chương trình quản trị rủi ro

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ rủi RO CHO CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ sản cửu LONG AN GIANG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ rủi RO CHO CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ sản cửu LONG AN GIANG

Kinh tế - Quản lý

... CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG P HẦ ... THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch HĐQT Ông Trần Văn Nhân (61 tuổi) : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ... 337.434.694 885.267.756 52.432.358.734 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG II CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Hàng tồn kho...
 • 7
 • 824
 • 8
Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam

Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam

Báo cáo khoa học

... riti ro tai chinh cong ty phi tai chinh 1.1 Riii ro tai chinh va qmin trj riii ro tai chinh d>ng ty phi tai chinh , ' , " ' 1 1 R m ro tal ch'nh cua cong ty p h'1 ta1 ch'nh ' '·rot' ... m~i th~ gi&i CHUONGl QUAN TRJ RlJI RO TAl CHiNH TRONG CONG TY PHI TAl CHINH 1.1 Riii ro tai chinh va qmin trj riii ro tai chinh cong ty phi tai chinh 1.1.1 Riii ro tai chinh ciia cong ty phi tai ... nh~n rui ro lo~;ti va d6 ti~n hanh quim tri rui ro tai chinh Trong s6 cac bi~n phap d~ quan tri rui ro tai chinh (bao g6m cac bi~n phap tren va ngoai bang din d6i k~ toan), quan tri rui ro b~ng...
 • 94
 • 332
 • 0
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I doc

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I doc

Quản trị kinh doanh

... KHẢO Chương I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ RỦI ROQUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU: Mục tiêu Một số thuật ngữ rủi ro Khái niệm rủi ro Phân loại rủi ro doanh nghiệp Khái niệm quản ... giá rủi ro Thiết kế chương trình kiểm soát tài trợ cho rủi ro đơn vị Phân tích số rủi ro đặc thù cách thức phòng chống What is risk? I.2 MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ RỦI RO Can occur in the future PROBABILITY ... quản trị rủi ro như: Quản trị rủi ro hiệu giúp doanh nghiệp giữ hoạt động ổn định, chủ động tránh nhiều thiệt hại nhờ dự kiến trước Hiểu đuợc khái niệm rủi ro Nhận biết phân loại rủi ro đơn vị...
 • 7
 • 5,746
 • 47
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG II pot

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG II pot

Quản trị kinh doanh

... doanh Rủi ro xã hội Sự thay đổi chuẩn mực giá trò, hành vi người Cấu trúc xã hội thay đổi Trình độ dân trí : Trình độ dân trí thấp dẫn đến tệ nạn xã hội nhiều Rủi ro hoạt động ( vi mô ) Trong trình ... loại rủi ro sau: Tuyển dụng sa thải lao động pháp lý Rủi ro Quá trình SX : tổn thất tài sản vật chất Thải chất độc hại trình SX Gây ô nhiễm môi trường, làm tổn hại sức khỏe cộng đồng 6 Rủi ro ý ... nguồn rủi ro Sự bất cẩn người dẫn đến RR hỏa hoạn hay tai nạn gây chết người Phương pháp xử lý rủi ro … 7.Môi trường vật chất Thiên tai Động đất Bão, lụt, gió mùa ĐỐI TƯNG RỦI RO a) Rủi ro tài...
 • 23
 • 1,980
 • 6
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG III doc

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG III doc

Quản trị kinh doanh

... trọng rủi ro Mức độ nghiêm trọng rủi ro thuờng sử dụng hai tiêu Thứ : mức độ tổn thất tối đa mà rủi ro gây cho Doanh nghiệp, Thứ hai: khả xảy tổn thất Chỉ tiêu cho biết tần suất xuất rủi ro Mức ... biết tần suất xuất rủi ro- số lần xảy tổn thất hay khả xảy biến cố nguy hiểm DN thời gian định năm, q, tháng Kết đo lường rủi ro cho phép nhà QTRR đònh: Rủi ro chấp nhận, rủi ro chuyển giao ? Phương ... thành nhóm Nhóm nguy hiểm : rủi ro dẫn đến phá sản DN Nhóm quan trọng: rủi ro dẫn đến khó khăn quan trọng tài cho DN chưa dến mức phá sản Nhóm khơng quan trọng: rủi ro mà DN tự khắc phục hậu qủa...
 • 20
 • 672
 • 1
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG IV pot

