chiến lược phát triển khách hàng cá nhân

Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển khách hàng của ngân hàng

Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển khách hàng của ngân hàng

Kinh tế - Thương mại

... các . LUN VN THC S KINH T . 38CHƯƠNG III XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3.1. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH ... trường và khách hàng tính đặc thù của năng lực lõi và tay nghề của doanh nghiệp” ( )1 . Do đó, muốn phát triển khách hàng các ngân hàng phải phục vụ khách hàng tốt hơn để khách hàng lựa chọn ... CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CỦA VIETCOMBANK ĐỒNG NAI. Giải pháp 1: Đối với các khách hàng sử dụng sản phẩm đầu ra. Sử dụng chiến lược kết hợp về phía trước,...
 • 52
 • 559
 • 0

Hoạch định chiến lược phát triển Cảng hàng không Rạch Giá từ năm 2010 đến năm 2015.doc

Hoạch định chiến lược phát triển Cảng hàng không Rạch Giá từ năm 2010 đến năm 2015.doc

Quản trị kinh doanh

... Ngọc Hà42Hoạch định chiến lược phát triển cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2010-2015đối của mỗi chiến lược so với các chiến lược khác trong cùng một nhóm các chiến lược có thể thay thể.∗ ... đầu vào từ những phân tích ở các bước trên để giúp các chiến lược gia quyết định khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là chiến lược hấp dẫn nhất và xứng đáng ... SWOT và xác định các chiến lược có thể thay thế mà tổ chức nên xem xét để thực hiện, ghi lại các chiến lược này vào hàng trên cùng của ma trận. Các chiến lược được xếp thành các nhóm riêng biệt...
 • 69
 • 693
 • 5

Tóm tắt chiến lược phát triển ngân hàng an bình giai đoạn 2011 -2020

Tóm tắt chiến lược phát triển ngân hàng an bình giai đoạn 2011 -2020

Ngân hàng - Tín dụng

... TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG AN BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 -2020 (Trình Đại hội đồng cổ đông) áo cáo chiến lược này được soạn thảo dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương ... TIÊU CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ o Phần IV: CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH ĐỂ ĐẠT CÁC MỤC TIÊU o Phần V: DỰ BÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 Tóm tắt các nội dung chính như sau: 1. Chiến lược, ... khoảng 15%/năm vào lợi nhuận trước thuế toàn hàng. 1.2.2. Các phân khúc thị phần chủ yếu - Đối với khách hàng nhân: ABBANK sẽ xây dựng chiến lược marketing dựa vào việc phân tích những...
 • 5
 • 1,254
 • 5

Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng seabank đến năm 2015

Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng seabank đến năm 2015

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng. - Qui mô: tiến hành phân tích khách hàng, đưa ra cơ cấu, tỷ lệ khách hàng sử dụng các loại sản phẩm để lên kế hoạch danh mục sản phẩm và chiến lược khách hàng, xác định khách hàng ... sau a. Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn b. Chiến lược hướng đến khách hàng với các giá trị khác nhau c. Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của DN d. Chiến lược bao gồm các đề tài ... chú ý phát triển theo chiều ngang với sự kết hợp các dịch vụ, các nhà cung cấp sản phẩm ở các lĩnh vực khác nhằm đem đến những sản phẩm “trọn gói” cho khách hàng 2.3. Chiến lược phát triển...
 • 38
 • 680
 • 11

160 Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giai đọan 2006-2015

160 Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giai đọan 2006-2015

Tài chính - Ngân hàng

... chỉnh các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi; phát triển các chiến lược truyền thông để làm cho khách hàng tin tưởng SPDV của ACB; phát triển các chiến lược bán hàng. 3.2.2 Chiến lược phát triển ... hợp (W/O): 1. Chiến lược mở rộng kênh phân phối (W2, W4, O1, O2). 2. Chiến lược phát triển năng lực tài chính (W1, O1, O2, O4, O5).o& Phối hợp (W/T): 1. Chiến lược phát triển vốn (W1, ... vậy, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tăng cường khả năng quản lý là rất quan trọng. Tóm lại, có 09 chiến lược được xây dựng trong đó có 2 nhóm chiến lược có thể thay thế . Để lựa chọn các...
 • 63
 • 408
 • 2

