cau truc tieng anh thong dung

Ngân hàng các cấu trúc tiếng anh thông dụng

Ngân hàng các cấu trúc tiếng anh thông dụng

Ngữ pháp tiếng Anh

... cheer: Đầy hy vọng, dũng cảm872To be of good descent: Thuộc dòng dõi trâm anh 873To be of good stock: Dòng dõi trâm anh thế phiệt874To be of humble birth: Xuất thân từ tầng lớp lê dân875To ... Đi thong thả, chạy lúp xúp10To go along dot-and-go-one: Đi cà nhắc11To go among people: Giao thiệp với đời12To go and seek sb: Đi kiếm người nào13To go around the world: Đi vòng quanh ... run159To have a quick bang: Giao hợp nhanh160To have a quick slash: Đi tiểu161To have a quiet think: Suy nghĩ, nghĩ ngợi162To have a ready wit: Lanh trí163To have a reputation for courage:...
 • 54
 • 3,614
 • 59
75 cấu trúc tiếng anh thông dụng

75 cấu trúc tiếng anh thông dụng

Anh ngữ phổ thông

... 75 cấu trúc tiếng anh thông dụng1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá để cho ai làm gì )*1This structure is too easy for you to remember.*2: ... yesterday.8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì 75 cấu trúc tiếng anh thông dụng31)•It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì để làm gì)32)•Take place = happen = occur(xảy ... V-ing.45)•When + S + V(qkd), S + had + Pii46)•Before + S + V(qkd), S + had + Pii75 cấu trúc tiếng anh thông dụng60)•Get + adj/ Pii61)•Make progress(tiến bộ )62)•take over + N(đảm nhiệm cái gì...
 • 6
 • 2,673
 • 103
Cấu trúc tiếng anh thông dụng cần nhớ

Cấu trúc tiếng anh thông dụng cần nhớ

Ngoại ngữ

... Cấu trúc Tiếng Anh thông dụng cần nhớ •would like/ want/wish + to do something(thích làm gì )•have + (something)...
 • 2
 • 1,031
 • 20
84 cấu trúc tiếng anh thông dụng

84 cấu trúc tiếng anh thông dụng

Tiếng Anh

... spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.VD: It is such a ... offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )61. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )VD: You can rely on him.( Bạn có thể tin anh ấy )62. To keep promise ... CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH& quot; Share bài này để lưu lại học nhé 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá để cho ai làm gì )e.g. This structure is too easy for you...
 • 10
 • 3,060
 • 4
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (Part 11-Sưu tầm)

NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (Part 11-Sưu tầm)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thích nhưng vẫn phải làmEg: I don't like doing my homework ;DNGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG (Part 11-Sưu tầm)To be desirous of sth, of doing sth: >>> Muốn, khao khát...
 • 3
 • 801
 • 8
Cấu trúc tiếng anh thông dụng

Cấu trúc tiếng anh thông dụng

Tiếng anh

... thất vọngTo be caught by the police: >>> Bị lính cảnh sát bắtTo be caught in a machine: >>> Mắc trong máyTo be caught in a noose: >>> Bị mắc bẫyTo be caught in a snare: ... mưuTo be caught in a snare: >>> (Thỏ ) Bị mắc bẫyTo be caught in the net: >>> Mắc lưới, mắc bẫyTo be caught with chaff: >>> Bị lừa bịp một cách dễ dàngTo be caught ... về số họcTo be good at repartee: >>> Đối đáp lanh lợiTo be good safe catch: >>> "(Một lối đánh cầu bằng vợt gỗ ở Anh) Bắt cầu rất giỏi"To be goody-goody: >>>...
 • 25
 • 634
 • 0
75 cấu trúc tiếng anh thông dụng

75 cấu trúc tiếng anh thông dụng

Ngữ pháp tiếng Anh

... Cho dù anh có đi đến đâu, anh cũng sẽ thấy nhãn hiệu Coca-Cola No matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. Cho dù anh có nói ... interested in learning higher education in the U.S. Dưới đây là một số cấu trúc cầu khiến (causative) trong tiếng Anh giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo. 1. To have sb do sth = to ... V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V 15. Because + clause = Because of + noun/gerund 16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund 17. Although...
 • 21
 • 1,671
 • 123
Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_1 docx

Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_1 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... To be still in one's nonage: To be strong in one's resolve: To be struck all of a heap: To be struck on sb: To be struggling with adversity: To be stumped for an answer: ...
 • 12
 • 1,040
 • 9
Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_2 docx

Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_2 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... unready to do sth: To be unsatisfied about sth: To be unsteady on one's legs: To be unstruck by sth: To be unsuspicious of sth: To be up a gum-tree: To be up against difficulties: ... joy: To be thrown into transports of delight: To be thrown out of the saddle: To be thunderstruck: To be tied (to be pinned) to one's wife's apron-strings To be tied to one's...
 • 12
 • 659
 • 1
Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_3 ppt

Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_3 ppt

TOEFL - IELTS - TOEIC

... To have capabilities: To have capacity to act: To have carnal knowledge of sb: To have cause for dissatisfaction: To have circles round the eyes: To have clean hands in the matter: ... profession: To have no society with sb: To have no strength: To have no taste: To have no truck with: To have noises in the ears: To have not enough back-bone: To have not the vaguest ... 262263264265266267268269 To have news from sb: 270271272 To have doubts about sb's manhood: To have ear-ache: To have empty pockets: To have enough of everything: To have enough...
 • 12
 • 871
 • 4
Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống.

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống.

Anh ngữ phổ thông

... for ages. Let's have a get-together next week.Jenny: It's a deal.Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống1. After you.:Mời ngài trước.Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/...
 • 3
 • 5,436
 • 336

Xem thêm