chế độ phong kiến nhà nguyễn sử 7

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... + Hạn chế việc buôn bán với các nước tư bản phương tây Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832.Phủ Thừa Thiên1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập ... Qui nhơnQuảng trịNam ĐịnhHà NộiPhú xuân1./ Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 1832. Thành PhầnBiện Pháp Kết ... Chú ý khai thác mỏBài 2. nêu những mặt tích cực và mặt hạn chế về các chính sách về kinh tế của nhà nguyễn ?* Hạn chế: + Chế độ quân điền không có tác dung Ruộng đát phần lớn nằm trong...
 • 8
 • 3,837
 • 13
Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử

... TẾ1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập ... quân đội TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền22.. Kinh tế dưới triều Nguyễn Kinh ... I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ1.1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.Lên...
 • 24
 • 5,441
 • 11
BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Lịch sử

... và đóng đô ở Phú Xuân..•? Nhà nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào? 1.1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềntập quyềna. Hoàn ... triển.hạn chế :Hạn chế buôn bán với các nước phương tâyNêu những hạn chế trong sự phát triển kinh tế thương nghiệp thời Nguyễn? 1.1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập ... quân đội và quốc phòng. ?Nhà Nguyễn ?Nhà Nguyễn đã thực hiện đã thực hiện chính sách đối chính sách đối nội như thế nội như thế nào?nào? 1.1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà...
 • 30
 • 2,079
 • 5
CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

Lịch sử

... 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn thành lập b/ Chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG ... ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1 /Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềna/ Nhà Nguyễn thành lập .b/ Chế độ phong kiến tập quyền .Về bộ luật thời Nguyễn : ... thuỷ Nguyễn Ánh tấn công TSBằng đường bộ1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềnBÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Bắc GiangQuang Toản rút chạya/Nhà...
 • 27
 • 1,416
 • 5
Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Lịch sử

... luật lệ (Luật Gia Long) - Quân đội quy củ, trang bị đầy đủSúng đại bác thời Nguyễn Sử học-Quốc sử quán thành lập- Nhiều bộ sử lớn được biên soạn Kiến trúc- Quần thể kinh thành ... ngưỡng-Độc tôn Nho giáo, hạn chế các tôn giáo khác- Tín ngưỡng dân gian phát triển Giáo dục - Được củng cố Văn học - Chữ Hán kém phát triển- Chữ Nôm phong phú và hoàn thiện Câu 2: Nhà Nguyễn ... luật lệCâu 3: Nhà Nguyễn tổ chức khoa thi Hội đầu tiên vào năm:A. 1802B. 18 07 C. 1820D. 1822 ¸o TriÒu phôc¸o cña c¸c mÖnh phô 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 2. Tình...
 • 23
 • 910
 • 0
Tài liệu (Sử 7)  Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Tài liệu (Sử 7) Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾNSỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Lịch sử

... bài tập: Em hÃy ghép thời gian với tên cuộc phát kiến địa lí cho phù Hợp:Thời gian Tên cuộc phát kiến địa lí1.14 87 a. Va-xcô đơ Ga-ma đến Ân Độ. 2.1492 b. Đi-a-xơ đi vòng qua cực Nam châu Phi.3.1498 ... ỏn L ch s 7 ban c b n / Demo - Hỏi: Các cuộc phát kiến địa lí trên đÃdẫn tới những hệ quả gì?- HS dựa vào SGK trả lời.- GV kết luận.- Hỏi: Em có đánh giá gì về các cuộcphát kiến địa lí ... ?- Hỏi: Theo em, giai cấp t sản và vô sảnđợc hình thành từ những tầng lớp nàotrong xà hội phong kiến châu Âu ?- Hỏi: Mâu thuẫn nào sẽ nảy sinh ? Cóthể giải quyết mâu thuẫn đó nh thếnào ?c....
 • 2
 • 1,450
 • 1
bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

Lịch sử

... các cuộc phát kiến địa lý:+ Điều kiện thực hiện:+ Các cuộc phát kiến địa lý:+ Kết quả:+ Tác động:Gv sử dụng bản đồ thế giới yêu cầu HS tái hiện lại con đường của các nhà phát kiến, chỉ rõ ... lao động làm thuê, bị bóc lột thậm tệ.GV kết luận: quan hệ sản xuất TBCN hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến. 4. Củng cố – Dặn dò:- Kể tên các cuộc phát kiến địa lý và nêu tác động ... nguyên liệu, vàng bạc.b. Các cuộc phát kiến: Năm 14 87 Đi-a-xơ đến cực Nam Châu Phi; 1492 Cô- lôm- bô phát hiện ra châu Mỹ; 1498 Va-cô đơ Ga-ma đến n Độ; Ma-gien –lan đã đi vòng quanh thế...
 • 3
 • 1,763
 • 2
sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...

sự suy vong của chế độ phong kiếnsự hình thành chủ nghĩa tư bản...