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG IV pot

Quản trị kinh doanh

... rủi ro điều chỉnh hoạt động, yêu cầu thay đổi dự án, cập nhật kế hoạch Kiểm soát đối phó rủi ro liên quan đến việc chấp hành quy trình quảnrủi ro kế hoạch rủi ro để đối phó với kiện rủi ro ... SOÁT RR Chấp nhận rủi ro: Chấp nhận kết rủi ro xảy Chuyển giao RR: Luân phiên hậu rủi ro giao trách nhiệm quản lý cho bên thứ ba Chú ý: Chuyển giao rủi ro nghĩa loại bỏ rủi ro: Ví dụ: DN xuất ... Né tránh rủi ro: Các biện pháp nhằm vào nguyên nhân gây rủi ro khiến cho rủi ro xảy phát dự án, công việc có rủi ro cao không tham gia vào Giảm nhẹ tổn thất: Giảm bớt ảnh hưởng rủi ro việc tối...
 • 8
 • 908
 • 7
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I pdf

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO - CHƯƠNG I pdf

Quản trị kinh doanh

... THIỆU VỀ TÀI TRỢ RỦI RO Dù có kế họach tốt đến đâu, rủi ro xảy Khi rủi ro xảy ra, cần xác định tổt thất có biện pháp tài trợ Để thực tài trợ, cần có chi phí QTRR.Chi phí quản trị rủi ro có nằm hạn ... trọng tâm kế hoạch quản trị rủi ro Một kế hoạch QT RR có hiệu chi phí thấp, thấp mức thiệt hại mà rủi ro gây ra, hay lệ phí bảo hiểm mà ta phải trả III P.PHÁP LƯU GIỮ RỦI RO (TỰ KHẮC PHỤC) Theo ... I Mục tiêu Họat động kiểm sóat rủi ro giúp DN tránh đuợc rủi ro Khi RR xảy ra, DN cần sẵn sàng có nguồn tài để bù đắp Tài trợ rủi ro nhằm mục đích dự phòng nguồn tài cho DN trước...
 • 13
 • 1,258
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Quản lý dự án

... củarủi rủiro ro ìnhthức thứcthể thể HHình hiệncủa củarủi rủiro ro Rủi ro đơn lẻ Rủi ro xâu chuỗi Rủi ro đồng thời Rủirorotiềm tiềm Rủi tàng tàng Rủiroroxuất xuấthiện Rủi Rủirorogây gâytác tác Rủi ... nghiệp Rủi ro kinh doanh thương mại …… Rủi ro phân theo chất Rủi ro tuý Rủi ro suy tính Rủi ro phân theo khả lượng hoá Rủi ro tính toán Rủi ro tính toán Rủi ro phân theo khả bảo hiểm Rủi ro có ... mấu chốt  Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp...
 • 18
 • 783
 • 0
Giáo trình quan tri rui ro

Giáo trình quan tri rui ro

Cao đẳng - Đại học

... R i ro Phân tích công c Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QU N TR R I RO QUY TRÌNH QU N TR R I RO Nh n d ng t t c s ki n r i ro liên quan có th c n tr vi c ñ t m c tiêu ñ ðánh giá t ng r i ro d ... N TR R I RO QUY TRÌNH BƯ C QU N TR R I RO R i ro l n nh t không bi t t t c r i ro Giám sát Xem l i V n ñ l n nh t – có nhi u r i ro n m t m ki m soát c a b n Th c hi n Ki m soát R i ro Ra quy ... Chương I: Các khái ni m b n Qu n tr R i ro Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro gì? Qu n tr R i ro gì? B n không bi t v T t c k t c c ti m Kh x y Chi phí c a k t c c R i ro...
 • 3
 • 1,483
 • 15
Chương 5: Quản trị rủi ro

