chế độ phong kiến nhà nguyễn phần 1

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà nguyễn

Lịch sử

... trịNam ĐịnhHà NộiPhú xuân 1. / Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 18 32. Thành Phần Biện Pháp Kết quả Nhận xétNông ... + Hạn chế việc buôn bán với các nước tư bản phương tây Hình 61. Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn từ năm 18 32.Phủ Thừa Thiên 1. / Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập ... mỏBài 2. nêu những mặt tích cực và mặt hạn chế về các chính sách về kinh tế của nhà nguyễn ?* Hạn chế: + Chế độ quân điền không có tác dung Ruộng đát phần lớn nằm trong tay địa chủ + Di dân...
 • 8
 • 3,838
 • 13
Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Tiết 61: Bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử

... TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến ... quân đội TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền22.. Kinh tế dưới triều Nguyễn Kinh ... 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền- Năm 18 02, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.Lên...
 • 24
 • 5,441
 • 11
BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

Lịch sử

... thế nào?nào? 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềntập quyềna. Hoàn cảnh thành lậpa. Hoàn cảnh thành lậpNăm 18 02 Nguyễn Ánh đánh ... nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân..•? Nhà nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào? 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ ... đào”.chuyển đến Hội An rất thuận lợi mhờ có nhiều kênh đào”. 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềntập quyềna. Hoàn cảnh thành lậpa. Hoàn cảnh...
 • 30
 • 2,079
 • 5
CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

CHE DO PHONG KIEN NHA NGUYEN

Lịch sử

... 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a/ Nhà Nguyễn thành lập b/ Chế độ phong kiến tập quyền BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG ... KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ 1 /Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềna/ Nhà Nguyễn thành lập .b/ Chế độ phong kiến tập quyền .Về bộ luật thời Nguyễn : Năm 18 11, ... thuỷ Nguyễn Ánh tấn công TSBằng đường bộ 1/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyềnBÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄNI/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ- KINH TẾ Bắc GiangQuang Toản rút chạya/Nhà...
 • 27
 • 1,416
 • 5
Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Bài 25: Chế độ phong kiến triều Nguyễn

Lịch sử

... §¹i Néi§¹i Néi Bài tập củng cốCâu 1. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng thực hiện vào các năm:A. 18 30 – 18 31 B. 18 31 – 18 32C. 18 32 – 18 33D. 18 33 - 18 34 - Tuyển chọn quan lại bằng ... luật lệCâu 3: Nhà Nguyễn tổ chức khoa thi Hội đầu tiên vào năm:A. 18 02B. 18 07C. 18 20D. 18 22 ¸o TriÒu phôc¸o cña c¸c mÖnh phô 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn 2. Tình ... thuật dân gian - Tiếp tục phát triển 1. Xây dựng và củng cố bộ m¸ynhà nước – chính sách ngoại giaoa. Đối nội-Năm 18 02 nhà Nguyễn thành lập-Năm 18 04 đổi tên nước là Việt Nam B¶n kh¾c...
 • 23
 • 910
 • 0
bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

bài 27 chế độ phong kiến ..........Phần 1 : Tình hình chính tri....

Lịch sử

... 1 NGUYỄN NGỌC LÂMPHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNGTRƯỜNG THCS TRẦN PHÚLịch sử lớp 7...
 • 2
 • 1,817
 • 6
Quá trình xác lập chế độ phong kiến ở Việt Nam

Quá trình xác lập chế độ phong kiến ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... chịu sự quản lí của nhà nước. 1. 2. Một số ý kiến về đặc điểm của chế độ phong kiến. Từ lâu chế độ phong kiến hình thành như một quá trình tất yếu của lịchsử. Chế độ phong kiến ra đời trong điều ... quốc gia có chế độ phong kiến mang đầy đủ những đặc điểm của chế độ phong kiến phươngĐông. Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Chế độ phong kiến tồntại như một minh chứng sống động về sự ... chế độ phong kiến phương Đông nói chung, chế độ phong kiến Việt Nam nói riêng đó là quá trình song hành giữa công hữu ruộng đất của giai cấp thống trị và tưhữu ruộng đất của chế độ phong kiến. Page...
 • 31
 • 3,193
 • 9
bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

bai 2. Su suy vong cua che do Phong Kien

Lịch sử

... cuộc phát kiến: Năm 14 87 Đi-a-xơ đến cực Nam Châu Phi; 14 92 Cô- lôm- bô phát hiện ra châu Mỹ; 14 98 Va-cô đơ Ga-ma đến n Độ; Ma-gien –lan đã đi vòng quanh thế giới từ năm 15 19 đến 15 22c. Kết ... các cuộc phát kiến địa lý:+ Điều kiện thực hiện:+ Các cuộc phát kiến địa lý:+ Kết quả:+ Tác động:Gv sử dụng bản đồ thế giới yêu cầu HS tái hiện lại con đường của các nhà phát kiến, chỉ rõ ... lao động làm thuê, bị bóc lột thậm tệ.GV kết luận: quan hệ sản xuất TBCN hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến. 4. Củng cố – Dặn dò:- Kể tên các cuộc phát kiến địa lý và nêu tác động...
 • 3
 • 1,763
 • 2
sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...

sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...

