cấu tạo sàn bê tông cốt thép toàn khối

Chương 1: Tính toán sàn bê tông cốt thép toàn khối pot

Chương 1: Tính toán sàn tông cốt thép toàn khối pot

Kiến trúc - Xây dựng

... toàn khối Trang 24 Bài giảng: Kết cấu b tông – công trình dân dụngChương 1TÍNH TOÁN SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI1.1. KHÁI NIỆM (Concept) Sàn là kết cấu ... thép cũng có qui định thép cấu tạo theo phương dài không được nhỏhơn 1/4 lượng thép theo phương ngắn.Chương 1. Tính toán sàn b tông cốt thép ... sẽ tìm hiểu sau đây:Chương 1. Tính toán sàn b tông cốt thép toàn khối Trang 12 Bài giảng: Kết cấu b tông – công trình dân dụng⇒ M1= M2 ...
 • 4
 • 1,891
 • 8
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... BCèt thép của các kết cấu tông cốt thép B.1. Phânloại và tính chất của cốt thép B.1.1. Cốt thép trong các kết cấu tông cốt thép đ ợc phân loại nh sau: a) Theo công nghệ ché tạo: thép ... và thép cán nguội. b) Theo điều kiện sử dụng: Cốt thép trong kết cấu tông cốt thép th ờng và cốt thép trong kết cấu tông ứng suất tr ớc. c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn và cốt thép ... các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối bằng tông nặng thông th ờng (khối l ợng thể tích hỗn hợp tông 1800kg/m 3 -2500kg/m3) đ ợc trộn ngay tại công tr ờng hoặc tông chế...
 • 40
 • 3,195
 • 1
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI " docx

Báo cáo khoa học

... phép khi thi công các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối như sau: Bảng 20. Các sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối - (bảng 1) [1 ] Tên ... thiết kế và các nhà kết cấu nên xem xét và cho phép ban hành chính thức thành TCXDVN. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TCVN 4453:1995 - Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI KS. TRẦN MẠNH NHẤT Viện KHCN Xây dựng 1. Đặt vấn đề Điều 7.22...
 • 4
 • 993
 • 3
GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Kiến trúc - Xây dựng

... một khối móng; GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤUTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐIBÊ TÔNG KHỐI LỚNBÊ TÔNG CỌC NHỒIBÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰCNHÀ CAO TẦNGTHÁNG 12/2005LÊ TRUNG NGHĨA 1.13 Bảo dưỡng tông ... BS 8110 Kết cấu tông tông cốt thép (Tiêu chuẩn Anh quốc)- ACI 318 Kết cấu tông cốt thép ( tiêu chuẩn Hoa kỳ ). - GBJ 30-89. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tông cốt thép (Trung quốc).- ... thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. - TCVN 5574-1991 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tông cốt thép .- TCXD 198-1997 Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu tông cốt thép toàn khối. - TCXD...
 • 74
 • 1,429
 • 12
Lập biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Lập biện pháp kỹ thuật thi công tông cốt thép toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... móc ( khi đổ tông ) * Chọn phương pháp thi công tông: Có 3 phương pháp đổ tông toàn khối là:1. Thi công toàn khối cột, dầm, sàn. 2. Thi công cột trước, toàn khối dầm sàn sau.3. Thi ... cẩu.Thùng chứa vữa tông có cơ chế nạp tông vào và đổ tông ra riêng biệt, điều khiển dễ dàng .Công nhân đổ tông đứng trên các sàn công tác thực hiện việc đổ tông. Hoàng Thanh Bình ... hay chưa, vệ sinh cốt thép, tưới nước cho ẩm bề mặt ván khuôn. Đổ tông bằng cần trục tháp tương tự như khi thi công tông cột .Đầm tông sàn bằng đầm bàn và đầm tông dầm bằng đầm...
 • 31
 • 5,640
 • 13
ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐÚC BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐÚC TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Kiến trúc - Xây dựng

