chƣơng 2 thực trạng quản lí quá trình dạy học tại các trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Quảnquá trình dạy học tại các trường trung học sở trên địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

Quản lý quá trình dạy học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

Sư phạm

... 11.397 66 ,27 4.7 82 27,80 9 62 5,59 56 0, 32 +3,56 - 0,07 05 06 16.839 12. 1 52 72, 16 4.133 24 ,54 526 3, 12 28 0,16 +6,17 - 0,18 06 07 15 .27 5 11 .27 2 73,79 3.430 22 ,45 535 3,50 38 0 ,24 +6, 02 -0,13 45 ... khoa học thực tiễn đề tài 10 Phng phỏp nghiờn cu 10 Cu trỳc lun 11 Chng 1: sở luận quản trình dạy học tr-ờng trung học sở 12 1.1 Tng quan nghiờn cu 12 1 .2 Nhng khỏi nim c bn : 14 1 .2. 1 ... khoa học thực tiễn đề tài 10 Phng phỏp nghiờn cu 10 Cu trỳc lun 11 Chng 1: sở luận quản trình dạy học tr-ờng trung học sở 12 1.1 Tng quan nghiờn cu 12 1 .2 Nhng khỏi nim c bn : 14 1 .2. 1...
 • 137
 • 498
 • 3

CÁC BỘ GIÁ TRỊ HIỂN NGÔN VÀ HÀM NGÔN TRONG MINH TRIẾT SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

CÁC BỘ GIÁ TRỊ HIỂN NGÔN VÀ HÀM NGÔN TRONG MINH TRIẾT SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

Quản lý giáo dục

... việc học - Bác học: - Thâm Vấn - Thận t - Minh biện - Đốc hành (Học rộng) (Hỏi sâu) (Suy nghĩ cẩn thận) (Phân biệt rõ ràng) (Làm cho hết sức) 18 Học theo sáu - Học nơi - Học lúc - Học ngời - Học ... để quảng bá Chúng nghĩ không quan trọng, mà quan trọng tính nhân văn th 32 Xin dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại cách tận hởng niềm vui chiến thắng Xin dạy cháu tránh xa đố kỵ Xin dạy ... nghĩa địa khối kẻ không thay họ (D.Răm Spheo - Nguyên Bộ trởng quốc phòng Mỹ) 5 .2/ Đừng ngời giàu mà phải nghĩa địa (P.Drucker, cha đẻ lý thuyết quản lý đại tác phẩm đợc chọn 25 tinh hoa quản...
 • 36
 • 1,863
 • 3

Vụ án nguyễn đức kiên và những vấn đề đặt ra cho công tác giám sát và quản lý ngân hàng

Vụ án nguyễn đức kiên và những vấn đề đặt ra cho công tác giám sát và quản lý ngân hàng

Kinh tế - Quản lý

... Đức Kiên Trái với quy định Điều 29 , Quyết định 27 /20 07/QĐ-BTC ngày 24 /07 /20 07 Bộ tài Trái quy định Điều 106 Luật tổ chức tín dụng năm 20 10 Tranh luận tội cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu ... tính chất pháp định Quyết định 128 4 /20 02/ QĐ-NHNN ngày 22 /11 /20 02 Thống đốc NHNN quy chế mở sử dụng tài khoản cho thấy, cá nhân mở tài khoản Vietinbank quyền nhận ủy thác thực tế họ làm Việc ... vụ án Ngày 20 /5 /20 14, Phiên tòa xét xử thẩm Nguyễn Đức Kiên đồng phạm mở trở lại sau tạm hoãn ngày 16/4 /20 12 Phiên toàn diễn 12 ngày xét xử Ngày 09/06 /20 14, Tòa tuyên án thẩm Các tội danh...
 • 23
 • 238
 • 0

Vụ án Nguyễn Đức Kiên và những vấn đề đặt ra cho công tác giám sát và quản lý ngân hàng

Vụ án Nguyễn Đức Kiên và những vấn đề đặt ra cho công tác giám sát và quản lý ngân hàng

Kinh tế - Quản lý

... tham khảo Các văn pháp quy Nhà nước như: Luật TCTD 20 10, Luật DN 20 09, Luật Đầu tư 20 05, Luật Quản lý thuế 20 06, Luật NHNH 20 10, Nghị Định 88 /20 06/NĐ-CP đăng ký kinh doanh, Nghị 32/ 2009/QH 12 miễn, ... phạm tội cáo trạng quy kết (ii) Quyết định 128 4 /20 02/ QĐ-NHNN ngày 22 /11 /20 02 Thống đốc NHNN quy chế mở sử dụng tài khoản cho thấy, cá nhân mở tài khoản Vietinbank quyền nhận ủy thác thực tế họ ... tiền cho ông Kiên Việc làm trái quy định Điều 27 , Nghị Định 100 /20 08/NĐ-CP ngày 08/09 /20 08 quy định chi tiết Luật thuế TNCN 20 07 khấu trừ thuế Trong năm 20 09 20 10, B&B kê khai thuế không kê khai...
 • 21
 • 280
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản quá trình dạy học ở trường tiểu học Thịnh Liệt

