chất lượng bề mặt chi ti

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... bề mặt chi ti t không đồng đều tại vị trí có độ cong thay đổi là do điểm ti p xúc giữa lƣỡi cắt và bề mặt chi ti t thay đổi: Hình 1.20 b). Độ nhấp nhô bề mặt chi ti t Độ nhám bề ... CHƢƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY TINH 55 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bề mặt chi ti t gia công khi phay tinh bằng dao phay đầu cầu 55 3.1.1. ... công, một phần của chi ti t bị dao thâm nhập vào là do khi profin của dao và chi ti t ti p xúc thì mặt khởi thuỷ của dụng cụ có phần thâm nhập vào bề mặt chi ti t. Khi phay mặt cong có bán kính...
 • 88
 • 830
 • 4
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... các bề mặt định hình phức tạp. 1.10.7 Nghiên cứu về chất lượng lớp bề mặt chi ti t khi gia công mài. Nghiên cứu cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất ... dược phầm, sản phẩm chủ yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương ... trục chi ti t [35]. 1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt mài và sự hình thành ứng suất dƣ bề mặt Nhiệt độ mài rất lớn làm thay đổi cấu trúc lớp kim loại bề mặt mài. Kiểm tra kim tương bề...
 • 80
 • 697
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... ti u năng suất cắt gọt: 'W¦W¦,QQ. - Chỉ ti u hệ số mài G. - Chỉ ti u chất lượng bề mặt gia công: Ra / Rz. - Chỉ ti u tuổi bền đá mài T. Những chỉ ti u trên đều là những chỉ ti u ... của bề mặt: độ nhám, độ sóng. - Tính chất cơ lý lớp bề mặt. 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình thành chủ yếu bởi các vết cào xước chồng lên nhau của các điểm cắt có chi u ... mài giảm sẽ làm cho chất lượng bề mặt gia công giảm. - Chọn hạt mài phù hợp và chất dính kết phù hợp hoặc ti n hành sửa đá tốt trong quá trình mài sẽ cho chất lượng bề mặt tốt ( hình 2.15)...
 • 80
 • 657
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... của bề mặt khởi thuỷ của dụng cụ vào bề mặt chi ti t. Nếu điều kiện trên không đảm bảo ở sơ đồ gia công hay bề mặt chi ti t đã cho thì phải thay đổi đặc tính ti p xúc giữa dụng cụ và chi ti t, ... HNH BỀ MẶT CHI TI T GIA CÔNG 2.1. Mô hình hình học bề mặt chi ti t gia công Các thông số cần thiết của bề mặt trong quá trình cắt: Phƣơng trình của mặt cong, độ cong tại các điểm trên mặt ... CHƢƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY TINH 55 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng bề mặt chi ti t gia công khi phay tinh bằng dao phay đầu cầu 55 3.1.1....
 • 88
 • 835
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... và chất lượng bề mặt chi ti t, đối với lượng mòn lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác kích thước chi ti t và biên dạng chi ti t khi mài, đối với mòn nhỏ sẽ làm tăng nhấp nhô bề mặt chi ti t ... ti u năng suất cắt gọt: 'W¦W¦,QQ. - Chỉ ti u hệ số mài G. - Chỉ ti u chất lượng bề mặt gia công: Ra / Rz. - Chỉ ti u tuổi bền đá mài T. Những chỉ ti u trên đều là những chỉ ti u ... truyền vào chi ti t, phoi, dụng cụ và môi trường. Nhiệt truyền vào chi ti t chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi ti t theo...
 • 80
 • 569
 • 0
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi ti t máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi ti t máy Độ nhám bề mặt ứng với tỷ lệ: l/h = 0 ữ 50 Độ sóng bề mặt ứng ... nhiều vào chất lợng của lớp bề mặt. Chất lợng bề mặtchỉ ti u tập hợp nhiều tính chất quan trọng của lớp bề mặt: - Hình dạng lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám ) - Trạng thái và tính chất cơ ... hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi ti t máy. 2.1- các yếu tố đặc trng cho chất lợng bề mặt Khả năng làm việc của chi ti t máy...
 • 13
 • 610
 • 13
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi ti t máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi ti t máy Độ nhám bề mặt ứng với tỷ lệ: l/h = 0 ữ 50 Độ sóng bề mặt ứng ... nhiều vào chất lợng của lớp bề mặt. Chất lợng bề mặtchỉ ti u tập hợp nhiều tính chất quan trọng của lớp bề mặt: - Hình dạng lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám ) - Trạng thái và tính chất cơ ... hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi ti t máy. 2.1- các yếu tố đặc trng cho chất lợng bề mặt Khả năng làm việc của chi ti t máy...
 • 13
 • 723
 • 14
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Cơ khí - Vật liệu