... điện nước theo thiết kế . Cốt pha dầm thực hiện đồng thời với cốt pha sàn và tương đối giống như cốt pha móng.Đổ tông dầm sàn : Khối lượng tông dầm sàn : Bê tông dầm:V= 2x(7x0.3x0.1x108 ... TÔNG SÀNXe vận chuyển và xe bơm tông Đầm tông : Bê tông đổ tới đâu phải bố trí người đằm tới đó, trong khi đầm b tông không được để đầm nằm tại một lâu hơn 25 giây, khi thấy mặt b tông ... 95.256 19.05 Bê tông Dầm sàn tầng trệt6 314.28 47.14 Bê tông Cột tầng 17 108.864 21.773 Bê tông dầm sàn tầng 18 448.46 67.26 Bê tông cột tầng 29 108.864 21.773 Bê tông dầm sàn tầng 210 448.46...
 • 39
 • 2,045
 • 12
KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

Kiến trúc - Xây dựng

... u b tông ự ượ ể ế ấ t o s n ph m b tông và b tông c t thép có hình dáng và kích th c theo thi t Để ạ ả ẩ ố ướ ếk .ếB o v b m t l p tông m i đ .ả ệ ề ặ ớ ớ ổB o v k t c u b tông và b tông ... k t c u b tông và b tông c t thép đ c s d ng ự ơ ả ế ấ ố ượ ử ụr ng rãi nh t; h u h t các công trình v nh c u đ u làm b ng b tông c t thép. Trong thi ộ ấ ầ ế ĩ ử ế ằ ốcông b tông c t thép thì ... C p pha móng c t ố ộMóng c t b ng b tông c t thép th ng có 2 lo i: ộ ằ ố ườ ạ+ Móng cho các c t b tông c t thép đ t i ch ;ộ ố ổ ạ ỗ+ Móng c t b tông c t thép đúc s n, c t kim lo i.ộ ố ẵ ộ...
 • 40
 • 1,261
 • 13
KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI docx

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG V CÔNG TÁC CỐT THÉP TRONG THI CÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI docx

Kiến trúc - Xây dựng

... TÁC CỐT THÉPCH NG VƯƠCÔNG TÁC C T THÉPỐTRONG THI CÔNG TÔNG C T THÉP TOÀN KH IỐ Ố Gia công và l p d ng c t thép là m t trong ba quá trình công tác trong thi công b tông c tắ ự ố ộ ố thép ... u dày b ng l p b tông b o v c t thép và đ c làm ơ ộ ể ề ằ ớ ả ệ ố ượb ng các v t li u không n mòn c t thép, không hu b tông. ằ ậ ệ ă ố ỷSai l ch chi u dày l p b tông b o v c t thép so v i thi ... t thép g m các thanh thép tr n thì trong ph m vi đo n n i ch p ế ướ ố ồ ơ ạ ạ ố ậph i có ít nh t hai thanh c t thép ngang.ả ấ ốVII. L P BÊTÔNG B O V C T THÉPỚ Ả Ệ ỐL p b tông b o v c t thép...
 • 34
 • 1,295
 • 12
Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối

Thiết kế khung tông cốt thép toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... 1,05 MPa.Sử dụng thép có:+ Cốt thép φ ≤ 10 mm dùng thép AI có Rs = Rsc = 225MPa.+ Cốt thép φ > 10mm dùng thép AII có Rs = Rsc = 280 MPa.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn Lựa chọn giải ... VegaStarTHIẾT KẾ KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐITên sinh viên: Mã số sinh viên:Số đề: 40PHẦN THÔNG QUA KHI LÀM BÀI Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) I. Lựa chọn giải pháp kết cấu :1. Chọn ... =+ Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn: 297,5 709,1 806,6( / )m m mq p g daN m= + = + =4. Lựa chọn kết cấu máiChọn kết cấu mái sàn sườn toàn khối, không có dầm phụ, chỉ có dầm qua cột.5....
 • 20
 • 2,056
 • 10

Xem thêm