chương 2 chất luợng bề mặt chi tiết máy

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... điều kiện ma sát bình thờng 2. 2 .2- ảnh hởng đến độ bền mỏi chi tiết máy a) ảnh hởng độ nhám bề mặt Độ nhám bề mặt có ảnh hởng đến độ bền mỏi chi tiết máy, chi tiết máy chịu tải trọng chu kỳ có ... bề mặt kiểm tra trực tiếp thông số Ra, nh bề mặt kích thớc nhỏ có profin phức tạp b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt chu kỳ không phẳng bề mặt chi tiết máy đợc quan sát phạm vi lớn độ nhám bề mặt ... vào chất lợng bề mặt lắp ghép Độ bền mối lắp ghép, độ ổn định chế độ lắp ghép chi tiết, phụ thuộc vào độ nhám bề mặt lắp ghép 2. 3- yếu tố ảnh hởng đến chất lợng bề mặt chi tiết Trạng thái tính chất...
 • 13
 • 611
 • 13
bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy

bài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máy chương 4 chất lượng bề mặt chi tiết máy

Điện - Điện tử

... 100 mm) 23 /11 /20 10 Tổng quan độ nhám độ sóng Hình 4.1 Tổng quan độ nhám độ sóng bề mặt chi tiết máy 23 /11 /20 10 4.1 .2 Tính chất lý lớp bề mặt chi tiết gia công Tính chấtbề mặt chi tiết máy biểu ... suất dư lớp bề mặt ứng suất bên (toàn tiết diện) chi tiết ảnh hưởng đến tính chất cường độ mòn chi tiết máy 23 /11 /20 10 b) Đối với độ bền mỏi chi tiết máy Ứng suất dư nên lớp bề mặt có tác dụng ... công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết máy Ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt Ảnh hưởng đến biến cứng bề mặt Ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt 23 /11 /20 10 4.3.1 Ảnh hưởng đến nhấp nhô bề mặt Các yếu...
 • 48
 • 939
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Kỹ thuật

... văn g m có chương sau : Chương 1: T NG QUAN V CH T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY Chương 2: NH HƯ NG C A CH Đ C T, V T LI U, D NG C C T VÀ H TH NG CÔNG NGH Đ N CH T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY Chương 3: ... 0,178 26 1,4 M c dư i (-1) 0,3 0 ,2 270 M c TB (0) 0,55 0,3 310 M c (+1) 0,8 0,4 350 G.h n (+α) 0,854 0, 422 358,6 Các bi n x1 x2 x3 20 4.1 .2 K t qu th c nghi m a K t qu th c nghi m Sau gia công chi ... dao thư ng ng v i giá tr c a chi u sâu c t kho ng 0, 02 ÷ 0,03 mm 2. 2 nh hư ng c a v t li u gia công ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy Khi v t li u b m t chi ti t máy b bi n d ng d o m nh, c u...
 • 26
 • 552
 • 0
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... điều kiện ma sát bình thờng 2. 2 .2- ảnh hởng đến độ bền mỏi chi tiết máy a) ảnh hởng độ nhám bề mặt Độ nhám bề mặt có ảnh hởng đến độ bền mỏi chi tiết máy, chi tiết máy chịu tải trọng chu kỳ có ... bề mặt kiểm tra trực tiếp thông số Ra, nh bề mặt kích thớc nhỏ có profin phức tạp b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt chu kỳ không phẳng bề mặt chi tiết máy đợc quan sát phạm vi lớn độ nhám bề mặt ... vào chất lợng bề mặt lắp ghép Độ bền mối lắp ghép, độ ổn định chế độ lắp ghép chi tiết, phụ thuộc vào độ nhám bề mặt lắp ghép 2. 3- yếu tố ảnh hởng đến chất lợng bề mặt chi tiết Trạng thái tính chất...
 • 13
 • 726
 • 14
Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Thạc sĩ - Cao học

