chứng minh bất đẳng thức trong đề thi đại học

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

Toán học

... toán về bất đẳng thức đối xứng hay hoán vị. Nội dung của phương pháp “Bán Schur – Bán S.O.S”. Khi đứng trước một bài toán BĐT đối xứng hay hoán vị ta tìm cách đưa bất đẳng thức cần chứng minh ... a : 1 2 na a a= = =. L ưu ý: V iệc xảy ra dấu “=” trong bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng (đặc biệt là khi sử dụng BĐT Cauchy trong bài toán cực trị ).Vì thế khi giải bài toán cực trị ... Nhiệm vụ của ta là chứng minh các hệ số M,N không âm hoặc dương. V ề mặt lí thuyết là ta có thể đưa mọi BĐT đối xứng hay hoán vị bất kì về dạng bán schur- bán S.O.S. Nhưng trong thức hành thì ta...
 • 11
 • 2,832
 • 141

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... ]0;2Maxf(x) (0) 3f= = GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2003) Cho x ,y ,z là ba số dương và 1x y z+ + ≤ . Chứng minh rằng 2 2 22 2 21 1 182x ... nào đẳng thức xảy ra?ĐS : 0x =Bài 7 (ĐH D2005) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng : 3 3 3 33 31 113 3yzx y y zz xxy zx+ + + ++ ++ + ≥ .Khi nào đẳng thức ... số dương thỏa mãn 1 1 14x y z+ + =. Chứng minh rằng 1 1 112 2 2x y z x y z x y z+ + ≤+ + + + + +ĐS : 34x y z= = =Bài 6 (ĐH B2005) Chứng minh rằng với mọi x R∈, ta có . 12...
 • 3
 • 3,220
 • 117

áp dụng một số bất đẳng thức đơn giản để chứng minh bất đẳng thức trong chương trình đại số lớp 10

áp dụng một số bất đẳng thức đơn giản để chứng minh bất đẳng thức trong chương trình đại số lớp 10

Toán học

... dạy và học về bất đẳng thức, đem lại cho học sinh cách nhìn mới về bất đẳng thức, tôi nghiên cứu đề tài: “Kinh nghiệm áp dụng một số bất đẳng thức đơn giản để chứng minh bất đẳng thức trong chương ... vế với vế các bất đẳng thức trên ta được điều phải chứng minh Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi Áp dụng bất đẳng thức (**) và bất đẳng thức tổng quát vào chứng minh các bất đẳng thức sau.Bài ... Cho a và ab=1. Chứng minh rằng Chứng minh : Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với Áp dụng bất đẳng thức (*) và bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm ta có (đpcm) Đẳng thức xảy ra khi...
 • 15
 • 3,780
 • 1

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2002) Cho phương trình . 3 32 2log ( ) log ( ... ≤ ≤ Bài 7 (ĐH D2004) Chứng minh rằng phương trình sau có đúng một nghiệm : 5 22 1 0x x x− − − = ĐS : [)( ) 0, 1;f x x≥ ∀ ∈ +∞ =>W Bài 8 (ĐH A2005) Giải bất phương trình: 5 ... 113m− < ≤ Bài 16 (ĐH A2007−NC) Giải bất phương trình: 3 132log (4 3) log (2 3) 2x x− + + ≤ ĐS : 334m< ≤ Bài 17 (ĐH B2007) Chứng minh rằng với mọi giá trị dương của tham số...
 • 3
 • 2,238
 • 102

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

Hóa học

... Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng làA. 1,72 gam. B. 2,16 gam. ... gammuối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH.C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH.Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 ... gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.Áp dụng phươg pháp bảo toàn electron cho các bài tập hoá vô cơ trong đề tuyển sinh ĐH và CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch gồm...
 • 5
 • 653
 • 10

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

Hóa học

... Mg. D. Fe. Đề thi TSCĐ 200729Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề A. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – liên kết hóa học: 2- Tp ... 4. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 44: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong ... ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử làPhân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 59: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều...
 • 9
 • 484
 • 6

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Hóa học

... ứng xảy ra hoàn toàn, thu đượcÁp dụng phương pháp bảo toàn electron cho các bài tập hoá vô cơ trong đề tuyển sinh ĐH và CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Cho m1gam Al vào 100 ml dung dịch ... 4,32. D. 2,88.Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗnhợp khí Cl2và O . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp ... Saumột thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạothành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng làA. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và...
 • 5
 • 508
 • 0

