cau hoi trac nghiem mon quan tri hoc co dap an

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc

Cao đẳng - Đại học

... điều kiện cho con người lao động cảm thấy hãnh diện về sự hữu ích và quan trọng của họ trong công việc chung. (c) Nên cho người lao động tự do hơn để quyết định những gì liên quan đến công việc ... vào con gái của mình (c) Con rể sửa đổi tính bảo thủ của mình, và cha vợ không cố chấp con rể (d) Cả hai người cùng ban lãnh đạo phân tích tình hình một cách khách quan, giải thích rõ các ý kiến ... hoạch. Nhưng càng về sau, do một số khó khăn chủ quan và khách quan, hoạt động của nhà máy kém hiệu quả. Bắt đầu sự mâu thuẫn giữa các thành viên ban lãnh đạo, nổi bật nhất là mâu thuẫn giữa...
 • 10
 • 2,299
 • 40

NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN potx

NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN potx

Cao đẳng - Đại học

... Hoạt động quản trị thể hiện rõ nét và đầy đủ ở các doanh nghiệp. (b) Ở các quan quản lý nhà nước như các quan Bộ, Sở, Tổng Cục, Uy ban, hiển nhiên hoạt động quản trị. (c) Ở các trường ... Liên quan đến việc sử dụng những thông tin về vấn đề cần phải giải quyết. (c) Luôn làm phát tri n hoạt động của hệ thống bị quản trị. (d) Được xây dựng trên sở sự hiểu biết về tính khách quan ... lực quản trị đã, đang và sẽ chuyển sang hành nghề tư vấn về quản trị. (b) Những nhà quản trị khuynh hướng ngày càng tách rời những người sở hữu. (c) nhiều tổ chức đang thực hiện chức...
 • 12
 • 2,150
 • 24

25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

Cao đẳng - Đại học

... thực hiện, điều chỉnh các sai lệch. Trang 3(c) Nên cho người lao động tự do hơn để quyết định những gì liên quan đến công việc được giao. (d) Sự quan tâm nhiều hơn đến các nhóm không chính ... Xác định nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. (b) Mô tả công việc và xác định tiêu chuẩn của chức danh công việc. Trang 6(c) các cá tính-phẩm chất: lạc quan, bền bỉ, điềm tĩnh, trung thực, ... Maslow với ngụ ý rằng: (a) Nhu cầu của con người là 5 loại: vật chất-sinh lý; an toan; xã hội; được tôn trọng; và tự hoàn thiện bản thân. (b) Con người luôn luôn muốn thỏa mãn nhu cầu...
 • 11
 • 1,439
 • 20

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

Cao đẳng - Đại học

... quả. (b) Chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị. (c) Thời xa xưa, người ta chẳng cần quan tâm đến quản trị vì tài nguyên chưa khan hiếm, sức người ... tổ chức đi đến những kết quả mong muốn. Câu 4: Mọi yếu tố cấu thành nguồn lực của tổ chức đều quan trọng, nhưng trong đó, quan trọng nhất là: (a) Nhân lực (con người) (b) Vật lực là máy ... thông tin liên quan đến tổ chức và đến hoạt động của đơn vị mình. (b) Vai trò giữ bảo mật tất cả những thông tin nhận được. (c) Vai trò phổ biến thông tin đến những người liên quan (d) Vai trò...
 • 14
 • 1,947
 • 44

SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... nhược điểm sau đây, ngoại trừ: (a) Mất thời gian hơn quyết định cá nhân. (b) Mang tính độc đoán cao. (c) những áp lực nhóm về sự đồng nhất các quan điểm. (d) Trách nhiệm không rõ ràng. Câu ... chung của quản trị, liên quan đến các hoạt động: (a) Giải tán bộ máy tổ chức và thành lập nên các bộ phận mới trong tổ chức một cách định kỳ. (b) Xác lập các mối quan hệ về chức năng, nhiệm ... Hành chánh đang hướng dẫn một nhân viên soạn thảo và trình bày một bản kế hoạch theo những nội dung và ý kiến chỉ đạo của Ông Giám đốc. (d) Anh Tổ trưởng Tổ bảo vệ của một quan đặt ra những...
 • 11
 • 2,271
 • 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... quả.(b) Chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì người ta mới quan tâm đến hoạt động quản trị.(c) Thời xa xưa, người ta chẳng cần quan tâm đến quản trị vì tài nguyên chưa khanhiếm, sức người không ... của tổ chức đi đến những kết quả mong muốn.Câu 4: Mọi yếu tố cấu thành nguồn lực của tổ chức đều quan trọng, nhưng trong đó, quan trọng nhất là: (a) Nhân lực (con người)(b) Vật lực là máy móc ... Hoạt động quản trị thể hiện rõ nét và đầy đủ ở các doanh nghiệp. (b) Ở các quan quản lý nhà nước như các quan Bộ, Sở, Tổng Cục, y ban, hiển nhiên hoạt động quản trị.(c) Ở các trường...
 • 23
 • 1,423
 • 0

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... các biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếCâu ... thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chếD. Quan hệ hỗ trợ và quan ... là:A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với nhauB. Quan hệ giữa các cá thể sống gần nhauC. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhauD .Quan hệ giữa các cá thể cùng loài sống ở các khu...
 • 49
 • 26,318
 • 755

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... dụng connector RJ-45.e)Sử dụng connector BNC.64.Đơn vị của “băng thông là”: (chọn các đáp án đúng)a)Hertz (Hz).b)Volt (V).c)Bit/second (bps).d)Ohm (Ω).65.Định nghĩa giao thức (protocol):...
 • 10
 • 14,530
 • 437

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Quản trị kinh doanh

... trên89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là:a. Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọngb. Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọngc. ... Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường:34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:35) Quan hệ giữa tầng hạn quản ... thành sơ đồ tổ chức b. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vịc. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị d. Tất cả những câu trên48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cấu...
 • 5
 • 13,057
 • 277

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Cao đẳng - Đại học

... liên quan đến hàng hóa. b. Qua lan can tàu tại cảng bốc hàngc. Qua lan can tàu tại cảng dỡ hàng.d. Cả 3 đều sai.Đáp án: a14. Điều kiện giao hàng nào theo INCOTERMS 2000 thì người bán h an ... lan can tàu tại cảng dỡ hàng.b. Giao hàng khi hàng đã qua lan can tàu tại cảng bốc hàng.c. Giao hàng cho người vận tải.d. Phải thông quan nhập khẩu cho hàng hoá. Đáp án: b34. CFR_Cost and ... thông quan xuất khẩu cho hàng hoá . b. Người mua phải thông quan xuất khẩu cho hàng hoá . c. Người bán giúp người mua thông quan xuất khẩu cho hàng hoá . d. Người mua giúp người bán thông quan...
 • 16
 • 2,302
 • 40

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Cao đẳng - Đại học

... (Enquiry).b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation).c. Hoàn giá (Counter-Offer).d. Đặt hàng (Order).Đáp án: c11. Chấp nhận (Acceptance): a. Sau khi bên bán qua nhiều lần báo giá, chào giá và ... Thư hỏi hàng (Enquiry).b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation).c. Hoàn giá (Counter-Offer).d. Chấp nhận (Acceptance): Đáp án: d13. Đặt hàng (Order):a. Về thương mại là thư của người bán ... Chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệu lực củachào hàng).c. Chào hàng khơng bị ràng buộc trách nhiệm trong thời gian nhất định (hiệulực của chào hàng).d. Cả 3 đều...
 • 4
 • 978
 • 35

Xem thêm