chƣơng 3 tổ chức thực nghiệm và đánh giá kết quả

Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả thực hành môn công nghệ của học sinh lớp 12

Tổ chức dạy học đánh giá kết quả thực hành môn công nghệ của học sinh lớp 12

Giáo dục học

... THU DỌN PHÒNG THỰC HÀNH - Nhắc thành viên nhóm vệ sinh khu nhóm thực hành - Sau song báo cáo với giáo viên giảng dạy IV TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH - Giáo viên nhận xét học + Kết học sinh ... học sinh nắm vững cách thực thực hành cho học sinh tiến hành theo nhóm, tổ hay cá nhân Trong lúc thực hành học sinh ghi nhận kết vào phiếu để giáo viên đánh giá cho điểm Giáo viên phải theo dõi ... đồng tất học sinh Giai đoạn hướng dẫn kết thúc Yêu cầu mặt sư phạm phải kết thúc thực hành trước quy định để giáo viên nhận xét tổng kết học + Phân tích kết thực giải đáp thắc mắc + Lưu ý sai sót...
 • 18
 • 1,829
 • 5
Chương 6-TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MUA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI pps

Chương 6-TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MUA HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI pps

Tài chính doanh nghiệp

... 6.2.2 Đánh giá trình mua hàng - Đánh giá công tác lập kế hoạch mua hàng - Đánh giá công tác tổ chức mua hàng - Đánh giá thành tích đội ngũ mua hàng 09/08/14 13 Xác định mục tiêu yêu cầu cần đánh giá ... 6.2.1 Đánh giá kết mua hàng 6.2.2 Đánh giá trình mua hàng 6 .3 CÁC QUY TẮC ĐẢM BẢO MUA HÀNG CÓ HIỆU QUẢ 6 .3. 1 Nên mua hàng nhiều nhà cung cấp 6 .3. 2 Luôn giữ chủ động trước nhà cung cấp 6 .3. 3 Đảm ... đánh giá Lựa chọn pp đánh giá thích hợp Tổ chức đánh giá Thảo luận kết đánh giá 09/08/14 14 6 .3. 1 Nên mua hàng nhiều nhà cung cấp  Mục đích :  Phân tán rủi ro “không bỏ tiền vào ống”  Tạo nên...
 • 17
 • 1,314
 • 9
thực trạng và đánh giá kết quả tổ chức hạch toán kế toán tại công ty dược liệu trung ương i

thực trạng đánh giá kết quả tổ chức hạch toán kế toán tại công ty dược liệu trung ương i

Kế toán

... TK 334 , 33 8 Căn c vào s li u t ng h p b ng phân b ti n lương b o hi m xã h i, k toán ti n KI L lương ti n hành vào s Nh t ký ch ng t s Trên s s li u t ng h p t s Nh t ch ng t s k toán vào s tk 33 4, ... đư c khái quát b i sơ ñ sau: Ch ng t lao ñ ng, ti n lương v Nh t ký ch ng t s S tk 33 4 ,33 8 S chi ti t TK 334 ,33 8 B ng phân b s http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ghi ... hàng)s (TK 31 1- theo dõi hàng nh p mua b ng ti n vay), s chi ti t 33 1 ( theo dõi hàng nh p mua ch u) b ng phân b s ( tính giá xu t v t tư) Cu i tháng, t ng h p s li u s chi ti t 33 1 l y s li...
 • 40
 • 168
 • 1
Bài 7: Tổ chức thực thi và đánh giá chiến lược