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC THPT pdf

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC THPT pdf

Toán học

... trong quá trình trình học tập tôi đã đi vào tìm hiểu một phương pháp chứng minh bất đẳng thức: ‘‘ Phương pháp sử dụng tiếp tuyến ’’.Đây là phương pháp chứng minh bất đẳng thức liên quan đến ... Ta đã đưa bất đăng thức cần chứng minh về dạng chính tắc SOS.Một số bài tập áp dụng.Cho các số dương .Chứng minh rằng:c) Cho a,b,c >0 a+b+c =2 .CMR: zzvinhduyzz@zing.vn CHUN ĐỀ SỬ DỤNG ... hướng khác nhau.Chun đề gồm hai phần chính:Phần I :SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BĐTPhần II : MỘT SỐ MỞ RỘNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BĐT Vì năng lực...
 • 9
 • 1,173
 • 6

DỰ ĐOÁN DẤU BẰNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

DỰ ĐOÁN DẤU BẰNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI (CAUCHY) ĐỂ TÌM GTNN, GTLN VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Toán học

... DO CHỌN ĐỀ TÀI - Bất đẳng thức (BĐT) là kiến thức không thể thi u trong các kì thi đại học, cao đẳng, thi học sinh giỏi. BĐT áp dụng rất nhiều trong trong cuộc sống nói chung và toán học nói ... muốn HS lớp 10 được tiếp cận một số đề thi cao đẳng, đại học, đề thi học sinh giỏi, bài BĐT hay từ những kiến thức bình thường, dễ hiểu nhất. - Chứng minh BĐT hoặc tìm giá trị lớn nhất(GTLN), ... Hạo, Đại Số 10 ban cơ bản, năm 2007, Nhà xuất giáo dục. 5. Phạm Kim Hùng, Sáng tạo bất đẳng thức, Nhà xuất bản Tri thức. 6. Trần Phương, Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học, Nhà...
 • 22
 • 5,311
 • 9

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM - KHAI THÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

SỬ DỤNG ĐẠO HÀM - KHAI THÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Toán học

... '( )( ) ( ) [ ; ]f x f x x x f x x a b£ - + " Î Đẳng thức trong hai Bất đẳng thức trên xảy ra 0x xÛ =. Ta có thể chứng minh định lí trên như sau i) Xét hàm số 0 0 0( ) ( ) '( ... c>. Chứng minh rằng : 2 2 2 2 2 21 3 1 1 1( )( )3 3a b c a b c a b ca b c++ + + + ³ + + + + + . (Trích đề thi Albania 2002) Lời giải. Vì BĐT đã cho thuần nhất nên ta chỉ cần chứng minh ... đpcm. Trong các ví dụ trên ta chỉ xét các BĐT đối xứng ba biến và đẳng thức xảy ra khi các biến bằng nhau. Phần tiếp theo ta sẽ đi xét một số BĐT không đối xứng hoặc BĐT đối xứng nhưng đẳng thức...
 • 19
 • 1,072
 • 2

Tài liệu Chuyên đề sử dụng tiếp tuyến để tìm lời giải trong chứng minh bất đẳng thức docx

Tài liệu Chuyên đề sử dụng tiếp tuyến để tìm lời giải trong chứng minh bất đẳng thức docx

Cao đẳng - Đại học

... là kĩ thuật mà chúng ta hay gặp trong chứng minh bất đẳng thức thuần nhất. Qua các hai bài tốn trên ta thấy nhờ việc chuẩn hố mà ta có thể đưa được bất đẳng thức đã cho về dạng (*) hoặc (**). ... tập để chúng ta rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếp tuyến trong chứng minh Bất đẳng thức. Chun đ s dng tip tuyn đ tìm li gii trong chng minh bt đng thc GV: Nguyễn Tất Thu GV: Nguyễn ... Thu Năm học 2005 Năm học 2005 Năm học 2005 Năm học 2005 –––– 2006 2006 2006 2006 4 ( ) ( ) ( ) 9f a f b f c⇔ + + ≤ trong đó 25 1( )xf xx x−=−. Bất đẳng thức đã cho...
 • 7
 • 826
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25