chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị

Nghiên cứu đề tài về cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị

Nghiên cứu đề tài về chế của hiện tượng di truyền biến dị

Trung học cơ sở - phổ thông

... CỦA ĐỀ TÀI Đề tài viết bám sát phần di truyền học chương trình Sinh học 12 NC. 2.1. CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BIẾN DỊ2.1.1. Lý thuyết cần nắm.2.1.1.1. Gen, mã di truyền chế ... 6CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 61.1. SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 61.2. SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 7CHƯƠNG II: 9NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 92.1. CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BIẾN ... về các vấn đề: - Khái niệm về di truyền y học, bệnh tật di truyền ở người.- Bệnh tật ở người do đột biến gen do đột biến nhiễm sắc thể.- Hướng nghiên cứu ứng dụng của di truyền y học...
 • 51
 • 1,910
 • 7
Đề cương lý thuyết cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12

Đề cương lý thuyết chế di truyền biến dị Sinh học 12

Sinh học

... mò m m ) nghiên c u khoa h cọ ố ả ờ ọ ố ộ ẫ ứ ọBÀI 12 DI TRUY N LIÊN K T V I GI I TÍNH Ề Ế Ớ ỚVÀ DI TRUY N NGOÀI NHÂNỀI .Di truy n liên k t v i gi i tínhề ế ớ ớ1. NST gi i tính c ch t ... trên X→ Di truy n choả ị ạ ằ ươ ứ ề t t c cá th mang ki u gen XY trong dòng hấ ả ể ể ọ* đ c đi m : di truy n th ngặ ể ề ẳc) Khái ni mệ di truy n liên k t v i gi i tính là hi n t ng di truy ... nhân t di truy n quy đ nh . trong t bào nhân t di truy n khôngỗ ạ ề ộ ặ ố ề ị ế ố ề hoà tr n vào nhauộb. B ( m ) ch truy n cho con ( qua giao t ) 1 trong 2 thành viên c a c p nhân t di truy...
 • 10
 • 3,558
 • 64
Trắc nghiệm Cơ chế di truyền và Biến dị + Có ĐA

Trắc nghiệm chế di truyền Biến dị + ĐA

Sinh học

... IV. chế tái bảnV. chế phiên mã VI. chế dịch mã VII. Cấu trúc tARNCâu trả lời là:a/ I, IV, V, VII b/ I, II, V, VII c/ I, III, IV, V d/ I, II, IV, V, VII56. Dạng đột biến gen dimetinin ... nào?a/ Tái bản dịch mã b/ phiên mã dịch mãc/ Tái bản phiên mãd/ Tự sao phiên mã38. Quá trình phiên mã xảy ra qua các giai đoạn nào?a/ Hoạt hoá acid amin, dịch mã. b/ Sao mã giải mã.c/ ... chất di truyền xảy ra ở cấp độ tế bào hay cấp độ phân tử.b/ là các biến dị tổ hợp xuất hiện qua sinh sản hữu tính.c/ là các biến đổi đột ngột về cấu trúc số lượng của NST.d/ là các biến...
 • 8
 • 7,412
 • 685
Tài liệu CHƯƠNG I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ ppt

Tài liệu CHƯƠNG I CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ ppt

Điện - Điện tử

... trình tiến hoá là các biến dị di truyền ( BDDT ) do di nhập gen. BDDT Biến dị đột biến (bd sơ cấp ) Biến dị tổ hợp (bd thứ cấp )II . Các nhân tố tiến hoá . 1 . Đột biến . - Đột biên làm ... tắc về kích thước thể:- Quy tắc các kích thước của các bộ phận của thể.19Phát triển bởi : Nguyễn Tuấn ViệtCHƯƠNG I CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊBÀI 1 GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ... Là 1 bộ phận của di truyền người, chuyên nghiên cứu phát hiện các chế gây bệnh dt đề xuất các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyền ở người.I. Bệnh di truyền phân tử-...
 • 25
 • 1,665
 • 27
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để dạy học kiến thức di truyền và biến dị sinh học lớp 9 trung học cơ sở

Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để dạy học kiến thức di truyền biến dị sinh học lớp 9 trung học sở

