chương trình đào tạo định hướng

Chương trình đào tạo định kì năm 2013

Chương trình đào tạo định kì năm 2013

Cao đẳng - Đại học

... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 1/4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ NĂM 2013 I. Tại Hà Nội TT Nội dung đào tạo Mã hiệu Số ngày Tháng/ngày 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. ... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 3/4 I. Tại Hồ Chí Minh TT Nội dung đào tạo Mã hiệu Số ngày Tháng/ngày 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu ... 2 1819 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 2/4 TT Nội dung đào tạo Mã hiệu Số ngày Tháng/ngày 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội...
 • 4
 • 512
 • 0
Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và khoa tin học quản lý

... Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Tin học quản lý. Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông ... chuyên về tin học, chương trình đào tạo còn cung cấp kiến thức cơ sở của các hoạt động nghiệp vụ trong kinh tế như thương mại, tài chính, ngân hàng, kế toán, marketing, … nhằm tạo thuận lợi cho ... kiến thức cơ sở quan trọng của chương trình đào tạo được tập trung ở 4 học kỳ đầu mà sinh viên phải đạt được, với các môn học như : Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Nhập...
 • 3
 • 507
 • 0
Quy định học môn tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy

Quy định học môn tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy

Cao đẳng - Đại học

... thuật trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; - Là môn trước của môn Nhập môn lập trình hướng đối tượng hoặc Phương pháp số trong chương trình đào tạo bậc đại ... môn Tin học trong chương trình đào tạo ở một bậc học sau phổ thông nên không phải dự kiểm tra đầu vào trước khi học học kỳ đầu tiên và không phải học trong chương trình đào tạo liên thông. Điều ... tháng 05 năm 2011, cập nhật quy định học Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ trường đại học Hoa Sen ban hành theo quyết định số 508 -08/QĐ-BGH ngày 12...
 • 4
 • 918
 • 3
Quy định học tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy định học tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Tin học văn phòng

... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ QUY ĐỊNH Quy định học Tin học văn phòng trong chương trình đào tạo chính quy ... nghiệp. Chương trình Tin học văn phòng (Office Professional) được nhà trường thiết kế dựa trên công nghệ đào tạo của Học viện CNTT NIIT-Ấn độ dành cho sinh viên theo học hệ tín chỉ các ngành đào tạo ... Tin học văn phòng 2. -3/3- d) Phòng Đào tạo bổ sung quy định này vào Sổ tay sinh viên và cập nhật vào Quy chế đào tạo hệ tín chỉ. e) Trong quá trình thực hiện, các Khoa, Phòng, bộ môn...
 • 3
 • 627
 • 1
Chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Chương trình đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Du lịch

... -Chương trình đào tạo chi tiết:- Ghi chú: Chương trình thực tập là chuyên đề bắt buộc cho khóa đào tạo và được tính điểm theo báo cáo thu hoạch ... doanh lữ hành 158 Tuyến điểm và xây dựng chương trình du lịch 159 Tâm lý và giao tiếp ứng xử 1510 Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3011 Thực hành hướng dẫn du lịch/ 60III Thực tập cuối ... tính điểm theo báo cáo thu hoạch của học viên và xác nhận của cơ sở đã thực tập.7.Kinh phí đào tạo: 3.500.000 đ/học viên/khóa học.- Ghi chú: + Số lượng dưới 40 học viên, Trung tâm sẽ điều...
 • 2
 • 1,439
 • 14
Học viện ngoại giao: Triển vọng nghề nghiệp, Môi trường học tập, Thế mạnh và phương hướng phát triển, Các chương trình đào tạo, Chỉ tiêu và điểm chuẩn các năm gần đây

Học viện ngoại giao: Triển vọng nghề nghiệp, Môi trường học tập, Thế mạnh và phương hướng phát triển, Các chương trình đào tạo, Chỉ tiêu và điểm chuẩn các năm gần đây

