chương trình đào tạo đại học

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện ... thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học suốt đời.6. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt đượcMục tiêu đào tạo Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công ... kết, của Trường Đại học Công nghệ và của Khoa ĐTVT. Khoa ĐTVT hiện có 11 Giáo sư, Phó giáo sư và 16 Tiến sĩ đủ trình độ để tham gia giảng dạy chương trình. 4. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh...
 • 6
 • 540
 • 0
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... tin ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thông tinNăm học 2011-20121. ... thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học suốt đời.6. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt đượcMục tiêu đào tạo: Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công ... của Trường Đại học Công nghệ và của Khoa CNTT. Khoa CNTT hiện có 10 Giáo sư, Phó giáo sư và trên 30 Tiến sĩ đủ trình độ để tham gia giảng dạy chương trình. 4. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh...
 • 5
 • 446
 • 0
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính Năm học 2011-2012

Tài liệu khác

... kết chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tínhNăm học 2011-20121. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà nội.2. ... Toán học và Vật lý là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo. Kiến thức cơ sở ngành: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu mẫu 20 - ĐHQGHNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆTHÔNG BÁOCông khai cam kết chất lượng đào ... một số môn học thuộc về: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác người máy; tin sinh học; lập trình trò chơi, học máy, Chú trọng đào tạo về các kỹ thuật và môi trường lập trình hiện đại. Kết hợp...
 • 5
 • 500
 • 1
Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị

Chương trình đào tạo đại học hành chính chuyên nghành quản lý nhà nước về đô thị

Cao đẳng - Đại học

... xã hội 22 Chương trình đào tạo đại học Hành chính chuyên ngành quản lý nhà nước về đô thịĐã chỉnh sửa theo chương trình khung mới – ban hành theo quyết định 2873 của giám đốc Học viện Hành ... luận cơ sở 32 9 Xã hội học đại cương Lý luận cơ sở 33 10 Lôgíc học Lý luận cơ sở 34 11 Tâm lý học đại cương Hành chính học 35 12 Quản lý học đại cương Hành chính học 36 13 Lịch sử văn minh ... 44 21 Lịch sử hành chính Việt Nam Hành chính học 35 20 Hành chính so sánh Hành chính học 36 22 Thông tin trong quản lý nhà nước Trung tâm tin học 47 23 Pháp luật về phòng chống tham nhũng...
 • 4
 • 1,351
 • 3
Chương trình đào tạo đại học ngành C

Chương trình đào tạo đại học ngành C

Cao đẳng - Đại học

... 4 33, 35, 38 V.3 Chuyên ngành Khoa học máy tính 11 V.3.1 Các môn học bắt buộc 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1. Về kiến thức Sinh viên ngành ... máy tính. Có khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1. Tổng số tín chỉ phải tích ... Lên lớp Số TT Môn học Số tín chỉ Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành, thí nghiệm, điền dã, studio Tự học, tự nghiên cứu Môn học tiên quyết (số TT của môn học) 36 Ngôn ngữ SQL...
 • 4
 • 394
 • 0
Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí

Chương trình đào tạo đại học ngành tin học quản lí

... đại cương 1 3 7 2110021 Kinh tế vĩ mô I 3 8 2120031 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 3 9 2150011 Tin học đại cương 3 10 2130032 Quản trị học 3 11 2110032 Luật kinh tế 3 12 2110051 Xã hội học ... thuật 3 25 2150353 Sửa chữa & bảo trì máy tính (Học phần TC) 2 26 2150182 Cơ sở dữ liệu 3 27 2150162 Cơ sở lập trình 3 28 2150363 Đề án môn học: Cơ sở dữ liệu 2 29 4270122 Anh văn chuyên ... 4270021 Anh văn đại cương 2 2 14 3250021 Toán cao cấp (II) 2 15 3250041 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 16 2100012 Nguyên lý kế toán 3 17 2120041 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 18 2120051...
 • 3
 • 352
 • 0
Chương trình đào tạo đại học ngành khoa học máy tính

Chương trình đào tạo đại học ngành khoa học máy tính

Cao đẳng - Đại học

... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC o0o o0o CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌCNGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH (Học chế tín chỉ)(Ban hành theo Quyết định ... trường Đại học Tôn Đức Thắng)I. Mục tiêu đào tạo 1. Mục tiêu chung• Đào tạo những con người phát triển tương đối toàn diện: có chuyên môn cao, có đạo đức, ý thức chính trị tốt.• Đào tạo chuyên ... 2. Khung chương trình đào tạo Số TT Môn học Số tín chỉMôn bắt buộcSố TC môn học Loại giờ tín chỉLên lớpThực hành, thí Tự học Lý thuyếtBài tậpThảo luậnỞ trườngỞ...
 • 6
 • 745
 • 5
Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen

Cao đẳng - Đại học

... Nội dung chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học 1. Bậc đại học, ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu giáo dục Chương trình Đại học Công nghệ Thông tin đào tạo người học có phẩm chất ... 849-09/QĐ-BGH ngày 09 tháng 12 năm 2009 Điều 1: Các chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ trường Đại học Hoa Sen, gồm : 1. Bậc đại học: gồm chương trình đào tạo các ngành: 1. Công nghệ thông tin 2. ... Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo hệ tín chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và được cập nhật bổ sung vào các chương trình đào tạo đã ban hành và xây dựng chương trình đào tạo cho các khóa kế...
 • 31
 • 807
 • 1
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Cao đẳng - Đại học

... VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ H ỘI Trình độ đào tạo: ... Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, trình độ cao đẳng nhằm đào tạo cán bộ đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của đất n ước trong thời kỳ công nghiệphoá, hiện đại hoá. Cán ... ĐẲNGNgành đào tạo: CÔNG TÁC XÃ H ỘILoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 121/QĐ -CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo: 1.1....
 • 4
 • 522
 • 2
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Cao đẳng - Đại học

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNGNgành đào tạo: GIÁO DỤC ... NONLoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 121/QĐ-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục đại học trình độ ... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 6. Thang điểm:7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)7.1. Khung chương tr ình đào tạo 7.1.1 Kiến thức giáo dục đại c ương(chưa kể các phần...
 • 4
 • 1,084
 • 2
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Cao đẳng - Đại học

... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 6. Thang điểm:7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)7.1. Khung chương tr ình đào tạo 7.1.1 Kiến thức giáo dục đại c ương tối thiểu(chưa ... tưởng sẽlàm tốt nghề dạy học ở tiểu học. Có ý thức vận dụng một cách sáng tạo các kiến thứcvà kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học v à giáo dục học sinh, gópphần nâng cao ... Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Thực hiện theo quy chế Đ ào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,...
 • 5
 • 903
 • 6
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt

Cao đẳng - Đại học

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Chương trình đào tạo : SINH HỌC Trình độ đào tạo: CAO ... thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước. Chương trình phải thể hiện được sự liên thông lên đào tạo trình độ đại học. Giáoviên ngành Sinh h ọc THCS được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất ... Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo giáo viên ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học đạt chuẩn trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS), đáp ứng đ ượcnhững...
 • 4
 • 369
 • 0

Xem thêm