chất lượng bề mặt chi tiết gia công

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết. 1.2. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp không thể gia công theo đúng ... kết hợp với công nghệ hiện đại nhƣ công nghệ CAD/CAM. Việc gia công những bề mặt chi tiết phức tạp này có một số phƣơng pháp nhƣ: Gia công bằng điện hoá, gia công bằng siêu âm, gia công bằng ... trình gia công là cơ sở để đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Dựa vào mối quan hệ hình học giữa dao phay đầu cầu và chi tiết gia công trong quá trình phay tinh trên máy công cụ...
 • 88
 • 829
 • 4
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương pháp gia công sau: + ... các bề mặt định hình phức tạp. 1.10.7 Nghiên cứu về chất lượng lớp bề mặt chi tiết khi gia công mài. Nghiên cứu cơ chế hình thành và các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất ... trục chi tiết [35]. 1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt mài và sự hình thành ứng suất dƣ bề mặt Nhiệt độ mài rất lớn làm thay đổi cấu trúc lớp kim loại bề mặt mài. Kiểm tra kim tương bề...
 • 80
 • 695
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... yếu có dạng mặt phẳng và yêu cầu chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác cao. Trong các phương pháp gia công cơ để đạt được chất lượng bề mặt tốt có thể sử dụng các phương pháp gia công sau: + ... không gian chứa phoi lớn, yếu tố này làm giảm lực cắt dn đến tăng chất lượng bề mặt gia công. Đối với gia công thép không rỉ và đặc biệt là thiết bị ngành dược phẩm thì yếu tố chất lượng bề ... liệu chi tiết và độ cứng cao của hạt mài nên lượng biến dạng dẻo xảy ra trên chi tiết gia công, lượng vật liệu này bị biến dạng phá hủy được đẩy ra khỏi vùng gia công nhờ vận tốc cắt. Lượng...
 • 80
 • 657
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... HNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 2.1. Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công Các thông số cần thiết của bề mặt trong quá trình cắt: Phƣơng trình của mặt cong, độ cong tại các điểm trên mặt ... sao khi gia công bề mặt bằng đỉnh dao cầu thì bề mặt chi tiết có độ bóng thấp và khi gia công tinh sử dụng máy phay CNC ba trục thì vị trí tƣơng quan giữa trục dụng cụ và bề mặt gia công là ... kết hợp với công nghệ hiện đại nhƣ công nghệ CAD/CAM. Việc gia công những bề mặt chi tiết phức tạp này có một số phƣơng pháp nhƣ: Gia công bằng điện hoá, gia công bằng siêu âm, gia công bằng...
 • 88
 • 835
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... gia côngchất lượng bề mặt chi tiết, đối với lượng mòn lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác kích thước chi tiết và biên dạng chi tiết khi mài, đối với mòn nhỏ sẽ làm tăng nhấp nhô bề mặt ... không gian chứa phoi lớn, yếu tố này làm giảm lực cắt dn đến tăng chất lượng bề mặt gia công. Đối với gia công thép không rỉ và đặc biệt là thiết bị ngành dược phẩm thì yếu tố chất lượng bề ... liệu chi tiết và độ cứng cao của hạt mài nên lượng biến dạng dẻo xảy ra trên chi tiết gia công, lượng vật liệu này bị biến dạng phá hủy được đẩy ra khỏi vùng gia công nhờ vận tốc cắt. Lượng...
 • 80
 • 567
 • 0
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... hởng đến chất lợng bề mặt chi tiết Trạng thái và tính chất của lớp bề mặt chi tiết máy trong quá trình gia công do nhiều yếu tố công nghệ quyết định nh tính chất vật liệu, thông số công nghệ, ... lợng bề mặt, ảnh hởng của chất lợng bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố ảnh hởng đến chất lợng bề mặt và các phơng pháp đảm bảo chất lợng bề mặt trong quá trình chế tạo chi ... lớp bề mặt đối với môi trờng làm việc (tính chống mòn, khả năng chống xâm thực hóa học, độ bền mỏi ) 2.1.1- Tính chất hình học của bề mặt gia công Tính chất hình học của bề mặt gia công...
 • 13
 • 609
 • 13
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... 2.1.1- Tính chất hình học của bề mặt gia công Tính chất hình học của bề mặt gia công đợc đánh giá bằng độ nhám bề mặt và độ sóng bề mặt. a) Độ nhám bề mặt (hình học tế vi, độ bóng) Trong ... hởng đến chất lợng bề mặt chi tiết Trạng thái và tính chất của lớp bề mặt chi tiết máy trong quá trình gia công do nhiều yếu tố công nghệ quyết định nh tính chất vật liệu, thông số công nghệ, ... cực nhỏ trên bề mặt gia công. Nh vậy, bề mặt có độ nhám. Độ nhám của bề mặt gia công đợc đo bằng chi u cao nhấp nhô Rz và sai lệch profin trung bình cộng Ra của lớp bề mặt. 1 Chi u cao...
 • 13
 • 722
 • 14
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Cơ khí - Vật liệu