Chương 5: Quản trị rủi ro

Chuyên ngành kinh tế

... trứơc hết nhà quản trị nên sử dụng trớc rủi ro để làm đợc điều nhà quản trị phải tăng cờng kiến thức kĩ quản trị a)Dự báo rủi *Mục đích: nhằm hạn chế đến mức thấp ảnh hởng rủi ro đến hoạt động ... *Nội dung dự báo rủi ro -Né tránh rủi ro: biện pháp kiểm soát nhà quản trị để từ đa định chủ động trứơc rủi ro xảy -> giúp hoạt động kinh doanh o phải chịu tổn thất tiềm tàng mà rủi ro gâp Tuy nhiên ... tàng mà rủi ro gâp Tuy nhiên né tránh rủi ro khiến doanh nghiệp hội có đợc từ rủi ro - Ngăn ngừa rủi ro là: việc nhà quản trị xác định trớc khả xảy rủi ro chấp nhận với chuẩn bị kĩ chi phí đầu...
 • 2
 • 600
 • 0
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC docx

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC docx

Tài chính doanh nghiệp

... Quản trị rủi ro MNC Rủi ro (risk): Là khả xảy kết mong muốn (thường kết tiêu cực) Phơi nhiễm (Exposure): tượng đứng trước rủi ro Lương Minh Hà MNC 2.1 Quản trị rủi ro MNC Ví dụ: Có 100USD  Rủi ... Có phơi nhiễm rủi ro tỷ giá Mức độ phơi nhiễm 100USD Lương Minh Hà MNC 2.1 Quản trị rủi ro MNC  bước quản trị rủi ro tỷ giá Xác định biến động tỷ giá hối đoái tương lai Xác định độ nhạy cảm ... 2.3 Quản trị phơi nhiễm kinh tế Công thức xác định độ nhạy cảm dòng tiền tỷ giá: Lương Minh Hà MNC 57 19 1/24/2012 2.3 Quản trị phơi nhiễm kinh tế  Quản trị phơi nhiễm kinh tế MNC quản trị phơi...
 • 23
 • 1,159
 • 10
Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Ngân hàng - Tín dụng

... tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro Quản trò rủi ro bao gồm bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tài trợ rủi ro 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho ... để rủi ro xuất P: số trường hợp đồng khả - Rủi ro yếu tố khách quan người ta loại trừ hẳn mà hạn chế xuất chúng tác hại mà chúng gây nên Quản trò rủi ro Quản trò rủi ro trình tiếp cận rủi ro ... rủi ro 2.3 Đo lường rủi ro Tần suất xuất rủi ro biên độ rủi ro- mức độ nghiêm trọng tổn thất Trong tiêu chí thứ đóng vai trò đònh 2.4 Kiểm soát – Phòng ngừa rủi ro Có biện pháp kiểm soát rủi ro...
 • 65
 • 1,776
 • 5
bài giảng quản trị rủi ro - chương 1 - quản trị rủi ro

bài giảng quản trị rủi ro - chương 1 - quản trị rủi ro

Quản trị kinh doanh

... nhận rủi ro, người sợ rủi ro, hay người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủi ro có khác không hi đương đầu với rủi ro túy ... handled later Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH Phân biệt rủi ro bất đònh Giải thích tính sợ rủi ro Phân biệt rủi ro túy rủi ro suy đoán Phân biệt rủi ro phân tán rủi ro phân tán Nhận ... hoạn Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO Rủi ro đa dạng hóa đa dạng hóa Một vài rủi ro có ảnh hưởng toàn nhân loại vào lúc Ví dụ: Rủi ro...
 • 16
 • 2,223
 • 8
quản trị rủi ro gv ths võ hữu khánh - chương ii quản trị rủi ro chiến lược

quản trị rủi ro gv ths võ hữu khánh - chương ii quản trị rủi ro chiến lược

Quản trị kinh doanh

... I Quản trị rủi ro Các rủi ro chiến lược: - Rủi ro dự án (dự án thất bại) - Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi) - Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn công nghệ hướng đi) - Rủi ro từ ... - Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị sức mạnh) - Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận) - Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, chí bị suy giảm) 30 I Quản trị rủi ro ... cạnh tranh hoàn toàn với mô hình kinh doanh 30 I Quản trị rủi ro I.3 Rủi ro từ chuyển đổi (ngành kinh doanh bạn đến ngã đường) Để quản trị rủi ro, cần - Hãy chuẩn bị chuyển đổi tìm cách biến thành...
 • 30
 • 417
 • 0
chương 5  quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khâu

