chương trình đào tạo nguồn nhân lực

Quản lý nhà nước với hệ thống thưu viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước với hệ thống thưu viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước

... trí của mọi tầng lớp nhân dânĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰCHỢP TÁC QUỐC TẾ02 cơ sở đào tạo được Bộ GD& ĐT giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ngành thông tin thư viện trình độ sau đại học ... quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.Tìm hiểu hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên một lĩnh vực cụ thể: tổ chức và hoạt động của thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn ... bằng ngân sách nhà nước 03 cơ sở đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Thư viện, 08 cơ sở đào tạo trình độ đại học; 10 cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng. 13 cơ sở là các...
 • 37
 • 563
 • 1
Quản lý nhà nước đối với các hệ thống thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước đối với các hệ thống thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Quản lý nhà nước

... phục vụ công tác đào tạo nhân lựcnguồn nhân lực chất lượng cao nhằm làm cho thư viện trở thành nhân tố tích cực và trực tiếp góp phần vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao.- ... chóng và có vai trò quan trọng trong phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.Để phát triển hệ thống thư viện phục vụ quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không thể thiếu vấn đề ... thư viện phục vụ cho quá trình đào tạo cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2- Đào tạo cán bộ làm thư viện một...
 • 43
 • 1,233
 • 10
Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình hiện nay

Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình hiện nay

Quản trị kinh doanh

... triển chung về thể lực, của việc nâng cao cường độ lao động trí óc và của mọi nguồn cảm hứng sáng tạo. Hiện nay, một trong những hạn chế của nguồn nhân lực nước ta đó là “thể lực nhỏ bé, sức khỏe ... VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN28 tiêu đào tạo của cấp THPT, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh phát huy được năng lực của mình với tư cách là một nguồn nhân lực trẻ, khỏe, năng động, có tri thức ... đoạn hiện nay. Việc tạo ra nguồn nhân lực để xây dựng xã hội là sự nghiệp của nhiều “binh chủng”, trong đó ngành GD-ĐT đóng vai trị quyết định. 1.1.1.3. Giáo dục - đào tạonhân tố có ý nghĩa...
 • 123
 • 631
 • 1
Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực trường THPT tỉnh Thái Bình

Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực trường THPT tỉnh Thái Bình

Quản trị kinh doanh

... là điều kiện để tạo ra những khả năng, tiềm năng của nguồn nhân lực đồng thời cũng là cơ sở để có giải pháp phát huy vai trị của nguồn nhân lực. Thứ hai, nói tới nguồn nhân lực là nói tới con ... người đã làm hồn thiện nhân cách, trình độ, trí tuệ và thể lực của con người, giúp con người thực hiện các chức năng xã hội của mình. Vì vậy, khi đào tạo nguồn nhân lực cần phải phát triển cả mặt ... của nguồn nhân lực là sự phản ánh trình độ phát triển, mức độ hồn thiện con người trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Chính các hoạt động nhận thức thực tiễn của con người đã làm hồn thiện nhân...
 • 123
 • 487
 • 0
107 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội 

107 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam Chi nhánh Hà Nội 

Quản trị kinh doanh

... 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 41.1 Khái niệm đào tạo NNL 41.2 Vai trò của đào tạo NNL 41.3 Xây dựng quy trình đào tạo 51.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo ... trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 412.3.1 Quy mô đào tạo 412.3.2 Cơ cấu đào tạo 412.3.3 Ngân sách cho đào tạo 442.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 452.4 Quy trình đào tạo 472.4.1 ... quản lý đi học cao hơn nhiều so với nhân viên2.3.4 Nội dung chương trình đào tạo Bảng 2.6 Nội dung chương trình đào tạo trong năm 200714 Chương trình đào tạo Số lượng( lớp)Tổ chức cung cấpĐối...
 • 95
 • 1,043
 • 14
112 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam chi nhánh Hà Nội 

112 Hoàn thiện quy trình đào tạo Nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam chi nhánh Hà Nội 

Quản trị kinh doanh

... 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 41.1 Khái niệm đào tạo NNL 41.2 Vai trò của đào tạo NNL 41.3 Xây dựng quy trình đào tạo 51.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo ... thực hiện chương trình 522.4.2.1 Cán bộ nhân sự thiết kế chương trình đào tạo 522.4.2.2 Tổ chức khóa đào tạo 552.4.3 Đánh giá chương trình đào tạo 572.5 Nhận xét chung về quy trình đào tạo 582.5.1 ... Thực trạng đào tạo trong giai đoạn 2006- 2008 412.3.1 Quy mô đào tạo 412.3.2 Cơ cấu đào tạo 412.3.3 Ngân sách cho đào tạo 442.3.4 Nội dung chương trình đào tạo 452.4 Quy trình đào tạo 472.4.2...
 • 82
 • 1,256
 • 8
136 Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

