chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội

Các chính sách an sinh xã hội trọng điểm của Trung Quốc doc

Các chính sách an sinh hội trọng điểm của Trung Quốc doc

Quản lý nhà nước

... phúc lợi hội: phúc lợi hội (cứu trợ, cứu tế), trợ cấp công chức, viên chức; Hệ thống ưu đãi hội: chế độ đãi ngộ đối với người có công với đất nước; Với quan điểm xây dựng hội hài ... thực hiện chính sách và pháp luật về ASXH. Một số chính sách ASXH cơ bản của Trung Quốc như sau: 1. Bảo hiểm hưu trí Đây là hạt nhân của chính sách ASXH. Cùng với chế độ bảo hiểm hưu trí BHHT ... Các chính sách an sinh hội trọng điểm của Trung Quốc (4) Đối với dân đô thị không lương, Nhà nước (ngân sách trung ương, tỉnh, huyện) cấp 120 NDT/năm...
 • 13
 • 904
 • 19
Tổng quan về các chính sách kinh tế xã hội

Tổng quan về các chính sách kinh tế hội

Kinh tế - Thương mại

... CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ HỘI 11/ Các khái niệm 11.1/ Chính sách 11.2/ Chính sách kinh tế - hội 11.2.1/ Khái niệm chính sách kinh tế - hội theo nghĩa rộng 11.2.2/ Khái niệm chính sách ... gồm nhiều chính sách: - Chính sách tài chính - Chính sách tiền tệ - tín dụng- Chính sách phân phối- Chính sách kinh tế đối ngoại- Chính sách cơ cấu kinh tế- Chính sách phát triển các ngành ... kinh tế - hội đều có những chính sách của mình. Ví dụ, có chính sách của các cá nhân, chính sách của các doanh nghiệp, chính sách của đảng, chính sách của một quốc gia, chính sách của một...
 • 25
 • 3,451
 • 80
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

Tư liệu khác

... quan.Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển hội hóaĐiều kiện để cơ sở thực hiện hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích pháttriển hội hóa quy định tại Nghị ... trợ cho các đối tượng chính sách hội khi thụhưởng các dịch vụ do cơ sở thực hiện hội hóa cung cấp; Phương thức hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.6. Cơ sở thực hiện hội hóa được ... hội hóa có thu nhập từ các hoạt động khác ngoài các hoạt động tronglĩnh vực hội hóa quy định tại Nghị định này thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của phápluật.Điều 9. Chính sách ưu...
 • 11
 • 505
 • 0
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG

Tiểu học

... trợ cho các đối tượng chính sách hội khi thụ hưởng các dịch vụ do cơ sở thực hiện hội hóa cung cấp; Phương thức hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.6. Cơ sở thực hiện hội hóa ... các chế độ ưu đãi cụ thể nhằm khuyến khích, thúc đẩy, mở rộng các hình thức hội hóa; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở thực hiện hội hóa theo hướng dẫn của các Bộ quản ... cơ sở hội hóa được thành lập theo Luật Doanh nghiệp).Chương IVTRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN HỘI HÓAĐiều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện hội hóa1. Cơ sở thực hiện hội hóa...
 • 11
 • 498
 • 0
Nghiên cứu chính sách phúc lợi xã hội và phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập

Nghiên cứu chính sách phúc lợi hội và phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa và hội nhập

Báo cáo khoa học

... và toàn hội . Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã nêu: "Đối với các lão thành cách mạng, những người có công với nước, các cán bộ về hưu, những NCT, thực hiện chính sách đền ... điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách hội và PLXH nói chung và chính sách PLXH dành cho NCT nói riêng. Tư tưởng lớn nhất, của đổi mới trong chính sách hội là hướng vào giải phóng ... Lao động -Xã hội, năm 1999. - Người cao tuổi và những vấn đề đặt ra đối với chính sách hội. Nxb Lao động -Xã hội, năm 1999. - Thực trạng về người cao tuổi và định hướng xây dựng chính sách chăm...
 • 201
 • 1,831
 • 13
Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin.DOC

Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin.DOC

Kế toán

... khoảng cách lớn so với các nớc xung quanh. Vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này rất cần sự u đÃi đặc biệt của Nhà nớc.Nắm bắt đợc yêu cầu đó, Chính phủ đà đa ra nhiều chính sách u đÃi ... Nhà nớc có chủ tr-ơng u đÃi đặc biệt nhất là u đÃi về thuế. Nhng trên thực tế chính sách u đÃi thuế này có hiệu lực gần đợc hai quý mà Trung tâm không đợc hởng u đÃi một cách triệt để, tức là ... xuất phần mềm. Và một trong những chính sách đó là chính sách u đÃi thuế để khuyến khích phát triển Công nghiệp phần mềm. Cụ thể là vào ngày 05 tháng 06 năm 2000 Chính phủ đà đa ra Nghị quyết 07/NQ-CP...
 • 20
 • 1,148
 • 3
Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin .doc

Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin .doc

Kế toán

... tiêu của Chính phủ đa ra là đạt sản lợng 500 triệu USD vào năm 2005 thì Nhà cần có những biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp lý. Một trong những chính sách đó là chính sách thuế. Chính sách thuế ... thuộc vào phần thu nhập còn lại đó. Chính vì thế Chính phủ đà đa chính sách u đÃi thuế mà trong đó có u đÃi thuế thu nhập doanh nghiệp. Với chính sách u đÃi này thì:- Đối với doanh nghiệp ... nhiều tiềm lực về tài chính hơn nên các công ty này sẽ thu hút mất chất xám- các kỹ s, các lập trình viên giỏi - của các doanh nghiệp phần mềm trong nớc. Chính sách u đÃi với mục tiêu thu hút...
 • 45
 • 624
 • 0
Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, thực trạng và giải pháp tại trung tâm Công nghệ thông tin

Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, thực trạng và giải pháp tại trung tâm Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

... khoảng cách lớn so với các nớc xung quanh. Vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này rất cần sự u đÃi đặc biệt của Chính phủ.Trớc tình hình đó, Chính phủ đà đa ra nhiều chính sách u đÃi ... 2005 thì Nhà cần có những biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp lý. Một trong những chính sách đó là chính sách thuế. Chính sách thuế có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó ảnh hởng trực tiếp kết quả ... thuộc vào phần thu nhập còn lại đó. Chính vì thế Chính phủ đà đa chính sách u đÃi thuế mà trong đó có u đÃi thuế thu nhập doanh nghiệp. Với chính sách u đÃi này thì:- Đối với doanh nghiệp...
 • 45
 • 557
 • 0
Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Kinh tế - Thương mại

... KHOẢNG CÁCH LỚN SO VỚI CÁC NƯỚC XUNG QUANH. VÌ VẬY, CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY RẤT CẦN SỰ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH PHỦ.TRƯỚC TÌNH HÌNH ĐÓ, CHÍNH PHỦ ĐÃ ĐƯA RA NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ... tiêu của Chính phủ đưa ra là đạt sản lượng 500 triệu USD vào năm 2005 thì Nhà cần có những biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp lý. Một trong những chính sách đó là chính sách thuế. Chính sách thuế ... nhiều tiềm lực về tài chính hơn nên các công ty này sẽ thu hút mất “chất xám”- các kỹ sư, các lập trình viên giỏi - của các doanh nghiệp phần mềm trong nước. Chính sách ưu đãi với mục tiêu thu...
 • 46
 • 442
 • 0
Hiện trạng về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay

