cau hoi trac nghiem giao trinh tin hoc dai cuong

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt, ... lập tệp tin nội dung tệp tin mở cửa sổ Notepad cửa sổ cho phép ta thay đổi biểu tượng tệp tin 127: Theo hình minh hoạ, cửa sổ kết người sử dụng A xoá tệp tin B đổi tên tệp tin C mở tệp tin thao ... xoá tệp tin tìm thấy B đổi tên tệp tin tìm thấy C tìm thấy tất tệp tin TXT có ổ đĩa C: D làm điều 121: Theo hình minh hoạ, nhấn chọn mục Copy thực đơn Edit để A chép tệp tin B lưu tệp tin C cắt...
 • 70
 • 56,682
 • 609
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Kỹ thuật lập trình

... text ngược lại Câu 26 Trong Word để lưu tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – S C File  Save D Câu B, C Câu 27 Trong Word để lưu tập tin với tên khác ta dùng lệnh hay phím tắt ... Save As D Câu A, C Câu 28 Trong Word để mở tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – S C File  Open D Câu A, C Câu 29 Trong Word để mở tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – I B ... Open D Câu A, C Câu 30 Trong Word để đóng tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – S C File  Close D Câu A, C Câu 31 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – I B...
 • 15
 • 55,560
 • 126
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Tư liệu khác

... trình phục vụ tổ chức thông tin nhớ , tìm kiếm cung cấp thông tin cho chương trình khác xử lí D_Cả ba câu (*) Câu 21 : Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A_một văn ... (tập tin) khái niệm A_một văn B_một đơn vò lưu trữ thông tin nhớ ( * ) C_một gói tin D_một trang web Câu 22 : Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A_tệp đặc biệt phần mở rộng B_tập hợp ... cách thuận tiện tối ưu ” a b c chương trình liệu hệ thống giao tiếp A_ chương trình hệ thống tương tác B_ ( * ) chương trình phần mềm giao tiếp C_ chương trình liệu phần mềm tương tác D_ Câu 12...
 • 4
 • 16,920
 • 501
câu hỏi trắc nghiệm chương IV - tin học 10

câu hỏi trắc nghiệm chương IV - tin học 10

Tin học

... đĩa cứng sử dụng Câu 15: Nội dung gói tin truyền mạng không bao gồm thành phần sau đây: A Địa nhận, địa gởi B Danh sách máy truyền tin trung gian C Thông tin kiểm soát lỗi D Dữ liệu Câu 16: Câu ... kết nối Internet Câu 19: Các máy tính mạng Internet giao tiếp với cách nào? A Do dùng chung loại ngôn ngữ gọi ngôn ngữ siêu văn B Do sử dụng giao thức TCP/IP C Do sử dụng chung loại ngôn ngữ tiếng ... mạng sử dụng chung cho người, có nhiều liệu phong phú C Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa giao thức TCP/Ip D Là môi trường truyền thông toàn câu dựa kỹ thuật máy tính Câu 17: Chọn câu câu...
 • 3
 • 21,771
 • 1,104
120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

Đề thi lớp 11

... NNLT Pascal, biểu thức 25 mod + (5/2) * có giá trị A 15.5 B 8.5 C 8.0 D 15.0 Cauhoi Dapan cauhoi dapan cauhoi dapan cauhoi dapan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... trình Pascal? Baitap B Program C Real D Vidu Biểu diễn TP sau sai? 57,15 B 1.03E-15 C 3+9 D TIN HOC Với lệnh sau dùng để in giá trị M(M kiểu số thực) hình với độ rộng có chữ số phần thập phân ... ngữ nghĩa B Bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa C Cú pháp ngữ nghĩa D Bảng chữ Câu 37 : Để đưa thông tin hình ta sử dụng thủ tục nào? A Read B Real C Readln D Writeln Câu 38 : Hãy chọn phát biểu biến...
 • 11
 • 8,539
 • 14
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

Tin học văn phòng

... Windows, phần mở rộng (phần đuôi) tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin C Kiểu tập tin D Tên thư mục chứa tập tin Câu 22: Trong MS PowerPoint, để tạo ... continuously until ‘ESC’ B Vào menu Slide Show \ chọn View Show \ nhấn chọn vào mục  Loop continuously until ‘ESC’ C Vào menu Slide Show \ chọn Set up Show \ nhấn chọn vào mục  Loop continuously ... sai ngữ pháp văn Câu 40: Cách tổ chức thư mục tệp tin theo hệ điều hành Windows không cho phép: A Trong thư mục có tệp tin thư mục B Tạo tệp tin có chứa thư mục C Thư mục mẹ thư mục có tên trùng...
 • 5
 • 733
 • 6
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