Cao đẳng - Đại học

... hướng phát triển• Các chương trình đào tạo • Chỉ tiêu và điểm chuẩn các năm gần đây Chương trình đào tạo thạc sỹ• Ngành đào tạo: Quan hệ Quốc tế• Loại hình đào tạo: Chính quy• Thời gian đào ... Học viện Ngoại giao. Chương trình đào tạo thạc sỹ “Pháp ngữ và toàn cầu hóa” Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hoà Pháp)• Ngành đào tạo: Khoa học Chính ... dav@mofa.gov.vn; Website: http://www.dav.edu.vn Chương trình đào tạo tiến sỹ• Ngành đào tạo: Quan hệ Quốc tế• Loại hình đào tạo: Chính quy• Thời gian đào tạo: 03 - 04 năm• Hình thức tuyển sinh:...
 • 12
 • 1,953
 • 8
Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... đang ở mức trình độ tay nghề nào để có thể lên một kế hoạch đào tạo thích hợp. CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN 4.1. Sơ đồ hoạch định chương trình đào tạo và phát ... Kinh Tế TP.HCM thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên. 2.4. Chương trình đào tạo và phát triển Hình 1: sơ đồ các bước của một chương trình đào tạo và phát triển5Theo giới ... Phân tích nhu cầu đào tạo Hoạch định chương trình Thực hiện chương trình Kỹ năng, kiến thức, khả năng mới của người được đào tạo Các chỉ tiêu cần đạt của chương trình Đánh giá hiệu...
 • 77
 • 813
 • 2
Đánh giá ảnh hưởng của đào tạo quốc tế đối với học viên trong chương trình đào tạo trong nước

Đánh giá ảnh hưởng của đào tạo quốc tế đối với học viên trong chương trình đào tạo trong nước

Kinh tế - Quản lý

... vị sản phẩm. Đặcbiệt định mức chi phí bằng tiền để tiếp khách, hội nghị, công tác phí, các dịch vụmua ngoài - Tích cực đào tạo và đổi mới cán bộ quản lý, xây dựng quy trình bán hàngnhanh ... phí, tạo ra giá thànhtoàn bộ thấp, tạo lợi thế trong kinh doanh chi nhánh cần:- Xây dựng dự toán chi phí cho từng lô hàng và từng vùng, địa điểm thích hợpvới từng thời gian.- Xây dựng định ... đồng vốn kinh doanh bình quân tạo ra0,044 đồng lợi nhuận. Lợi nhuận trên vốn tăng là do chi nhánh đà đầu t vào vốnkinh doanh bao gồm vốn lu động và vốn cố định, từ đó tạo lên lợi thế giúp chỉ tiêunày...
 • 20
 • 383
 • 0
Đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đại học Thương mại

Đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đại học Thương mại

Khoa học xã hội

... của chương trình đào tạo đảm bảo đạt được các mụctiêu của chương trình đào tạo. - Chương trình đào tạo chuyên ngành- Mô tả các học phần trong chương trình đào tạo - Biên bản Hội đồng thẩm định ... đào tạo chương trình - Các nguồn thu phục vụ đào tạo chương trình - Quy định sử dụng các nguồn tài chính phục vụ đào tạo chương trình - Đánh giá mức độ đáp ứng về tài chính đào tạo chương trình - ... trình đào tạo - Văn bản đánh giá nghiệm thu chwong trình đào tạo - Văn bản ban hành chương trình đào tạo - Văn bản kế hoạch đào tạo chương trình - Kế hoạch giảng dạy từng học phần trong chương trình -...
 • 19
 • 700
 • 12
trường đại học mở tp hcm chương trình đào tạo đặc biệt tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

trường đại học mở tp hcm chương trình đào tạo đặc biệt tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... o Nộp chương 2, viết phác thảo chương 3 o Trả kết quả chỉnh sửa phần mở đầu, chương 1, chương 2 o Trao đổi về chương 2 Tuần thứ 5 o Thực tập tại doanh nghiệp o Sửa chương 2, nộp chương ... bản thảo, sinh viên trình cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sau đó, sinh viên in ra, lấy xác nhận của đơn vị thực tập và nộp đúng theo thời gian quy định của Chương trình. Nếu sinh ... tự của chương. Ví dụ: 1.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (trong đó, số 1 đầu tiên là của chương 1, số 1 thứ hai là phần 1 của chương 1)  Đề mục cấp 3: định dạng...
 • 20
 • 557
 • 1
MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO pptx

MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO pptx

Biểu mẫu

... đánh giá Chương trình phát ra: - Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: - Phiếu hợp lệ: - Phiếu không hợp lệ: - Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: - Số phiếu đánh giá Chương trình ... 3. Cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định 4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. 5. Kết quả thẩm định bằng phiếu ... đạt yêu cầu: - Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 6. Kết luận của Hội đồng thẩm định Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20 Thư ký Hội đồng (Ký và ghi rõ họ,...
 • 2
 • 2,549
 • 16
Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học.doc.DOC

Kế toán

... theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai nhu cầu trên. Đào tạo từ xa là một đề tài mang tính ... vũ bÃo, chúng em mong muốn thiết kế một chơng trình có thể ứng dụng đợc vào thực tế. Vì vậy chúng em đà chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính ... thành ch-ơng trình này. Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các chức năng khác trên Web 2 Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức năng trên...
 • 24
 • 666
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25