chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm 

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT CỦA GỐM SẮT ĐIỆN Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 PHA TẠP Cr3+" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... sóng siêu âm thời gian nghiền máy nghiền hành tinh sử dụng tối ưu chưa ảnh hưởng đến tính chất vật gốm vấn đề cần phải nghiên cứu tiếp tục TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Văn Chương Chế tạo nghiên ... Lê Trần Uyên Tú, Nguyễn Đình Nhật Phước, Võ Duy Dần, Nghiên cứu tính chất vật vật liệu hỏa điện PZT-PMN (2007) Kỷ yếu Hội nghị Vật chất rắn toàn quốc lần thứ 6, Bà Rịa-Vũng Tàu,Việt Nam ... LIỆU THAM KHẢO Trương Văn Chương Chế tạo nghiên cứu tính chất vật gốm áp điện hệ PbTiO3 pha tạp La, Mn, Luận án Tiến sĩ Vật Viện Khoa học Vật liệu – Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ...
 • 9
 • 499
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất vật của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano

chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của pzt - 0,4 wt mno - 0,15 wt zno từ các vật liệu có cấu trúc nano

Thạc sĩ - Cao học

... vậy, đƣợc chế tạo phƣơng pháp kiềm chảy hoàn toàn phù hợp để làm vật liệu ban đầu để chế tạo 0.15%wt phần sau  ( )-0.4% wt – 40 CHƢƠNG CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT CỦA HỆ VẬT LIỆU ... 34 2.2 CHẾ TẠO NANÔ 35 2.2.1 Thực nghiệm chế tạo 35 2.2.1 Cấu trúc vi cấu trúc nanô 36 CHƢƠNG CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT CỦA HỆ VẬT LIỆU 𝐏 (𝟓𝟏/𝟒𝟗) ... phƣơng pháp chế tạo, số ứng dụng quan trọng , nanô đƣợc trình bày cách khái quát Chương Chế tạo , nanô phương pháp kiềm chảy Chương Chế tạo nghiên cứu tính chất vật hệ vật liệu )– – ( từ vật liệu...
 • 75
 • 496
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxít bằng phương pháp hóa.PDF

Báo cáo khoa học

... trình công nghệ điều kiện công nghệ chế tạo v ật liệu oxít kép dạng spinel có kích thư c nanô phư ơng ph áp thủy nhiệt - N ghiên cứu m ột số tính chất vật spinel Z n A l 20 4, M g A l 20 p ... N ghiên cử u tính ch ất quang spinel pha tạp đất (E u 3+) bằn g p h n g pháp h ó a (so l-g el/th ủ y nhiệt) N ội d u n g n gh iên cứu - N ghiên cứu điều k iện công nghệ chế tạo vật liệu spinel ... trí bát diện, tạp ion C o2+ p h a vào Z nO thay thê ion Z n 2" thuộc đôi xứ ng tứ diện, tiến h àn h kh ảo sát vật liệu để nghiên cứu tư ơng đồng chúng với vật liệu oxít kép spinel Z n A l 20...
 • 92
 • 446
 • 0

CHẾ tạo NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT vật của vật LIỆU batio3

CHẾ tạo và NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT vật lý của vật LIỆU batio3

Vật lý

... trung thực Chế tạo nghiên cứu tính chất vật vật liệu BaTiO 3” Mục đích nghiên cứu nhằm tìm điều kiện tối ưu qui trình chế tạo mẫu để tạo vật liệu BaTiO3 với kích thước nano mét có từ tính tốt ... [1] 1.2 Các tính chất vật liệu BaTiO3 Khi không pha tạp, BaTiO3 thể tính chất điện môi, tính chất vật liệu phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ Dưới vài tính chất đặc trưng vật liệu 1.2.1 Tính chất điện: ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT NGUYỄN TỐNG GIANG CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT CỦA VẬT LIỆU BaTiO3 Khóa luận tốt nghiệp đại học hệ quy Nghành: Khoa Học Vật Liệu Cán hướng dẫn: PGS.TS...
 • 38
 • 1,372
 • 16

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật của hạt từ nano garnet

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hạt từ nano garnet

Cơ khí - Chế tạo máy

... Luận văn nghiên cứu tính chất vật hạt từ nano garnet chế tạo phương pháp sol-gel, tập trung nghiên cứu hình thành pha hệ mẫu, phân bố ion ba phân mạng, tính chất từ tính phụ thuộc vào kích ... độ Curie…đã nghiên cứu Luận văn với tiêu đề: Chế tạo nghiêm cứu tính chất vật hạt từ nano garnet” gồm chương: Chương Tổng quan vật liệu ferit garnet Chương Phương pháp chế tạo vật liệu nano ... 2.1 Các phương pháp chế tạo hạt nano Hiện nghiên cứu chế tạo hạt nano mối quan tâm lớn ngành khoa học vật liệu Bên cạnh phương pháp sử dụng để tổng hợp hạt nano trình nghiên cứu nhà khoa học không...
 • 67
 • 224
 • 0