... văn g m có chương sau : Chương 1: T NG QUAN V CH T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY Chương 2: NH HƯ NG C A CH Đ C T, V T LI U, D NG C C T VÀ H TH NG CÔNG NGH Đ N CH T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY Chương 3: ... 0,178 26 1,4 M c dư i (-1) 0,3 0 ,2 270 M c TB (0) 0,55 0,3 310 M c (+1) 0,8 0,4 350 G.h n (+α) 0,854 0, 422 358,6 Các bi n x1 x2 x3 20 4.1 .2 K t qu th c nghi m a K t qu th c nghi m Sau gia công chi ... dao thư ng ng v i giá tr c a chi u sâu c t kho ng 0, 02 ÷ 0,03 mm 2. 2 nh hư ng c a v t li u gia công ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy Khi v t li u b m t chi ti t máy b bi n d ng d o m nh, c u...
 • 26
 • 409
 • 1
chất lượng bề mặt chi tiết máy

chất lượng bề mặt chi tiết máy

Vật lý

... độ sóng bề mặt chi tiết máy 28 /05/14 4.1 .2 Tính chất lý lớp bề mặt chi tiết gia công Tính chấtbề mặt chi tiết máy biểu thị độ cứng bề mặt, biến đổi cấu trúc mạng tinh thể lớp bề mặt, độ ... ứng suất dư lớp bề mặt ứng suất bên (toàn tiết diện) chi tiết ảnh hưởng đến tính chất cường độ mòn chi tiết máy 28 /05/14 b) Đối với độ bền mỏi chi tiết máy Ứng suất dư nên lớp bề mặt có tác dụng ... mặt Độ xác hình dạng bề mặt Độ xác vị trí tương quan bề mặt Chất lượng bề mặt 28 /05/14 §4.1 Yếu tố đặc trưng chất lượng bề mặt Hình dáng, lớp bề mặt (độ sóng, độ nhám ) Trạng thái tính chất...
 • 48
 • 1,277
 • 7
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... đầu cầu 23 1.1 .2 Đặc điểm trình phay tinh bề mặt phức tạp 26 1.1 .2. 1 Vận tốc cắt phay 26 1.1 .2. 2 Lực cắt phay 28 1 .2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công 29 1.3 Kết luận 33 CHƢƠNG 2: CƠ ... cấu dụng cụ 31 20 Hình 1 .20 Độ nhấp nhô bề mặt chi tiết 31 21 Hình 1 .21 Sự hình thành bề mặt gia công dao phay cầu 32 22 Hình 2. 1 Các thông số hình học trình phay tinh 38 23 Hình 2. 2 Mô hình hình ... nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết 1 .2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề mặt cho...
 • 88
 • 833
 • 4
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... Chƣơng 2: MÀI CÁC LOẠI THÉP KHÔNG RỈ 30 2. 1 Thép không rỉ 30 2. 2 Mài loại thép không rỉ 33 2. 2.1 Tạo phoi 33 2. 2 .2 Lực cắt mài 36 2. 2.3 Mòn đá 37 2. 2.4 Nhiệt cắt 42 2 .2. 5 Chất lượng bề mặt 42 2 .2. 6 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 9m/p 76 Bảng 8: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 12m/p 77 Bảng 9:Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 15m/p 78 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 9m/p 71 Bảng 5: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 12m/p 72 Bảng 6: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: 73 Sd= 15m/p Bảng...
 • 80
 • 698
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... Chƣơng 2: MÀI CÁC LOẠI THÉP KHÔNG RỈ 30 2. 1 Thép không rỉ 30 2. 2 Mài loại thép không rỉ 33 2. 2.1 Tạo phoi 33 2. 2 .2 Lực cắt mài 36 2. 2.3 Mòn đá 37 2. 2.4 Nhiệt cắt 42 2 .2. 5 Chất lượng bề mặt 42 2 .2. 6 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 9m/p 76 Bảng 8: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 12m/p 77 Bảng 9:Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 15m/p 78 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 9m/p 71 Bảng 5: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 12m/p 72 Bảng 6: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: 73 Sd= 15m/p Bảng...
 • 80
 • 659
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... đầu cầu 23 1.1 .2 Đặc điểm trình phay tinh bề mặt phức tạp 26 1.1 .2. 1 Vận tốc cắt phay 26 1.1 .2. 2 Lực cắt phay 28 1 .2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công 29 1.3 Kết luận 33 CHƢƠNG 2: CƠ ... cấu dụng cụ 31 20 Hình 1 .20 Độ nhấp nhô bề mặt chi tiết 31 21 Hình 1 .21 Sự hình thành bề mặt gia công dao phay cầu 32 22 Hình 2. 1 Các thông số hình học trình phay tinh 38 23 Hình 2. 2 Mô hình hình ... nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết 1 .2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề mặt cho...
 • 88
 • 835
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... Chƣơng 2: MÀI CÁC LOẠI THÉP KHÔNG RỈ 30 2. 1 Thép không rỉ 30 2. 2 Mài loại thép không rỉ 33 2. 2.1 Tạo phoi 33 2. 2 .2 Lực cắt mài 36 2. 2.3 Mòn đá 37 2. 2.4 Nhiệt cắt 42 2 .2. 5 Chất lượng bề mặt 42 2 .2. 6 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 9m/p 76 Bảng 8: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 12m/p 77 Bảng 9:Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt Thép SUS 420 J2 NL Sd= 15m/p 78 ... liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 9m/p 71 Bảng 5: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: Sd= 12m/p 72 Bảng 6: Số liệu thí nghiệm nhám bề mặt. Thép SUS 420 J2: 73 Sd= 15m/p Bảng...
 • 80
 • 570
 • 0
Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ đảm bảo năng suất và chất lượng bề mặt chi tiết trong công nghệ cắt tia nước áp suất cao

Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ đảm bảo năng suất và chất lượng bề mặt chi tiết trong công nghệ cắt tia nước áp suất cao

Báo cáo khoa học

... hạt mài dùng 40÷70 e) Chất lượng bề mặt gia công tia hạt mài - Chất lượng bề mặt (độ nhám bề mặt tính chấtbề mặt) yếu tố định tính chất sử dụng chi tiết máy Chất lượng bề mặt ảnh hưởng đến tính ... hóa học bề mặt chi tiết máy, ảnh hưởng đến hệ số truyền nhiệt độ bền mỏi bề mặt lắp ghép - Gia công tia hạt mài tạo chất lượng bề mặt với mức độ khác + Độ nhám bề mặt: 42   Độ nhám bề mặt gia ... đến tính chất sử dụng chi tiết máy Tính chất hình học lớp bề mặt a) Nhám bề mặt: Tập hợp mấp mô tế vi bề mặt quan sát khoảng ngắn tiêu chuẩn gọi nhám bề mặt - Theo TCVN 25 11-1995 nhám bề mặt đánh...
 • 121
 • 520
 • 0
Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... nghệ chế tạo máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt chi tiết máy, mặt nh mặt phẳng, mặt trụ có mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit Tập hợp loại bề mặt ta có mặt định hình ... phân bố mặt phẳng - Cạo thô: 12 ữ 18 điểm diện tích 25 x25 mm2 - Cạo tinh: 20 ữ 25 điểm diện tích 25 x25 mm2 Bề mặt sau cạo giữ đợc lớp dầu bảo đảm bôi trơn tốt trình làm việc, nhờ giúp cho mặt phẳng ... gia công chi tiết có yêu cầu đồng tâm cao lỗ mặt trụ sản xuất hàng loạt lớn hàng khối, chi tiếtmáy mài tròn nh chi tiết có thành mỏng, chi u dài ngắn (nh segment) Con lăn tỳ Chi tiết nct...
 • 44
 • 932
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25