tich trong khong gian

Tài liệu Chuyen de Hinh hoc giai tich trong khong gian

Tư liệu khác

... +a) Chứng minh rằng đường thẳng (∆ )và( ∆’) chéo nhaub) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (∆ )và (∆’).Bài 8: Trong không gian Oxyz cho điểm D(-3;1;2) mặt phẳng ( )α đi qua ba điểm ... (P).Bài 8: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):2x+ky +3z –5 = 0và( Q):mx-6y -6z+2=0a) Xác định giá trị k m để hai mặt phẳng (P) (Q) song song nhau, khi đó hãytính khoảng cách giữa mặt ... cùng phương  Khoảng cách từ M đến đường thẳng dPhương pháp : Lập phương trình mp(α) đi qua M vàvuông góc với d Tìm tọa độ giao điểm H của mp(α) d  d(M, d) =MH Khoảng cách giữa hai...
 • 10
 • 931
 • 11
Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian

Toán học

... Tính góc tạo bởi SC mpABC; góc tạo bởi SC AB. c/ Tính các khoảng cách từ C đến SAB từ B đến SAC d/ Tính khoảng cách từ C đến AB khoảng cách giữa SA BC. ... bababa ,sin ],[ . Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian GV:Nguyễn Thành Nam 36 Hệ không phân ban: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;3) mặt phẳng  ...          Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian GV:Nguyễn Thành Nam 20 BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Vấn đề 1: Lập phương trình đường thẳng...
 • 41
 • 1,024
 • 1
Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ

Chuyên đề Hình học giải tích trong không gian OXYZ

Toán học

... B. ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 5 = 0 và hai điểm A(3; 0;1), B(1; 1; 3). Trong các đường thẳng đi qua A ... + d1a d2a không cùng phương: d1 d2 chéo nhau.  Cách 2:  Tìm vectơ chỉ phương d1a, d2a của d1 d2  Tìm điểm A  d1 B  d2. + d1a d2a ... 222x 1 y z 1 1. Bài 13: ĐỀ DỰ BỊ 1 Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + 2y + z  m2  3m = 0 (m là tham số) mặt cầu (S): (x  1)2 + (y...
 • 51
 • 7,163
 • 9
Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Toán học

... AM B’C. Dặn dò các em: Bài toán về khoảng cách có xác suất vào trong đề thi đại học là rất cao nên để làm tốt chuyên đề này, các em nắm thật kĩ phương pháp tổng quát để tìm khoảng cách ... vuông góc với BD tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN AC. Bài 17. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, 2'2aAA. Tính khoảng cách giữa AB CB’. ... vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc AB sao cho 12AH HB. Biết góc giữa ( SCD) mặt phẳng (ABCD) bằng 600. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách...
 • 2
 • 4,112
 • 133
Chuyên đề Phương pháp tọa độ trong không gian luyện thi đại học

Chuyên đề Phương pháp tọa độ trong không gian luyện thi đại học

Toán học

... 3) bán kính R = 5 nên có phương trình (x−2)2+(y−1)2+(z−3)2= 25.§5. Góc Khoảng Cách Bài tập 7.80. Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD. Tính góc khoảng cách giữa hai cạnh AB và ... 2).25 Chuyên đề 7. Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Bài tập 7.51. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d :x − 1−1=y1=z−1 và d:x2=y + 11=z1.a) Chứng minh d dchéo ... 1.9 Chuyên đề 7. Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Bài tập 7.31. (D-2010) Trong không gian Oxyz, cho (P ) : x + y + z − 3 = 0 (Q) : x − y + z − 1 = 0.Viết phương trình mặt phẳng (R) vuông góc...
 • 32
 • 1,137
 • 0
Chuyên đề phương pháp toạ độ trong không gian - Phần II: Hình chóp docx

Chuyên đề phương pháp toạ độ trong không gian - Phần II: Hình chóp docx

Toán học

... khoảng cách đó. 2) Tìm trên đoạn SA điểm N cách đều hai mặt phẳng (SBC) (SAC). Tính khoảng cách đó. 3) Tìm trên đoạn AB điểm P cách đều hai mặt phẳng (SAC) (SBC). Tính khoảng cách đó. ... thẳng - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng - Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng - Khoảng cách giữa hai đường thẳng - Góc giữa hai đường thẳng - Góc giữa đường thẳng mặt phẳng - Góc giữa ... bên SA vng góc với đáy SA = 2a. Gọi M, N là trung điểm cạnh SA, SD. 1) Tính khoảng cách từ A đến (BCN). 2) Tính khoảng cách giữa SB CN. 3) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) (SBC)....
 • 16
 • 711
 • 2
Khoảng cách trong không gian (Hình 11)

Khoảng cách trong không gian (Hình 11)

Toán học

... KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN 1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳngd(A,∆)=AH với AH ⊥∆ tại H2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngd(A,(P))=AH ... góc nhau)B1: Qua a dựng mp (P) vuông góc bB2: Xác định giao điểm J giữa b (P)B3: Trong (P) từ J kẻ JI vuông góc a tại I⇒IJ là đường vuông góc chung của a, bDẠNG I: Xác định tính khoảng ... của A lên (P)3. Khoảng cách giữa đường thẳng mp song songCho đường thẳng ∆ mp(P): ∆//(P). Khi đó,d(∆,(P))=d(A,(P)) trong đó A là điểm bất kỳ trên (P)4. Khoảng cách giữa hai mp...
 • 2
 • 2,086
 • 39
Chuyen de phuong phap toa do trong khong gian

Chuyen de phuong phap toa do trong khong gian

Toán học

... MB⊥MA1 tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM). Phương pháp tọa độ trong không gian –Ban KHTN- LTĐH Vấn đề1 . HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN- TỌA ĐỘ CỦAVECTO, TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM1 .Trong ... D(1;1;-1)a)Tính góc giữa hai đường thẳng AC BDb)Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB CDc)Tìm tọa độ hình chiếu H của A lên mp (BDC)d) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng DBe)Tính khoảng cách ... SC.a) Tính góc khoảng cách giữa hai đường thẳng SA BM.b) Giả sử mặt phẳng (ABM) cắt SD tại N. Tính thể tích hình chóp S.ABMN.*Một số đề thi đại học trong thời gian gần đây1) (Đề dự bị...
 • 11
 • 769
 • 7

Xem thêm