cau hoi trac nghiem hoa hoc 12 hk1 co dap an

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... số Octan là gì? Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ASTM D. Đường cong ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất ... B. KUOP = 12 C. KUOP = 11 D. KUOP = 10Câu 73: Hệ số đặc trưng Kw cho biết dầu mỏ mang đặc tính loại Hidrocacbon nào là chủ yếu .Vậy với Kw = 10 - 10,5 thì dầu đang xét mang đặc tính...
 • 28
 • 7,149
 • 39

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

800 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... 31 (1) Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn (trên 90%) (2) Đám mây e không ranh giới rõ rệt còn obitan nguyên tử ranh giới rõ ... rất nhanh chóng. Công thức tính: M = ahh (số gam hỗn hợp) nhh (số mol hỗn hợp) Thí dụ 1: Hoà tan 2,84g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 cm3 khí CO 2 ... Khả năng tan trong nước của một số loại muối Loại muối Khả năng tan Nitrat Tất cả các muối tan được Sunfat Đa số muối tan được. Các muối sunfat bari, chì và stơronti thực tế không tan Clorua...
 • 166
 • 6,723
 • 48

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan ppt

Cao đẳng - Đại học

... 15. Đốt cháy hoàn toàn 19,2g hh hai ankan kế cận thu được 14,56 lít CO 2 (đo ở 00C, 2 atm).a. Ctpt và ctct của hai ankan.b. % khối lượng mỗi chất.16.*Đốt cháy hoàn toàn ... ctpt hai chất trên.17. Hh A gồm hai ankan klượng 29,2g đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm vào bình Ba(OH)2 thấyklượng bình tăng 134,8g.a. Tính mCO2 và mH2O thu được .b. Nếu...
 • 2
 • 1,067
 • 6

Tài liệu 300 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 doc

Tài liệu 300 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 doc

Cao đẳng - Đại học

... hydrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng: a. Aren b. Ankin c. Anken d. Xycloankan e. Xycloankan hoặc anken 54. Các dung dịch mono và disaccarit đều hòa tan được Cu(OH)2 do đó trong công thức cấu ... thức cấu tạo của este dang: a. CH3COOC2H5 b. H-COO-CH=CH2 c. CH2=CH-COO-CH3 d. CH3-COO-CH=CH2 e. Tất cả đều sai vì thủy phân este không thể tạo ra an êhit 260. X là este ... HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). Công thức cấu tạo của Z là: a. NaOOC-CH2-CH2-COONa b. NH4OOC-CH2-COONa c. NH4OOC-COONH4 d. CH3-COONH4 e. NH4OOC-CH2-CH2-COONH4 60. Công...
 • 53
 • 956
 • 11

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... tạo thành 1 mol He:A. 25,6.10 12 J B. 29,08.10 12 JC. 2,76.10 12 J D. 28,9.10 12 J49. Phản ứng: + + +36Li n T 4, 8MeV13.Nếu động năng của các hạt ban đầu không đáng kể thì động năng ... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... ban đầu của U238 là:A. 2,53. 10 21 hạt . B. 0,253. 1021hạt C. 25,3 . 1021 hạt D. Một giá trị khác.32. Độ phóng xạ ban đầu là : A. H0 = 123 25 Bq. B. H0 = 125 32 Bq C. H 0 = 123 52...
 • 12
 • 7,118
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. International Commerce Termsd. Cả 3 câu ... Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?16.Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp ... (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)11.In\coterms 1990 và 2000 bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu nhóm?a. 12 điều kiện-4 nhómb. 13 điều kiện-4 nhómc. 14 điều kiện-3 nhómd. 15 điều kiện-3 nhómĐáp án: B 12. Điều kiện Incoterm...
 • 15
 • 26,569
 • 190

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... các biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếCâu ... thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chếD. Quan hệ hỗ trợ và quan ... xảy ra giữa:A. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhauB. Hoa đực và hoa cái trên cùng một câyC. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhauD .Hoa đực và hoa cái của các...
 • 49
 • 26,318
 • 755