Tin học văn phòng

... nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: Window/ Tên tập tin c) Tools/ Tên tập tin File/ Tên tập tin d) Edit/ Tên tập tin 18 Trong Word nút lệnh dùng để: Tạo tập tin c) Mở tập tin Sao ... cài dặt Regional Settings Trong Excel ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin ta vào: a Window, chọn tập tin b Tools, chọn tập tin c Help, chọn tập tin d Edit, chọn tập tin Để chọn nhiều cột ... chọn (đánh dấu) nhóm tập tin nằm rời rạc cách nhau, ta: a Nhấn phím Alt Click tập tin muốn chọn b Nhấn phím Shift Click tập tin muốn chọn c Nhấn phím Ctrl Click tập tin muốn chọn d Ba câu sai...
 • 35
 • 1,030
 • 15
Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình tin học đại cương

Tin học văn phòng

... wrd c c n uã î ì n u i V Các thao tác tập tin văn Nhóm biểu tượng cho phép thao tác tập tin văn V.1 Tạo văn - Chọn File / New Click biểu tượng New Tên tập tin văn Winword mặc định doc, văn tạo có ... box, 3D text, ) + Chọn mục Settings để thay đổi lại thuộc tính hiển thị chế độ Srceen saver + Chọn Preview để xem thử + Chọn Password protected để bảo vệ thông tin hiển thị máy tính không cho ... Recycle Bin T rang 13 Phần B I HỆ SOẠN THẢO WINWORD (WORD 2003) Màn hình giao tiếp Các công cụ: • Thanh Standard • Thanh Formating • Thanh Drawing Để hiển thị, ẩn công cụ ta chọn View/Toolbars, bấm...
 • 106
 • 3,828
 • 25
Giáo trình tin học đại cương  đh cần thơ

Giáo trình tin học đại cương đh cần thơ

Hệ điều hành

... hnh Tin hc cn bn Nhúm tỏc gi Giỏo trỡnh Tin hc cn bn Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN CHNG 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN - oOo - 1.1 THễNG TIN 1.1.1 Khỏi nim v thụng tin Khỏi nim thụng tin ... hin th ca Vietkey t ting Anh sang ting Vit hoc ngc li Trong ca s Vietkey, Click vo mc Tựy chn (hoc Options) hp thoi xut hin nh hỡnh 5.2 Chn Hin th ting Vit chuyn sang ting Vit hoc b chn mc Vietnamese ... to nờn thụng tin cú ý ngha hoc d liu mi D liu X lý Nhp Xut Thụng tin Hỡnh 1.1: H thng thụng tin 1.1.2 n v o thụng tin n v dựng o thụng tin gi l bit Mt bit tng ng vi mt ch th hoc mt thụng bỏo...
 • 173
 • 1,225
 • 8
Giáo trình tin học đại cương -đh cần thơ

Giáo trình tin học đại cương -đh cần thơ

Tin học văn phòng

... hnh Tin hc cn bn Nhúm tỏc gi Giỏo trỡnh Tin hc cn bn Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN CHNG 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN - oOo - 1.1 THễNG TIN 1.1.1 Khỏi nim v thụng tin Khỏi nim thụng tin ... hin th ca Vietkey t ting Anh sang ting Vit hoc ngc li Trong ca s Vietkey, Click vo mc Tựy chn (hoc Options) hp thoi xut hin nh hỡnh 5.2 Chn Hin th ting Vit chuyn sang ting Vit hoc b chn mc Vietnamese ... to nờn thụng tin cú ý ngha hoc d liu mi D liu X lý Nhp Xut Thụng tin Hỡnh 1.1: H thng thụng tin 1.1.2 n v o thụng tin n v dựng o thụng tin gi l bit Mt bit tng ng vi mt ch th hoc mt thụng bỏo...
 • 173
 • 866
 • 3
giáo trình tin học đại cương