Bài 7: Tổ chức thực thi đánh giá chiến lược

Chuyên ngành kinh tế

... trung nhân viên vào vấn đề ưu tiên đặt với 134 v1.0 Bài 7: Tổ chức thực thi đánh giá chiến lược tổ chức tại, tương lai, trì cho nhân viên làm việc với để tìm giải pháp giúp tổ chức thực mục tiêu ... mơ hình v1.0 133 Bài 7: Tổ chức thực thi đánh giá chiến lược quản trị chiến lược khẳng định cơng tác kiểm sốt, đánh giá chiến lược hoạt động thiếu Xét hai phương diện lý thuyết thực tiễn việc ... dụng, mơ hình chứng minh sử dụng hệ thống quản lý nhằm thực thi chiến lược cấp độ tổ chức thông qua chức sau: v1.0 139 Bài 7: Tổ chức thực thi đánh giá chiến lược Vạch chiến lược: Là trình chuyển...
 • 24
 • 344
 • 1
Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả truyền nhận gói tin trong mạng cảm biến không dây

Thực nghiệm đánh giá hiệu quả truyền nhận gói tin trong mạng cảm biến không dây

Kĩ thuật Viễn thông

... III Thực nghiệm, đánh giá hiệu truyền nhận gói tin mạng cảm biến không dây 38 3. 1 Mục đích, yêu cầu thiết bị thực nghiệm 38 3. 1.1 Mục đích 38 3. 1.2 Yêu cầu thực nghiệm ... Thực nghiệm, đánh giá hiệu truyền nhận gói tin mạng cảm biến khơng dây Hình 3. 2: Sơ đồ thực nghiệm Các dụng cụ thí nghiệm xếp hình 3. 2 Node sở nối trực tiếp với máy tính qua cổng RS 232 nhận kết ... nghiệp Chương III Thực nghiệm, đánh giá hiệu truyền nhận gói tin mạng cảm biến không dây 3. 1 .3 Các thiết bị thực nghiệm Hệ thống WSN kết nối với máy tính thơng qua cáp nối RS 232 , việc thu nhận...
 • 61
 • 886
 • 12
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (FULL TEXT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (FULL TEXT)

Tiến sĩ

... 32 1.4.6 .3 Tái phát tinh hoàn 33 1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ CCG 1961 34 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 ĐỐI TƢỢNG 39 2.1.1 Đối ... 2.2.2 .3 Tóm tắt phác đồ điều trị CCG 1961 47 2.2 .3 Các kỹ thuật sử dụng 49 2.2.4 Tiêu chuẩn đánh giá 50 2.2.5 Phƣơng pháp theo dõi bệnh nhân 52 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ ... tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 86 4.1 .3 Đặc điểm tế bào tủy xƣơng 88 4.2 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊN LƢỢNG BỆNH 92 4 .3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ CCG 1961 93 4 .3. 1 Kết...
 • 156
 • 595
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Tiến sĩ

... addition (3/ 12) Translocations found are t(9;22)(q34;q11.2), t (3; 12)(q26;p 13) , t(9;12)(p24;q36), t(1;2)(p36;q36) and t(1;19(q 23; p 13) Deletions found are del(6)(q15), -6, -16; del(4)(q32;q34); del(3p), ... significance p < 0.05 Table 3. 7 OS and EFS by age group Age years OS years EFS % SD 95% CI % SD 95% CI 46, 45, < 10 6,2 34 ,7 – 59,0 4,5 36 ,3 – 54,0 47, 46, ≥ 10 4,5 38 ,3 – 55,9 6 ,3 33, 7 – 58,5 1 p = 0.97 ... by day response Day response % SD 95% CI % SD 95% CI 47, RER 49,6 3, 9 41,9 – 57 ,3 3,9 40,1 – 55,6 30 , SER 31 ,1 8,1 15,1 – 39 ,8 8 ,3 14,2 – 46,6 p = 0.069 p = 0.09 Comments: OS and EFS ratio of the...
 • 27
 • 439
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (TT)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961 (TT)

