các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 10 potx

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 10 potx

Cao đẳng - Đại học

... thuế Vốn chủ sở hữu bình quân Cũng giống phân tích tiêu ROA, nhà phân tích thường dùng phương pháp phân tích tài DuPont để phân tích tiêu ROE Đây phương pháp phân tích dựa mối quan hệ tỷ số tài với ... động nhân tố tiêu hiệu sử dụng tài sản - Cho phép phân tích lượng hoá nhân tố ảnh hưởng đến suất sinh lời vốn chủ sở hữu phương pháp loại trừ - Đề sách phù hợp hiệu mức độ tác động khác nhân ... để làm tăng suất sinh lời Như vậy, ta có sơ đồ phân tích theo phương trình DuPont sau: 130 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu 5-6: Sơ đồ phân tích khả sinh lời Vốn chủ sở hữu theo phương...
 • 13
 • 449
 • 1
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 9 pot

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 9 pot

Cao đẳng - Đại học

... phương pháp phân tích Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá mức độ biến đổi nguyên nhân hệ kinh tế tốc độ luân chuyển vốn lưu động thay đổi Trình tự phân tích ... kỳ doanh thu thực tế kỳ Mức ảnh hưởng nhân tố đến Số vòng/Số ngày luân chuyển VLĐ thực tế kỳ so với Thực tế kỳ trước Kế hoạch kỳ Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố VLĐ VLĐ tổng số tổng số bình bình ... triển trả nợ nhiều vay 5.5.2 Phân tích tình hình công nợ khả toán Để phân tích tình hình công nợ khả toán, trước hết người ta lập bảng phân tích, sau tính toán, xác định phân tích tiêu phản ánh khả...
 • 14
 • 280
 • 0
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 8 ppt

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 8 ppt

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp thấp ngược lại Phương pháp phân tích cấu nguồn vốn phương pháp so sánh Khi phân tích, nhà phân tích sử dụng kỹ thuật so sánh dọc (phân tích dọc) so sánh ngang (phân ThS Phạm Quốc Luyến 105 ... việc phân bổ vốn cho giai đoạn, loại tài sản doanh nghiệp ThS Phạm Quốc Luyến 103 Để thực hai yêu cầu trên, cần phải lập bảng phân tích biến động tình hình phân bổ vốn (cơ cấu vốn) Khi phân tích ... liệu sử dụng để phân tích cấu nguồn vốn Bảng cân đối kế toán (phần “Nguồn vốn”) 106 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 5.4.2 Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ Để phân tích diễn biến...
 • 14
 • 287
 • 0
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 7 pot

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 7 pot

Cao đẳng - Đại học

... Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi III.07 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (440 = 300 + 400 ) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 92 ( ) ( ) Phân tích hoạt động sản ... toán cho công nhân viên tiền lương BHXH, v v ), chi phí khác tiền (chi phí văn phòng phẩm, công tác phí, v v ) Các luồng tiền liên quan đến mua, bán chứng khoán mục đích thương mại phân loại luồng ... phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn...
 • 14
 • 195
 • 0
Slide các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã hương bình, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Slide các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã hương bình, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... lý SPSS Phân tích hồi quy kết nghiên cứu 4.1 Ảnh hưởng nhân tố vĩ mô đến hiệu đầu tư cao su vùng nghiên cứu Bảng 7: Kết quả phân tích ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả đầu ... Nguồn:Số liệu xử lý SPSS 4.2 Ảnh hưởng nhân tố vi mô đến hiệu đầu tư cao su vùng nghiên cứu Bảng 8: Kết quả phân tích ảnh hưởng các nhân tố vi mô đến hiệu quả đầu tư cao su Giá trị Mô hình ... động thuê 76 1,27 0,4 Nguồn: Số liệu điều tra năm Bảng 5: Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng theo ý kiến của người dân Các nhân tố ảnh hưởng Số mẫu điều tra Tối thiểu Tối đa Bình quân...
 • 25
 • 393
 • 0
Luận văn tài chính ngân hàng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ebanking tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh đồng nai