161 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

161 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

Tài chính - Ngân hàng

... Năm 2003 2004 2005 2006 Khách hàng nhân 530 867 1.051 1.393 Khách hàng doanh nghiệp 69 95 132 183Tỷ lệ khách hàng nhân 80,4% 90,1% 88,8% 89,7%Tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp 21,6% 19,9% ... Trong các chương tiếp theo, người viết sẽ áp dụng các lý luận đã nêu trong chương này để xây dựng chiến lược phát triển BIDV đến 2015. 181.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh Thứ nhất, chiến lược ... 1.2 : Ma trận QSPM Các chiến lược có thể thay thế Cơ sở Các yếu tố chính Phân Chiến lược 1 Chiến lược 2 số điểm loại SA TAS SA TAS hấp dẫn Các yếu tố bên trong Các yếu tố bên ngoài ...
 • 101
 • 441
 • 5

215 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng tại Vietcombank Đồng Nai và các giải pháp thực hiện

215 Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng tại Vietcombank Đồng Nai và các giải pháp thực hiện

Tài chính - Ngân hàng

... . 38CHƯƠNG III XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TẠI VIETCOMBANK ĐỒNG NAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3.1. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CHO VIETCOMBANK ĐỒNG NAI ... NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Trước năm 1990 các ngân hàng ở Việt Nam là ngân hàng ... doanh của ngân hàng. 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển khách hàng. • Năng lực lõi và tay nghề chuyên môn của ngân hàng. Năng lực lõi của một ngân hàng bao gồm: các kiến thức...
 • 52
 • 751
 • 2

80 Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến 2015

80 Xây dựng chiến lược phát triển Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến 2015

Quản trị kinh doanh

... Chiến lược về phát triển sản phẩm dịch vụ mới 52 3.2.2.4 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 52 3.2.2.5 Chiến lược công nghệ 53 3.2.2.6 Chiến lược phát triển năng lực tài chính 53 3.2.2.7 Chiến ... của chiến lược kinh doanh 1 1.1.1Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1 1.1.2 Vai trị chiến lược kinh doanh 1 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược 2 1.3 Lựa chọn chiến lược 6 1.3.1 Chiến lược ... dựng chiến lược phát triển Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam đến 2015” 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chiến lược, làm cơ sở xây dựng chiến lược...
 • 101
 • 384
 • 1

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THU HÚT KHÁCH HÀNG TRONG ĐẦU TƯ VỐN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THU HÚT KHÁCH HÀNG TRONG ĐẦU TƯ VỐN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG

Tài chính - Ngân hàng

... lựa chọn chiến lược. Bằng các phương pháp đó, Nguyễn Long đã đề ra các chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược kết hợp xuôi về phía trước, chiến lược kết hợp hàng ngang và chiến lược kết ... SWOT là đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn, chứ không quyết định chiến lược nào là tốt nhất. Do đó, trong số các chiến lược phát triển trong ma trận SWOT, chỉ một số chiến lược tốt nhất ... triển 4 loại chiến lược: - Các chiến lược điểm mạnh - cơ hội (SO): các chiến lược này nhằm sử dụng những điểm mạnh bên trong của công ty để tận dụng các cơ hội bên ngoài.- Các chiến lược điểm...
 • 84
 • 550
 • 1

Hoạt động cho vay đối với khách hàng nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx

Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx

Tài chính - Ngân hàng

... cho khách hàng nhân 2.2.8. Rủi ro tín dụng nhân 2.2.9. Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng nhân của ngân hàng Chương 3 : Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng nhân nhân ... hàng thương mại2.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay khách hàng nhân của ngân hàng thương mại 2.4.1. Các nhân tố khách quan 2.4.2. Các nhân tố về phía ngân hàng 2.5.Phân biệt ... vay của khách hàng nhân của ngân hàng thương mại:2.1.Khái niệm 2.2.Đặc điểm của hoạt động cho vay nhân 2.3.Vị thế của khách hàng nhân đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương...
 • 5
 • 8,602
 • 219

Xem thêm