chức năng xã hội của nhà nước việt nam hiện nay

chức năng xã hội của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

chức năng hội của Nhà nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt nam

Khoa học xã hội

... quan trọng của Nhà nớc trong đời sống hội. 1.1.3. Những đặc điểm của chức năng hội của Nhà nớc ta hiện nay Thứ nhất, chức năng hội của Nhà nớc gắn với sự nghiệp cách mạng của nớc ta, ... " ;chức năng hội& quot;- chức năng chung của hội, tiêu biểu cho lợi ích chung của cộng đồng rồi dần dần chuyển sang địa vị đối lập với hội, trở thành chức năng của Nhà nớc đối với hội ... nhà t tởng trên thế giới đà thừa nhận chức năng hội của Nhà nớc.Ngay từ khi mới ra đời, Nhà nớc đà thực hiện chức năng hội và trong nhiều trờng hợp chức năng hội còn nổi bật hơn chức...
 • 192
 • 2,226
 • 6
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CƠ BẢN THỂ HIỆN CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TA

CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC HỘI CHỦ NGHĨA VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CƠ BẢN THỂ HIỆN CHỨC NĂNG HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TA

Khoa học xã hội

... THỂ HIỆN CHỨC NĂNG HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TAMọi nhà nước đều có chức năng giai cấp và chức năng hội. Giữa hai chức năng này luôn có mối quan hệ biện chứng. Với Nhà nước hội chủ nghĩa, chức ... căn bản giữa việc thực hiện chức năng hội của nhà nước hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản chủ nghĩa là ở chỗ, nhà nước tư bản chủ nghĩa thực hiện chức năng hội không phải với tư cách ... luật của sự phát triển và hoàn thiện nhà nước hội chủ nghĩa. Trong hội hội chủ nghĩa – hội không còn các giai cấp đối kháng, nhà nước hội chủ nghĩa vẫn thực hiện hai chức năng...
 • 7
 • 3,133
 • 32
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Chức năng hội của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa " ppt

Báo cáo khoa học

... về chức năng x hội của Nhà nớc. Có quan điểm cho rằng chức năng x hội là những giá trị x hộinhà nớc thực hiện (3) hoặc là " ;chức năng công quản".(4) Chức năng x hội thể hiện ... đến việc thực hiện chức năng x hội của mình. Chức năng x hội của Nhà nớc mang những nội dung mới, đợc thực hiện bằng những phơng thức mới. Nói cách khác, chức năng x hội của Nhà nớc đ thực ... tiềm năng kinh tế và x hội, nâng cao hiệu quả của chi tiêu x hội để thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng x hội của Nhà nớc. Nhà nớc thực hiện chức năng x hội theo nguyên tắc: Nhà nớc...
 • 5
 • 583
 • 1
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY9

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY9

Kinh tế - Quản lý

... CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Nền kinh tế nước ta mới chuyển từ cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, tuy thời gian ... mô hình kinh tế như của Việt Nam hiện nay, từ cả phía thu ngân sách, chi ngân sách cũng như qui mô bội chi ngân sách nhà nước và cách thức bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. Phát hành tiền ... dân cư hội vì khả năng gây bất ổn với số đông dân cư có thể làm bất ổn cả hội và làm giảm mức thu nhập toàn hội. Chức năng này vì thế được quan tâm.Với chức năng điều tiết lượng tiền...
 • 25
 • 903
 • 3
Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... và xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa ở Việt Nam (NNPQ XHCN) ở Việt Nam hiện nay. Làm rõ ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng NNPQ XHCN ở Việt Nam hiện nay trên một ... luật tổ chức Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam (1993), NXB CTQG, Hà Nội. 51. Trần Văn Hiệp (1996), Những biểu hiện chủ yếu của tâm lý làng và những biến đổi của nó hiện nay, Luận ... làng phép nước của Bùi Xuân Đính (1985); “Tìm hiểu làng Việt của Diệp Đình Hoa; “Nếp cũ - làng Việt Nam của Toan ánh (1992); “Làng Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - hội của Phan Đại...
 • 20
 • 1,556
 • 3
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" doc

Báo cáo khoa học

... động của Nhà nước tới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước cần sớm hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là hoàn thiện ... ở Việt Nam hiện nay, xét về bản chất, Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy lợi ích của dân tộc đáp ứng đúng nhu cầu phát triển khách quan của hội làm mục tiêu hoạt động của ... từ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và thế giới, 2007 – 2008 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Posted on 01/05/2009...
 • 6
 • 789
 • 6
Báo cáo

