chiến lược phát triển doanh nghiệp xây dựng

Xây dựng chiến lược phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2001 - 2010

Xây dựng chiến lược phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2001 - 2010

Kinh tế - Thương mại

... chiến lợc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 1- Nhà nớc cần có chiến lợc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ:Nhà nớc phải xây dựng một định hớng chiến lợc phát triển doanh nghiệp vừa ... trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamI- Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam1- Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Quá tình phát triển ... Xuất phát từ quuy luật phát triển kinh tế 2- Xuất phát từ thực trạng phát triển của nền kinh tế ở Việt Nam 3- Xuất phát từ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 4- Xuất phát...
 • 40
 • 634
 • 0
Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

... hai, gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược yểm trợ khách hàng. Chiến lược chung và chiến lược bộ phận liên kết với nhau thành hệ thống chiến lược kinh doanh ... 2.3 Chiến lược giá 36 2.5 Chiến lược phân phối 37 2.6 Chiến lược chiêu thị 37 2.7 Chiến lược đầu tư phát triển 37 2.8 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 37 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN ... tịm chiến lược ST. 8/ Kết hợp điểm yếu với nguy cơ để tìm chiến lược WT. -23- 2. Hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp 2.1. Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh...
 • 112
 • 459
 • 1
CƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... giúp cho nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược sau.  Chiến lược điểm mạnh – cơ hội (SO) Chiến lược điểm yếu – cơ hội (WO) Chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (ST) Chiến lược điểm yếu – nguy ... trọng Liệt kê các yếu tố Tổng cộng CƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược 1.1.1 Khái niệm Chiến lược là một tập hợp những mục tiêu và các chính ... lc gm 3 giai đoạn: hình thành chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá kiểm tra chiến lược. giai đoạn hình thành chiến lược gồm việc phát triển nhiệm vụ kinh doanh, xác định các cơ hội và...
 • 24
 • 331
 • 0
Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam.doc

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam.doc

Kinh tế - Thương mại

... GIỚIĐại học Đà NẵngTÓM TẮT Chiến lược phát triển công nghiệp luôn giữa vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia phát triển vì công nghiệp giữ vai trò chủ đạo ... quá trình xây dựng chiến lược. – Mục tiêu chiến lược phát triển bao gồm chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tốc độ tăng trưởng, mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp trong cơ cầu công nghiệp. – ... economic integration.1. Chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp Chiến lược công nghiệp là một kế hoạch tổng thể dài hạn nhằm đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp có khả năng cạnh...
 • 8
 • 462
 • 2
Nghiên cứu vấn đề xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2010

Nghiên cứu vấn đề xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp VN giai đoạn 2001 - 2010

Kinh tế - Thương mại

... (Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) và nhóm chiến lợc trong việc phát triển ngành công nghiệp nh chiến lợc sản xuất hàng xuất khẩu, chiến lợc phát triển ngành da - giầy, chiến lợc phát triển ... các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp. - Nghiên cứu xây dựng triển khai hệ thống báo kết quả thi tuyển sinh của các trờng đào tạo trong Bộ Công nghiệp; - Xây dựng phơng pháp luận về xây dựng ... Nguyễn Trung Tấn Kinh tế phát triển 41A xây dựng một số tập đoàn doanh nghiệp lớn đi đầu trong cạnh tranh và hiện đại hóa. - Phát triển nhanh các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh...
 • 42
 • 443
 • 0
Xây dựng chiến lược phát triển Công Nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH

Xây dựng chiến lược phát triển Công Nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH

Kinh tế - Thương mại

... công nghiệp theo hướng CNH, HĐH:– Căn cứ vào mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu cụ thể của từng thời kỳ kế hoạch. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆPNHẰM ... economic integration.1. Chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp Chiến lược công nghiệp là một kế hoạch tổng thể dài hạn nhằm đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp có khả năng cạnh ... chiến lược có tác động trực tiếp lâu dài đến sự phát triển công nghiệp của mỗi vùng và mỗi doanh nghiệp. Với định hướng phát triển vùng kinh tế khác nhau thì định hướng phát triển công nghiệp...
 • 7
 • 442
 • 0
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHẰM ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... GIỚIĐại học Đà NẵngTÓM TẮT Chiến lược phát triển công nghiệp luôn giữa vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia phát triển vì công nghiệp giữ vai trò chủ đạo ... quá trình xây dựng chiến lược. – Mục tiêu chiến lược phát triển bao gồm chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tốc độ tăng trưởng, mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp trong cơ cầu công nghiệp. – ... economic integration.1. Chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp Chiến lược công nghiệp là một kế hoạch tổng thể dài hạn nhằm đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp có khả năng cạnh...
 • 7
 • 427
 • 1
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như “ vai trò của nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; các nguyên tắc cơ bản xây dựng chiến lược cung cấp ... kinh doanh tạo ra những cơ hội và nguy cơ gì cho phát triển hoạt động tín dụng DNV&N? - Những chiến lược nào nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N? Chiến lược phát triển ... Vân 20 xây dựng và bảo vệ thương hiệu; nghiên cứu, đề xuất các nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của địa bàn hoạt động; - Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo định hướng phát triển chung...
 • 59
 • 487
 • 1
Tài liệu Luận văn:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ doc

Tài liệu Luận văn:CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ doc

Tài chính - Ngân hàng

... phát huy được hiệu quả cao nhất. 4.2. Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng và dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank- Cần Thơ. 4.2.1. Xác định mục tiêu của chiến lược ... kinh doanh tạo ra những cơ hội và nguy cơ gì cho phát triển hoạt động tín dụng DNV&N? - Những chiến lược nào nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N? Chiến lược phát triển ... sách phát triển kinh tế của nhà nước và thành phố đang khuyến khích loại hình doanh nghiệp này phát triển. Do đó, doanh nghiệp tư nhân có ưu thế trong việc linh động quá trình sản xuất, kinh doanh...
 • 59
 • 499
 • 0
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN.DOC

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN.DOC

Kế toán

... cứu, xây dựng chính sách và phổ biến thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn miền núi, phát triển và ứng dụng các phơng pháp tiếp cận mới cho sinh kế bền vững tại các tỉnh.3. Xây dựng ... bộ:a. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: tối thiểu 30% tổng số chênh lệch thu lớn hơn chi. Quỹ này đợc sử dụng để đầu t phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu t xây dựng cơ ... trân thành cảm ơn!A. Viện chính sách và chiến lợc phát triển nông nghiệp nông thônI. Giới thiệu chung về Viện chính sách và chiến lợc phát triển nông nghiệp nông thôn20 năm qua, Việt Nam thực...
 • 26
 • 1,412
 • 5
Chiến lược phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu - liên hệ với ngành công nghiệp rau, quả của Việt Nam

Chiến lược phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu - liên hệ với ngành công nghiệp rau, quả của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hoạch phát triển công nghiệp theo vùng lãnh thổ. - Chiến lược phát triển công nghiệp là một trong nghững cơ sở trọng yếu đẻ xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. 1.3 Các mô hình chiến lược ... công nghiệp hóa,hiện đại hóa. - Chiến lược chung về phát triển tổng thể công nghiệp là cơ sở để xác định chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chuyên môn hóa và chiến lược, quy ... chiến lược. 1.2.Vai trò của chiến lược phát triển công nghiệp. Công nghiệp giữ chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước .Chiến lược phát triển công nghiệp có nhiệm vụ thể hiện...
 • 18
 • 577
 • 1
Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội việt nam giai đoạn 2011-2020

Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội việt nam giai đoạn 2011-2020

Kinh tế - Thương mại

... 2011-2020. Chiến lược phát triển công nghiệp là kế hoạch tổng thể dài hạn (10 năm) bao gồm các kế hoạch cụ thể, nhằm cùng với các chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược phát triển ... quốc lần thứ XI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 Phạm Ngọc Thứ (*)Khi đề cập đến Chiến lược phát triển kinh tế - ... hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước. Chiến lược phát triển công nghiệp có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vì công nghiệp đóng vai trò...
 • 3
 • 1,242
 • 4

Xem thêm