chế tạo các lớp phủ epoxy và epoxy nanocompozit trên mẫu thép

Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn và vải mát từ tre và luồng để gia cường cho vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường

Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn vải mát từ tre luồng để gia cường cho vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường

Báo cáo khoa học

... tt Vt liu PC trờn c s nha epoxy gia cng bng si thc vt c nghiờn cu sn xut cỏc sn phm ng dng lnh vc giao thụng, c bit ngnh hng khụng Vt liu PC trờn c s nha polyeste v nha epoxy gia cng bng mat tre ... Polyeste/tre 0,934 101,28 8,32 109,1 Polyeste/tre cú x lý b mt 1,002 113,8 10,2 134,2 Epoxy/ tre 0,936 112,9 8,2 119,9 Epoxy/ tre cú x lý b mt 1,030 145,1 9,7 161,5 Ngy nay, vt liu PC trờn c s nha nhit ... to vt liu compozit t si ngn v mỏt lung vi cỏc loi nha nn khỏc (polypropylen, polyeste khụng no, epoxy) Cỏc kt qu t c ca ti l c s khoa hc trin khai ch to v ng dng vt liu compozit ct si lung ...
 • 166
 • 682
 • 1
Nghiên cứu quy trình công nghệ oxy hóa glucose thành gluconic acid và chế tạo các muối kali-natri và canxi gluconat - Chuyên đề

Nghiên cứu quy trình công nghệ oxy hóa glucose thành gluconic acid chế tạo các muối kali-natri canxi gluconat - Chuyên đề

Báo cáo khoa học

... SBA-15 *Quy trình chế tạo MCM-41 Chất hoạt động bề mặt cetyltrimetylamonibromua (CTAB) hoà tan vào nước, khuấy để tạo thành dung dịch suốt Sau thêm vào lượng amoniac dư để tạo môi trường kiềm ... bề mặt không ion chế tạo từ mỡ cá ba sa glyxerol Việt Nam, thay 90% P123 nhằm để phân tán tương hợp với nguồn tiền chất silic TEOS, vật liệu có bề mặt lớn phân tán nano vàng Chế tạo vật liệu chứa ... quản ion vàng dạng phức hút bề mặt neo lại nhờ nhóm -OH bề mặt, tiếp tục khử NaBH4/etanol tuyệt đối Các hạt vàng có kích thước
 • 381
 • 1,391
 • 2
Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn và sợi mát từ tre và luồng để gia cường cho vật liệu polyme composite thân thiện môi trường - TS. Bùi Chương

Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn sợi mát từ tre luồng để gia cường cho vật liệu polyme composite thân thiện môi trường - TS. Bùi Chương

Quản trị kinh doanh

... tt Vt liu PC trờn c s nha epoxy gia cng bng si thc vt c nghiờn cu sn xut cỏc sn phm ng dng lnh vc giao thụng, c bit ngnh hng khụng Vt liu PC trờn c s nha polyeste v nha epoxy gia cng bng mat tre ... Polyeste/tre 0,934 101,28 8,32 109,1 Polyeste/tre cú x lý b mt 1,002 113,8 10,2 134,2 Epoxy/ tre 0,936 112,9 8,2 119,9 Epoxy/ tre cú x lý b mt 1,030 145,1 9,7 161,5 Ngy nay, vt liu PC trờn c s nha nhit ... to vt liu compozit t si ngn v mỏt lung vi cỏc loi nha nn khỏc (polypropylen, polyeste khụng no, epoxy) Cỏc kt qu t c ca ti l c s khoa hc trin khai ch to v ng dng vt liu compozit ct si lung ...
 • 166
 • 168
 • 0
nghiên cứu ảnh hưởng của các hạt nano tới hình thái cấu trúc và tính chất bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy

nghiên cứu ảnh hưởng của các hạt nano tới hình thái cấu trúc tính chất bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxy

Khoa học tự nhiên

... môi 4:3 (mẫu loại 1) Trang 37 2.4 CHế TạO CáC LớP PHủ EPOXY EPOXY NANOCOMPOZIT TRÊN MẫU THéP Các mẫu epoxy nanocompozit đ-ợc chế tạo với tỷ lệ theo khối l-ợng hợp phần nh- sau: Nhựa epoxy : ... Từ NHựA EPOXY X75 35 2.3.1 Xác định hàm l-ợng khô nhựa 35 2.3.2 Xác định độ nhớt dung dịch phủ phễu chảy 36 2.4 CHế TạO CáC LớP PHủ EPOXY EPOXY NANOCOMPOZIT TRÊN MẫU THéP ... cứu chế tạo hệ lớp phủ epoxy nanocompozit thép - Nghiên cứu hình thái cấu trúc hệ lớp phủ epoxy nanocompozit - Nghiên cứu khả bảo vệ chống ăn mòn cho thép hệ lớp phủ epoxy nanocompozit Ph-ơng...
 • 90
 • 536
 • 0
Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon

Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon

Khoa học tự nhiên

... chất lớp phủ bảo vệ chỗ cô lập kim loại với tác dụng môi trường xâm thực Có nhiều loại lớp phủ ta chia thành ba loại sau:  Lớp phủ kim loại  Lớp phủ phi kim loại  Lớp phủ hữu 1.2 Lớp phủ hữu ... 2-benzothiazolylthio-succinic axit - EPOXY: Mẫu trắng ( chứa epoxy) - Mẫu SiO2: Màng sơn epoxy 3% SiO2 - Mẫu SiO2-PEI: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI - Mẫu SiO2-PEI-ABA: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI-ABA - Mẫu SiO2-PEI-BTSA: ... chất độn lớp phủ epoxy nanocompozit Nano silica phân tán lớp phủ epoxy Với hàm lượng 5% nano silica làm tăng độ cứng modul đàn hổi lớp phủ lên 21-26% đồng thời làm nhiệt độ phân hủy màng epoxy tăng...
 • 67
 • 903
 • 1
Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn trên cơ sở Hydrotalcite và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường

Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn trên cơ sở Hydrotalcite ứng dụng trong lớp phủ Epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường

Khoa học tự nhiên

... mòn cho thép cacbon Chế tạo vật liệu không độc hại thân thiện với môi trƣờng Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chế tạo ứng dụng hydrotalcite mang ức chế ăn mòn chế tạo lớp phủ epoxy nanocompozit ... loại lớp phủ nhƣng ta chia thành ba loại nhƣ sau:  Lớp phủ kim loại  Lớp phủ phi kim loại  Lớp phủ hữu Bản chất lớp phủ bảo vệ chỗ cô lập kim loại với tác dụng môi trƣờng xâm thực Sự có mặt lớp ... với khoảng cách lớp 10,31 Å 5,21 Å Nhƣ khoảng cách lớp HTMS lớn khoảng cách lớp HT HTM, điều đƣợc giải thích có bám silan vào lớp hydroxit cấu trúc hydrotalcite làm tăng khoảng cách lớp Các kết...
 • 75
 • 340
 • 0
Tổng hợp nano silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

Tổng hợp nano silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ ứng dụng trong lớp phủ epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

Thạc sĩ - Cao học

... 2-benzothiazolylthio-succinic axit - EPOXY: Mẫu trắng ( chứa epoxy) - Mẫu SiO2: Màng sơn epoxy 3% SiO2 - Mẫu SiO2-PEI: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI - Mẫu SiO2-PEI-ABA: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI-ABA - Mẫu SiO2-PEI-BTSA: ... màng sơn: epoxy (a), epoxy- SiO2 (b), 42 epoxy- SiO2-PEI (c), epoxy- SiO2-PEI-ABA (d), epoxy- SiO2-PEIBTSA (e) Hình 3.12: Ảnh SEM màng sơn: epoxy- SiO2, epoxy- SiO2-PEI, 43 epoxy- SiO2-PEI-ABA, epoxy- SiO2-PEI-BTSA ... ABA BTSA lên nano silica bọc PEI 18 2.3 Chế tạo màng sơn bảo vệ epoxy chứa nano silica biến tính 18 2.3.1 Chuẩn bị mẫu thép 18 2.3.2 Chế tạo màng sơn 18 2.4 Các phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.4.1 Phương...
 • 14
 • 336
 • 0
Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon

Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon

Báo cáo khoa học

... 2-benzothiazolylthio-succinic axit - EPOXY: Mẫu trắng ( chứa epoxy) - Mẫu SiO2: Màng sơn epoxy 3% SiO2 - Mẫu SiO2-PEI: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI - Mẫu SiO2-PEI-ABA: Màng sơn epoxy chứa 3% SiO2-PEI-ABA - Mẫu SiO2-PEI-BTSA: ... màng sơn: epoxy (a), epoxy- SiO2 (b), 42 epoxy- SiO2-PEI (c), epoxy- SiO2-PEI-ABA (d), epoxy- SiO2-PEIBTSA (e) Hình 3.12: Ảnh SEM màng sơn: epoxy- SiO2, epoxy- SiO2-PEI, 43 epoxy- SiO2-PEI-ABA, epoxy- SiO2-PEI-BTSA ... ABA BTSA lên nano silica bọc PEI 18 2.3 Chế tạo màng sơn bảo vệ epoxy chứa nano silica biến tính 18 2.3.1 Chuẩn bị mẫu thép 18 2.3.2 Chế tạo màng sơn 18 2.4 Các phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.4.1 Phương...
 • 14
 • 472
 • 0
Chế tạo các hạt nano zns mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt và khảo sát phổ phát quang của chúng

