cau hoi trac nghiem mon mang may tinh co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... dụng connector RJ-45.e)Sử dụng connector BNC.64.Đơn vị của “băng thông là”: (chọn các đáp án đúng)a)Hertz (Hz).b)Volt (V).c)Bit/second (bps).d)Ohm (Ω).65.Định nghĩa giao thức (protocol):...
 • 10
 • 14,530
 • 437

100 câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

100 câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

Quản trị mạng

... theo thời gian.  B. Phát hiện tranh chấp ñường truyền, khi tranh chấp thì hoãn gửi, sẽ gửi lại sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên.  C. Phân chia theo tần số.  D. Phát hiện tranh chấp ... làm giảm tranh chấp (collision) trên mạng bằng cách chia mạng ra các vùng xung ñột (collision domain khác nhau).  D. Switch thực hiện chức năng ñịnh tuyến (routing) trên mạng. Trang 6 (8) ... 33. CD (Collision Detect) trong mô hình CSMA/CD nghĩa là gì:  A. Nghe ngóng ñường truyền - luôn kiểm tra tình trạng kênh mang (tín hiệu) bận hay không.  B. Phát hiện tranh chấp ñường...
 • 8
 • 33,547
 • 279

Câu hỏi trắc nghiệm về mạng máy tính

Câu hỏi trắc nghiệm về mạng máy tính

Quản trị mạng

... o-#-#H5S45oŒ-!-!#4o-##-Y#!o-#Y-#-+ 5-+#E19. Which device connects a computer with a telephone line by providing modulation and demodulation of incoming and outgoing data? vcZ=5E`MD^)c.d01345I#!%e'o.o/o=:oIvc\,-#!MA"#!Ddq*4e'o&-#.o&-#/o&-#<:o&-#=vc7[$`kEC!%cH51!ke'o77.oZIo/77:oI77vc61MmM%!n!o#!%Q!ZZ!Cjb7)c.M/,;5;'H;,e'o.o7o/:o77vc/[BduXV#MAE6M%!noe'o)c.S*p4H)u%A.oYo,-:oH#-#vc<)AB6#fMBjn-#o'op+\IS\Z.op+Hop+G;:oH]VC#1vc</>?!%#!%$&''oH5S45.o;H.4q*o45|:oH]VC#1vc<<[345A'o\/(LZ((/.o/II(/II(/II(/I=o7(/7(<7(=7:oH]VC#1vc<=H!%ED ... tD1E(-Y#!-#-X-#-#•L(Network topology exhibit Refer to the network topology exhibit. How many collision domains are present inthe Cisco.com network??'(q-.(H+(H# :(K#;(KM-K(*X>(K# ... #!%4-#-n0UV%1!%4-#-o'o)c..o*p4H)o,qcH;,:o.,4>:;correct answer from the list below. o\To\\o/7o/7<-o/7IYo/7T7. Convert the hexadecimal number 19 into...
 • 68
 • 2,552
 • 22

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... - chính là chùm electrôn mang điện âm e-. B. Tia bêta cộng + chính là chùm pôzitôn mang điện dơng +e.C. Các tia bêta đi trong điện trờng bị lệch ít hơn tia anpha vì khối lợng các hạt ... +, - , và biến đổi thành hạt nhân khác. C. Tia - là các êlectron mang điện tích e-, tia + là các prôtôn mang điện tích e+. Chúng đợc phóng ra từ các hạt nhân với vận tốc c, bay...
 • 12
 • 7,118
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. International Commerce Termsd. Cả 3 câu ... Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?16.Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp ... thanh toán sơ bộ tiền hàng gọi là gì? Hóa đơn dùng để thanh toán toàn bộ tiền hàng gọi là gì?93.Chức năng củaa B/L bản ORIGNAL không phải là?94. Chức năng củaa B/L bản COPY là?(tên tiếng anh)95.Ngân...
 • 15
 • 26,569
 • 190

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... các biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếCâu ... thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chếD. Quan hệ hỗ trợ và quan ... hoàn toàn thì thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là:A. Đồng tính trung gian B. Đồng tính trộiC. 1 trội : 1 trung gian D.1 trội : 1 lặnCâu...
 • 49
 • 26,318
 • 755

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... doanh nghiệp là:a. 450 xe.b. 500 xe. c. 550 xe.d. 600 xe.Câu 383: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:a. Hệ số thanh toán nợ tổng quátb. Hệ số thanh ... hàng Vietcombank quy định lãi suất danh nghĩa đối với tiền gửi tiết kiệm là 7,75%/năm,mỗi quý nhập lãi một lần (giả định 1 năm 4 quý). Hãy tính lãi suất thực của ngân hàng Vietcombank(lấy ... 150.000.000 đồng, tính đònbẩy kinh doanh DOL?a. 2b. 3c. 1,5 d. 0,5Câu 313: Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:a. Kinh doanhb. Tổng hợp c. Tài chínhd....
 • 46
 • 25,551
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk tế IATA (IATA standard ... 15% vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng cho vay HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk của người gửi hàng, trên đó ghi chữ "Copy" và “Non-Negotiable”. Các bản “Copy” này là ... (Airway bill) AIRWAY BILL is a bill of lading and contract between the shipper and the airline for delivery of goods to a specified location, and sometimes with specified delivery date/time....
 • 22
 • 5,917
 • 18

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... WebCâu 2: Trang Web là? o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search.Câu 20:Đâu không phải làđịa chỉ tìm kiếm thông dụng?o www.panvn.com o www.vnn.vn o www.google.com o www.altavista.com ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize FavoriteCâu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window ... LAN/WANod) IPX/SPXCâu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mailod) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet...
 • 7
 • 26,232
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... sai ? A. hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch phát xạ những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. C. Quang phổ vạch hấp thụ những ... tố khác nhau đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về… A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ; B. bề rộng các vạch quang phổ; C. số lượng các vạch quang phổ; D. màu sắc các vạch ... ngoại, ta thể dùng các phương tiện … A. mắt người quang sát bình thường. B. màn hình huỳnh quang. C. cặp nhiệt điện D. tế bào quang điện. VII.52. Chọn phát biểu sai. Tia X … A. bản...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... số Octan là gì?Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ASTM D. Đường cong ... mỏ mang đặc tính loại Hidrocacbon nào là chủ yếu .Vậy với Kw = 10 - 10,5 thì dầu đang xét mang đặc tính của hidrocacbon nào : A. Parafin B. Naphtenic C. Aromatic (Đúng) D. Họ trung gian ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất...
 • 28
 • 7,149
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... was at 11:17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725 -Cau- hoi- trac- nghiem- thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxme. Tất cả đều saif. Tất cả đều ... qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.23. Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:a. Thời gian thể rút vốn vayb. Thời gian ... Tình trạng thanh khoản của doanh nghiệp b. Tỷ lệ thu nhập của doanh nghiệpc. Khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệpd. Hiệu suất, hiệu quả và trình độ quản lý tài sản của doanh nghiệp42....
 • 14
 • 6,051
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt liên quan tới:a. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con ... đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mongđợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:a. Hemphill & Coonsb. Jandac. Jacobsd. Katz & KahnĐáp án dCâu 78:Quyền lực ... 68:“Những người quan tâm tới quyền lực mang tính cá nhân hóa là những ngườicó xuhướng ít tự kiếm chế và họ thường thực thi quyền lực theo cách ép buộc ngườikhác” Theo Mc. Clelland nhận định trên:a....
 • 107
 • 16,240
 • 148

Xem thêm