các giải pháp chủ yếu nhắm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần cấp nước sơn la

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần tiên hưng

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần tiên hưng

Kinh tế - Thương mại

... tập Công ty CP Tiên Hưng vừa qua, với việc nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em định chọn đề tài: " Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần ... về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về tình hình quản trị vớn lưu đợng tại cơng ty cổ phần Tiên Hưng Chương 3: Các giải pháp chủ ... tại cơng ty cổ phần Tiên Hưng Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tằng cường quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần Tiên Hưng Do điều kiện thời gian thực tập trình độ kiến...
 • 113
 • 279
 • 1
Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại tuấn quỳnh

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại tuấn quỳnh

Kinh tế - Thương mại

... Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh Trong thời gian thực tập tại Công ty, em ... chia la m chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần ... và hoàn thành luận văn tôt nghiệp với đề tài Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại T́n Quỳnh”...
 • 115
 • 441
 • 4
Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần in hà nội

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần in hà nội

Kinh tế - Thương mại

... nợ của công ty 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần In Hà Nội 2.2.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu đợng của Cơng ty cổ phần In Hà Nội Công ty Cổ phần ... 100 x Giá trị tổng vốn lưu động % Công thức này cho biết thành phần tổng vốn lưu động chiếm Tỷ trọng loại vốn lưu động = ty lệ phần trăm tổng vốn lưu động để xem xét xem ty lệ này ... Nợi 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty cổ phần In Hà Nội 2.1.1.1 Tên, địa công ty Công ty Cổ Phần In Hà Nội la Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng...
 • 97
 • 367
 • 1
Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc

Kinh tế - Quản lý

... về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại công ty từ đó đánh giá được thực trạng quản trị vốn lưu động và đưa các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn ... tập Công ty CP Thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc vừa qua, với việc nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em định chọn đề tài: " Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ... vốn lưu động tại công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu quản trị vốn lưu động công ty cổ phần thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc - Phạm vi nghiên cứu nội dung quản trị vốn...
 • 113
 • 263
 • 0
Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần in hà nội

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần in hà nội

Kinh tế - Thương mại

... Công ty CP In Hà Nội vừa qua, với việc nhận thức về tầm quan trọng vấn đề trên, em đã định chọn đề tài: "Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty ... Hà Nội 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển Công ty cổ phần In Hà Nội 2.1.1.1 Tên, địa công ty Công ty Cổ Phần In Hà Nội Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký ... 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cty Cổ Phần In Hà Nội 2.1.2.1 Quy trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần in Hà Nội chủ...
 • 109
 • 274
 • 1
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI THĂNG LONG STD

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI THĂNG LONG STD

Kế toán

... nhấ t để tăng cường viê ̣c bán hàng la thông qua những khách hàng hiê ̣n ta ̣i của công ty Quản trị kênh Như đã nêu, công ty còn ít chú tro ̣ng tới các biê ̣n pháp quản tri ... công ty đã góp phầ n la m cho đời số ng công nhân viên dầ n đươ ̣c cải thiê ̣n, suấ t lao đô ̣ng tăng Tuy nhiên, phầ n lớn các doanh nghiê ̣p Nhà nước vừa và nhỏ khác, công ty ... ̣n nêu lên mô ̣t số các giải pháp chủ yế u nhằ m khắ c phu ̣c các ̣n chế , đồ ng thời đưa các kiế n nghi ̣ đố i với Nhà nước để giúp công ty tháo gỡ các khó khăn khâu tiêu...
 • 18
 • 485
 • 0
Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Tân Trần Phương

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Tân Trần Phương

Tài chính - Ngân hàng

... kế tốn trưởng Cơng ty cần có báo cáo lưu chuyên tiền tệ để tạo cân đối thu chi tạo điều kiện cho đối tượng quan tâm khác cã nhìn cụ thể công ty Thông tin cần lưu trữ cẩn thận lưu chuyển phòng qua ... kinh doanh nói chung 3.2.2 Công ty nên đưa phương pháp Dupont phân tích tài Phân tích dupont giúp cho cơng ty hiểu tình hình tài chính, yếu tố tác động đến số chung công ty Việc hiểu nguyên nhân, ... tình hình tài Ngồi Cơng ty cần thực chương trình phân tích nhanh tiêu tài máy tính để cung cấp thông tin thường trực cho ban quản lý Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty 3.3.2 Đối với Nhà...
 • 11
 • 419
 • 0
Những giải pháp chủ yếu nhằm đảy mạnh tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tại công ty cao su dăklac trong hội nhập kinh tế quốc tế

