cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2006 2010 45

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại xã hòa thạch, huyện quốc oai, hà nội

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại xã hòa thạch, huyện quốc oai, hà nội

Cao đẳng - Đại học

... thiên nhiên - Kiểu sử dụng đất dạng sử dụng đất mô tả chi tiết so với loại hình sử dụng đất, sử dụng đất thấp loại hình sử dụng đất - Hệ thống sử dụng đất bao gồm kiểu sử dụng đất loại hình phối ... quy hoạch sử dụng đất cấp vĩ mô Lịch sử quy hoạch sử dụng đất trải qua 100 năm nghiên cứu phát triển, thành tựu phân loại đất, xây dựng đồ đất sử dụng làm sở quan trọng cho việc tăng suất sử dụng ... : Các hướng dẫn chi tiết phân loại đất, nội dung quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết xã Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) Tổ chức lấy ý kiến nhân...
 • 124
 • 219
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HIỆP HÒA

Quản lý nhà nước

... III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Do năm 2016 khơng có số liệu phân kỳ cho năm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nên báo cáo sử dụng số liệu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ... nhiên; c Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng đến năm 2020 247.87 ha, chiếm 1,22% diện tích tự nhiên huyện 3.2 Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất ... quy hoạch sử dụng đất 2.2.1 Một số tồn Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thực thi, nhiều tiêu đề đạt kế hoạch so với duyệt cụ thể: - Trong đất nông nghiệp, hầu hết tiêu thực chưa với kế hoạch, ...
 • 44
 • 674
 • 1

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất bền vững tại xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất bền vững tại xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu

Cao đẳng - Đại học

... hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất - Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất ... hình sử dụng đất sử dụng đất thấp loại hình sử dụng đất - Hệ thống sử dụng đất bao gồm kiểu sử dụng đất loại hình phối hợp, tương tác qua lại lẫn nhau, hỗ trợ lẫn mảnh đất định Vì vậy, hệ thống sử ... tích kiểu hình sử dụng đất như: Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thổ cư, đất chuyên dùng đất chưa sử dụng - Đánh giá phân tích hiệu sử dụng đất Các bước tiến hành: - Sử dụng tài liệu...
 • 105
 • 244
 • 0

Quyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng

Tài liệu khác

... kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016; b) Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; c) Thẩm định, phê duyệt công bố công khai Sản phẩm giao nộp: 04 bộ: - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch ... Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, kèm theo hệ thống bảng biểu số liệu, phụ biểu, đồ thu nhỏ khổ A4; - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, tỷ lệ 1/25.000; - CD chứa nội ... Tài nguyên Môi trường) Thời gian thực hiện: Năm 2016 Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2017 Điều Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa phương theo quy định hành Điều...
 • 2
 • 216
 • 0

Quyết định 602 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Quyết định 602 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Tài liệu khác

... Công ty Luật Minh Gia Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TN.Thắng Bản điện tử: - VP UBND tỉnh: + PVP ĐT, ĐT, CN, XD; + Trung...
 • 2
 • 196
 • 0

Quyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1306 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thành phố tỉnh Ninh Bình

Tài liệu khác

... Hội đồng thẩm định có trách nhiệm: - Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện theo quy định pháp luật đất đai Nhiệm vụ cụ thể thành viên hội đồng Chủ tịch hội đồng phân công - ... Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành ... ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Bà Điền Thị Hào, Phó trưởng phòng Quy hoạch định giá đất, giao đất - Sở Tài nguyên Môi trường; Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời thêm...
 • 2
 • 147
 • 0

Quyết định 5143 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Quyết định 5143 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Tài liệu khác

... https://luatminhgia.com.vn/ Điều chỉnh diện tích loại đất phân bổ năm 2016, cụ thể sau: STT Chỉ tiêu sử dụng đất Tổng diện tích tự nhiên 1,1 Đất nơng nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1,2 Đất trồng ... Đất trồng hàng năm khác 1,3 Đất trồng lâu năm 1,4 Đất rừng phòng hộ 1,5 Đất rừng đặc dụng 1,6 Đất rừng sản xuất 1,7 Đất nuôi trồng thủy sản 1,8 Đất làm muối 1,9 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông ... nghiệp 2,1 Đất quốc phòng 2,2 Đất an ninh 2,3 Đất khu cơng nghiệp 2,4 Đất khu chế xuất 2,5 Đất cụm công nghiệp 2,6 Đất thương mại, dịch vụ 2,7 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2,8 Đất sử dụng cho...
 • 11
 • 138
 • 0

Quyết định 355 QĐ-UBND-NĐ phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 355 QĐ-UBND-NĐ phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tài liệu khác

... thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định Cập nhật dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu ... đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện theo quy định Công bố cổng thông tin điện tử Ủy ban ... 3,0684 (kèm theo biểu 04) Danh mục đất công để thực việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 39,0368ha (biểu 05 kèm theo) Điều Căn vào...
 • 2
 • 97
 • 0

Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1142 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tài liệu khác

... khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai; - Thực việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử ... 05/CH KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình STT Chỉ tiêu sử dụng đất ... Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng 2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất Biểu 02/CH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, HUYỆN...
 • 10
 • 76
 • 0

Báo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2015 Quận 4 – Tp Hồ Chí Minh

Báo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2015 Quận 4 – Tp Hồ Chí Minh

Quy hoạch - Đô thị

... thực kế quy hoạch sử dụng đất năm trước 20 PHẦN III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 23 Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2015 23 Nhu cầu sử dụng ... hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (20112015) Quận Trong đó, có xác định tiêu sử dụng đất năm 2015 sau: Bảng Diện tích loại đất phân bổ năm kế hoạch TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ... thành phố kết thống năm 2013, kết thực đất đai tháng đầu năm 2014 Kết thực tiêu kế hoạch đạt thể chi tiết sau: Bảng Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014 Kết thực TT Chỉ tiêu sử dụng đất -1...
 • 58
 • 107
 • 0