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí quá trình dạy học ở trường tiểu học Thịnh Liệt

Giáo dục học

... Năm học 20 11 – 20 12: 38/39 đ/c - 97.4% + Năm học 20 12 – 20 13: 39/ 42 đ/c - 92. 8% (06 đ/c theo học lớp Đại học) Số giáo viên đạt giải Hội thi dạy giỏi: Năm học Thành phố Quốc gia 20 11 – 20 12 01 20 12 ... Chưa THĐĐ(%) 20 11 - 20 12 100 20 12 – 20 13 100 Chất lượng giáo dục: Xếp loại giáo dục Năm học Giỏi (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) 70.3 71.6 24 .8 22 .4 4.5 5.9 0.3 0.1 20 11 - 20 12 20 12 – 20 13 HS lớp hoàn ... nhiệm vụ dạy học Tiểu học - Quá trình dạy học nhiều nhân tố tham gia: Mục đích, nhiệm vụ dạy học, từ chi phối người dạy, người học, định hướng cho toàn hoạt động dạy học Nguyên tắc dạy học, nội...
 • 36
 • 220
 • 0

Báo cáo " 10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 6,96%)(5) % 12. 04 12 11.43 11.58 11.16 11.5 12. 1 10.58 10. 02 10 8.44 7.34 6.9 7.79 8 .23 8.46 8.0 6.7 7.08 6.31 Hà Nội 6.96 Cả nước 5. 32 Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 Tốc độ ... Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (20 10) 164-1 72 60 50 40 30 20 HN VN 10 00 -2 V D 09 -2 N C 09 -2 N N 00 -2 V D 00 -2 N C 08 -2 N N 00 -2 V D 07 -2 N C 07 -2 N N 00 -2 V D 05 -2 N C 05 -2 ... thị Vào năm 20 09, diện tích đất xanh Bảng 1: GDP bình quân đầu người Hà Nội nước 20 00 - 20 10 Hà Nội Cả nước 20 00 7,4 5,7 20 05 15,6 10 ,2 2006 18,4 11,7 20 07 22 ,4 13,6 20 08 28 ,1 17,4 20 09 31,8 19,3...
 • 9
 • 482
 • 0

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010) Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản

10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010) Thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Thạc sĩ - Cao học

... 6,96%)(5) % 12. 04 12 11.43 11.58 11.16 11.5 12. 1 10.58 10. 02 10 8.44 7.34 6.9 7.79 8 .23 8.46 8.0 Hà Nội 6.7 7.08 6.31 Cả nước 6.96 5. 32 Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 Tốc độ ... Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (20 10) 164-1 72 60 50 40 30 20 HN VN 10 00 -2 V D 0 -2 N C 09 -2 N N 00 -2 V D 0 -2 N C 0 -2 N N 00 -2 V D 0 -2 N C 0 -2 N N 00 -2 V D 0 -2 N C 05 -2 00 ... 64,8% so với mức trung bình nước Bảng 1: GDP bình quân đầu người Hà Nội nước 20 00 - 20 10 20 00 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 Đơn vị: Triệu đồng Ước tính 20 10 Hà Nội 7,4 15,6 18,4 22 ,4 28 ,1 31,8 35-36*...
 • 9
 • 244
 • 0

10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010) thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản

10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010) thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Báo cáo khoa học

... 6,96%)5 14 % 12. 04 12 11.43 11.58 11.16 11.5 12. 1 10. 02 10.58 10 6.9 7.08 7.34 7.79 8.44 8 .23 8.46 8.0 6.31 6.7 Hà Nội 6.96 Cả nước 5. 32 Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 Tốc độ ... 08 -2 NN 00 -2 DV 07 -2 CN 07 -2 NN 00 -2 DV 05 -2 CN 05 -2 NN 00 -2 DV 00 -2 00 -2 CN NN Biểu đồ: cấu kinh tếtế Hà Nội nước 20 0 020 00 - 20 09 Biểu đồ: cấu kinh Hà Nội và nước - 20 09 957 Mai ... 53,1% /20 00 xuống 52, 4% /20 09, giá trị tuyệt đối tăng lên lần, từ 21 .22 0 tỷ đồng lên 107.590 tỷ đồng6 60 50 40 30 20 Hà Nội HN 10 Việt Nam VN 00 -2 DV 09 -2 CN 00 -2 NN 00 -2 DV 08 -2 CN 08 -2 NN...
 • 10
 • 199
 • 0

skkn công tác quản hoạt động dạyhọc tại trường thcs thpt bàu hàm năm học 2013-2014

skkn công tác quản lí hoạt động dạy – học tại trường thcs thpt bàu hàm năm học 2013-2014