chương 5 quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khâu

Quản trị kinh doanh

... đoạn rút kinh nghiệm Rủi ro xuất tất giai đoạn trình đàm phán I Rủi ro đàm phán hợp đồng ngoại thương Các rủi ro xảy trình - Thiếu thông tin: Đối tác Môi trường văn hoá, Chính trị- pháp luật - Chuyên ... dựa mẫu nước - Trong trình đàm phán, phía VN thường trọng điều khoản giá - Việc sử dụng Anh ngữ HĐ có có rủi ro: HĐ châu Á HĐ Âu – Mỹ 19  Việt Nam thường gặp nhiều rủi ro II Rủi ro soạn thảo ký ... toán • Khiếu nại hàng hoá thiếu hụt tổn thất, lý 24 II Rủi ro soạn thảo ký kết hợp đồng ngoại thương Một số rủi ro trình thực hiện: Rủi ro từ phía ngân hàng mở L/C : Ngân hàng không đảm bảo khả...
 • 34
 • 685
 • 0
bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - chương 5 quản trị rủi ro tài chính tại mncs

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - chương 5 quản trị rủi ro tài chính tại mncs

Ngân hàng - Tín dụng

... Các loại rủi ro hoạt động MNCs Tín dụng (Credit Risk) loại Rủi ro Lãi suất (Interest risk) tỷ giá (Exchange Rate): 6/30/2014 Rủi ro tín dụng rủi ro xảy khả khách nợ trả nợ cho chủ nợ Rủi ro biến ... hàng, bảo hiểm rủi ro tín dụng từ ngân hàng, đổi lại ngân hàng nhận từ khách hàng khoản phí dịch vụ lãi ứng trước vốn 6/30/2014 Rủi ro tín dụng (Rủi ro vốn) Rủi ro giao dịch (Rủi ro liên quan đến ... vay) Rủi ro xét duyệt (liên quan đến việc đánh giá khoản cho vay) Rủi ro kiểm soát (liên quan đến việc theo dõi khoản cho vay) Rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục khoản cho vay) Rủi ro...
 • 40
 • 3,709
 • 1
CHƯƠNG 10 QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN pot

CHƯƠNG 10 QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN pot

Cao đẳng - Đại học

... vi xuất rủi ro chia rủi ro chung rủi ro cụ thể -Rủi ro chung rủi ro gắn chặt với môi trường trị, kinh tế pháp luật Các rủi ro trị gồm có rủi ro hệ thống trị, rủi ro sách thuế; rủi ro chế quản lý ... trừ rủi ro, suốt vòng đời dự án Nhận diện (xác định) rủi ro Giám sát kiểm soát rủi ro Kế hoạch quản trị rủi ro Phân tích nhân tố rủi ro Đo lường mức độ rủi ro - 11 Quá trình quản trị rủi ro dự ... giũa hai loại rủi ro mơ hồ b Theo hậu để lại cho hoạt động người, người ta chia thành rủi ro số đông (rủi ro toàn cục, rủi ro bản) rủi ro phận (rủi ro riêng biệt) - Rủi ro số đông rủi ro gây tổn...
 • 25
 • 445
 • 5
giáo trình quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp

giáo trình quản trị rủi ro trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... ro thành ba lo i: r i ro s n xu t, r i ro marketing, r i ro tài chính, có tác gi phân bi t thành nhi u lo i r i ro hơn: R i ro s n xu t, R i ro giá ho c r i ro marketing, R i ro th ch , R i ro ... i ro nông nghi p? Phân bi t r i ro không ch c ch n R i ro kinh doanh, lo i r i ro kinh doanh nguyên nhân gây r i ro kinh doanh R i ro tài nguyên nhân gây r i ro tài Th r i ro s n xu t, r i ro ... m chương: Chương I gi i thi u chung v qu n tr r i ro, ñó nh n m nh t m quan tr ng c a qu n tr r i ro nông nghi p trình phát tri n c a khoa h c qu n tr r i ro, lo i r i ro y u t gây nên r i ro...
 • 105
 • 1,420
 • 8

Xem thêm