cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt nam

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu khác

... Nội dung Văn bản qui định 1. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: + Là thương nhân được pháp luật nước, vùng ... dung Văn bản qui định nhân. 2. Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: + Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân ... Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có...
 • 6
 • 437
 • 1
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pptx

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pptx

Thủ tục hành chính

... Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ ... nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (mẫu ); 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương ... tả bước 5. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 6. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ ...
 • 4
 • 275
 • 0
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pptx

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pptx

Thủ tục hành chính

... khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (Mẫu MĐ-1) Thông tư số 11/2006/TT-BTM ng Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương ... lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh đại diện của văn phòng tại Việt Nam 1.000.000 đồng/1 giấy phép Thông tư số 73/1999/TT-BTC ... lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài; 5. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là người nưóc ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện; 6....
 • 5
 • 276
 • 0
Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

Tài liệu Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Vam docx

Tài liệu khác

... người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện; 6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương ... bước 1. -Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện 2. ... Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có...
 • 5
 • 373
 • 0
Tài liệu Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Tài liệu Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Tài liệu khác

... đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP) Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài ... đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp lại ... phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy phép Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban...
 • 5
 • 325
 • 0
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ). pps

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ). pps

Thủ tục hành chính

... dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, ... từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu ... Giấy phép Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thông tư số 11/2006/TT-BTM ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để...
 • 4
 • 308
 • 0
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pot

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam pot

Thủ tục hành chính

... nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (theo mẫu); 2. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo ... đóng dấu (giấy uỷ quyền phải được hợp pháp hoá lãnh sự). Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: vụ thương ... sao giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện trừ trưởng đại diện hoặc các giấy tờ có liên quan đến việc xin giấy phép lao động (trong trường hợp cấp lại giấy phép...
 • 6
 • 215
 • 0
Tài liệu Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ppt

Tài liệu Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ppt

Tài liệu khác

... nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 2. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 3. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn ... phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy phép Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban ... chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê:mại quốc tếCơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban...
 • 5
 • 321
 • 0
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Thủ tục hành chính

... chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn phòng đại diện/ chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh. ... Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện. + Bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp. - Số lượng ... Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh...
 • 5
 • 440
 • 0
Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam docx

Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam docx

Thủ tục hành chính

... CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép 10 Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh) Tên thương nhân ... hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại. Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trình ... 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại...
 • 5
 • 423
 • 0
Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam doc

Thủ tục hành chính

... Mô tả bước Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép. 5. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 6. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và ... đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 4. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. ... tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Thành phần hồ sơ 3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy...
 • 4
 • 312
 • 0
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam potx

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam potx

Thủ tục hành chính

... Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp 3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 4. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính ... cá nhân năm gần nhất của các nhân sự đang làm việc tại Văn phòng đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn ... trên giấy biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi...
 • 5
 • 316
 • 0
Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam potx

Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam potx

Thủ tục hành chính

... tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ng Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương ... 1. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (Mẫu MĐ-5) Thông tư số 11/2006/TT-BTM ng Yêu cầu Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước ... thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương...
 • 5
 • 291
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25