chỉ tiêu chất lượng 11 tr 23

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian điều chỉnh n=2 Vmax=18 ... thống phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn hệ thống điều chỉnh tự động đặc tính ... đại Hàm số truyền động chấp hành W4(p): dc K6 W4(p)= U ( p) = p(1 + pT ) 3 Trong K6 hệ số truyền động theo tốc độ, T3 số thời gian điện động cơ, dc(p) góc quay tr c động ( p) Hàm số truyền đổi...
 • 16
 • 1,112
 • 3

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 1,079
 • 5

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus ... học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ tr ng sản xuất giá thể SH thời điểm khác nhau, từ đánh giá chất lượng rau mầm cải củ tr ng thời điểm ... vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau khơng đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà q quan tâm chất lượng - Hiện nay, tình tr ng...
 • 32
 • 1,342
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... vào ban đêm ánh sáng mặt tr i nên thực vật ngừng tr nh quang hợp tăng cường tr nh hô hấp dẫn đến lượng oxy giảm lượng CO2 tăng Khu vực 1A, 1B 1C có khác chất lượng tình tr ng thảm thực vật đất: ... cho tr nh sống môi tr ờng Về thông số nhiệt độ, đa số loài thực vật ngừng chậm lại tr nh trao đổi chất nhiệt độ không khí 100C 400C Giới hạn nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phù hợp với tr nh ... Nguồn: Casavan (2004) Nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phụ thuộc vào lượng nước lượng nhiệt trao đổi thân môi tr ờng không khí môi tr ờng không khí với môi tr ờng thành phần khác nước, đất sinh...
 • 6
 • 771
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... cảm ơn! CHƯƠNG I QUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤT LƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP §1 HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái niệm quen thuộc ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... vềđịnh nghĩa chất lượng Sự bất đồng chỉ ơn ngơn ngữ diễn giải, mối quan tâm chất lượng khía cạnh khác nhau, tiếp cận quản lý chất lượng khác Định nghĩa chất lượng đãđược chuyên gia chất lượng diễn...
 • 18
 • 791
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 760
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... ,tính toán hệ thống xuất phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian ... thèng phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn hệ thống điều chỉnh tự động đặc tính ... định tiêu chất lợng hệ thống sau hiệu chỉnh: Số lần dao động n=1 Độ chỉnh = 22% Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec) Sai số bám ∝td = V = 0.18 Tõ ®ã rót kÕt luận: Hệ thống sau đợc hiệu chỉnh...
 • 16
 • 971
 • 4

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... triển sinh vật phù du 1.2.1.5 Chất rắn nước Nước có hàm lượng chất rắn cao nước chất lượng Chất rắn nước gồm có loại: chất rắn lơ lửng chất rắn hoà tan, tổng loại chất rắn gọi tổng chất rắn Chất ... Phospho, xác định tổng chất rắn lơ lửng _ Phân tích đánh giá chất lượng nước sông Tô Lịch thông qua tiêu COD, tổng Nitơ, tổng Phospho 2.2.2 Phương pháp phân tích tiêu chất lượng nước tiêu biểu 2.2.2.1 ... chất lượng nước Hợp chất chứa N có nước thải thường hợp chất protêin sản phẩm phân huỷ amơni, nitrat, nitrit Chúng có vai tr quan tr ng hệ sinh thái nước Trong nước cần thiết có lượng N thích hợp,...
 • 33
 • 1,778
 • 15

Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... H2O Một phần chất hữu chuyển vào mô tế bào để tr sinh tr ởng phát triển VSV Ứng dụng số liệu BOD Đánh giá tính chất nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp Chỉ tiêu xác định lượng chất hữu có ... giảm → tốc độ giảm Khử tr ng Cl2 Tỷ lệ khối lượng Cl2 : NH3- N = 7,6 Chất rắn (Solid) Nguồn gốc chất rắn nước Các chất vơ hòa tan (muối) chất khơng tan Các chất hữu Hàm lượng chất rắn nước Mẫu TDS ... Solid) : Tổng chất rắn bay TS (Total Solid) : Tổng chất rắn Hàm lượng chất rắn nước (tt) Tổng lượng chất rắn (TS) Là tr ng lượng khô (mg) phần lại sau cho bay mẫu, sấy khô 1030C đến khối lượng không...
 • 43
 • 589
 • 2

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus ... học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ tr ng sản xuất giá thể SH thời điểm khác nhau, từ đánh giá chất lượng rau mầm cải củ tr ng thời điểm ... số tiêu chất lượng dinh dưỡng 3.2.1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ tr ng % Hàm lượng đường tổng số CT Ngày (% KL rau tươi ) I 13,68 ± 0,24 II 14,92 ± 1,23...
 • 32
 • 832
 • 0