Báo cáo " Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay " ppt

Báo cáo khoa học

... tiến trình phát triển của đất nước. Khi kinh tế, hội thay đổi thì hệ thống pháp luật của đất nước cũng thay đổi, phát triển theo. Tóm lại, pháp luật của các nhà nước đương đại luôn có ... loại quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ hội (những quan hệ hội có chung tính chất thuộc lĩnh vực nhất định của đời sống hội) bằng những phương pháp nhất định. - Cấp độ ... thống pháp luật Việt Nam trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”, Tài liệu tham luận tại hội thảo Hệ thống pháp luật - các quan điểm tiếp cận và thực tiễn tại Việt Nam, Hà Nội, ngày...
 • 6
 • 748
 • 2
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc

Tài chính - Ngân hàng

... 51%; quyền quản Chức năng uỷ thác Chức năng Chức năng lập KH đầu tư Chức năng tín dụngNHTM hiện đại Chức năng thanh toán Chức năng qlý Tmặt Chức năng đầu tư và BL Chức năng bảo hiểm32 ... thôn Việt NnamNHCTVN: Ngân hàng công thơng Việt nam NHĐTPTVN: Ngân hàng đầu t và phát triển Việt nam TCTD: Tổ chức tín dụng AMC: Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản bảo đảmVND: Việt nam ... tế-xà hộiViệt Nam. Tác giả đà đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng của hệ thống các NHTMNN Việt nam, phù hợp với yêu cầu đổi mới và gắn với chiến lợc phát triển kinh tế - hội...
 • 167
 • 1,161
 • 20
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... 51%; quyền quản Chức năng uỷ thác Chức năng Chức năng lập KH đầu tư Chức năng tín dụngNHTM hiện đại Chức năng thanh toán Chức năng qlý Tmặt Chức năng đầu tư và BL Chức năng bảo hiểm32 ... nào lại tùy thuộc vào khả năng của mỗi ngân hàng, nhu cầu của nền kinh tế và sự chấp thuận của các nhà làm luật, các nhà quản lý.Ngày nay, loại hình ngân hàng đơn năng vẫn tồn tại ở nhiều quốc ... dân.- Các Ngân hàng của Nhà nước rất lớn có tính toàn quốc và quốc tế.- Các ngân hàng của Nhà nước khu vực và địa phương độc lập.- Các quỹ tiết kiệm và quỹ tín dụng Nhà nước. Ngân hàng đầu...
 • 167
 • 791
 • 0
110 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam hiện nay

110 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠIe. Ngân hàng thương mại Nhà nước: Là NHTM được thành lập với số Chức năng uỷ thác Chức năng Chức năng lập KH đầu tư Chức năng tín dụngNHTM HIỆN ĐẠI Chức năng thanh ... tế -xã hộiViệt Nam. Tác giả đã đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng của hệ thống các NHTMNN Việt nam, phù hợp với yêu cầu đổi mới và gắn với chiến lược phát triển kinh tế - hội ... doanh dịch vụ khác của 4 NHTMNN lớn nhất ở Việt Nam bao gồm Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu...
 • 174
 • 682
 • 2
sự kế thừa, phát triển chính thể hiến pháp 1946 trong các hiến pháp việt nam và một số kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức nhà nước việt nam hiện nay.

sự kế thừa, phát triển chính thể hiến pháp 1946 trong các hiến pháp việt nam và một số kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức nhà nước việt nam hiện nay.

Kế toán

... hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức Nhà nớc Việt Nam hiện nay. Mô hình tổ chức Nhà nớc Việt Nam hiện nay dựa trên cơ sở Hiến pháp 1992 là một bớc phát triển mới trong lịch sử Nhà nớc ... lẻ và sở hữu của nhà t sản tịch tập thể của nớc Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng Nhà nớc trên thực tế thực hiện chức năng của Chủ tịch nớc và Uỷ ban thờng vụ Quốc hội theo Hiến ... hình Nhà nớc theo hiến định và thực tiễn đời sống hội. Tình hình kinh tế hội Việt Nam hiện nay đang đặt trớc mô hình tổ chức Nhà nớc những vấn đề cần phải hoàn thiện.Mô hình Nhà nớc Việt...
 • 29
 • 825
 • 3
Tại sao nhà nước có tính xã hội và tính xã hội của nhà nước được thể hiện như thế nào

Tại sao nhà nước có tính hội và tính hội của nhà nước được thể hiện như thế nào

Đại cương

... sự phát triển của XH công cụ bạo lực trấn áp của nhà nước mất dần đi, chức năng quản lí XH ngày càng tăng. Đến Nhà nước XHCN thì chức năng bạo lực mất đi, chỉ còn chức năng tổ chức quản lí ... là nhà nước nửa nhà nước. Khái niệm " nhà nướccủa toàn dân " nếu xét trong chế độ cộng sản là hoàn toàn đúng . Còn nói với " nhà nước nửa nhà nước " - nói về nhà nước ... Biểu hiện? Cũng giống như bản chất của nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong hội, ...
 • 2
 • 22,573
 • 120

Xem thêm