chỉ tiêu chất lượng 10 tr 371

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian điều chỉnh n=2 Vmax=18 ... không hệ thống không ổn định : =2,63 *10- 5 >0 48 * 10 −4 ∆2 = 2,63 * 10 −5 =8,473 *10 −4 >0 0,1820 48 * 10 −4 −5 ∆ = 2,63 *10 0,1280 48 *10 −4 203,28 < VËy theo tiêu chuẩn Hurwitz hệ thống kín không ... thống phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn hệ thống điều chỉnh tự động đặc tính...
 • 16
 • 1,112
 • 3

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 1,079
 • 5

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus ... học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ tr ng sản xuất giá thể SH thời điểm khác nhau, từ đánh giá chất lượng rau mầm cải củ tr ng thời điểm ... vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau khơng đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà q quan tâm chất lượng - Hiện nay, tình tr ng...
 • 32
 • 1,342
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... phép chất lượng môi tr ờng không khí xung quanh Bảng Nồng độ chất không khí qua kỳ quan tr c Khu vực Thời gian đo đạc (Tháng/năm) 03/2004 10/ 2004 1A 03/2005 10/ 2005 03/2006 Bình quân 03/2004 10/ 2004 ... sinh tr ởng phát triển thời gian từ 10h – 15h 1B 1C Hình 1A Nhiệt độ & độ ẩm trung bình ngày tỷ lệ thay đổi nhiệt khu vực khu vực nghiên cứu lớn giá tr ± 10C.h-1 tương đương ± 20F Trong Giá tri: ... cho tr nh sống môi tr ờng Về thông số nhiệt độ, đa số loài thực vật ngừng chậm lại tr nh trao đổi chất nhiệt độ không khí 100 C 400C Giới hạn nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phù hợp với tr nh...
 • 6
 • 771
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... cảm ơn! CHƯƠNG I QUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤT LƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP §1 HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái niệm quen thuộc ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... vềđịnh nghĩa chất lượng Sự bất đồng chỉ ơn ngơn ngữ diễn giải, mối quan tâm chất lượng khía cạnh khác nhau, tiếp cận quản lý chất lượng khác Định nghĩa chất lượng đãđược chuyên gia chất lượng diễn...
 • 18
 • 791
 • 0

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 760
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... ,tính toán hệ thống xuất phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thời gian ... thèng phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong muốn hệ thống điều chỉnh tự động đặc tính ... đợc nhỏ không hệ thống không ổn định : =2,63 *10- 5 >0 48 * 10 −4 ∆2 = 2,63 * 10 −5 =8,473 *10 −4 >0 0,1820 48 * 10 −4 −5 ∆ = 2,63 *10 0,1280 48 *10 −4 203,28 < VËy theo tiªu chuẩn Hurwitz hệ thống...
 • 16
 • 971
 • 4

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... giảm hàm lượng ơxi hồ tan vào nước tăng nhu cầu ôxi cá lên lần, tăng nhiệt độ xúc tiến phát triển sinh vật phù du 1.2.1.5 Chất rắn nước Nước có hàm lượng chất rắn cao nước chất lượng Chất rắn ... loại: chất rắn lơ lửng chất rắn hoà tan, tổng loại chất rắn gọi tổng chất rắn Chất rắn lơ lửng thường làm cho nước bi đục, phần chất rắn có nước dạng khơng hồ tan Căn vào tổng hàm lượng chất rắn ... Phospho, xác định tổng chất rắn lơ lửng _ Phân tích đánh giá chất lượng nước sông Tô Lịch thông qua tiêu COD, tổng Nitơ, tổng Phospho 2.2.2 Phương pháp phân tích tiêu chất lượng nước tiêu biểu 2.2.2.1...
 • 33
 • 1,778
 • 15

Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... Solid) : Tổng chất rắn bay TS (Total Solid) : Tổng chất rắn Hàm lượng chất rắn nước (tt) Tổng lượng chất rắn (TS) Là tr ng lượng khô (mg) phần lại sau cho bay mẫu, sấy khô 103 0C đến khối lượng không ... Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Lọc mẫu, sấy khô phần giấy lọc đến khối lượng không đổi 103 – 105 0C Tổng chất rắn hòa tan (TDS) = TS – TSS Hàm lượng chất rắn bay (VSS) Là tr ng lượng sau nung Chất ... H2O Một phần chất hữu chuyển vào mô tế bào để tr sinh tr ởng phát triển VSV Ứng dụng số liệu BOD Đánh giá tính chất nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp Chỉ tiêu xác định lượng chất hữu có...
 • 43
 • 589
 • 2

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus ... học” 1.2 Mục tiêu đề tài Phân tích số tiêu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm cải củ tr ng sản xuất giá thể SH thời điểm khác nhau, từ đánh giá chất lượng rau mầm cải củ tr ng thời điểm ... vitamin, chất khoáng, đạm chất xơ có lợi cho sức khoẻ người - Đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng rau khơng đòi hỏi đáp ứng mặt số lượng mà quan tâm chất lượng - Hiện nay, tình tr ng...
 • 32
 • 832
 • 0

