cau hoi trac nghiem mon ke toan thue co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... /]44L%]#5]#?=]?5F#!/-`N1N5:b=ks=&k:Q"/]44L%]#5]#?=]?5F5VO%6AMN84LL%A:i/Jca$A:Z_>-S"/]4#5<%]4#<H]4#?B=]6789:/F<VOP$Q/MT//:b=kPO%6A"/]W[:/u-]%]R-[-::u->]]-:-D>=]67898JF?E:>>=//>>[Vv=-;:#LLL]G/:~_'k=h8jED,:-p;/>g8Oa&apos ;kE, s8/"k%_ED,"/] >/A"ããã=//>>ã:-p;/>%] >:>"ãã=//>>ã:-p;/>]/AA"ããã=//>>ã:-p;/>=]...
 • 10
 • 12,963
 • 594

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... (filter), chỉ cho phép các packet mà địa chỉ đích nằm ngoài nhánh LAN mà packet xuất phát, đi qua.d)Tất cả đều sai.31.Thiết bị Router cho phép:a)Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại...
 • 10
 • 14,527
 • 437

Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán

Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán

Chuyên ngành kinh tế

... của doanh nghiệpx3. Lợi thế thơng mại là TSCĐ vô hình x4. Theo qui định hiện hành khấu hao TSCĐ đợc xác định theo phơng pháp tròn thángx5. Tài sản chờ thanh lý đợc ghi giảm TSCĐ của doanh ... Việc thanh toán tạm ứng không nhất thiết phải theo từng lần tạm ứngxTài sản cố định1.Giá tri tài sản đủ tiêu chuẩn là TSCĐ phải giá trị trên 10 triệu đồng.x2. TSCĐ thuê tài chính đang ... Đúng SaiTạm ứng:1. Đối tợng tạm ứng là CBCNV trong doanh nghiệp x2. Mục tiêu tạm ứng là phục vụ cho hoạt đông SXKD của doanh nghiệpx3. Các đối tợng tạm ứng số d âm đợc phản ánh...
 • 2
 • 1,348
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... 0,14 kg ban.C. Sau khi phân rà phóng xạ ban biến thành 6028Ni. Khối lợng niken đợc tạo thành sau 15 năm là 860g.D.Sau thời gian bằng 4 chu kì bán rà thì khối lợng ban còn 250g.29. ... trờng rất mạnh, hại đối với con ngời.28. Hiện 1kg chất phóng xạ côban 6027 Co mà chu kì bán rà là: T = 5,33 năm. HÃy chọn kết quả sai :A. Khối lợng côban bị phân rà sau 35,53 năm là...
 • 12
 • 7,117
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. International Commerce Termsd. Cả 3 câu ... Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?16.Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp ... thanh toán sơ bộ tiền hàng gọi là gì? Hóa đơn dùng để thanh toán toàn bộ tiền hàng gọi là gì?93.Chức năng củaa B/L bản ORIGNAL không phải là?94. Chức năng củaa B/L bản COPY là?(tên tiếng anh)95.Ngân...
 • 15
 • 26,560
 • 190

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... các biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếCâu ... thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chếD. Quan hệ hỗ trợ và quan ... mÃCâu 44: Quan hệ sinh vật cùng loài là:A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với nhauB. Quan hệ giữa các cá thể sống gần nhauC. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhauD.Quan hệ giữa...
 • 49
 • 26,314
 • 755

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... doanh nghiệp là:a. 450 xe.b. 500 xe. c. 550 xe.d. 600 xe.Câu 383: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:a. Hệ số thanh toán nợ tổng quátb. Hệ số thanh ... hàng Vietcombank quy định lãi suất danh nghĩa đối với tiền gửi tiết kiệm là 7,75%/năm,mỗi quý nhập lãi một lần (giả định 1 năm 4 quý). Hãy tính lãi suất thực của ngân hàng Vietcombank(lấy ... 150.000.000 đồng, tính đònbẩy kinh doanh DOL?a. 2b. 3c. 1,5 d. 0,5Câu 313: Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:a. Kinh doanhb. Tổng hợp c. Tài chínhd....
 • 46
 • 25,544
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk tế IATA (IATA standard ... vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng cho vay HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk của người gửi hàng, trên đó ghi chữ "Copy" và “Non-Negotiable”. Các bản “Copy” này là ... (Airway bill) AIRWAY BILL is a bill of lading and contract between the shipper and the airline for delivery of goods to a specified location, and sometimes with specified delivery date/time....
 • 22
 • 5,909
 • 18

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... WebCâu 2: Trang Web là? o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search.Câu 20:Đâu không phải làđịa chỉ tìm kiếm thông dụng?o www.panvn.com o www.vnn.vn o www.google.com o www.altavista.com ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize FavoriteCâu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window ... LAN/WANod) IPX/SPXCâu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mailod) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet...
 • 7
 • 26,218
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... sai ? A. hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch phát xạ những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. C. Quang phổ vạch hấp thụ những ... tố khác nhau đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về… A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ; B. bề rộng các vạch quang phổ; C. số lượng các vạch quang phổ; D. màu sắc các vạch ... ngoại, ta thể dùng các phương tiện … A. mắt người quang sát bình thường. B. màn hình huỳnh quang. C. cặp nhiệt điện D. tế bào quang điện. VII.52. Chọn phát biểu sai. Tia X … A. bản...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... số Octan là gì? Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ASTM D. Đường cong ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất ... mỏ mang đặc tính loại Hidrocacbon nào là chủ yếu .Vậy với Kw = 10 - 10,5 thì dầu đang xét mang đặc tính của hidrocacbon nào : A. Parafin B. Naphtenic C. Aromatic (Đúng) D. Họ trung gian...
 • 28
 • 7,146
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... was at 11:17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725 -Cau- hoi- trac- nghiem- thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxm e. Tất cả đều saif. Tất cả đều ... qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.23. Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:a. Thời gian thể rút vốn vayb. Thời gian ... Tình trạng thanh khoản của doanh nghiệp b. Tỷ lệ thu nhập của doanh nghiệpc. Khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệpd. Hiệu suất, hiệu quả và trình độ quản lý tài sản của doanh nghiệp42....
 • 14
 • 6,050
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt liên quan tới:a. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con ... đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mongđợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:a. Hemphill & Coonsb. Jandac. Jacobsd. Katz & KahnĐáp án dCâu 78:Quyền lực ... thamchiếu sự tương quan thuận với sự thõa mãn và việc thực hiện nhiệm vụ củangười dưới quyền.”A. Bachman, Smith và SlesingerB. Podsakoff và SchriesheimC. Burke và WilcoxD. Jamieson và ThomasĐáp...
 • 107
 • 16,205
 • 147

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 đáp án

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Sinh học

... hiện cùng một kiểu hình; C. Đời con không phân li; D. Đời con biểu hiện cả 2 tính trạng của P; Bài : 43 Khi 2 alen trong một cặp gen giống nhau thì thể mang cặp gen đó gọi là: Chọn một ... chọn lọc tự nhiên. B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; C. Điều kiện khí hậu thuận lợi; D. Xuất hiện quan hô hấp là phổi, thích nghi với ... Quan niệm Lamac về quá trình hình thành loài mới: Chọn một đáp án dưới đây A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên bằng con đường...
 • 409
 • 10,195
 • 813

Xem thêm