Tiến sĩ

... addition (3/ 12) Translocations found are t(9;22)(q34;q11.2), t (3; 12)(q26;p 13) , t(9;12)(p24;q36), t(1;2)(p36;q36) and t(1;19(q 23; p 13) Deletions found are del(6)(q15), -6, -16; del(4)(q32;q34); del(3p), ... (3/ 12 trường hợp) Chuyển đoạn tìm thấy t(9;22)(q34;q11.2), chuyển đoạn t (3; 12)(q26;p 13) , t(9;12)(p24;q36), t(1;2)(p36;q36) t(1;19(q 23; p 13) Các đoạn NST gặp del(6)(q15), -6, -16; del(4)(q32;q34); ... Age years OS years EFS % SD 95% CI % SD 95% CI < 10 46,8 6,2 34 ,7 – 59,0 45,1 4,5 36 ,3 – 54,0 ≥ 10 47,1 4,5 38 ,3 – 55,9 46,1 6 ,3 33, 7 – 58,5 p = 0.97 p = 0.905 Comments: OS and EFS for children...
 • 48
 • 514
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm đánh giá kết quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho nhóm nguy cơ cao ở trẻ em theo phác đồ CCG 1961

Quản trị kinh doanh

... 32 1.4.6 .3 Tái phát tinh hoàn 33 1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ CCG 1961 34 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 ĐỐI TƢỢNG 39 2.1.1 Đối ... LƢỢNG BỆNH 92 4 .3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THEO PHÁC ĐỒ CCG 1961 93 4 .3. 1 Kết điều trị giai đoạn cảm ứng 93 4 .3. 2 Tác dụng phụ độc tính thuốc điều trị cảm ứng 94 4 .3. 3 Kết điều trị ALL nguy ... 2.2.2 .3 Tóm tắt phác đồ điều trị CCG 1961 47 2.2 .3 Các kỹ thuật sử dụng 49 2.2.4 Tiêu chuẩn đánh giá 50 2.2.5 Phƣơng pháp theo dõi bệnh nhân 52 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ...
 • 159
 • 367
 • 2
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (TT)

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (TT)

Y - Dược

... 8,2 6,8 24 7,7 0,585 BV Sản 21-50km(4) 75 36 ,2 28 27,2 1 03 33, 2 0,614 >50km(5) 77 37 ,2 59 57 ,3 136 43, 9 0,027 Nhi Tổng 207 100 1 03 100 31 0 100 Nhận xét: 239 bệnh nhi cách Bệnh viện Sản Nhi từ 20 ... ĐÀO TẠO CBYT 3. 4.1 Vận chuyển cấp cứu nhi khoa 3. 4.1.1 Đánh giá kết thực vận chuyển cấp cứu nhi khoa Bảng 3. 21 Kết đánh giá thực VCCC nhi khoa Bệnh viện Nội dung Chuyển BN chức sống BN ổn ... 56,1 437 60,0 0 ,37 7 Sơ sinh - 27 ngày 33 10,7 63 8,7 0, 238 1-12 tháng tuổi 61 19,7 159 21,8 0, 832 1-5 tuổi 32 10 ,3 61 8,4 0,242 6-10 tuổi 1,6 1,0 0 ,34 11-15 tuổi 1,6 0,1 0,009 Tổng 31 0 100 728 100...
 • 24
 • 386
 • 0
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (FULL TEXT)

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (FULL TEXT)

Nhi khoa

... 2012 20 13 2014 Khoa n Toàn viện 5 23 % n % n % n % n % 1, 03 6 43 1,09 1.877 3, 08 1.849 2,44 1.849 2 ,35 HSCC 215 15,79 231 15, 23 4 63 28,76 39 2 25,06 454 22,41 Sơ sinh 416 3, 11 2 83 5,59 854 14, 53 750 ... 15,9 15,8 15,4 Thành thị 13, 7 12,8 13, 4 13, 3 13, 1 Nông thôn 27,4 27,2 27,6 27,5 26,9 Đồng sông Hồng 18,4 18,7 18,4 18 ,3 17,7 Trung du miền núi phía Bắc 36 ,9 34 ,9 35 ,7 35 ,2 33 ,9 Bắc Trung Bộ duyên ... liệu niên giám thống kê năm 2014 [27] Đơn vị tính: Trẻ em dƣới tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 2010 2011 2012 20 13 Sơ 2014 23, 8 23, 3 23, 2 23, 1 22,4 Nam 30 ,7 30 ,2 30 ,1 29,9 29,1 Nữ 16 ,3 16,0 15,9...
 • 190
 • 362
 • 1
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhi trước 24 giờ tại bệnh viện sản nhi nghệ an