Chế tạo các hạt nano zns mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt khảo sát phổ phát quang của chúng

Khoa học xã hội

... NGHIỆM BIỆN LUẬN 3.1 Các quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn 3.1.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn bọc phủ TGA phƣơng pháp thủy nhiệt Bằng phương pháp thủy nhiệt hạt nano ZnS, ZnS:Mn chế ... cấu trúc, tính chất quang hạt nano ZnS, ZnS:Mn chế tạo phương pháp thủy nhiệt ZnS:Mn bọc phủ PVA chế tạo phương pháp đồng kết tủa + Nghiên cứu chế tạo hạt nano ZnS theo nhiệt độ thủy nhiệt từ 1300C ... bọc phủ sau : Sau tạo thành, hạt nano cho vào dung dịch có chứa chất hoạt hóa bề mặt khuấy vòng nhiều Từ thực nghiệm cho thấy việc bọc phủ trước đạt hiệu cao hơn, hạt bọc phủ so với việc bọc phủ...
 • 20
 • 394
 • 4
Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc và phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu - protein-ADN - Phụ lục

Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu - protein-ADN - Phụ lục

Báo cáo khoa học

... (a); mẫu sinh học trước phân tách (b); mẫu sinh học sau phân tách (c) II Một số bo mạch điện tử nghiên cứu chế tạo: Hình ảnh hai bo mạch xử lý tín hiệu (trước sau tối ưu) thiết kế chế tạo Hình ... giản chế tạo vật liệu với khối lượng lớn Việc thay đổi chất hoạt động bề mặt dung môi không ảnh hưởng nhiều đến trình chế tạo Tuy nhiên có nhược điểm tính đồng hạt nanô không cao khó khống chế ... nanô từ tính chế tạo phương pháp thường dùng cho ứng dụng vật lý 3.1.1.2 Phương pháp đồng kết tủa Phương pháp đồng kết tủa phương pháp thường dùng để tạo hạt ô-xít sắt Có hai cách để tạo ô xít sắt...
 • 194
 • 524
 • 0
Chế tạo các hạt nano ZnS Mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt và khảo sát phổ quát quang của chúng

Chế tạo các hạt nano ZnS Mn bọc phủ chất hoạt hóa bề mặt khảo sát phổ quát quang của chúng

Khoa học tự nhiên

... NGHIỆM BIỆN LUẬN 42 3.1.Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn 42 3.1.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn bọc phủ TGA phương pháp thủy nhiệt 42 3.1.2 Quy trình chế tạo ... ZnS:Mn bọc phủ không bọc phủ hạt bọc phủ có kích thước hạt nhỏ cường độ phát quang mạnh nhờ kiểm soát phát triển đồng hạt dung dịch chế tạochế hạn chế lớn lên hạt chủ yếu hạn chế khuếch tán, ... NGHIỆM BIỆN LUẬN 3.1 Các quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn 3.1.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS:Mn bọc phủ TGA phƣơng pháp thủy nhiệt Bằng phương pháp thủy nhiệt hạt nano ZnS, ZnS:Mn chế...
 • 85
 • 748
 • 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người lái

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người lái

Cơ khí - Vật liệu

... trình chế tạo vật liệu 36 2.3.1 Tổng hợp adduct từ thiokol nhựa epoxy DER331 36 2.3.2 Quy trình chế tạo pha 36 2.3.3 Quy trình chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường sợi thuỷ tinh 37 2.4 Các ... 176,92% so với nhựa epoxy không biến tính b Các chế dai hoá nhựa epoxy biến tính Một vài chế đề xuất để xác định đặc trưng tăng cường tính dai nhựa epoxy biến tính cao su Các chế giải thích việc ... thêm pha phân tán vào nhựa epoxy, (e) thêm chất độn gia cường vô vào nhựa epoxy Một nghiên cứu gần độ bền dai phá huỷ nhựa epoxy 13 cải thiện cách trộn hợp nhựa epoxy với loại nhựa epoxy có khối...
 • 147
 • 551
 • 1
Luận án tiến sĩ Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người lái (TT)

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người lái (TT)