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN

Khoa học tự nhiên

... kinh tế [17,31,114] Với phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan” với mục đích tạo vật liệu nanocompozit ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE/clay……………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE/nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... DỤC ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI ************************** LÊ THỊ MỸ HẠNH CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ...
 • 140
 • 584
 • 0

luận van: CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx

luận van: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ NANO CLAY BIẾN TÍNH SILAN pptx

Thạc sĩ - Cao học

... kinh tế [17,31,114] Với phân tích trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit sở PE nano clay biến tính silan” với mục đích tạo vật liệu nanocompozit ... Tình hình nghiên cứu vật liệu nanocompozit PE/clay……………… …… 42 1.5.1 Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất chống vi khuẩn vật liệu nanocompozit từ PE/nano bạc………………………………………………42 1.5.2 Chế tạo khảo ... DỤC ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI ************************** LÊ THỊ MỸ HẠNH CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYETYLEN VÀ...
 • 140
 • 620
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Khoa học tự nhiên

... tính chất điện tính chất từ vật liệu chế tạo - Chương : Kết thảo luận Trình bày kết chế tạo mẫu, nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện tính chất từ mẫu chế tạo đưa nhận xét, ... Các hướng nghiên cứu chế tạo khảo sát vật liệu pervoskite thực với họ vật liệu quen thuộc SrTiO3, LaMnO3, CaMnO3, LaFeO3… Trước đây, nhóm nghiên cứu vật liệu gốm nhiệt điện Bộ môn Vật Chất rắn, ... LaFeO3 nghiên cứu Vật liệu LaFeO3 có nhiều tính chất ứng dụng thực tế vật liệu nhiệt điện, chế tạo pin nhiên liệu, chất xúc tác phản ứng oxi hóa khử, chế tạo cảm biến Để cải thiện tính chất nhiệt...
 • 49
 • 747
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Khoa học tự nhiên

... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... vật liệu BiFeO3 [3] thu số kết định Hiện chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống cấu trúc tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất ... quan số kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt...
 • 61
 • 597
 • 2

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4

Kỹ thuật

... hn ch, bt chp ang ng trc nhng thỏch thc ln c v mt nguyờn vt v chi phớ kinh t sn xut linh kin Trong nhng nm gn õy, nhiu hin tng vt mi cỏc cỏc h vt liu in, t cú c trng kớch thc gii hn ó ... nht v trc tip hng dn em hon thnh lun tt nghip ny Xin trõn trng cm n thy cụ giỏo B mụn Vt cht rn, Khoa Vt lý, Trung tõm khoa hc vt liu Trng i hc Khoa hc T nhiờn i hc Quc gia H Ni, ó to mi iu ... tớnh cht t Vt liu multiferroics tr thnh i tng quan tõm thu hỳt khụng ch vỡ tớnh phc v thỳ v bn cht vt ca chỳng m cũn thu hỳt vỡ kh nng thu nh linh kin, tng mt linh kin, tng tc hot ng v...
 • 52
 • 386
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền batio2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano bền batio2

Kỹ thuật

... trình nghiên cứu hai họ vật liệu nhƣng hầu hết công trình nghiên cứu hay đề cập đến hai họ vật liệu nên hƣớng nghiên cứu dựa hai họ vật liệu có nhiều hứa hẹn Phần lớn nghiên cứu tổng hợp vật liệu ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HẠNH CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO NỀN BaTiO3 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỞI ... chế tạo vật liệu dạng màng dùng thiết bị điện tử Hạt áp điện BaTiO3 kích cỡ nanomet đƣợc phân tán polymer để chế tạo sensor cảm biến nhiệt khí….[5] Vì trên, xin chọn “ Chế tạo nghiên cứu tính...
 • 56
 • 423
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu la2nio4

Thạc sĩ - Cao học

... (2011), Chế tạo nghiên cứu số tính chất perovskite có số điện môi lớn khả ứng dụng, Luận án tiến sỹ vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN Vũ Tùng Lâm (2011), Chế tạo nghiên cứu vật liệu ... (2012), Chế tạo, nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu perovskitec có hệ số nhiệt điện trở dương, Luận án tiến sỹ vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Lƣu Hoàng Anh Thƣ (2014), Chế tạo nghiên cứu vật ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ VŨ ĐẠT CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU La2NiO4 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG...
 • 13
 • 459
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nano nền batio3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano nền batio3

Thạc sĩ - Cao học

... Chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ Perovskite AB03 ( BaTi1-xFex03 BaTi1-xMnx03), Luận án tiến sỹ vật lý, Viện Khoa học vật liệu, Hà Nội Nguyễn Ngọc Đỉnh (2011), Chế tạo nghiên cứu số tính chất ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HẠNH CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO NỀN BaTiO3 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỞI ... thể thầy cô giáo khoa Vật thể cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Bộ môn Vật chất rắn; Phòng Hóa – Khoa Hóa – Trường ĐH Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi...
 • 13
 • 334
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Thạc sĩ - Cao học