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... phép chất lượng môi tr ờng không khí xung quanh Bảng Nồng độ chất không khí qua kỳ quan tr c Khu vực Thời gian đo đạc (Tháng/năm) 03/2004 10/ 2004 1A 03/2005 10/ 2005 03/2006 Bình quân 03/2004 10/ 2004 ... sinh tr ởng phát triển thời gian từ 10h – 15h 1B 1C Hình 1A Nhiệt độ & độ ẩm trung bình ngày tỷ lệ thay đổi nhiệt khu vực khu vực nghiên cứu lớn giá tr ± 10C.h-1 tương đương ± 20F Trong Giá tri: ... cho tr nh sống môi tr ờng Về thông số nhiệt độ, đa số loài thực vật ngừng chậm lại tr nh trao đổi chất nhiệt độ không khí 100 C 400C Giới hạn nhiệt độ độ ẩm môi tr ờng không khí phù hợp với tr nh...
 • 6
 • 584
 • 1

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Công nghệ thông tin

... ,tính toán hệ thống xuất phát từ yêu cầu tiêu chất lợng tr ng thái cân tr ng thái độ Với giá tr yêu cầu hiệu chỉnh: Thời điều chỉnh tđc=1,3 (sec) Quá độ chỉnh max=27% Số lần dao động thêi gian ... định : =2,63 *10- 5 >0 ∆2 = 48 * 10 −4 2,63 * 10 −5 0,1820 =8,473 *10 − >0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ∆ 3= 48 * 10 −4 2,63 * 10 −5 0,1280 48 * 10 −4 203,28 ... thùc tÕ kü tht cđa hƯ thèng §CT§ Hệ thống phải thoả mãn tiêu chuẩn chất lợng định tr nh làm việc Các tiêu đợc xác định tr ng thái cân bằngvà tr ng thái độ Đặc tính biên độ tần số loga mong mn cđa...
 • 17
 • 699
 • 1

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Biểu mẫu

... TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ B Chỉ tiêu chất lượng phục vụ Độ khả dụng dịch vụ Khiếu nại khách hàng CLDV (Số khiếu nại /100 khách hàng/3 tháng) Hồi âm khiếu ... dịch vụ hỗ tr khách hàng chiếm mạch thành cơng nhận tín hiệu tr lời điện thoại viên vòng 60 giây  80 % 250 Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, ... “Tự đánh giá” ghi “Phù hợp” kết đo kiểm thực tế đạt từ mức chất lượng dịch vụ công bố tr lên, kết đo kiểm thực tế không đạt mức chất lượng dịch vụ cơng bố ghi “khơng phù hợp” Người đại diện theo...
 • 2
 • 610
 • 3

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Thủ tục hành chính

... quý Số lượng mẫu đo kiểm thực tế Phương pháp xác định Mức chất lượng thực tế đạt Tự đánh giá TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 11 Dịch vụ hỗ tr khách hàng - Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ tr khách ... khoảng thời gian  ngày) Mức công bố Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định QCVN 35:2011/BTTTT Chỉ tiêu chất lượng phục vụ QCVN 35:2011/ BTTTT 10  99,5 %  20,8  90 % Thống kê toàn ... 35:2011/BTTTT Số lượng mẫu đo kiểm thực tế Phương pháp xác định Mức chất lượng thực tế đạt 24 ngày  80 % 250 gọi Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, không...
 • 3
 • 428
 • 0

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

Sinh học

... thịt tr u bò tiêu thụ đợc cung cấp tr c tiếp từ lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản chế biến Nghiên cứu nớc tiêu chất lợng thịt tr u bò hạn chế, số Phạm Thế Huệ v cs (2008) công bố số tiêu chất ... mô hình tiêu đợc tr nh by bảng Các yếu tố nghiên cứu ảnh hởng rõ rệt đến tiêu nghiên cứu (P0,05) Chỉ tồn mối tơng tác giống v thời điểm tiêu mu sắc ... Khảo sát số tiêu chất lượng thịt tr u bũ ĐặT VấN Đề Đối với ngời tiêu dùng, mu sắc thịt l yếu tố định chän mua (Hedrick vμ cs., 1994) Mμu s¾c còng cã mối liên hệ nghịch với giá tr pH thăn (Page...
 • 8
 • 969
 • 5

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

Sinh học

... Page vμ céng sù (2001) ®· tìm thấy 80% giá tr pH ổn định khoảng tõ 333 Nghiên cứu số tiêu chất lượng tht 5,40 - 5,59 l giới hạn thịt đạt tiêu chuẩn Theo tiêu chuẩn Bộ Nông nghiệp Hoa Kú (USDA - ... P
 • 7
 • 775
 • 0

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Nông nghiệp

... động phân tích số tiêu chất lợng thức ăn chăn nuôi nh sau: 1.2.1 Các tiêu chung: hàm lợng protein, xơ, chất béo, tro (bao gồm tro thô tro không tan axit clohydric), natri clorua, canxi, phopho ... phân tích tiêu độ ẩm với giá tr đăng ký ghi nhãn 11%, độ dao động phân tích là: D (%) = ± 11 10 = ± 1 ,10 100 Nghĩa là, khoảng dao động cho phép từ 9,9% (11-1 ,10) đến 12,1% (11+ 1 ,10) Nh vậy, ... QĐ/BNN-KHCN tháng 12 năm 2006 Bộ tr ởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thụn) Phạm vi áp dụng 1.1 Mục đích tiêu chuẩn đa nguyên tắc hớng dẫn để hỗ tr quan kiểm soát chất lợng thức ăn chăn nuôi việc...
 • 5
 • 1,640
 • 15

Xem thêm