Luận văn tài chính ngân hàng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ebanking tại ngân hàng tmcp đông á chi nhánh đồng nai

Tài chính - Ngân hàng

... H1: C ệ á (ACTI) Sig < 0,05 Sig >0,05 Ư 3 á á 24 á ạ ệ 20 ệ á ệ ạ ệ (ACTI) F (ACTI) ệ á 38 Ư Ư PHÂN TÍCH NG Ô ạ - ệ ệ F ệ ệ 4.1 G 4.1.1 ổ ệ á â [14] q â : : : R AB : 130 ệ ệ : 84 – 3995 1483...
 • 121
 • 449
 • 0
báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Quản trị kinh doanh

... chi, tờ rơi NHÓM Internet PHẦN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Sự hài lòng / thú vi Sự hiểu biết Các yếu tố để truyền Ảnh hưởng thai đô thông đạt hiêÂu ... TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC LỜI NÓI ĐẦU SƠ LƯỢC VỀ TRUYỀN THÔNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO PHẦN KẾT LUÂÂN NHÓM PHẦN KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Truyền ... thông đạt hiêÂu qua Hành đông, Hành vi NHÓM Hoàn thiện và phat triển cac quan hệ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Người gử i Người gửi • • • • • Mối quan hệ...
 • 14
 • 599
 • 0
tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Quản trị kinh doanh

... VỀ TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC II, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRUYỀN THÔNG III, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG LỜI NÓI ĐẦU PHẦN KẾT THÚC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Hỏi ... của doanh nghiệp PHẦN II – CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG Những yếu tố cần thiết để truyền thông hiệu Truyền đạt thông tin hiệu quả một những yếu tố quan ... phản hồi một cách có hiệu quả nhất? Đây những vấn đề nghiên cứu của nhóm nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông PHẦN...
 • 20
 • 573
 • 0
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kinh tế

... lại, nhà đầu tư phân tích yếu tố sau: trước tiên tìm hiểu công ty, tiếp phân tích thị trường, phân tích ngành kinh tế, phân tích công nghệ, phân tích nguồn cung cấp, phân tích tài phân tích rủi ... 000 Như vậy, lần phân tích nhân tố có biến bị loại, có 28 biến lại sử dụng cho phân tích nhân tố lần Trong lần phân tích nhân tố lần 3, hệ số communatilies biến ma trận hệ số tải nhân tố đảm bảo ... xuất Dựa kết phân tích thực nghiệm nhân tố tác động đến định đầu tư chứng khoán nhà đầ tư cá nhân chương Đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư Chứng khoán Nhà đầu tư cá nhân Sàn giao...
 • 26
 • 520
 • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (full)