Lịch sử

... châu Âu.bản ở châu Âu. lịch sử 7 lịch sử 7 Tiết 2Tiết 2 Bài 2Bài 2Sự suy vong của chế độ Sự suy vong của chế độ phong kiếnsự hình thành phong kiếnsự hình thành chủ nghĩa ... tư bản đà tác động đến xà hội phong kiến bản đà tác động đến xà hội phong kiến châu Âu như thế nào?châu Âu như thế nào?Trong xà hội phong kiến châu Âu Trong xà hội phong kiến châu Âu hình ... lớn.quy mô lớn, mở công ti, lập đồn điền rộng lớn.Các nhà tư sản đà có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ Các nhà tư sản đà có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo.nhân công đông đảo.Sự...
 • 37
 • 3,014
 • 16
Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Lịch sử

... có tác động gì với xà hội ?ã Về xà hội : các giai cấp mới được hình thành : tư sản và vô sản.ã Về chính trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến .ã ... cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam ấn Độ. Cô- lôm bô tìm ra Châu Mỹ . Ma-gien-lăng đi vòng quanh Trái đất Tiết 2 Bài 2 :Sự suy vong của chế độ phong kiếnsự hình thành chủ nghĩa tư ... bị bài 3 : Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến ã Sưu tầm tranh ảnh về văn hoá Phục hưng . Vì sao có các cuộc phát kiến địa lý ?Do sản xuất phát triển, các thương nhân,...
 • 13
 • 1,392
 • 4
Quá trình xác lập chế độ phong kiến ở Việt Nam

Quá trình xác lập chế độ phong kiến ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... chịu sự quản lí của nhà nước.1.2. Một số ý kiến về đặc điểm của chế độ phong kiến. Từ lâu chế độ phong kiến hình thành như một quá trình tất yếu của lịch sử. Chế độ phong kiến ra đời trong điều ... quốc gia có chế độ phong kiến mang đầy đủ những đặc điểm của chế độ phong kiến phươngĐông. Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Chế độ phong kiến tồntại như một minh chứng sống động về sự ... chế độ phong kiến phương Đông nói chung, chế độ phong kiến Việt Nam nói riêng đó là quá trình song hành giữa công hữu ruộng đất của giai cấp thống trị và tưhữu ruộng đất của chế độ phong kiến. Page...
 • 31
 • 3,193
 • 9
bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

Lịch sử

... 1NGUYỄN NGỌC LÂMPHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNGTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚLịch sử lớp 7 ...
 • 2
 • 1,817
 • 6
bai7 nhung net chung ve che do phong kien

bai7 nhung net chung ve che do phong kien

Lịch sử

... tÕb)x· héi TIẾT 9 BÀI 7 NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN Bµi 7 Nh÷ng nÐt chung vỊ x· héi phong kiÕn3. Nhµ n­íc phong kiÕn -Chế độ quân chủ là thể thể chế nhà nước do vua đứng đầu ... hoàn chỉnh: -Chế độ quân chủ là thể thể chế ………………………………do vua đứng đầu có quyền ……………………………………… các giai cấp khác nhà nướcbóc lột và đàn áp Bµi 7 Nh÷ng nÐt chung vỊ x· héi phong kiÕn2. ... xã hội phong kiến Phương Đôngvà Châu Âu có điểm gì giống và khác nhau?Nhóm 4,5 Câu 2:Nền tảng xã hội của xã hội phong kiến phương đôngvà Châu Âu có điểm gì giống và khác nhau?Bµi 7 Nh÷ng...
 • 6
 • 952
 • 0
BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

Lịch sử

... hội phong kiến. đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ.2) Xã hội phong kiến Tây Âu:14’Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi?GV nêu những đặc trưng cơ bản của chế ... lãnh chúa Tây Âu là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến châu Âu. (có thể có cả quân đội toà án, luật pháp và chế độ thuế khoá riêng).+ Cơ cấu giai cấp và mâu thuẫn xã hội?• ... thảo luận trả lời câu hỏi?GV nêu những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến Tây Âu.Có thể gợi ý:Thế nào là lãnh địa phong kiến? Cơ cấu xã hội và mối quan hệ giai cấp?Tình hình kinh tế xã...
 • 3
 • 9,796
 • 28
Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Toán học

... Tăng lữ, quý tộcquý tộcLãnh chúa phong Lãnh chúa phong kiến kiếnNông dânNông dân Nô lệNô lệPhụ Phụ thuộcthuộc QHSX QHSX Phong kiến Phong kiến ở Tây Âuở Tây Âu Mất đấtMất ... đạiSự xuất hiện của thành thị trung đại 2 − LÃNH ĐỊA PHONG KIẾNThế nào là lãnh địa phong kiến? -Giữa thế kỷ IX Lãnh địa phong kiến được hình thành, là đơn vị kinh tế, chính trị cơ bản ... trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, sông đầm Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, thôn xóm của nông dân Từ bỏ tôn giáo nguyên thuỷ, tiếp thu Ki-tô giáo.Từ bỏ tôn...
 • 41
 • 1,461
 • 5

Xem thêm