Giáo dục học

... lượng dạy học Quản lý hoạt động dạy - học thực chất tác động chủ thể quản lý vào trình dạy học nhằm hình thành phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo nhà trường Mục tiêu quản ... tâm cấp uỷ, quyền địa phương đa số phụ huynh học sinh 2. 2 .2 Khó khăn: - Khi thành lập vào năm học 20 07 -20 08, nhà trường khối THPT, đến học kì II năm học 20 09 -20 10 (tháng 1 /20 10) nhà trường ... vụ quản hoạt động dạy học Để thực tốt nhiệm vụ hoạt động dạy học trường phổ thông, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học với nhiệm vụ sau: - Gắn hoạt động dạy học...
 • 39
 • 880
 • 0

Biện pháp xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra chuyên môn trung học sở huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra chuyên môn trung học cơ sở huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... chuyên môn THCS địa bàn Vấn đề tiếp tục trình bày cụ thể chương 41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC SỞ HUYỆN XUÂN TRƢỜNG TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ... chuyờn mụn THCS huyện 45 50 Xuõn Trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2. 3.1 Thực trạng nhận thức xõy dựng đội ngũ CTVTT chuyờn mụn 50 THCS huyện Xuõn Trường tỉnh Nam Định 2. 3 .2 Thực trạng đề bạt, điều ... TRA CHUYấN MễN TRUNG HỌC SỞ HUYỆN XUÂN TRƢỜNG TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 65 3.1 Định hướng phỏt triển giỏo dục THCS huyện Xuõn Trường tỉnh Nam Định giai đoạn 3 .2 Cỏc nguyờn tắc...
 • 105
 • 731
 • 1

Quản lý hoạt động dạy học của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường trung học sở huyện ý yên tỉnh nam định luận văn ths giáo dục học

Quản lý hoạt động dạy học của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường trung học cơ sở huyện ý yên tỉnh nam định luận văn ths giáo dục học

Sư phạm

... 1 1 18 15 16 18 15 22 22 17 18 15 30 20 13 20 17 17 12 20 15 25 20 15 10 32 15 15 20 20 15 20 33 35 586 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 6 3 2 2 3 3 6 3 130 (Ngun: ... 40 20 07 -20 08 440 8 72 160 6 82 30 608 1 82 82 20 50 20 08 -20 09 424 840 25 2 573 15 6 12 149 79 21 45 20 09 -20 10 406 811 28 3 521 623 137 51 20 50 20 10 -20 11 3 92 805 322 478 630 133 42 23 50 (Ngun: Bỏo cỏo ... loi 20 0 103 97 0 703 3. 52 Tt 20 0 1 12 88 0 7 12 3.56 Tt 20 0 91 109 0 691 3.46 Khỏ 20 0 84 92 24 660 3.30 Khỏ 20 0 27 38 94 41 451 2. 26 TB 20 0 36 35 103 26 481 2. 41 TB 20 0 94 59 47 647 3 .24 Khỏ 20 0...
 • 129
 • 785
 • 0

Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN đội NGŨ cán bộ QUẢN lý TRƯỜNG TRUNG học sở HUYỆN hải hậu TỈNH NAM ĐỊNH

Luận văn thạc sĩ PHÁT TRIỂN đội NGŨ cán bộ QUẢN lý TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN hải hậu TỈNH NAM ĐỊNH

Khoa học xã hội

... THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định (Năm học 20 14 -20 15) Bảng 2. 3: Xếp loại học lực bậc THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định (Năm học 20 14 -20 15) Bảng 2. 4: Kết đánh giá Nhóm khách thể phẩm chất Bảng 2. 5 ... KHUYẾN NGHỊ 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Bảng 2. 1: Quy mô học sinh lớp học trường THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định (Năm học 20 14 -20 15) Bảng 2. 2: Xếp loại ... Hậu tỉnh Nam Định 1 .2. 2 Nội dung chuẩn 23 tiêu chí đánh giá Chuẩn hiệu 39 trưởng THCS 40 Tiểu kết chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 40 TRƯỜNG THCS HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH...
 • 154
 • 461
 • 1