giáo trình tin học đại cương

Tin học văn phòng

... Giáo trình Tin h c ñ i cương - 42 * Xem thông tin - Gi s , b n ñưa tr vào thư m c Giaotrinh c a s bên trái c a s bên ph i xu t hi n n i dung c a thư m c Giaotrinh - Khi ... (TEN='H*' ) AND (TINH='T*') OR NOT(TEN='D*') AND (TINH < > 'H*') Chú ý: D u * thay cho m t dãy kí t b t kỳ Tính : 1- TEN='HA' , TINH= 'THAI BINH' 2- TEN='DUNG', TINH=' HA NOI' 3- TEN='MAI', TINH='THAI ... sau ñây: * Ti p nh n thông tin vào ñưa thông tin ( Vào / Ra : Input / Output) V i ch c ngư i s d ng giao ti p ñư c v i máy vi tính * X lý thông tin hay bi n ñ i thông tin, ñây ch c quan tr ng nh...
 • 182
 • 874
 • 3
Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf

Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... tác máy tính V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 1991 [2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý ... Lập trình Chương 10: Kiểu tập tin IV KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có kiến thức tảng ... giải thuật, ngôn ngữ giả, lưu đồ, biểu thức, gán, rẽ nhánh, lặp, hàm, mảng, trỏ, cấu trúc, tập tin Trang Lập trình Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Học xong chương này, sinh...
 • 11
 • 1,961
 • 14
Giáo trình:Tin học đại cương potx

Giáo trình:Tin học đại cương potx

Tin học văn phòng

... tin dù thƣ mục/tập tin đƣợc lƣu trữ vị trí Khi đổi tên xóa Giáo trình Tin học Đại cƣơng Trang 16 shortcut không làm thay đổi thƣ mục/tập tin gốc Ngƣợc lại, đổi tên/xóa/di chuyển thƣ mục/tập tin ... Quản lý tập tin thƣ mục Windows Explorer: Để mở chƣơng trình Windows Explorer dùng tổ hợp phím tắt +E Windows Explorer công cụ quản lý hệ thống tập tin thƣ mục máy cục Giáo trình Tin học Đại ... tập tin thƣ mục theo nhiều tiêu chí khác nhau, xem trƣớc nội dung tập tin, lƣu giữ địa address để tiết kiệm thời gian di chuyển thƣ mục, báo tình trạng dung lƣợng ổ đĩa, ghi trực tiếp tập tin...
 • 194
 • 637
 • 5
giáo trình tin học đại cương - cho các bạn sinh viên năm 1

giáo trình tin học đại cương - cho các bạn sinh viên năm 1

Tin học văn phòng

... Khái ni m thông tin Thông tin m t khái ni m tr u t ng, c th hi n d i nhi u d ng th c khác Thông tin có th c phát sinh, c l u tr , c bi n i nh ng v t mang tin (g i giá) Thông tin c bi n i b i ... lý ho c b phá h y Thông tin c th hi n b ng d ng tín hi u v t lý 1.2.2 X lý thông tin S t ng quát c a m t trình x lý thông tin Ch ng 1: Các khái ni m c b n 1.2.3 Tin h c Tin h c m t ngành khoa ... sau: - Các khái ni m c b n v thông tin, h l nh v c tin h c m m nh logic - T ng quan v trình x lý thông tin, nh n di n k thu t ph n c ng ph n m m c nghiên c u tin h c - Các khái ni m c b n v thu...
 • 84
 • 895
 • 0
Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình tin học đại cương

Cơ sở dữ liệu

... chuyển vào thư mục DAIHOC (Thư mục DAIHOC nằm ổ đĩa C) C:\CD DAIHOC C:\DAIHOC>_ - Từ thư mục DAIHOC, chuyển sang thư mục BAITAP( Thư mục BAITAP nằm ổ đĩa C) C:\DAIHOC>CD BAITAP C:\DAIHOC\BAITAP>_ ... Ví dụ: C:\MD HOC Tạo Thư mục HOC Trên thư mục gốc Ổ đĩa C Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng Giáo trình Tin học đại cương C:\MD HOC\ HOCDOS C:\MD A:\DAIHOC Tạo thư mục HOCDOS thư mục ... Directory) ( tức tệp hay thư mục năm nó) Ví dụ: C:\RD DAIHOC Xoá thư mục DAIHOC( Là thư mục rỗng) ổ đĩa C 1.3 Các lệnh làm việc với tập tin Lệnh chép tập tin( COPY): Lệnh chép hay nhóm tệp từ thư mục...
 • 46
 • 787
 • 0
Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình tin học đại cương