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

Cao đẳng - Đại học

... thống điểm dân nông thôn 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Căn đánh giá kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện tiêu sử dụng đất năm 2014 chưa thực hết phù hợp ... thực nên việc quản lý thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chậm so với yêu cầu thực tiễn III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015 huyện Quỳnh Phụ UBND ... ÁCH TẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DẪN ĐẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỊ CHẬM TIẾN ĐỘ QUY HOẠCH; III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.1 CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 32 3.2 NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC NGÀNH,...
 • 69
 • 963
 • 3

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền

Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Long Điền

Xã hội học

... Điền Năm 2014 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 II.1 Đánh giá kết đạt thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu năm (20112015) ... tỉnh BRVT 3.2 Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm trước chuyển sang năm 2015 Các tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực ... 3.3 Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất Trên sở đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2014; nhu cầu sử dụng đất ngành năm 2015 tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền năm 2015 tỉnh phân bổ,...
 • 55
 • 1,665
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất và xây DỰNG kế HOẠCH sử DỤNG đất năm 2015 QUẬN hải AN, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất và xây DỰNG kế HOẠCH sử DỤNG đất năm 2015 QUẬN hải AN, THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Kinh tế - Thương mại

... Luật Đất đai năm 2013 quy định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ... huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử Học viên: Phạm Thị Liên 12 Luận văn thạc sĩ dụng đất an ninh 1.1.2.2 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất thuộc ... phường (tỷ lệ 1/2.000 1/5.000)  Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm (2006- 2010) quận Hải An lập trình Ủy ban nhân dân thành...
 • 140
 • 406
 • 2

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

Tài liệu khác

... hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội môi trường - Xác định giải pháp thực điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - Xây dựng biểu bảng đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ... chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tháp Mười – Tỉnh Đồng Tháp + Xác định nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực đến năm 2020 + Tổng hợp cân đối tiêu ... ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - Điều chỉnh định hướng sử dụng đất dài hạn - Xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây...
 • 21
 • 316
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế

Quản lý nhà nước

... minh Kế hoạch sử dụng năm 2016 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 2.1 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 2.1.1 Về tiêu loại đất - Đất nông nghiệp năm 2015 theo kế hoạch ... đất 2.1.3 Về hiệu quy hoạch sử dụng đất năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2015 - Hiệu quy hoạch sử dụng đất nói chung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đạt nhiều tiêu sử dụng đất quan trọng, góp phần ... thực Kế hoạch sử dụng đất năm trước III Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 IV Giải pháp tổ chức thực Kế hoạch sử dụng đất Kết luận kiến nghị UBND thị xã Hương Thủy Trang Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử...
 • 46
 • 913
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Quản lý nhà nước

... Đất chưa sử dụng lại Diện tích đưa vào sử dụng CSD Đất thị DTD 1.7 2.1 Trong đó: 2.11 14 3.2 Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận ... thành lập mới: 13 3.1.2 Chỉ tiêu sử dụng đất cấp phân bổ STT Chỉ tiêu Mã Biến động sử dụng đất đến 2020 (ha) Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010- 2015 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 ... đất, tiền sử dụng đất thuế sử dụng đất Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai xảy như: lấn, chiếm, sử dụng đất không mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật, tự chuyển mục đích sử dụng đất KẾT...
 • 23
 • 616
 • 1

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

Khoa học xã hội

... tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Huyện Gò Cơng Tây Phần II KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 I LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GỊ CƠNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG Chỉ tiêu sử dụng đất cấp ... nhiên đất khơng thích nghi với cơng trình xây dựng lớn khả chịu lực II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Kết thực kế hoạch sử dụng đất ... thực kế hoạch sử dụng đất ngày sâu sắc hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa - đại hóa Đánh giá tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện đáp ứng yêu cầu mục tiêu...
 • 56
 • 280
 • 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Quy hoạch - Đô thị

... II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC I Kết thực kế hoạch sử dụng đất đến 31/12/2015 Đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sở quan trọng để lập kế hoạch sử dụng đất năm ... cầu sử dụng đất đảm bảo khơng bị chồng chéo q trình sử dụng - Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh, làm pháp lý để quản lý đất đai ... Như năm 2016 diện tích đất chưa sử dụng thị xã 2614,01ha, giảm 231,79 so với năm 2015 1.2 Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất năm 2016 TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích trạng sử dụng đất năm...
 • 38
 • 559
 • 0

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Quy hoạch - Đô thị

... người/km2 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2015 a Các tiêu sử dụng đất thực đến năm 2015 Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện ... quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 dựa phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 ... tư chậm làm ảnh hưởng đến kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất III LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 Tiêu chí lập danh mục cơng trình, dự án năm Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Căn Nghị số 12/NQ-HĐND...
 • 32
 • 828
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận hải an, thành phố hải phòng

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận hải an, thành phố hải phòng

Cao đẳng - Đại học

... Quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá tình hình thực Quy hoạch sử dụng đất năm 2010- 2014, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đề xuất giải pháp có tính khả thi nâng cao hiệu thực Quy hoạch sử dụng ... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Error! Bookmark not d 1.5 Phƣơng pháp quy hoạch sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.6 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất khácError! ... lý luận Quy hoạch sử dụng đất giải pháp thực có hiệu tiêu sử dụng đất đƣợc xác định Quy hoạch sử dụng đất Hệ thống sở lý luận Quy hoạch sử dụng đất đƣợc quy định Hiến pháp, Luật Đất đai, Nghị...
 • 20
 • 272
 • 0

Xem thêm