Lịch sử

... tư bản đà tác động đến xà hội phong kiến bản đà tác động đến xà hội phong kiến châu Âu như thế nào?châu Âu như thế nào?Trong xà hội phong kiến châu Âu Trong xà hội phong kiến châu Âu hình ... lịch sử 7lịch sử 7Tiết 2Tiết 2 Bài 2Bài 2Sự suy vong của chế độ Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âuchủ nghĩa tư ... lớn.quy mô lớn, mở công ti, lập đồn điền rộng lớn.Các nhà tư sản đà có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ Các nhà tư sản đà có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo.nhân công đông đảo.Sự...
 • 37
 • 3,014
 • 16
Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Lịch sử

... bản hình thành. Bài tập 1 Em hÃy ghi thời giancủa các cuộc phát kiến địa lý vào cột trong bảng :Thời gian Các cuộc phát kiến lớn về địa lý 14 87 14 98 14 92 15 19 - 15 22 B. Đi-a-xơ đi vòng ... lý lớn ? 1. 14 87: Đĩa xơ vòng qua cực Nam châu Phi .2. 14 98: Vascô đơ Ga ma đến ấn Độ .3. 14 92 : Cô lôm bô tìm ra châu Mĩ .4. 15 19 -15 22 : Ma gien lăng đi vòng quanh trái đất Quý tộc và ... có tác động gì với xà hội ?ã Về xà hội : các giai cấp mới được hình thành : tư sản và vô sản.ã Về chính trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến .ã...
 • 13
 • 1,392
 • 4
bai7 nhung net chung ve che do phong kien

bai7 nhung net chung ve che do phong kien

Lịch sử

... TIẾT 9 BÀI 7NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN Bµi 7Nh÷ng nÐt chung vỊ x· héi phong kiÕn3. Nhµ n­íc phong kiÕn -Chế độ quân chủ là thể thể chế nhà nước do vua đứng đầu có quyền bóc lột ... CÂU HỎI THẢO LUẬNNhóm 1, 2,3 Câu 1: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến Phương Đôngvà Châu Âu có điểm gì giống và khác nhau?Nhóm 4,5 Câu 2:Nền tảng xã hội của xã hội phong kiến phương đôngvà Châu ... hoàn chỉnh: -Chế độ quân chủ là thể thể chế ………………………………do vua đứng đầu có quyền ……………………………………… các giai cấp khác nhà nướcbóc lột và đàn áp Bµi 7Nh÷ng nÐt chung vỊ x· héi phong kiÕn2....
 • 6
 • 952
 • 0
BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

Lịch sử

... hội phong kiến. đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ.2) Xã hội phong kiến Tây Âu: 14 ’Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi?GV nêu những đặc trưng cơ bản của chế ... lãnh chúa Tây Âu là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến châu Âu. (có thể có cả quân đội toà án, luật pháp và chế độ thuế khoá riêng).+ Cơ cấu giai cấp và mâu thuẫn xã hội?• ... thảo luận trả lời câu hỏi?GV nêu những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến Tây Âu.Có thể gợi ý:Thế nào là lãnh địa phong kiến? Cơ cấu xã hội và mối quan hệ giai cấp?Tình hình kinh tế xã...
 • 3
 • 9,797
 • 28
Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Toán học

... Tăng lữ, quý tộcquý tộcLãnh chúa phong Lãnh chúa phong kiến kiếnNông dânNông dân Nô lệNô lệPhụ Phụ thuộcthuộc QHSX QHSX Phong kiến Phong kiến ở Tây Âuở Tây Âu Mất đấtMất ... đạiSự xuất hiện của thành thị trung đại 2 − LÃNH ĐỊA PHONG KIẾNThế nào là lãnh địa phong kiến? -Giữa thế kỷ IX Lãnh địa phong kiến được hình thành, là đơn vị kinh tế, chính trị cơ bản ... bán cho người tiêu thụ và tổ chức các hội chợ để thúc đẩy thương mại. 1 − SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU-Thế kỉ V, bị người Giécman xâm chiếm. -Thế kỉ V, bị người Giécman...
 • 41
 • 1,461
 • 5
Tài liệu (Sử 7)  Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Tài liệu (Sử 7) Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Lịch sử

... gian với tên cuộc phát kiến địa lí cho phù Hợp:Thời gian Tên cuộc phát kiến địa lí 1. 1487 a. Va-xcô đơ Ga-ma đến Ân Độ. 2 .14 92 b. Đi-a-xơ đi vòng qua cực Nam châu Phi.3 .14 98 c. Ph. Ma-gien-lan ... Ph. Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất.4 .15 19 - 15 22 d. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.-Trả lời: 1 với b. 2 với d. 3 với a. 4 với c. 4.Hớng dẫn học tập. ( 1 phút )-Học bài cũ, trả lời câu hỏi cuối ... phát kiến địa lí trên đÃdẫn tới những hệ quả gì?- HS dựa vào SGK trả lời.- GV kết luận.- Hỏi: Em có đánh giá gì về các cuộcphát kiến địa lí này?- HS đọc SGK.- Hỏi: Sau các cuộc phát kiến...
 • 2
 • 1,450
 • 1

Xem thêm