cục sở hữu trí tuệ

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... hiệu- Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà NộiTài khoản: 920.90.006 ... Sở hữu trí tuệ. Chúng ta điểm qua một vài điều quan trọng liên quan đến hoạt động quản lý nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ. Theo điều 3- Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thì nhãn ... kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quy định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. * Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMTThông tư của Bộ...
 • 57
 • 777
 • 17

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... vực sở hữu trí tuệ đã được mở rộng và làm rõ hơn so với khái niệm “chỉ dẫn gây nhầm lẫn” (một trong các dạng biểu hiện cụ thể của hành vi cạnh tranh không lành liên quan đến sở hữu trí tuệ) ... HẠN CHẾ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM Posted on 13/09/2010 by Civillawinfor THANH MAI (Tổng hợp)Đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là một yếu ... Luật Cạnh tranh xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mà cụ thể là sở hữu công nghiệp; bao gồm:- Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể...
 • 3
 • 1,632
 • 15

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Hiệp định TRIPS). Mặc dù đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi năm 2009, song tại Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang là một ... thống bảo hộ hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ với WTO.Chính vì lý do đó, nhóm 9 đã quyết định chọn đề tài “Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nhằm nghiên ... SHTT. 1.2. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về sở hữu trí tuệ và lợi ích của việc thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ Để làm được điều này thì cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền...
 • 21
 • 1,569
 • 12

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

Kế toán

... CÔNG CỤ KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3PHẦN XI. PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THỰC THI PHẦN XII. QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHẦN XIII. ... I. KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ ? PHẦN II. TẠI SAO CẦN PHẢI KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ? PHẦN III. AI QUẢN LÝ VIỆC KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ? PHẦN IV. CÔNG CỤ KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? ... TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? Kiểm toán sở hữu trí tuệ (IP Audit) là một công cụ quản lý nhằm đánh giá giá trị và rủi ro của tài sản trí tuệ. Trong những năm 1990, kiểm toán sở hữu trí tuệ đã...
 • 101
 • 462
 • 0

Thực thi sở hữu trí tuệ

Thực thi sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... các cơ quan sở hữu trí tuệ và việc công bố muộn các quyền sở hữu trí tuệ đã đăng ký 12. Các vấn đề liên quan đến sự tồn đọng đơn trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, và/hoặc ... chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hiểu quyền của họ là gì và làm thế nào để quản lý các quyền đó, kể cả các chiến lược thực thi. Để tăng cường khía cạnh này của hệ thống quyền sở hữu trí tuệ, ... thiết liên quan đến các chủ sở hữu quyền, hoặc mặt khác giúp các cơ quan này truy cập vào các cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ để thiết lập mối liên hệ với các chủ sở hữu quyền mà về phần mình có...
 • 30
 • 518
 • 1

tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ

tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 2 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 1. Các khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ 1. Sở hữu trí tuệ là ... Trong mỗi ví dụ về sở hữu trí tuệ sau đây, luật về đối tượng sở hữu trí tuệ nào thích hợp nhất cho sự bảo hộ : Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung ... trí tuệ 2 đã chỉ ra rằng vai trò của sở hữu trí tuệ sẽ phụ thuộc vào quy mô của nền kinh tế. Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 4bởi một...
 • 17
 • 949
 • 21

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... tranh, Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao quyền sử dụng (a) Giới thiệu Thoạt nhìn có vẻ luật cạnh tranh và luật sở hữu trí tuệ xung đột với nhau. Cơ sở của quan điểm này là quyền sở hữu trí tuệ ... phạm vi, sở hữu trí tuệ có tính quốc gia, có ngoại lệ là các quyền sở hữu trí tuệ trên toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, như Nhãn hiệu Cộng đồng và Sáng chế Cộng đồng. Quyền sở hữu trí tuệ quốc ... tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 7. Chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ Giới thiệu Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện...
 • 29
 • 618
 • 3

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Quản trị kinh doanh

... 3 12 2. Vấn đề sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại 12 II. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại. 15 III. Các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền ... quyền thương mại và phương hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 16 2. Cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 17 VI. Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 20 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo: 24 ... quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng quyền thương mại, thường được tách ra thành một phần riêng , bởi tính chất đặc thù của các quyền sở hữu trí tuệ. III. Các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong...
 • 37
 • 2,223
 • 20

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Quản trị kinh doanh

... 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS1.1. Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1. Sở hữu trí tuệ ... với quyền sở hữu trí tuệ: tính thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. - Quyền sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm hơn bất kỳ quyền sở hữu tài sản hữu hình nào. Những sản phẩm sáng tạo của trí tuệ một ... quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các cơ quan bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đó có các cơ quan giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. ...
 • 192
 • 1,108
 • 7

Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

Quản trị kinh doanh

... Giới thiệu 1 1. Sở hữu trí tuệ là gì? Tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ? 3 2. Các biện pháp ₫ể bảo hộ sở hữu trí tuệ là gì? 5 3. Tại sao phải lưu ý ₫ến sở hữu trí tuệ khi ₫ưa ra quyết ... sở hữu trí tuệ ở các nước hay khu vực khác nhau và tốt hơn hết hãy tìm hiểu hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan hoặc xin tư vấn của luật sư sở hữu trí tuệ ₫ể hiểu thêm về hệ thống sở ... quyền sở hữu trí tuệ khác nhau cho một sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, hệ thống quyền sở hữu trí tuệ ₫ang phát triển theo hướng cùng một sản phẩm có thể ₫ược bảo hộ theo các quyền sở hữu trí tuệ...
 • 219
 • 656
 • 0

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... 2 (8) của Công ớc thành lập Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ thế giới, các đối tợng sở hữu chủ yếu đợc công nhận và bảo hộ gồm các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhÃn hiệu ... bộ về sở hữu công nghiệp ở Việt nam, thể hiện ở các điểm sau đây:- Với các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Dân sự, hoạt động sở hữu công nghiệp của Việt nam đà có cơ sở pháp ... hoàn chỉnh và đồng bộ về sở hữu công nghiệp.Chính vì vậy, Bộ luật Dân sự đà ra đời trong đó phần VI chơng II đề cập đến quyền sở hữu công nghiệp. Việc ra đời luật về sở hữu công nghiệp đánh dấu...
 • 87
 • 608
 • 2

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Kinh tế - Thương mại

... có phần IV nói về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 điều luật về sở hữu trí tuệ. ý nghĩa quan trọng nhất của việc đa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào trong Bộ luật dân ... thức của các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ còn nhiều hạn chếThứ t, hệ thống luật sở hữu trí tuệ còn xa rời đối với ngời dân, chúng ta đà có luật về sở hữu trí tuệ nhng khả năng tuyên truyền ... hiện qua bảng sau:Bảng: Liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ, khả năng bắt trớc và khối l-ợng ngoại thơng.Quyền sở hữu trí tuệ mạnh Quyền sở hữu trí tuệ yếuKhả năng bắt trớc caoCác nớc đà phát...
 • 24
 • 1,257
 • 7

Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số

Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số

Tài liệu khác

... pháp luật sở hữu trí tuệ, nếu không, chúng có thể bị đánh cắp hoặc bị làm giả và toàn bộ doanh nghiệp có thể bị phá huỷ. (2) Sở hữu trí tuệ và công nghệ kỹ thuật số Sở hữu trí tuệ góp phần ... mạch, giao diện người sử dụng, và v.v - là các dạng của sở hữu trí tuệ và thường được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ. (3) Sở hữu trí tuệ và thương hiệu trực tuyến Đối với các doanh nghiệp ... gia. 2Bài 8. Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số NỘI DUNG NỘI DUNG 1: Sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử 1. Tác động của thương mại điện tử đến sở hữu trí tuệ 2. Những thách...
 • 30
 • 359
 • 1

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

Tài liệu khác

... hợpĐÒI TIỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: CÔNG CỐC? TS Phan Đức Tác có bằng sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp. Nhiều đơn vị đã ứng dụng kỹ thuật nêu trong sáng chế cho SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 6 Số ... phát triển kinh tế- xã hội” Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, các Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh ... có quyền sở hữu tương ứng, phù hợp với các quy định tại Điều 39 và khoản 2 Điều 45 Luật SHTT.- Chi phí xác lập quỵền sở hữu trí tuệ do các chủ thể nắm giữ quyền sở hữu tài sản trí tuệ liên...
 • 30
 • 296
 • 1

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tài liệu khác

... hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)Tháng 3/2008Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừaTổ chức Sở hữu trí tuệ thế giớiGuriqbal.Jaiya@wipo.intwww.wipo.int/sme ... doanh bí mật•Patent hoặc mẫu hữu ích•Quyền tác giả và các quyền liên quan •Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp•Nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể•Thiết kế bố trí mạch tích hợp•Chỉ dẫn địa ... kiểm toán 3SMEs DivisionNền kinh tế tri thứcCông tyVốn hoá trên thị trường (tỷ đôla)Tài sản hữu hình ròng (tỷ đôla)Tài sản vô hình (tỷ đôla)Tài sản vô hình trong số vốn hoá trên thị...
 • 17
 • 739
 • 5

Xem thêm