Y học thưởng thức

... 2012 20 13 2014 Khoa n Toàn viện 5 23 % n % n % n % n % 1, 03 6 43 1,09 1.877 3, 08 1.849 2,44 1.849 2 ,35 HSCC 215 15,79 231 15, 23 4 63 28,76 39 2 25,06 454 22,41 Sơ sinh 416 3, 11 2 83 5,59 854 14, 53 750 ... 15,9 15,8 15,4 Thành thị 13, 7 12,8 13, 4 13, 3 13, 1 Nông thôn 27,4 27,2 27,6 27,5 26,9 Đồng sông Hồng 18,4 18,7 18,4 18 ,3 17,7 Trung du miền núi phía Bắc 36 ,9 34 ,9 35 ,7 35 ,2 33 ,9 Bắc Trung Bộ duyên ... liệu niên giám thống kê năm 2014 [27] Đơn vị tính: Trẻ em dƣới tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 2010 2011 2012 20 13 Sơ 2014 23, 8 23, 3 23, 2 23, 1 22,4 Nam 30 ,7 30 ,2 30 ,1 29,9 29,1 Nữ 16 ,3 16,0 15,9...
 • 189
 • 276
 • 0
Xây dựng hệ thống tổ chức thi trực tuyến và đánh giá kết quả bài thi trắc nghiệm

Xây dựng hệ thống tổ chức thi trực tuyến đánh giá kết quả bài thi trắc nghiệm

Kĩ thuật Viễn thông

... 41 3. 2.2 Một số đánh giá 43 3 .3 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến .44 3. 3.1 Mục tiêu 44 3. 3.2 Qui trình thi trắc nghiệm trực tuyến 44 3. 3 .3 Các vấn đề ... 3. 1.8 Điền từ/ngữ vào ô trống 33 3. 1.9 MCQ với văn (1) 33 3. 1.10 MCQ với văn (2) 34 3. 1.11 Chọn (T/F/NI) 35 3. 1.12 Chọn câu trả lời 36 3. 1. 13 Chọn câu trả ... 43 kết thúc thi, thí sinh xem điểm số đạt Hệ thống cập nhật điểm thí sinh vào sỏ liệu kết làm thí sinh để làm liệu đánh giá kết kỳ thi Bên cạnh sử dụng phần mềm đánh giá kết thi để thực việc đánh...
 • 57
 • 621
 • 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Kế toán

... sổ ghi vào sổ kế toán định khoản Căn vào giá vốn, kế toán ghi: Nợ TK 632 13. 000.000 Có TK 156 13. 000.000 Căn vào giá bán, kế toán ghi: Nợ TK 111 17.600.000 Có TK 511 16.000.000 Có TK 33 3 1.600.000 ... TK 33 4 4.000.000 BHYT, BHXH phải trả, kế toán ghi: Nợ TK 6411 680.000 Nỵ TK 33 4 240.000 Cã TK 338 920.000 Thanh toán lơng phải trả cho nhân viên bán hàng, kế toán ghi vào sổ định khoản: Nợ TK 33 4 ... giám đốc điều hành quản lý hoạt động công ty ,và phó giám đốc ngời giúp việc cho giám đốc Sơ đồ 01: Mô hình tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc Phó giám đốc Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng thị...
 • 18
 • 279
 • 0
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG-CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG-CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Kế toán