Những giải pháp chủ yếu nhằm đảy mạnh tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tại công ty cao su dăklac trong hội nhập kinh tế quốc tế

Nông - Lâm - Ngư

... ……………………… 34 Inđơnêxia, Malaysia, Papua New Guinea, Srilanka, Thái Lan Vi t Nam) tăng 2% ñ t 8,09 tri u t n năm 2007 ch y u nh tăng s n xu t c a Vi t Nam Các nư c s n xu t ñã b t đ u tăng di n tích tr ... Cơng ty là: Kh i lư ng m cao su ch bi n tiêu th hàng năm nên bao nhiêu? Tác ñ ng c a h i nh p kinh t qu c t ñ n s n xu t tiêu th s n ph m m cao su c a Công ty th nào? S n ph m m cao su c a Công ty ... a Công ty đâu? Cơng ty c n có nh ng gi i pháp nh m xúc ti n tiêu th theo hư ng xu t kh u? ð góp ph n tr l i câu h i giúp Cơng ty tìm cho hư ng ñúng s n xu t tiêu th s n ph m m cao su tương lai,...
 • 138
 • 566
 • 0
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

Kế toán

... lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác biểu tiền phát sinh trình sản xuất kinh doanh, thời kỳ định Chi phí sản xuất khơng bao gồm yếu tố lao động yếu tố lao động liên quan đến sử dụng lao ... gia tăng TK Tài khoản NVL TT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung 10.CPSX Chi phí sản xuất 11.KKTX Kê khai thường xuyên 12.KKĐK Kiểm kê định kỳ 13.CTCP Công ty ... 152 632 TK 133 (2) Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản thù lao lao động phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực lao vụ, dịch vụ : Tiền lương chính, tiền lương phụ, phụ...
 • 133
 • 482
 • 0
Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Hàng Kênh (Khóa luận tốt nghiệp)

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Hàng Kênh (Khóa luận tốt nghiệp)

Quản trị kinh doanh

... vào b ng thành p H i Phòng Cu i cùng, em chúc th y cô cô, bác làm vi c t i công ty c ph n Hàng Kênh d i s c kh e, thành công, h nh phúc cu c s ng Em xin chân thành c M L IM CH L NG ... 16.TGNH 17.KQKD 18 BTC 19.BTTC 20 Báo cáo tài Công ty c - Kênh i - - - 15/07/2013 - - Ph - - - - - - óng góp v m khoa h , ph c v công tác t : tài li tham kh cho sinh viên ngành ... DDK CN QHT, Q DD - sau: DCK = D + CTK QHT + QDD x H% DDK , DCK CTK QHT, Q DD 26 x QDD x H% Hai công th DD DD (3) (4) DDCKVL = QDD DDCKCB = QDD 27 1.2 1.2.1 1.2.1.1 m 1.2.1.2 - 28 - hì xây -...
 • 133
 • 149
 • 0
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần Quan Nhân

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần Quan Nhân

Quản trị kinh doanh

... đẩy mạnh công tác xuất việc làm cần thiết thực tốt đem lại lợi ích thiết thực đối với công ty cổ phần Quan Nhân Công ty cổ phần Quan Nhân la một công ty của tập đoàn Galaglass, mới ... của công ty cổ phần Quan Nhân CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN NHÂN 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quan Nhân Công ty cổ phần Quan Nhân ... về công ty cổ phần Quan Nhân Chương 2: Thực trạng xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần Quan Nhân Chương 3: Phương hướng giải pháp thúc đẩy xuất kính xây dựng của công ty cổ...
 • 71
 • 469
 • 2
Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở thừa thiên huế

Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở thừa thiên huế

Nông - Lâm - Ngư

... mư n lao ñ ng trang tr i, th lao đ ng thư ng xuyên thuê lao ñ ng th i v Trong hình th c th lao đ ng thư ng xuyên, trang tr i thuê ngư i lao ñ ng làm vi c n đ nh quanh năm; hình th c th lao đ ... tr i - Các trang tr i ñ u có thuê mư n lao ñ ng Lao ñ ng làm vi c trang tr i ch y u lao đ ng gia đình m t ph n lao ñ ng thuê mư n thư ng xuyên hay th i v Lao ñ ng thư ng ch 13 trang tr i v i nh ... ñai ngày tăng lên Th hai y u t lao ñ ng: Lao ñ ng c a trang tr i ngày tăng lên c v s lư ng ch t lư ng, ph n nh s phát tri n ngày nhanh c a kinh t trang tr i Trang tr i ngày s d ng nhi u lao ñ ng...
 • 239
 • 350
 • 0
giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

Kinh tế - Quản lý

... nguồn vốn cảu công ty Năm 2008 la 22,04%, năm 2009 la 17,13% và năm 2010 giảm xuống còn 15,44% Điều này cho thấy lực tài chính của công ty yếu kém ,công ty hoạt động chủ yếu vốn ... bất động sản PCI 2.2.3.1 Thực trạng sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động la một bộ phận khá quan trọng tổng vốn cảu công ty, đặc biệt la đối với các doanh nghiệp hoạt động ... chuyển vốn lưu động tăng Thứ hai, nhìn vào cấu tài sản lưu động thì các khoản phải thu, ở chủ yếu la khoản trả trước cho người bán chiếm ty trọng lớn tổng vốn lưu động...
 • 55
 • 372
 • 0
Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn huyện đông triều

Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn huyện đông triều

Thạc sĩ - Cao học

... t 97% s lao đ ng đ tu i lao đ ng b Công nghi p, ti u th công nghi p Huy n ơng Tri u có ngu n tài ngun thiên nhiên đa d ng thu n l i cho phát tri n công nghi p, xây d ng c b n S n xu t công nghi ... th công m ngh t kh ng đ nh đ Tri u th tr c th c ng ng hi u c a g m s i ông ng Các doanh nghi p qu c doanh phát tri n m nh nh Cơng ty liên doanh g m Hồng Qu , Công ty TNHH Quang Vinh, Công ty ... doanh nghi p t nhân, công ty TNHH, công ty c ph n, doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài, h p tác xã… tham gia khai thác khoáng s n Theo th ng kê, s doanh nghi p tham gia ho t đ ng công nghi p khai...
 • 103
 • 237
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI tại bình dương

Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI tại bình dương

Kinh tế - Quản lý

... dựng ngành dòch vụ tăng lên đặn giai đoạn 1997-2002, lao động ngành công nghiệp xây dựng tăng lên nhanh (tốc độ tăng bình quân 14,3% hàng năm) Nếu năm 1997 lao động làm việc ngành công nghiệp xây ... Số người độ tuổi lao động có khả lao động 504.784 người, chiếm 62,3% dân số Cơ cấu lao động đến năm 2002 phân chia sau: − Lao động công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 43,95% − Lao động nông, lâm, ... thức công ty cổ phần hưởng đảm bảo nhà nước Việt Nam ưu đãi theo Luật Đầu tư nước Việt Nam" Có ba điều kiện để doanh nghiệp nước từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển sang công ty cổ...
 • 55
 • 397
 • 0
Hòan thiện kế tón chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm sót chi phí trong ćc doanh nghiệp xây lắp

Hòan thiện kế tón chi phí sản xuất nhằm tăng cường kiểm sót chi phí trong ćc doanh nghiệp xây lắp