136 Hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị

Quản trị kinh doanh

... nội dung chương trình đào tạo và là căn cứ để đánh giá hiệu quả đào tạo của chương trình đào tạo. Chính vì vậy, mục tiêu đào tạo càng cụ thể bao nhiêu thì chương trình đào tạo càng đạt hiệu ... THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 693.3.1 Hoàn thiện giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 693.2.2 Hoàn thiện giai đoạn lên kế hoạch đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo 713.2.3 ... đánh giá chương trình đào tạo. 1.2.2.5 Lựa chọn phương pháp đào tạo Sau khi xây dựng chương trình đào tạo phải tiến hành lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp. Để thực hiện việc đào tạo với những...
 • 91
 • 795
 • 5
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế .DOC

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế .DOC

Kế toán

... trọng hơn nữa vào đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuật để làm hợplý cơ cấu đào tạo của nước ta, cần tăng cường chương trình đào tạo chính quy dài hạn dể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ... của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nayI) Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 1)Quy mô nguồn nhân lực 2) Những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chể của đào tạo nguồn nhân ... động. Như vậy có thể thấy là đào tạo nguồn nhân lực là một nội dung của phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực chỉ nhằm giúp cho người lao động nâng cao trình độ và kỹ năng của mình...
 • 25
 • 817
 • 9
Đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực, bồi dưỡng phát triển nhân tài để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng

Đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực, bồi dưỡng phát triển nhân tài để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội Huyện Đức Trọng- Lâm Đồng

Báo cáo khoa học

... giáo dục- đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. 1.2.3.Vai trò của nguồn nhân lực đối với quá trình hội nhập WTO Toàn cầu hoá là quá trình xã ... còn đào tạo thì nửa vời, nhiều người chưa được đào tạo. -Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao,dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa lượng và chất. -Sự kết hợp, bổ sung, đan xen giữa nguồn nhân lực ... cho nguồn nhân lực, phải thực sự coi đầu tư cho đào tạo nguồn lực kỹ thuật, tay nghề cao, nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp luật quốc tế là đầu tư chiến lược, đầu tư cho nguồn lực...
 • 54
 • 650
 • 3
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quản trị kinh doanh

... Chương I: Lý luận về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2 I. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 1. Khái niệm 2 2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn ... chú ý đến đào tạo đại học và cao đẳng. Cần chú trọng hơn nữa vào đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuậ để làm hợp lý cơ cấu đào tạo của nước ta, cần tăng cường chương trình đào tạo chính ... I. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 8 1. Quy mô nguồn nhân lực 8 2. Những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế của đào tạo nguồn nhân lực 19 3. Nguyên nhân của thực trạng trên...
 • 38
 • 487
 • 1
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quản trị kinh doanh

... quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế, phát triển đất nớc. Do đó cần chú trọng hơn nữa vào công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. II. Giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ... chỉ chú ý đến đào tạo đại học và cao đẳng. Cần chú trọng hơn nữa vào đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuậ để làm hợp lý cơ cấu đào tạo của nớc ta, cần tăng cờng chơng trình đào tạo chính ... đề tài: Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Bao gồm các chơng:Chơng I: Lý luận về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ...
 • 36
 • 468
 • 0
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nayI) Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 1)Quy mô nguồn nhân lực 2) Những kết quả đạt đợc và những mặt còn hạn chể của đào tạo nguồn nhân ... công trình. Mục lụcChơng I: Lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tếI) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1) Khái niệm2) Các chơng trình đào tạo II) ... trọng hơn nữa vào đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuật để làm hợplý cơ cấu đào tạo của nớc ta, cần tăng cờng chơng trình đào tạo chính quy dài hạn dể đào tạo nguồn nhân lực chất lợng cao_...
 • 29
 • 488
 • 0
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... các nguồn nhân lực, kể cả nguồn nhân lực có học vấn ở đô thị. Khả năng cải thiện cầu lao động phụ thuộc vào các chương trình phát triển các ngành kinh tế (75% tổng cầu từ 1999-2004) và các chương ... NÓI ĐẦUViệt Nam là một nước đông dân với dân số trẻ, nên có lợi thế lớn về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực đang ngày càng gia tăng đang gây sức ép lớn cho ciệc đáp ứng nhu cầu ... nghiệp, kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn của người lao động được nâng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực theo hướng hiện đại. Như vậy công nghiệp đã tạo ra một khối lượng việc làm...
 • 30
 • 526
 • 0
Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực việt nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực việt nam trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Kinh tế - Thương mại

... của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nayI) Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 1)Quy mô nguồn nhân lực 2) Những kết quả đạt đợc và những mặt còn hạn chể của đào tạo nguồn nhân ... trọng hơn nữa vào đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn kỹ thuật để làm hợplý cơ cấu đào tạo của nớc ta, cần tăng cờng chơng trình đào tạo chính quy dài hạn dể đào tạo nguồn nhân lực chất lợng cao_ ... địn để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của ngời lao động Nh vậy có thể thấy là đào tạo nguồn nhân lực là một nội dung của phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực chỉ nhằm...
 • 29
 • 513
 • 0

Xem thêm