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... doanh nghiệp là:a. 450 xe.b. 500 xe. c. 550 xe.d. 600 xe.Câu 383: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:a. Hệ số thanh toán nợ tổng quátb. Hệ số thanh ... ời gian?a. 11,11%b. 11,11% và 13,64% c. 13,64%d. 12, 38%Câu 242 (b ỏ): Câu nào dưới đây đúng?a. Dòng tiền danh nghĩa được chiết khấu bằng tỷ suất chiết khấu danh nghĩab. Dòng tiền danh nghĩa ... 150.000.000 đồng, tính đònbẩy kinh doanh DOL?a. 2b. 3c. 1,5 d. 0,5Câu 313: Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:a. Kinh doanhb. Tổng hợp c. Tài chínhd....
 • 46
 • 25,551
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thu nhập của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk tế IATA (IATA standard ... (Airway bill) AIRWAY BILL is a bill of lading and contract between the shipper and the airline for delivery of goods to a specified location, and sometimes with specified delivery date/time. ... toàn bộ các rủi ro diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng. 23. c << Thời gian ân hạn Thời gian ân hạn là thời gian mà bên cho vay hỗ trợ bên đi vay bằng hình thức:...
 • 22
 • 5,917
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 102b 103b 104b 105b 106c 107a 108d 109a 110a 111c 112a 113ac 114bd 115abc116c 117b 118c 119a 120 b 121 c 122 b 123 a 124 a 125 a126a 127 c 128 c 129 ad 130acd 131ac 132c 133a 134ad 135b 136c 137a ... =67898J44$%&@->G%/-E-DD:-=-/34#56789:/4#$%&->G%/-E-/=/:=-/3/4%-/=/:I4A-%#5=<45AMNGOP$QQ8/%/-ER34L#L4LL#LL4<AS/GOP$QQ8/%/-ER3/4LLL%#LLLDTU4LLL=6789:/4?VOQ@->,/A7%6APO,-3WR-XO,-Y8'Z6789:/4B$%&,-D,$%&*+N:/D"[\#]/]2;%]A9=^D]%,>A>/>=]@->4F$%&,-_+`/-0 12 "/]%%]=>]@->=]2;4H$%&,-_+`%/-0 12 "/]@>A>/>%]%]@->=]2;4K$%&,-_+`'-0 12 "/]=>%]@->]2;=]6789:/#L$%&@>A>/>abDc*"/]+4"deDc%]+#"f//gP]+5" ... !"#$%&%'()*+,-./0 12 3+4+#+56789:/5$%&2;'()*+,-./0 12 3+4+#+56789:/<$%&=>)*+,-./0 12 3/+4%+#+5=6789:/?$%&@>A>/>)*+,-./0 12 3+4+#+56789:/B$%&@->'()*+,-./0 12 3/+4%+#C+5*DE=6789:/F$%&%G%/-E-DD:-=-/34#5<H$%&2;G%/-E-DD:-=-/3/4-DD:-%#-DD:-4-DD:-I4A-=67898JK$%&2;G%/-E-/=/:=-/34#56789:/4L$%&%G%/-E-/=/:=-/3/4%#5...
 • 10
 • 12,966
 • 594

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 102b 103b 104b 105b 106c 107a 108d 109a 110a 111c 112a 113ac 114bd 115abc116c 117b 118c 119a 120 b 121 c 122 b 123 a 124 a 125 a126a 127 c 128 c 129 ad 130acd 131ac 132c 133a 134ad 135b 136c 137a ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu...
 • 10
 • 14,530
 • 437

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... WebCâu 2: Trang Web là? o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search.Câu 20:Đâu không phải làđịa chỉ tìm kiếm thông dụng?o www.panvn.com o www.vnn.vn o www.google.com o www.altavista.com ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize FavoriteCâu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window ... LAN/WANod) IPX/SPXCâu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mailod) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet...
 • 7
 • 26,232
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân sáng quan sát được trên màn. A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 VII.22. Trong thí nghiệm giao thoa ánh ... sai ? A. hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch phát xạ những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. C. Quang phổ vạch hấp thụ những ... D =1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân tối quan sát được trên màn. A. 14 B. 11 C. 12 D. 13 VII.21. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... was at 11:17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725 -Cau- hoi- trac- nghiem- thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxm e. Tất cả đều saif. Tất cả đều ... qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.23. Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:a. Thời gian thể rút vốn vayb. Thời gian ... Tình trạng thanh khoản của doanh nghiệp b. Tỷ lệ thu nhập của doanh nghiệpc. Khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệpd. Hiệu suất, hiệu quả và trình độ quản lý tài sản của doanh nghiệp42....
 • 14
 • 6,051
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt liên quan tới:a. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con ... khác.Đáp án:b 121 . Quyền lực 5 sở khác nhau là nghiên cứu của:a. Jamieson & Thomas b. Bachman, Smith &Slesingerc. Burke & Wilcox d. French & RavenĐáp án:d 122 . Kỹ năng ... duy trì cấu trúc trong sự mongđợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:a. Hemphill & Coonsb. Jandac. Jacobsd. Katz & KahnĐáp án dCâu 78:Quyền lực cá nhân không được thể...
 • 107
 • 16,240
 • 148

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25