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... vào ban đêm ánh sáng mặt tr i nên thực vật ngừng tr nh quang hợp tăng cường tr nh hô hấp dẫn đến lượng oxy giảm lượng CO2 tăng Khu vực 1A, 1B 1C có khác chất lượng tình tr ng thảm thực vật đất: ... cho tr nh sống môi tr ờng Về thông số nhiệt độ, đa số loài thực vật ngừng chậm lại tr nh trao đổi chất nhiệt độ không khí 100C 400C Giới hạn nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phù hợp với tr nh ... Nguồn: Casavan (2004) Nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phụ thuộc vào lượng nước lượng nhiệt trao đổi thân môi tr ờng không khí môi tr ờng không khí với môi tr ờng thành phần khác nước, đất sinh...
 • 6
 • 584
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Công nghệ thông tin

... ,tính toán hệ thống xuất phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thêi gian ... thùc tÕ kü tht cđa hƯ thèng §CT§ Hệ thống phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong mn cđa ... định tiêu chất lợng hệ thống sau hiệu chỉnh: Số lần dao động n=1 Độ chỉnh = 22% Thời gian điều chỉnh tdc = 1.25(sec) Sai sè b¸m ∝td = V = 0.18 Tõ ®ã rót kÕt ln: HƯ thèng sau đợc hiệu chỉnh...
 • 17
 • 699
 • 1

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Biểu mẫu

... TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ B Chỉ tiêu chất lượng phục vụ Độ khả dụng dịch vụ Khiếu nại khách hàng CLDV (Số khiếu nại/100 ... dịch vụ hỗ tr khách hàng chiếm mạch thành cơng nhận tín hiệu tr lời điện thoại viên vòng 60 giây  80 % 250 Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, ... “Tự đánh giá” ghi “Phù hợp” kết đo kiểm thực tế đạt từ mức chất lượng dịch vụ công bố tr lên, kết đo kiểm thực tế không đạt mức chất lượng dịch vụ cơng bố ghi “khơng phù hợp” Người đại diện theo...
 • 2
 • 610
 • 3

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Thủ tục hành chính

... thực tế Phương pháp xác định Mức chất lượng thực tế đạt Tự đánh giá TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 11 Dịch vụ hỗ tr khách hàng - Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ tr khách hàng nhân công qua điện ... vụ khoảng thời gian  ngày) Mức công bố Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định QCVN 35:2 011/ BTTTT Chỉ tiêu chất lượng phục vụ QCVN 35:2 011/ BTTTT 10  99,5 %  20,8  90 % Thống kê ... 35:2 011/ BTTTT Số lượng mẫu đo kiểm thực tế Phương pháp xác định Mức chất lượng thực tế đạt 24 ngày  80 % 250 gọi Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, không...
 • 3
 • 428
 • 0

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

Sinh học

... thịt tr u bò tiêu thụ đợc cung cấp tr c tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt tr u bò hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... mô hình tiêu đợc tr nh by bảng Các yếu tố nghiên cứu ảnh hởng rõ rệt đến tiêu nghiên cứu (P0,05) Chỉ tồn mối tơng tác giống v thời điểm tiêu mu sắc ... Khảo sát số tiêu chất lượng thịt tr u bũ ĐặT VấN Đề Đối với ngời tiêu dùng, mu sắc thịt l yếu tố định chän mua (Hedrick vμ cs., 1994) Mμu s¾c còng cã mối liên hệ nghịch với giá tr pH thăn (Page...
 • 8
 • 969
 • 5

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

Sinh học

... Page vμ céng sù (2001) ®· tìm thấy 80% giá tr pH ổn định khoảng tõ 333 Nghiên cứu số tiêu chất lượng tht 5,40 - 5,59 l giới hạn thịt đạt tiêu chuẩn Theo tiêu chuẩn Bộ Nông nghiệp Hoa Kú (USDA - ... 72,89 a 91,87 b Trong hàng, giá tr khơng có chữ chung sai khác mức ý nghĩa P
 • 7
 • 775
 • 0

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Nông nghiệp

... động phân tích số tiêu chất lợng thức ăn chăn nuôi nh sau: 1.2.1 Các tiêu chung: hàm lợng protein, xơ, chất béo, tro (bao gồm tro thô tro không tan axit clohydric), natri clorua, canxi, phopho ... 3.1 Độ dao động phân tích (AV %) số tiêu chất lợng đợc qui đinh bảng dới Độ dao động phân tích số tiêu thức ăn chăn nuôi Các tiêu Phơng pháp phân tích I Chỉ tiêu thông thờng Protein TCVN 4328 ... để phân tích tiêu độ ẩm với giá tr đăng ký ghi nhãn 11% , độ dao động phân tích là: D (%) = ± 11 ×10 = ± 1,10 100 Nghĩa là, khoảng dao động cho phép từ 9,9% (11- 1,10) đến 12,1% (11+ 1,10) Nh...
 • 5
 • 1,640
 • 15

Xem thêm