Hiện trạng về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... trào của các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng nhân dân trong việc hưởng ứng, thực hiện chính sách trợ cấp hội3 . Các chính sách gần đáy nhất của nhà nước đối với người có công với các mạng3.1 ... chế độ tiền lương mới, các mức trợ cấp của các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hội, đã được điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn.- Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia ... HIỆN TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG HIỆN NAYI. Khái quát chung về chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng hiện nay1. Những chính sách đã được áp...
 • 85
 • 10,390
 • 60
Đại biểu quốc hội và chính sách an sinh xã hội

Đại biểu quốc hộichính sách an sinh hội

Tài liệu khác

... cập;(tiếp)(tiếp) Chính sách hội Chính sách hội Là những chính sách điều tiết các mối quan hệ hội, làm cho Là những chính sách điều tiết các mối quan hệ hội, làm cho hội phát triển theo hướng ... dân chủ hội; CS xây dựng nền dân chủ hội; •CS sửa chữa các khuyết tật hội; CS sửa chữa các khuyết tật hội; •CS đối với các giai tầng hội CS đối với các giai tầng hội 4. ... 70.Quan niệm của các nhà quản lí vQuan niệm của các nhà quản lí vềề ASXH là: ASXH là:•Bảo đảm hội; Bảo đảm hội; •Bảo trợ hội; Bảo trợ hội; •An toàn hội; An toàn hội; •Hoặc...
 • 21
 • 582
 • 3
Thong tin ve chinh sach uu dai WTO

Thong tin ve chinh sach uu dai WTO

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... khăn thì mức ưu đãi phải dùng là “ Mức ưu đãi khủng” vì sao gọi như thế, chứng ta cùng xem chi tiết như sau: 1. Ưu đãi về thuế suất: Các mức thuế suất mà doanh nghiệp được ưu đãi cho dự ... ngoài và một phần các doanh nghiệp trong nước, khi đầu tư các dự án vào các lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất và các vùng khó khăn ... trước năm 2007) Càng về sau việc ưu đãi được giảm đáng kể và khi thực hiện gia nhập WTO, chính phủ Việt nam bắt buộc phải bãi bỏ các ưu đãi vì phải tuân thủ các nguyên tắc khi cam kết thực...
 • 3
 • 368
 • 0
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Tài chính - Ngân hàng

... nhau, có những hình thức và loại chính sách hội khác nhau, cũng như có những quan niệm và định nghĩa khác nhau về chính sách hội. Ở nước ta, chính sách hội được hiểu là hệ thống công ... người, vào các tổ chức và đoàn thể hội nhằm điều hòa các hành vi, lợi ích của các nhóm hội cũng như các thành viên trong hội, góp phần thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ hội, phát ... tâm của mọi sự quan tâm hội, vừa là chủ thể sáng tạo mọi giá trị vật chất và tinh thần cho hội, chính sách hội cần phải tác động một cách toàn diện vào tất cả các mặt của đời sống con...
 • 18
 • 2,864
 • 29
Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phẩn mềm - Thực trạng và giải pháp tại trung tâm công nghệ thông tin

Chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phẩn mềm - Thực trạng và giải pháp tại trung tâm công nghệ thông tin

Kinh tế - Thương mại

... khoảng cách lớn so với các nớc xung quanh. Vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này rất cần sự u đÃi đặc biệt của Nhà nớc.Nắm bắt đợc yêu cầu đó, Chính phủ đà đa ra nhiều chính sách u đÃi ... Nhà nớc có chủ tr-ơng u đÃi đặc biệt nhất là u đÃi về thuế. Nhng trên thực tế chính sách u đÃi thuế này có hiệu lực gần đợc hai quý mà Trung tâm không đợc hởng u đÃi một cách triệt để, tức là ... xuất phần mềm. Và một trong những chính sách đó là chính sách u đÃi thuế để khuyến khích phát triển Công nghiệp phần mềm. Cụ thể là vào ngày 05 tháng 06 năm 2000 Chính phủ đà đa ra Nghị quyết 07/NQ-CP...
 • 20
 • 417
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25