chất lượng bề mặt chi tiết máy

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 2.1- các yếu tố đặc trng cho chất lợng bề mặt Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ ... quan giữa các bề mặt. - Chất lợng bề mặt. Chơng này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc trng của chất lợng bề mặt, ảnh hởng của chất lợng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu ... trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Chơng 2 Chất lợng bề mặt chi tiết máy Chất lợng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất lợng chế tạo các chi tiết máychất lợng lắp ráp chúng...
 • 13
 • 611
 • 13
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy. 2.1- các yếu tố đặc trng cho chất lợng bề mặt Khả năng làm việc của chi tiết máy phụ ... giữa chi u cao nhấp nhô và bớc sóng để phân biệt độ nhám bề mặt và độ sóng của bề mặt chi tiết máy. lL hHHình 2.2- Tổng quát về độ nhám và độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng ... trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình Chơng 2 Chất lợng bề mặt chi tiết máy Chất lợng sản phẩm trong ngành chế tạo máy bao gồm chất lợng chế tạo các chi tiết máychất lợng lắp ráp chúng...
 • 13
 • 725
 • 14
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết. 1.2. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp không ... bề mặt chi tiết không đồng đều tại vị trí có độ cong thay đổi là do điểm tiếp xúc giữa lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết thay đổi: Hình 1.20 b). Độ nhấp nhô bề mặt chi tiết Độ nhám bề ... học của lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết. Điều này quyết định lớn đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Hệ trục tọa độ và vị trí của dao, chi tiết gia công khi cắt gọt trên các máy phay CNC nhƣ...
 • 88
 • 833
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... HNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 2.1. Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công Các thông số cần thiết của bề mặt trong quá trình cắt: Phƣơng trình của mặt cong, độ cong tại các điểm trên mặt ... học của lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết. Điều này quyết định lớn đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Hệ trục tọa độ và vị trí của dao, chi tiết gia công khi cắt gọt trên các máy phay CNC nhƣ ... nghiêng giữa trục dao và bề mặt chi tiết để chọn đƣợc phƣơng của pháp tuyến trên bề mặt chi tiết so với trục dao tối ƣu và chọn vận tốc cắt tối ƣu nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt đồng thời đảm bảo...
 • 88
 • 835
 • 0
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... các bề mặt định hình phức tạp. 1.10.7 Nghiên cứu về chất lượng lớp bề mặt chi tiết khi gia công mài. Nghiên cứu cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất ... dược phầm, sản phẩm chủ yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương ... trục chi tiết [35]. 1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt mài và sự hình thành ứng suất dƣ bề mặt Nhiệt độ mài rất lớn làm thay đổi cấu trúc lớp kim loại bề mặt mài. Kiểm tra kim tương bề...
 • 80
 • 698
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... của bề mặt: độ nhám, độ sóng. - Tính chất cơ lý lớp bề mặt. 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình thành chủ yếu bởi các vết cào xước chồng lên nhau của các điểm cắt có chi u ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chất lượng bề mặt mài là kết quả của quá trình tương tác lý, hoá phức tạp giữa các vật liệu trong vùng gia công. Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình ... dược phầm, sản phẩm chủ yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương...
 • 80
 • 659
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... và chất lượng bề mặt chi tiết, đối với lượng mòn lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác kích thước chi tiết và biên dạng chi tiết khi mài, đối với mòn nhỏ sẽ làm tăng nhấp nhô bề mặt chi tiết ... Nhiệt truyền vào chi tiết chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi tiết theo hướng không có lợi hoặc làm oxy hóa bề mặt tùy theo thời ... biến dạng dẻo bề mặt chi tiết và biến thành nhiệt. Nhiệt sinh ra do năng lượng cắt và ma sát giữa phoi và mặt trước của dao. Nguồn nhiệt sinh ra khi mài được truyền vào chi tiết, phoi, dụng...
 • 80
 • 570
 • 0
Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt các chi tiết máy, ngoài các mặt cơ bản nh mặt phẳng, mặt trụ còn có các mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit Tập hợp các loại bề mặt ... các chi tiết dạng hộp thờng đợc gia công trên máy doa. Trong sản xuất đơn chi c, khi gia công những chi tiết dạng hộp nhỏ, có thể gia công trên máy tiện vạn năng (hoặc máy phay), lúc đó chi tiết ... thì bàn máy sẽ chạy đến để dao cắt tiếp chi tiết thứ hai, trong lúc đó thì ngời công nhân tháo chi tiết thứ nhất ra và lắp vào phôi thứ ba. Khi gia công xong chi tiết thứ hai thì bàn máy chạy...
 • 44
 • 930
 • 5
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Cơ khí - Vật liệu

... động30 2. Độ nhám bề mặt Sz (1.2) 3. Độ lệch phân bố chi u cao bề mặt Ssk: Thông số này mô tả tình trạng phân bố chi u cao bề mặt. (1.3) 4. Kurtosis của phân bố chi u cao bề mặt Sku: là ... tuổi bền đá mài khi mài là tạo hệ thống vạn năng cho phép đo độ chính xác và chất lợng bề mặt chi tiết gia công (kích thớc của chi tiết mài, độ nhám, độ sóng và độ sâu biến cứng của lớp bề mặt) ... trên bề mặt đá mài6921 2.6Sơ đồ tạo ra sự không đồng nhất có quy luật của nhám bề mặt chi tiết mài6922 2.7Sự thay đổi chi u cao nhám ở đỉnh sóng6923 2.8Biểu đồ biên dạng nhám bề mặt...
 • 131
 • 1,490
 • 12
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi tiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi tiết. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi tiết tốt, tăng độ bền mỏi của chi tiết. Ngược ... tài Các chi tiết máy có độ chính xác, chất lượng bề mặt và độ bền cao là cơ sở cho sự ra đời các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có chất lượng cao (độ chính xác, độ tin cây, độ bền cao…). ... mỏi của chi tiết. Ngược lại nếu trên bề mặt chi tiết gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi tiết gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi tiết có thể bị phá hủy đột ngột. -...
 • 83
 • 965
 • 8
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi tiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi tiết. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi tiết tốt, tăng độ bền mỏi của chi tiết. Ngược ... mỏi của chi tiết. Ngược lại nếu trên bề mặt chi tiết gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi tiết gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi tiết có thể bị phá hủy đột ngột. Số ... tài Các chi tiết máy có độ chính xác, chất lượng bề mặt và độ bền cao là cơ sở cho sự ra đời các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có chất lượng cao (độ chính xác, độ tin cây, độ bền cao…)....
 • 83
 • 1,273
 • 3
ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

Thạc sĩ - Cao học

... DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT”. Chương 2 ẢNH HƯỞNG CỦA MQL ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG ... bằng dao phay mặt đầu trong điều kiện cụ thể của nước ta. Đối tượng nghiên cứu là mòn và cơ chế mòn dao, độ nhám bề mặt chi tiết khi phay mặt phẳng thép đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít ... cho lực ma sát ở mặt trước và mặt sau của dao san phẳng các hạt cácbít và mài mòn các bề mặt này. Khi lượng Côban trong hợp kim cứng tăng thì tốc độ oxy hóa tăng, do đó bề mặt dụng cụ bị mài...
 • 78
 • 1,173
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25