Kinh tế

... ba nhân tố là: tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ trọng tài sản số vòng quay nợ phải thu ba nhân tố có tác động thuận chiều Đặc biệt, nhân tố tỷ lệ lợi nhuận doanh thu có ảnh hưởng quan trọng Ba nhân ... theo cá nhân - Các hệ số độ dốc số tung độ gốc thay đổi theo cá nhân - Các hệ số độ dốc số tung độ gốc thay đổi theo cá nhân thời gian - Tất hệ số (tung độ gốc hệ số độ dốc) thay đổi theo cá nhân ... hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp; Chương 2: Thiết kế mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Chương 3: Kết thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng...
 • 102
 • 1,169
 • 13
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... Ethiopia Nghiên cứu nhân tố tỷ trọng tài sản cố định, tỷ suất sinh lời doanh thu nhân tố quy mô doanh nghiệp nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến tỷ suất sinh lời tài sản doanh nghiệp Nhân tố tỷ suất ... phân tích biến động ROA biến động nhân tố ảnh hưởng Mô hình tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu: (Prob > λ2)= 0,001< 0,05 Bác bỏ H0, mô hình FEM sử dụng để phân tích biến động ROE dựa biến động nhân ... nhuận doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản nhân tố đòn bẩy tài Kết rằng: ba nhân tố có ảnh hưởng thuận chiều đến ROE Nghiên cứu Camelia Burja (2011) nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời doanh...
 • 26
 • 1,024
 • 4
Luận văn thạc sĩ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... hiệu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Đề cập đến nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh có nhiều, chia làm hai nhóm chính: nhóm nhân tố nội sinh nhóm nhân tố vĩ ... văn hoá doanh nghiệp 1.3.2 Nhóm nhân tố vĩ mô Bên cạnh nhóm nhân tố nội sinh, hiệu kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp gián tiếp nhân tố vĩ mô Đó nhân tố bên doanh nghiệp bao gồm: ... doanh nghiệp Bên cạnh đó, tác giả trình bày số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đó nhân tố nội sinh nhân tố vĩ mô Nghiên cứu nhân tố giúp doanh nghiệp chủ động công tác quản...
 • 95
 • 877
 • 14
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... lập · Nhân tố quy mô doanh nghiệp: X1 - Logarit tự nhiên doanh thu · Nhân tố tốc độ tăng trưởng: X4 -Tốc độ tăng trưởng doanh thu · Nhân tố đầu tư tài sản: X6 -Tỷ lệ TSCĐ/tổng tài sản · Nhân tố ... quan đến hiệu kinh doanh kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Tìm hiểu thực trạng hiệu kinh doanh doanh nghiệp, phân tích xây dựng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ... hồi quy bội Sau phân tích tương quan để kiểm định mối quan hệ biến, để đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp, đề tài lựa chọn biến theo nguyên 16 tắc, nhân tố chọn biến...
 • 26
 • 426
 • 1
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại hội an

Kinh tế

... 3.2.4 Kết luận chung 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 3.3.1 Thang đo nhân tố bên ý định lựa chọn tour DLST - Đối với thang đo nhân tố bên trong: Phân tích nhân tố EFA trích nhân tố với KMO = 0.870, ... biến tổng nhỏ Kiểm tra hệ số Cronbach Alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA Loại biến có trọng số EFA nhỏ Kiểm tra nhân tố phương sai trích Phân tích nhân tố khẳng định CFA Kiểm tra độ thích hợp ... dùng thường chịu ảnh hưởng nhóm nhân tố bên (văn hóa, xã hội) nhóm nhân tố nội (tâm lý, cá nhân) Ngoài ra, yếu tố marketing: Sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến...
 • 26
 • 1,226
 • 7
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua SMARTPHONE của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua SMARTPHONE của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Kinh tế

... QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo nhân tố tác động đến định mua smartphone Kết phân tích nhân tố tác động đến định mua ... câu hỏi 2.6.3 Phƣơng pháp phân tích liệu  Thống kê mô tả  Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha  Phân tích nhân tố khám phá (EFA – Exploratory factor analysis)  Phân tích hồi quy đa biến ... hình thích hợp cho đề tài - Dùng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc định mua smartphone người tiêu dùng - Kết luận nhân tố tác động đến định mua smartphone người...
 • 26
 • 905
 • 2
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên tại thị trường đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên tại thị trường đà nẵng

Kinh tế

... Phương pháp phân tích liệu Một số phương pháp phân tích liệu sử dụng thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Anpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định mô hình giả thuyết phân tích ... GC3 0,898 toán Quyết định mua QD1, QD2, QD3 0,611 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA a Phân tích nhân tố cho biến độc lập Bảng 3.15 Kết phân tích KMO cho biến độc lập Phƣơng sai KMO Sig Các biến ... niệm laptop Laptop máy tính cá nhân nhỏ gọn, có đầy đủ thành phần máy tính cá nhân thông thường thường có trọng lượng nhẹ mang xách 1.2.2 Phân loại dòng laptop Phân loại laptop theo kích thước...
 • 26
 • 613
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008