... mài sau đây:1) Bằng gia công các chi tiết mẫu.Khi gia công các chi tiết mẫu thì tiến hành đo các thông số chất lợng của chi tiết nh: độ chính xác về kích thớc, nhám bề mặt, ứng suất d, vết ... các yếu tố công nghệ đến chất lợng bề mặt chi tiết gia công khi mài tròn ngoài, bằng các điều kiện công nghệ cụ thể. Xây dựng đợc mối quan hệ toán học về các yếu tố của chất lợng bề mặt với các ... tuổi bền đá mài khi mài là tạo hệ thống vạn năng cho phép đo độ chính xác và chất lợng bề mặt chi tiết gia công (kích thớc của chi tiết mài, độ nhám, độ sóng và độ sâu biến cứng của lớp bề mặt) ...
 • 131
 • 1,487
 • 12
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi tiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi tiết. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi tiết tốt, tăng độ bền mỏi của chi tiết. Ngược ... mỏi của chi tiết. Ngược lại nếu trên bề mặt chi tiết gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi tiết gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi tiết có thể bị phá hủy đột ngột. - ... hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt 58 3.4.2. Hình thái bề mặt gia công 59 3.4.3. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công 60 3.4.4. Ứng suất dư bề mặt gia công 61 3.5. Thảo luận kết quả...
 • 83
 • 965
 • 8
Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Nghiên cứu chất lượng bề mặt gia công khi mài thép suj2 bằng đá mài cbn trên máy mài phẳng.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... bên trong chi tiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi tiết. Nếu trên bề mặt vật mài có lớp ứng suất dư nén thì chất lượng bề mặt chi tiết tốt, tăng độ bền mỏi của chi tiết. Ngược ... mỏi của chi tiết. Ngược lại nếu trên bề mặt chi tiết gia công có nhiều lớp ứng suất dư kéo, chất lượng bề mặt chi tiết gia công giảm, dễ gây ra nứt và chi tiết có thể bị phá hủy đột ngột. Số ... quá trình cắt ổn định tạo ra chất lượng bề mặt gia công cao và ổn định. Ngoài ra, đá mài CBN còn có khả năng lấy đi lượng dư đều đặn trên bề mặt của chi tiết gia công mà không cần bù độ mòn...
 • 83
 • 1,256
 • 3
Tài liệu Gia công kim loại cơ bản - Chương 7: CHẤT LƯỢNG CHI TIẾT GIA CÔNG CƠ ppt

Tài liệu Gia công kim loại cơ bản - Chương 7: CHẤT LƯỢNG CHI TIẾT GIA CÔNG CƠ ppt

Cao đẳng - Đại học

... nhám bề mặt. • Tính chất cơ lý lớp bề mặt chi tiết gia công. Thông thường độ nhám bề mặt và tính chất cơ lý lớp bề mặt là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng bề mặt gia công. ... lượng bề mặt chi tiết máy phụ thuộc vào phương pháp và điều kiện gia công cụ thể. Chất lượng bề mặt là mục tiêu chủ yếu cần đạt ở bước gia công tinh các bề mặt chi tiết máy. Khác với bề mặt lý ... khi chế tạo chi tiết thực. Độ chính xác gia công của các chi tiết máy là mức độ giống nhau về mặt hình học, về tính chất cơ lý lớp bề mặt của chi tiết được gia công so với chi tiết máy lý...
 • 15
 • 525
 • 5
Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt các chi tiết máy, ngoài các mặt cơ bản nh mặt phẳng, mặt trụ còn có các mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit ... thể lắp đợc nhiều chi tiết, khi đang gia công chi tiết thứ nhất, thì ngời công nhân lắp chi tiết thứ hai vào đầu kia của đồ gá. Khi gia công xong chi tiết thứ Vùng gia công Vùng lắp Vùng ... cắt tiếp chi tiết thứ hai, trong lúc đó thì ngời công nhân tháo chi tiết thứ nhất ra và lắp vào phôi thứ ba. Khi gia công xong chi tiết thứ hai thì bàn máy chạy ngợc lại để gia công chi tiết thứ...
 • 44
 • 927
 • 5

Xem thêm