Tài liệu khác

... dai phá hủy nhựa epoxy cao su tự nhiên lỏng epoxy hoá, dầu lanh epoxy hoá, thiokol adduct tổng hợp sở thiokol nhựa epoxy DER331  Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit epoxy, epoxy biến tính gia ... Sử dụng cao su tự nhiên lỏng epoxy hóa, dầu lanh epoxy hoá, thiokol đặc biệt adduct tổng hợp sở thiokol nhựa epoxy nhằm biến tính nhựa epoxy đồng thời ứng dụng chế tạo vật liệu compozit nghiên ... tính giòn nhựa epoxy Nhiều nghiên cứu nỗ lực cải thiện độ bền dai phá huỷ lớp, độ bền va đập vật liệu compozit cách tăng độ bền dai cho nhựa epoxy Nhựa epoxy thông thường dai hóa ba cách sau: thêm...
 • 27
 • 773
 • 2
CHẾ tạo lớp PHỦ CỨNG tin, zrn, TiCN TRÊN DỤNG cụ cắt và CHI TIẾT KHUÔN mẫu BẰNG CÔNG NGHỆ hồ QUANG CHÂN KHÔNG  DEPOISITION HARD COATING tin, zrn, TiCN ON TOOL AND PART MOLD USE VACUUM ARC TECHNOLOGY

CHẾ tạo lớp PHỦ CỨNG tin, zrn, TiCN TRÊN DỤNG cụ cắt CHI TIẾT KHUÔN mẫu BẰNG CÔNG NGHỆ hồ QUANG CHÂN KHÔNG DEPOISITION HARD COATING tin, zrn, TiCN ON TOOL AND PART MOLD USE VACUUM ARC TECHNOLOGY

Cơ khí - Chế tạo máy

... nghiệm chế tạo lớp phủ cứng Các mẫu đo tính chất lớp phủ chi tiết thử nghiệm đặt buồng chế tạolớp phủ hình Hình Các mẫu phủ chi tiết trình công nghệ chế tạo lớp phủ Các thông số công nghệ chế tạo lớp ... [1] Bảng Chiều dày lớp phủ chế tạo DREVA400 Lớp phủ TiN TiCN ZrN Chiều dày lớp phủ (µm) 2,3 3,4 2.2.3.Kết đo độ cứng Độ cứng lớp phủ đo mẫu tròn phẳng, chế độ công nghệ chế tạo dụng cụ cắt thiết ... nghiên cứu thiết lập chế độ công nghệ chế tạo cho loại lớp phủ khác (đơn lớp, đa lớp) , từ xác định chế độ công nghệ tối ưu cho loại lớp phủ, đáp ứng yêu cầu tính chất lớp phủ cần đạt sử dụng II...
 • 7
 • 1,114
 • 11
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA LỚP MẠ ĐIỆN HÓA NIKEN TRÊN NỀN CÁC CHẤT DẪN ĐIỆN KHÁC NHAU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA LỚP MẠ ĐIỆN HÓA NIKEN TRÊN NỀN CÁC CHẤT DẪN ĐIỆN KHÁC NHAU

Khoa học tự nhiên

... HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Thị Hà NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CỦA LỚP MẠ ĐIỆN HÓA NIKEN TRÊN NỀN CÁC CHẤT DẪN ĐIỆN KHÁC NHAU Chuyên ngành: Hóa lý thuyết ... mặt vật liệu chế tạo được……………………………………………………………………………… 32 3.1.3 Đánh giá khả xúc tác điện hóa cho trình oxi hóa glyxerol môi trường kiềm điện cực chế tạo …………………………… 35 3.2 Chế tạo khảo sát ... diffraction) 26 Chƣơng – KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 3.1 Chế tạo khảo sát tính chất điện hóa điện cực biến tính kim loại Pt/GC, Pd/GC Ni/GC………………………………………………………… 31 3.1.1 Chế tạo vật liệu……………………… ...
 • 15
 • 439
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt phân quay đầu phun và hỗ trợ siêu âm chế tạo các phần tử pin mặt trời họ Cux(In,Zn,Sn)Sy

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt phân quay đầu phun hỗ trợ siêu âm chế tạo các phần tử pin mặt trời họ Cux(In,Zn,Sn)Sy

Tiến sĩ

... tiếp dị chất bao gồm lớp sau [83,125]:       Đế cách điện Tiếp xúc mặt sau Lớp hấp thụ Lớp đệm Lớp cửa sổ Lớp tiếp xúc mặt trước Pin mặt trời màng mỏng thông thường chế tạo sở hai cấu trúc ... Khi có ánh sáng chiếu vào lớp tiếp xúc, photon ánh sáng có lượng Eλ < Egn lớp cửa sổ (lớp bán dẫn loại n) truyền qua lớp cửa sổ để tới lớp hấp thụ (lớp bán dẫn loại p) Tại lớp hấp thụ, photon có ... chất III-V lựa chọn hoàn hảo để làm vật liệu chế tạo pin mặt trời [18] Pin mặt trời sử dụng họ vật liệu chế tạo cách khuếch tán lớp bán dẫn loại n vào phiến đơn tinh thể bán dẫn loại p thông qua...
 • 148
 • 980
 • 0

Xem thêm