Khoa học xã hội

... phần Di truyền biến dị Sinh học lớp 9 trung học sở 2.5.1. Nghiên cứu nội dung mục tiêu phần Di truyền biến dị sinh học 9 trung học cơ sở 2.5.1.1.Nghiên cứu nội dung phần Di truyền ... dung phần Di truyền biến dị Sinh học lớp 9 THCS. Đề xuất việc sử dụng các câu hỏi TNKQ trong việc dạy kiến thức mới KTĐG kết quả học tập của học sinh phần Di truyền biến dị Sinh học ... mới KTĐG kiến thức Di truyền biến dị môn Sinh học lớp 9. - Thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu quả việc sử dụng câu hỏi TNKQ trong dạy kiến thức mới KTĐG kiến thức Di truyền biến...
 • 27
 • 1,488
 • 4
Xây dựng và sử dụng graph trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến di, sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng sử dụng graph trong dạy học chương chế di truyền biến di, sinh học 12 trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... thức chế, quá trình: chế phiên mã, chế dịch mã, chế điều hòa hoạt động của gen, chế phát sinh đột biến gen, chế phát sinh đột biến nhiễm sắc thể, chế phát sinh tự đa bội, ... dạy học chương chế di truyền biến dị , sinh học 12 trung học phổ thông. Đề xuất các nguyên tắc quy trình sử dụng graph vào dạy học chương chế di truyền biến dị , sinh học 12 ... thức chương chế di truyền biến dị , Sinh học 12 THPT. - Đề xuất các nguyên tắc, quy trình sử dụng graph vào các khâu của quá trình dạy học chương chế di truyền biến dị , Sinh học...
 • 26
 • 703
 • 0
Bài tập trắc nghiệm về cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm về chế di truyền biến dị Sinh học 12

Sinh học

... sự chi phốicủaA.Đột biến, giao phối chọn lọc tự nhiên. B .Biến dị, di truyền phân li tính trạng.C. Biến dị, di truyền chọn lọc tự nhiên. D. Biến dị, di truyền giao phối.Câu 5.Trong ... kép.Câu 7: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống làA. đột biến gen. B. đột biến NST. C. biến dị tổ hợp. D. biến dị đột biến. Câu 8: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để ... học Người.C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y học tư vấn.Câu 15: Bệnh di truyền ở người mà chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi làA. bệnh di truyền phân tử. B. bệnh di truyền tế bào.C....
 • 63
 • 24,414
 • 1,206
Hướng dẫn giải bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn giải bài tập chế di truyền biến dị

Sinh học

... cận làm các bài tập sách giáo khoa các tài liệu tham khảo. 1. Hướng dẫn bài tập ở một số bài học trong chương I chế di truyền biến dị – sinh học 12 bản: Bài 1: Gen, mã di truyền ... thể hiểu cũng cố kiến thức lý thuyết rất tốt để làm bài thi kết quả cao. Vì vậy, khi giảng dạy chương I chế di truyềnbiến dị (phần V- di truyền học) trong sinh học 12 bản giáo ... CHƯƠNG I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ – SINH HỌC 12 BẢN PHẠM XUÂN KỲ Để học tốt thi tốt các kỳ thi với hình thức trắc nghiệm như hiện nay học sinh cần đổi mới phương pháp học tập làm...
 • 12
 • 8,706
 • 141
Hướng dẫn học sinh làm bài tập cơ chế di truyền và biến dị

Hướng dẫn học sinh làm bài tập chế di truyền biến dị

Sinh học

... cận làm các bài tập sách giáo khoa các tài liệu tham khảo. 1. Hướng dẫn bài tập ở một số bài học trong chương I chế di truyền biến dị – sinh học 12 bản: Bài 1: Gen, mã di truyền ... thể hiểu cũng cố kiến thức lý thuyết rất tốt để làm bài thi kết quả cao. Vì vậy, khi giảng dạy chương I chế di truyềnbiến dị (phần V- di truyền học) trong sinh học 12 bản giáo ... CHƯƠNG I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ – SINH HỌC 12 BẢN PHẠM XUÂN KỲ Để học tốt thi tốt các kỳ thi với hình thức trắc nghiệm như hiện nay học sinh cần đổi mới phương pháp học tập làm...
 • 12
 • 1,806
 • 1
ôn thi sinh học 12:CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pptx