... động30 2. Độ nhám bề mặt Sz (1.2) 3. Độ lệch phân bố chi u cao bề mặt Ssk: Thông số này mô tả tình trạng phân bố chi u cao bề mặt. (1.3) 4. Kurtosis của phân bố chi u cao bề mặt Sku: là ... sau đây:1) Bằng gia công các chi ti t mẫu.Khi gia công các chi ti t mẫu thì ti n hành đo các thông số chất lợng của chi ti t nh: độ chính xác về kích thớc, nhám bề mặt, ứng suất d, vết cháy Căn ... vật đúc- Mài thô những chi ti t và dụng cụ cắt đồng, gang đúc- Mài nửa tinh, mài tinh chi ti t, các loại dao ti n bằng hợp kim cứng, thép gió- Mài tinh những chi ti t có độ bóng và độ chính...
 • 131
 • 1,488
 • 12
ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

Thạc sĩ - Cao học

... vụ tối đa (tuổi bền của dao). Khi gia công tinh và bán tinh cần đánh gía mòn chỉ ti u công nghệ, có nghĩa là độ mòn giới hạn để đảm bảo chất lượng bề mặt gia công. Tuổi bền của dao phay phụ ... DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT”. Chương 2 ẢNH HƯỞNG CỦA MQL ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY PHẲNG ... sau δ: góc ti p xúc f: ti t diện ngang của lớp cắt B: chi u rộng cắt Sz: lượng ti n dao răng a0: chi u dầy cắt trung bình D: đường kính dao phay P: lực vòng [u]: lượng mòn mặt sau cho...
 • 78
 • 1,173
 • 2
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi ti t ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi ti t. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi ti t tốt, tăng độ bền mỏi của chi ti t. Ngược ... ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công khi mài. Do mài thường được chọn là nguyên công gia công tinh lần cuối nên chất lượng bề mặt mài ảnh hưởng trực ti p đến độ bền của chi ti t máy. Thép ... mỏi của chi ti t. Ngược lại nếu trên bề mặt chi ti t gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi ti t gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi ti t có thể bị phá hủy đột ngột. -...
 • 83
 • 965
 • 8
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi ti t ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi ti t. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi ti t tốt, tăng độ bền mỏi của chi ti t. Ngược ... ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công khi mài. Do mài thường được chọn là nguyên công gia công tinh lần cuối nên chất lượng bề mặt mài ảnh hưởng trực ti p đến độ bền của chi ti t máy. Thép ... mỏi của chi ti t. Ngược lại nếu trên bề mặt chi ti t gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi ti t gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi ti t có thể bị phá hủy đột ngột. Số...
 • 83
 • 1,271
 • 3
ẢNH HƯỞNG CỦA BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TỚI MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT

ẢNH HƯỞNG CỦA BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TỚI MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT

Công nghệ thông tin

... DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT”. Chương 2 ẢNH HƯỞNG CỦA MQL ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TI T KHI PHAY PHẲNG ... để các hạt này ti p xúc với dụng cụ cắt, đồng thời áp lực của dòng khí sẽ đẩy dung dịch vào các kẽ hở tại vùng ti p xúc của mặt trượt của phoi và mặt trước, của chi ti t và mặt sau. Áp lực ... bằng dao phay mặt đầu trong điều kiện cụ thể của nước ta. Đối tượng nghiên cứu là mòn và cơ chế mòn dao, độ nhám bề mặt chi ti t khi phay mặt phẳng thép đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít...
 • 78
 • 545
 • 0

Xem thêm