Quản trị kinh doanh

... chủ yếu la các DNXL Miền Bắc và số DNXL Miền Trung Trong các DNXL đƣợc khảo sát có hầu hết các DNXL hàng đầu Việt Nam nhƣ Tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty đầu ... hạn chế mà các tác giả đƣa KTQT các DN, các ngành la sở để các tác giả tập trung đề xuất các giải pháp Tuy nhiên, các nghiên cứu này khơng sâu nghiên cứu KTQT chi phí, các vấn đề ... DN nó la m giảm bớt các lợi ích kinh tế tƣơng lai DN liên quan đến việc giảm bớt tài sản la m tăng các khoản nợ phải trả la m giảm sút vốn chủ sở hữu chi phí này phải xác định cách đáng...
 • 269
 • 264
 • 0
nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn vùng bị thu hồi đất ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn vùng bị thu hồi đất ở huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... lực lƣợng lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình qn 0,8 %/năm; lao động dịch vụ có mức tăng năm 2009 tăng 7,63% so với năm 2005, bình qn tăng 1,5%/năm; lao động nơng lâm ... sức lao động trình ngƣời lao động làm việc Quá trình lao động đồng thời trình sử dụng sức lao động công việc Điều 13, chƣơng II Bộ Luật Lao Động nƣớc CHXHCN Việt Nam có ghi rõ: “Mọi hoạt động lao ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lao động việc làm 1.1.1.1 Lao động nguồn lao động a) Lao động * Khái niệm lao động Theo C Mác “ Lao động trƣớc hết trình diễn ngƣời tự nhiên, q...
 • 102
 • 737
 • 2
Đánh giá năng suất và chất lượng sữa của bò HF (HOLSTEIN FRIESIAN) nuôi tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu sơn la

Đánh giá năng suất và chất lượng sữa của bò HF (HOLSTEIN FRIESIAN) nuôi tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu sơn la

Khoa học tự nhiên

... UDP-D-glucoza UDP-galactoza (5) D-glucoza + UDP-galactoza Lactoza + UDP Ghi chú: (1) Hexokinaza, (2) Phospho glucoza mutaza, (3) UDP glucoza - pyrophosphorylaza, (4) UDP galactoza 4-epimeraza, (5) Lactosyntheaza ... a lactoza mà cung c p lu ng ph n ng sinh t ng h p, đ ng th i ngu n g c c a galactoza Lactoza ñ c t o thành n s a t D-glucoza UDP- galactoza du i s tham gia c a enzym ð u tiên protein A (galactosyl ... Maynard (1980)[67] ñ u cho r ng tăng t l protein kh u ph n s làm tăng nhóm vi khu n phân gi i xơ nên làm tăng t l m s a Tăng t l protein thô kh u ph n t 12 - 18% làm gia tăng t l protein s a (Webster,...
 • 96
 • 860
 • 5
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp sơn la

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp sơn la

Kế toán

... nhập tổng hợp Sơn La Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SƠN LA Tên thức dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SƠN LA Địa chỉ: Số 217 - Đƣờng Trƣờng Chinh - Sơn La Điện thoại: ... hai Công ty: Công ty vật tƣ tổng hợp Công ty xuất nhập Sơn La Thực Nghị Trung ƣơng xếp cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nƣớc, ngày 16/4/2004 UBND Tỉnh Sơn La Quyết định số: 1595/QĐ-UB việc chuyển Công ... xuất giống nấm, đào tạo xuất lao động, chuyển giao cơng nghệ 2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phần xuất nhập tổng hợp Sơn La Công ty XNK tổng hợp Sơn La đƣợc thành lập Quyết định...
 • 92
 • 325
 • 0
Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La pdf

Tài chính - Ngân hàng

... nhập tổng hợp Sơn La Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SƠN LA Tên thức dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SƠN LA Địa chỉ: Số 217 - Đƣờng Trƣờng Chinh - Sơn La Điện thoại: ... hai Công ty: Công ty vật tƣ tổng hợp Công ty xuất nhập Sơn La Thực Nghị Trung ƣơng xếp cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nƣớc, ngày 16/4/2004 UBND Tỉnh Sơn La Quyết định số: 1595/QĐ-UB việc chuyển Công ... xuất giống nấm, đào tạo xuất lao động, chuyển giao công nghệ 2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần xuất nhập tổng hợp Sơn La Công ty XNK tổng hợp Sơn La đƣợc thành lập Quyết định...
 • 93
 • 295
 • 0

Xem thêm