... lớp CN Vật K6 trường ĐH Khoa học (2011) Các kết khác (chỉ trình bày kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối ... quan số kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt ... dung nghiên cứu ứng dụng Nhiều nghiên cứu nước tập trung vào vật liệu dạng tổ hợp [1], [39], vật liệu BiFeO3 [3] thu số kết định Hiện chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống cấu trúc tính chất...
 • 62
 • 420
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Quản trị kinh doanh

... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... quan số kết nghiên cứu vật liệu BaTiO3 1.2.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu BaTiO3 1.2.2 Một số tính chất điển hình vật liệu BaTiO3 1.2.2.1 Tính chất điện môi BaTiO3 14 14 16 16 1.2.2.2 Tính chất sắt ... nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử quét (SEM), điện từ để nghiên cứu cấu trúc tính chất điện từ vật liệu chế tạo 3.3 Giải thích kết chế vật có liên quan Kết đạt đƣợc 4.1 Sản phẩm khoa học 4.1.1...
 • 27
 • 242
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthorferrit LaFe1xCoxTiO3

Tài liệu khác

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ KHOA VẬT THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung - Tên đề tài: CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ-ĐIỆN CỦA HỆ VẬT LIỆU LaFe1-xCoxTiO3 - Sinh ... tổ chức khoa học vào thời gian tới ứng dụng ích lợi mà mang lại Qua trên, khuôn khổ khóa nghiên cứu khoa học chọn nghiên cứu đề tài : Chế tạo nghiên cứu tính chất từ - điện vật liệu nhiệt điện ... phương pháp phản ứng pha rắn Các tính chất vật liệu gốm perovskite ABO3 chịu ảnh hưởng mạnh trình chế tạo Khi nghiên cứu tính chất điện từ, thông thường mẫu nghiên cứu dạng khối Phương pháp phản...
 • 66
 • 686
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu nano YPO4 eu3+, al3+

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu nano YPO4 eu3+, al3+

Khoa học xã hội

... tạp đến tính chất quang vật liệu VI Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Chế tạo vật liệu YPO4 pha tạp ion Al(III) ion đất Eu(III) nhiệt độ 300oC – 800oC -3- - Nghiên cứu tính chất huỳnh quang vật liệu ... việc nghiên cứu tổng hợp hợp chất phát quang có thay phần nguyên tố đất nguyên tố thông dụng mà có tính chất quang mong muốn có ý nghĩa lớn đời sống V Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo vật ... nhiều nhóm nghiên cứu nước vật liệu phát quang với mạng chủ YPO4 chọn đề tài “ Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang vật liệu nano YPO4:Eu3+, Al 3+ ” , Luận văn tiến hành nghiên cứu thực nhiệm...
 • 88
 • 239
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu nano YPO4 eu3+, al3+

Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu nano YPO4 eu3+, al3+

Cao đẳng - Đại học

... tạp đến tính chất quang vật liệu VI Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Chế tạo vật liệu YPO4 pha tạp ion Al(III) ion đất Eu(III) nhiệt độ 300oC – 800oC -3- - Nghiên cứu tính chất huỳnh quang vật liệu ... việc nghiên cứu tổng hợp hợp chất phát quang có thay phần nguyên tố đất nguyên tố thông dụng mà có tính chất quang mong muốn có ý nghĩa lớn đời sống V Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo vật ... nhiều nhóm nghiên cứu nước vật liệu phát quang với mạng chủ YPO4 chọn đề tài “ Chế tạo nghiên cứu tính chất phát quang vật liệu nano YPO4:Eu3+, Al 3+ ” , Luận văn tiến hành nghiên cứu thực nhiệm...
 • 88
 • 245
 • 0

Nghiên cứu chế tạo một số tính chất vật của các lớp màng bán dẫn họ thiếc sunphua (p sns, n sns2, n xn2s3) định hướng ứng dụng trong pin mặt trời thế hệ thứ 3 mới thân thiện

Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất vật lý của các lớp màng bán dẫn họ thiếc sunphua (p sns, n sns2, n xn2s3) định hướng ứng dụng trong pin mặt trời thế hệ thứ 3 mới thân thiện

Cơ khí - Chế tạo máy

... 3.2.2 Tính chất Vật màng Sn1-xCuxS (x =0, 0,10 0,15) 63 3.3 Tính chất Vật màng SnS2 73 3.4 Tính chất Vật màng Sn2S3 77 KẾT LUẬN .81 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP ... nhiệt phân thực nghiệm chế tạo màng phun nhiệt phân Các phương pháp phân tích tính chất Vật màng Chương 3- Kết thảo luận Chương trình bày kết nghiên cứu chế tạo tính chất Vật màng SnS, SnS2 ... 2011 Nghiên cứu chế tạo số tính chất Vật lớp màng bán dẫn họ thiếc sunphua (p-SnS, n-SnS2, n-Sn2S3) định hướng ứng dụng pin Mặt trời hệ thứ thân thiện với môi trường 3.2.1 Tính chất Vật màng...
 • 91
 • 297
 • 0

Xem thêm