Tin học văn phòng

... Hình 5.34 Giao diện nhập nội dung trang 187 Hình 5.35 Giao diện trang tin 187 Hình 5.36 Giao diện tạo chủ đề thảo luận 188 Hình 5.37 Giao diện nhập thông tin chủ ... 1.3.1.3 Thao tác với tập tin, thƣ mục:  Khái niệm tập tin, thư mục:  Tập tin tập hợp thông tin người dùng tạo ra, thông tin hay nhiều chuỗi ký tự, ký hiệu giống khác Mỗi tập tin mang phần mở rộng ... thư mục/ tập tin) : - Cách 1: chọn tập tin nén, chọn File  Extract files … - Cách 2: nhấp phím phải chuột lên tập tin nén, chọn Extract files … Bản quyền thuộc Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH...
 • 359
 • 688
 • 0
GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯONG pptx

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯONG pptx

Hệ điều hành

... D:\TINHOC\TINHOCDAICUONG \THUCHANH\TINHOCDAICUONG \ANHVAN\BAITAP Đường dẫn không bắt đầu tên ổ đĩa ngầm định ổ đĩa hành Đường dẫn bắt đầu tên thư mục tính tương đối từ thư mục hành Tên tập tin ... BAIGIANG.PPT BAITAP.DOC … TINHOC LYTHUYET THUCHANH CHUONG1.PPT CHUONG2.PPT … BAITAP1.DOC BAITAP2.DOC … TINHOCVP.PPT TINHOCDC.DOC … 41 c) Đường dẫn : Đường dẫn dùng để vị trí tập tin thư mục thư mục ... ngày tạo thông tin, Tập hợp thứ gọi tập tin Như tập tin đơn vị lưu trữ thông tin nhớ ngoài, tập tin bao gồm thành phần: tên thông tin, nội dung thông tin, kích thước phần nội dung đó, thuộc tính...
 • 121
 • 716
 • 4
giáo trình tin học đại cương 2010 pot

giáo trình tin học đại cương 2010 pot

Tiếp thị - Bán hàng

... mở nhanh thƣ mục/tập tin dù thƣ mục/tập tin đƣợc lƣu trữ vị trí Khi đổi tên xóa Giáo trình Tin học Đại cƣơng Trang 16 Đại học Hoa Sen shortcut không làm thay đổi thƣ mục/tập tin gốc Ngƣợc lại, ... Quản lý tập tin thƣ mục Windows Explorer: Để mở chƣơng trình Windows Explorer dùng tổ hợp phím tắt +E Windows Explorer công cụ quản lý hệ thống tập tin thƣ mục máy cục Giáo trình Tin học Đại ... tập tin thƣ mục theo nhiều tiêu chí khác nhau, xem trƣớc nội dung tập tin, lƣu giữ địa address để tiết kiệm thời gian di chuyển thƣ mục, báo tình trạng dung lƣợng ổ đĩa, ghi trực tiếp tập tin...
 • 194
 • 1,029
 • 2
Giáo trình Tin học đại cương - Chức năng của mainboard pps

Giáo trình Tin học đại cương - Chức năng của mainboard pps

Tin học văn phòng

... độ Bus CPU Bus PCI thiết lập chân FS0 đến FS3 IC giao tiếp với cổng COM Hình dáng chân IC giao tiếp cổng COM Bên IC mạch Triger cổng Logic Sơ đồ giao tiếp IC cổng COM Thiết lập tốc độ cho CPU ... lại thông số lưu vào RAM CMOS nuôi nguồn Pin 3V, RAM CMOS nhớ nhỏ tích hợp Sourth Bridge Các cổng giao tiếp Bạn đưa trỏ chuột vào xem thích * Đầu cắm nguồn Jumper Switch Trong Mainboard Pentium ... khe PCI - 48MHz : chân điều khiển tần số cho cổng USB - 24MHz : Chân điều khiển tốc độ Bus cho IC giao tiếp với cổng vào - SDRAM_F : Chân điều khiển Bus cho nhớ RAM - SCLK : Trao đổi xung Clock...
 • 33
 • 489
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25