cấp giấy xác nhận mất quốc tịch việt nam tại cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài

Tài liệu Thủ tục cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam docx

Tài liệu Thủ tục cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam docx

Tài liệu khác

... chính: - Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam Lệ phí: - 35USD / trường hợp cấp giấy chứng nhận về quốc tịch Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt nam - Mẫu ... từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp phải xác minhĐối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhânquan thực hiện thủ tục hành chính : - quan đại diện Việt Nam nước ngoài Kết ... chính: Không Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 1- Luật Quốc tịch 1998 ngày 20/5/1998 hiệu lực thi hành từ 01/01/1999 - Luật Quốc tịch 2008 ngày 13/11/208 hiệu lực thi hành từ 01/7/2009...
 • 2
 • 513
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài docx

Tài liệu khác

... Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan thẩm quyền quyết định :Cơ quan đại diện Việt Nam ... thôi quốc tịch Việt Nam ( Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam .v.v.); hoặc + Giấy tờ chứng minh đương sự bị tước quốc tịch Việt Nam ( Quyết định tước quốc tịch Việt Nam .v.v.); hoặc + Giấy ... người mất quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Số bộ hồ sơ: 2 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt...
 • 4
 • 451
 • 0
Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài

Tài liệu khác

... xin cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam. 2. Kèm theo đơn xin cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam phải bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử ... giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam : a) Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam; Thành phần hồ sơ b) Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch Việt ... Mức phí Văn bản qui định 1. Cấp giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam 35 USD Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam Các bước Tên bước Mô...
 • 5
 • 436
 • 0
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra nước ngoài quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài

Tài liệu khác

... về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải xác nhận của quan nhà nước thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là ... 1. Cơ quan đại diện Việt Nam chỉ đăng ký khai sinh cho trẻ em nếu cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam. Thông tư liên tịch ... và nhận kết quả) 2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. 3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở quan đại diện...
 • 5
 • 533
 • 0
Thủ tục hồi hương (Đăng ký thường trú ở Việt Nam) tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục hồi hương (Đăng ký thường trú Việt Nam) tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài

Tài liệu khác

... trú Việt Nam) tạiquan đại diện Việt Nam nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan thẩm quyền quyết định :Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoàiquan hoặc ... đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Trường hợp muốn xin thường trú tại Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam - Người thuộc diện “chưa ... tiếp tại trụ sở của quan đại diện (xem danh sách các quan đại diện chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả) 2. Cơ quan đại diện...
 • 6
 • 381
 • 0
Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam đối với người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài docx

Tài liệu khác

... sự, dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải Cấp giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam đối với người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài Thông tin Lĩnh ... thực hiện TTHC :Giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của quan đại diện (xem danh sách các quan đại diện chức năng ... giám hộ làm Đơn xin cấp Giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam (theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định), trong đó nêu rõ mục đích của việc xin Giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam. 2. Bản...
 • 4
 • 504
 • 0
Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niên tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niên tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài docx

Tài liệu khác

... bước Mô tả bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở quan đại diện hoặc qua bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp Giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam (theo mẫu do Bộ ... Văn bản qui định 1. Cấp giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam 35 USD Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy chứng nhận Giấy xác nhận không quốc tịch Việt Nam Các bước Tên bước Mô ... tại trụ sở của quan đại diện (xem danh sách các quan đại diện chức năng lãnh sự để biết thông tin chi tiết về địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả) Địa chỉ: 2. Cơ quan...
 • 5
 • 452
 • 0
Tài liệu Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam doc

Tài liệu Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại quan đại diện Việt Nam doc

Tài liệu khác

... Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại quan đại diện Việt Nam, mà sổ đăng ký các sự kiện hộ tịch đó đang lưu tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài Trình ... hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của quan đại diện 2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các quan đại diện Việt Nam nước ngoài để biết thông ... tờ hộ tịch tại quan đại diện. b) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính. c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp...
 • 2
 • 467
 • 0
Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài

Tài liệu khác

... nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tạiquan đại diện Việt Nam nước ngoài. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan thẩm quyền quyết định :Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài ... về quan thẩm quyền chứng thực của nước ngoài đó. - quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước thứ ba tại nước sở tại hoặc kiêm nhiệm nước sở ... ngoàiquan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Viên chức lãnh sự hoặc Phòng Lãnh sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: quan đại diện Việt Nam nước ngoài...
 • 6
 • 394
 • 0
Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra nước ngoài quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài

Tài liệu khác

... người sinh ra nước ngoài và quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Công tác lãnh sự Cơ quan thẩm ... mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải xác nhận của quan nhà nước thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là ... quan trực tiếp thực hiện TTHC: quan đại diện Việt Nam nước ngoàiquan phối hợp (nếu có): Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải...
 • 5
 • 506
 • 0
Tài liệu Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh cho công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam pdf

Tài liệu Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh cho công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại quan đại diện Việt Nam pdf

Tài liệu khác

... tục cấp lại bản chính giấy khai sinh cho công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại quan đại diện Việt Nam, mà sổ đăng ký sự kiện hộ tịch đó đang lưu tại quan đại diện Việt Nam nước ngoài ... hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của quan đại diện 2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các quan đại diện Việt Nam nước ngoài để biết thông ... Tờ khai xin cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định) của một trong các đối tượng sau: a) Người được cấp bản chính giấy tờ hộ tịch tại quan đại diện. b) Người đại diện hợp pháp,...
 • 2
 • 1,266
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008