ôn thi sinh học 12:CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pptx

Điện - Điện tử

... là các biến dị di truyền ( BDDT ) do di nhập gen. - Biến dị di truyền + Biến dị đột biến ( biến dị sơ cấp ) + Biến dị tổ hợp ( biến dị thứ cấp ) II. Các nhân tố tiến hoá 1. Đột biến - ... các chế gây bệnh di truyền đề xuất biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị bệnh di truyền ở người. II. Bệnh di truyền phân tử Khái niệm : Là những bệnh mà chế gây bệnh phần lớn do đột biến ... 2 hệ thống di truyềndi truyền trong nhân di truyền ngoài nhân (di truyền theo dòng mẹ) ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I. Mối quan hệ giữa gen tính trạng...
 • 46
 • 1,447
 • 14
Phần 5: Di truyền học, chương 1: cơ chế di truyền và biến dị - trường đại học vinh- khoa sinh học docx

Phần 5: Di truyền học, chương 1: chế di truyền biến dị - trường đại học vinh- khoa sinh học docx

Khoa học tự nhiên

... Phaàn 5:Phaàn 5: DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌCChöôngChöông I: CHẾ DI TRUYỀN I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊBIẾN DỊTIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH ... mã di truyền Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba (không gối lên nhau).Mã di truyền tính phổ biến (tất cả các loài đều chung 1 bộ mã di truyền, trừ một vài ... định tổng hợp prôtein được?được?TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. GENII. MÃ DI TRUYỀN BẢNG MÃ DI TRUYỀNBẢNG MÃ DI TRUYỀN Vùng điều hoà Vùng kết thúcVùng mã hoáKhông...
 • 25
 • 816
 • 0
CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ docx

CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ docx

Điện - Điện tử

... [endif] >- Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kề nhau.- Vùng vận hành (O) nằm trước gen cấu trúc là vị trí tương tác với chất ức chế. Chương I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊδ ... phân mảnh.II. Mã di truyềndi truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen quy định trình tự các aa trong phân tử prôtêin. Mã di truyền được đọc trên cả mARN ADN. Mã di truyền là mã bộ ba. ... như các giống cây không hạt như nho, dưa…Được đăng bởi HUYENNGUYEN vào lúc 15:01 Nhãn: Chương I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ 0 nhận xét: Đăng một Nhận xét - Vùng khởi động (P) nằm trước vùng...
 • 12
 • 488
 • 2
trắc nghiệm cấu trúc và cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử

trắc nghiệm cấu trúc chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử

Sinh học

... Trang 2 GVHD: Hồ Văn Hiền PHẦN I – TRANG BỊ KIẾN THỨC BẢNCHUN ĐỀ I – DI TRUYỀN BIẾN DỊVẤN ĐỀ I - CẤU TRÚC CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬCâu 1: Một đoạn mã gốc của gen ... thể dịch mã ngay thành chuỗi pơlipeptit. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là khơng đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền? A. Mã di truyền đặc trưng cho từng lồi sinh vật. B. Mã di truyền ... cùng mã hố cho một loại axit amin. D. Tất cả các lồi sinh vật đều chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.Câu 20: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen khơng làm thay đổi số...
 • 3
 • 1,855
 • 53
Trắc nghiệm: CHƯƠNG I: CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ potx

Trắc nghiệm: CHƯƠNG I: CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BIẾN DỊ potx

Điện - Điện tử

... của đột biến dị bội ở người là: a. Trí tuệ kém phát triển, vô sinh. b. Dị dạng, si đần. c. Dị dạng, vô sinh. d. Dễ mắc các tật, bệnh di truyền. Câu 58: thể thực vật ỡ mỗi cặp NST đều tăng ... Câu 55: Dạng đột biến gen biểu hiện ngay ra kiểu Trắc nghiệm: CHƯƠNG I: CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BIẾN DỊ Câu 1: Phân tử AND tự sao dựa trên nguyên tắc bổ sung là: a. A – ... cặp G – X. Câu 54: Dạng đột biến xôma biểu hiện: a. Toàn bộ thể. b. Một phần thể. c. Các tế bào sinh dục. d. Trong chế giảm phân. Câu 55: Dạng đột biến gen biểu hiện ngay ra kiểu...
 • 17
 • 743
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25