... 1/9/05 - 30 /9/05 TK ghi cã TK ghi nỵ 911 511 512 421 Céng cã 632 641 911 89895920 1 533 6051 89895920 9528 831 0 594800 934 8861 1 533 6051 105 231 971 Ngêi lËp biĨu Céng nỵ 114580 832 9528 831 0 594800 934 8861 ... chi phí quản lý lợi tức từ hoạt động thuế lợi tức phải nộp lỵi tøc sau th 110576 95 53 3005 6406,69 141 ,31 0 45,2192 96,0908 136 212 ,3 1 235 6 5672 6279,875 404,125 129 ,32 274,805 25 636 ,3 28 03 2667 ... 1/9/05 - 30 /9/05 Số KC KC KC KC TK ghi cã TK ghi nỵ 511 512 421 911 Céng cã 632 911 9528 831 0 594800 934 8861 89895920 89895920 50 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 641 1 533 6051 1 533 6051 105 231 971 30 Bïi Thu...
 • 32
 • 338
 • 0
Tình hình thực tế tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa h kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Tình hình thực tế tổ chức bán hàng xác định kết quả bán hàng tại cửa h kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt

Kế toán

... 1/9/05 - 30 /9/05 TK ghi cã TK ghi nỵ 911 511 512 421 Céng cã 632 641 911 89895920 1 533 6051 89895920 9528 831 0 594800 934 8861 1 533 6051 105 231 971 Ngêi lËp biĨu Céng nỵ 114580 832 9528 831 0 594800 934 8861 ... chi phí quản lý lợi tức từ hoạt động thuế lợi tức phải nộp lỵi tøc sau th 110576 95 53 3005 6406,69 141 ,31 0 45,2192 96,0908 136 212 ,3 1 235 6 5672 6279,875 404,125 129 ,32 274,805 25 636 ,3 28 03 2667 ... 1/9/05 - 30 /9/05 Số KC KC KC KC TK ghi cã TK ghi nỵ 511 512 421 911 Céng cã 632 911 9528 831 0 594800 934 8861 89895920 89895920 50 Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 641 1 533 6051 1 533 6051 105 231 971 30 Bïi Thu...
 • 32
 • 282
 • 0
Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Tổ chức sự kiện đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Tổ chức sự kiện

... ng đ nh giá tr c a SKKN Có đưa hư ng nghiên c u ti p theo (10 ñi m) (10 ñi m) (10 ñi m) 100 ð B ng 3: b ng ph i h p chi ti t v vi c trình bày đánh giá m t văn b n sáng ki n kinh nghi m 5 .3 S D ... SKKN v i trình t tiêu chu n ñánh giá c a thang ñi m giúp giám kh o d s d ng B NG PH I H P góp ph n h n ch s thi u th ng nh t gi a giám kh o ñánh giá SKKN, giúp giám kh o chưa kinh qua ho t ñ ng ... 02 1.1 V phía gi (ngư i th c hi n) 02 1.2 Phía t 03 CM c p qu n lý tr c ti p đ i v i SK 1 .3 Phía đánh giá văn b n SKKN 2-CÔNG TÁC SÁNG KI N LÝ LU N NH N TH C 2.1 Công tác SKKN dư i ánh sáng...
 • 15
 • 931
 • 0
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Kế toán

... 141 ,31 0 45,2192 96,0908 136 212 ,3 1 235 6 5672 6279,875 404,125 129 ,32 274,805 25 636 ,3 28 03 2667 -126, 833 262,815 84,1008 178,7142 1 23, 2 129 ,3 188,8 98,02 286 286 286 tiêu số tương (%)số 2.1.4 tổ chức ... hàng bán: Nợ 632 Có 1561 ví dụ với hoá đơn GTGT( biểu 3) phiếu xuất kho ( biểu số 2) kế toán nhập liệu biểu số Khi máy tính tự thực bút tốn giá vốn là: Nợ 632 Có 1561 430 3 832 430 3 832 nghiệp vụ ... 1/9/05 - 30 /9/05 Số KC KC KC KC TK ghi có TK ghi nợ 511 512 421 911 Cộng có 632 641 911 9528 831 0 594800 934 8861 89895920 89895920 50 1 533 6051 1 533 6051 28 105 231 971 Cộng nợ 9528 831 0 594800 934 8861...
 • 29
 • 300
 • 0

Xem thêm