Luận văn tóm tắt PHÁT TRIỂN đội NGŨ cán bộ QUẢN lý TRƯỜNG TRUNG học sở HUYỆN hải hậu TỈNH NAM ĐỊNH

Luận văn tóm tắt PHÁT TRIỂN đội NGŨ cán bộ QUẢN lý TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN hải hậu TỈNH NAM ĐỊNH

Khoa học xã hội

... 32 xã thị trấn Mật độ trung bình 1.301 người/km2 2. 2 lược trường THCS huyện Hải Hậu Giáo dục THCS: Bảng 2. 1: Quy mô học sinh lớp học trường THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định (Năm học 20 14 -20 15) ... lý trường THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 5- Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán quản lý THCS huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định từ năm 20 10 đến năm 20 15 Câu hỏi nghiên ... LÝ TRƯỜNG THCS HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH 2. 1 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Hải Hậu Hải Hậu huyện ven biển tỉnh Nam Định, hình thành cách kỷ, tọa độ địa lý khoảng từ 20 ,00 đến 20 ,15 vĩ độ Bắc...
 • 26
 • 270
 • 0

Những vấn đề đặt ra cho quá trình tự do hóa tài khoản vốn của Việt Nam

Những vấn đề đặt ra cho quá trình tự do hóa tài khoản vốn của Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... ch toán t ng ) B ng 2- 1 : M t s ch tiêu kinh t c a Vi t Nam 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 7.1 7.3 7.8 8.4 8 .2 8.4 6 .2 12. 9 11.9 10.4 11 12 10 12 T ng ti t ki m nư c 32 30.5 33.5 36.6 36.3 ... t Nam th i gian qua sau: B ng 2- 2: Tài kho n v n c a Vi t nam giai o n t 20 00 n 20 08 VT: Tri u USD 20 00 20 01 Dòng v n FDI vào (ròng) 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 1980 Cán cân tài kho n v n 20 02 ... 19,750 20 ,191 22 ,385 22 ,964 Hàng hoá xu t kh u (T USD) 16.7 20 .1 26 .5 32. 4 39.9 44.7 61.5 Hàng hoá nh p kh u (T USD) 17.8 22 .7 28 .8 33.3 40.1 46.1 81 .2 Cán cân thương m i (T USD) -1.1 -2. 6 -2. 3...
 • 100
 • 990
 • 5

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở nước ngoài và những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở nước ngoài và những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Nói chung thực tế, chủ sở hữu NHHH quảng cáo danh tiếng NHHH cách gợi ý hàng hóa, dịch vụ mang NHHH đạt chất lượng mức độ định người tiêu dùng mong đợi ổn định chất lượng Điều nghĩa chủ sở hữu NHHH ... mang tính khái quát chung chung, không quy định cụ thể dấu hiệu xem phân biệt hàng hóa dịch vụ Luật pháp Việt Nam quy định NHHH điểm cụ thể thu hẹp so vói Hiệp định quốc tế Tại Điều 785 Bộ ... mong đợi ổn định chất lượng tiêu chuẩn trì Sự ổn định chất lượng sản phẩm, dịch vụ đề quan trọng việc chuyển nhượng quyền sở hữu chuyển giao quyền sử dụng NHHH d Chức quảng cáo, tiếp thị Các sản...
 • 81
 • 782
 • 9

WTO và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam khi trở thành thành viên của WTO

WTO và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam khi trở thành thành viên của WTO

Kinh tế - Thương mại

... xuất Việt Nam (%) Phẩm cấp cao (5-10% tấm) Phẩm cấp trung bình (15 -20 % 20 00 50,0 20 01 31 ,2 20 02 30,6 20 03 45,4 12, 0 41,5 40,1 29 ,2 tấm) Phẩm cấp thấp (trên 25 % tấm) 38,0 28 ,3 30,3 26 ,4 Nguồn: ... xuất Việt Nam thường thấp giá gạo quốc tế FOB Bangkok, 5% Giá xuất trung bình VN 20 00 20 7 20 01 178 20 02 234 20 03 199 20 04 23 7 1 82 165 22 4 188 23 0 34 Giá xuất VN qui 5% Chênh lệch 190 173 23 0 17 ... xuất Việt Nam năm 20 00 -20 05 Đơn vi; Triệu USD Nghìn Tên mặt Năm hàng Dệt may Gạo Cà phê 20 00 1891,9 3476,7 733,9 Năm Năm Năm Năm Năm 20 01 1975,4 3 720 ,7 931,1 20 02 27 32, 0 323 6 ,2 722 ,2 2003 3609,1...
 • 87
 • 486
 • 0

Xem thêm