chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất potx

Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất potx

Thủ tục hành chính

... đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Mẫu số 49/HĐTC). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được chứng thực. - Lệ phí chứng thực: * Thu theo giá trị hợp đồng ... HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chúng tôi gồm có: Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1): + Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao); + Hợp đồng thế chấp quyền ... CHỨNG THỰC: - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là và bên B là …… …… ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, ...
 • 21
 • 439
 • 0
Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pptx

Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pptx

Thủ tục hành chính

... đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 48/HĐTC). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được chứng ... chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực; Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. - Trình tự thực hiện: Bước 1. Công dân ... tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); + Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định); + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
 • 19
 • 662
 • 0
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppsx

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. ppsx

Thủ tục hành chính

... sản không có Giấy chứng nhận Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ... 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 48/HĐTC). ... quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trư¬ờng hợp...
 • 6
 • 447
 • 0
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất docx

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất docx

Thủ tục hành chính

... 500.000đ/trường hợp. - Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000đ/trường hợp. Thông tư liên tịch số 93/2001 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Thông tin ... bản qui định 1. Chứng thực hợp đồng vay tiền có hoặc không có cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh; hoặc chỉ chứng thực hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh (tính ... quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn chứng thực. Trư¬ờng hợp...
 • 6
 • 411
 • 0
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất doc

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất doc

Thủ tục hành chính

... yêu cầu chứng thực. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu ... yêu cầu chứng thực phải có mặt ký tên vào văn bản; khi nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông ... cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 48/HĐTC). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực...
 • 8
 • 324
 • 0
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. pptx

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. pptx

Thủ tục hành chính

... cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC). 2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (mẫu số 49/HĐTC). 3. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (2 bên). 4. Bản sao giấy chứng ... dưới 5.000.000.000 đồng 9. Chứng thực hợp đồng vay tiền có hoặc không có cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh; hoặc chỉ chứng thực hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh ... dưới 2.000.000.000 đồng 7. Chứng thực hợp đồng vay tiền có hoặc không có cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh; hoặc chỉ chứng thực hợp đồng cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh...
 • 8
 • 348
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do công pps

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do công pps

Thủ tục hành chính

... Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bên thứ ba Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết ... văn bản Công chứng. 3. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế và hộ khẩu thường trú/ tạm trú. 4. - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được...
 • 5
 • 490
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do người potx

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do người potx

Thủ tục hành chính

... hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công chứng. Cơ ... văn bản Công chứng. 3. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế và hộ khẩu thường trú/ tạm trú. 4. - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được ... hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao - Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng - Từ trên...
 • 5
 • 385
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan pot

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan pot

Thủ tục hành chính

... Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết ... cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện ... hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao - Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng - Từ trên...
 • 5
 • 365
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công pptx

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công pptx

Thủ tục hành chính

... Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công chứng. Cơ ... cầu Công chứng. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Thông ... hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì mức thấp nhất là 100.000 đồng, mức cao - Dưới 100.000.000 đồng là 100.000 đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 là 1.000.000 đồng - Từ trên...
 • 5
 • 314
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền pps

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền pps

Thủ tục hành chính

... Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Công chứng hợp ... 04/2006/TT Yêu cầu Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống ... người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng Tên bước Mô tả bước chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao...
 • 6
 • 450
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền potx

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền potx

Thủ tục hành chính

... Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết ... định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT ... + Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (trước ngày luật đai đai năm 2003) và giấy xác nhận đã nộp tiền thuê trước 5 năm. + Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan gần nhất của công ty. + Biên bản hợp...
 • 6
 • 324
 • 0
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền pdf

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền pdf

Thủ tục hành chính

... qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất bên thứ ba Thông tư liên tịch ... chứng. 3. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ khác thay thế và hộ khẩu thường trú/ tạm trú. 4. - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền ... nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp. 5. - Tùy từng trường hợp mà cá nhân nộp bổ sung một trong các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung yêu cầu Công chứng, ...
 • 5
 • 352
 • 0

Xem thêm