cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

Quản trị mạng

... gian, công sức, cắt giảm chi phí lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công 2/4 Cung cấp dịch vụ hành công trực tuyến qua Portal Khó khăn đưa dịch vụ công lên mạng Đưa dịch vụ hành công lên ... mật cho giao dịch trực tuyến đòi hỏi cao Chính vậy, mức độ mức độ phù hợp để triển khai dịch vụ hành công trực tuyến Việt Nam Lợi ích xây dựng dịch vụ hành công trực tuyến mức độ Chính phủ điện ... Cung cấp dịch vụ hành công trực tuyến qua Portal Áp dụng hoàn cảnh thực tế Việt Nam nay, dựa trạng ứng dụng Internet, trạng dịch vụ hành công, việc thực trực tuyến dịch vụ nên hoàn thiện...
 • 4
 • 280
 • 2
Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

Công nghệ thông tin

... tiện cho tổ chức, công dân Các cấp độ dịch vụ công trực tuyến: cấp độ Dịch vụ hành công độc lập (Service Islands): 12 Hầu hết dịch vụ hành công trực tuyến Việt Nam cấp độ Mỗi quan nhà nƣớc sở ... hợp thành dịch vụ hành công điện tử liên thông quan liên quan hạn chế 2.2 Nhận xét chung trạng cung cấp dịch vụ hành công trực tuyến Hình thức chủ yếu giao dịch dịch vụ hành công thông qua giao ... Đây cấp độ cao dịch vụ hành công trực tuyếncấp độ này, hạn chế cấp độ dịch vụ hành công trực tuyến đƣợc giải triệt để Đồng thời, cấp độ cho phép khả phối hợp xử lý công việc phận chức quan...
 • 99
 • 1,029
 • 4
nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web (web services) giải quyết bài toán về cung cấp dịch vụ hành chính công của hà nội

nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web (web services) giải quyết bài toán về cung cấp dịch vụ hành chính công của hà nội

Quản trị mạng

... từ ta có dịch vụ WS Ta biết tiến hành công việc với ta dịch vụ đưa ra? Đặc tả kỹ thuật kiểm soát dịch vụ WS cho phép ta xem xét tập hợp dịch vụ WS đưa máy chủ đặc biệt để tìm dịch vụ ta cần tới ... trả dịch vụ hỗ trợ (suppport) hình Dạng dịch vụ WS liên quan (relevance) sử dông để xác định dịch vụ WS có liên quan tới ngữ cảnh ứng dụng cụ thể việc thiết lập tham số cần thiết để gọi dịch vụ ... ý UDDI, tương lai có khả công ty tích hợp với cách trực tuyến: công ty tìm dịch vụ từ vài công ty khác có khả tìm dịch vụ cần thiết mét đăng ký (kể đăng ký mang tính công cộng cá nhân đưa lên...
 • 49
 • 625
 • 0
ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TÌNH HUỐNG UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TÌNH HUỐNG UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Kinh tế

... c gi i quy t công vi c hi u qu cho công dân t ch c, th ch hóa m i quan h gi a quy n công dân trình gi i quy t h s chuy n bi n quan h gi HCNN v i t ch c công dân, n hóa th t c hành chính, gi m ... cách th c gi i quy t công vi c hi u qu cho công dân t ch c, th ch hóa m i quan h gi a quy n công dân trình gi i quy t h b n quan h gi quan HCNN v i t ch n hóa th t c hành chính, gi m phi n hà, ... NG D CH V HÀNH CHÍNH CÔNG 2.1 M t s khái ni m 2.2 D ch v hành công 2.2.1 B n ch a DVHCC 2.2.2 Các lo n c a DVHCC 2.2.3 Các y u t c u thành DVHCC...
 • 90
 • 338
 • 1
Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO

Thạc sĩ - Cao học

... thành phần chất lương dịch vụ hành công có ảnh hưởng đến hài lòng người dân 1.1 Dịch vụ hành công: Dịch vụ hành công lọai hình dịch vụ công quan hành nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể công ... khái niệm dịch vụ hành công mà sử dụng khái niệm dịch vụ công cho tất lọai dịch vụ, nhiên nước thừa nhận dịch vụ công quan hành nhà nước cung ứng cho công dân tổ chức Dịch vụ hành công có đặc ... dân dịch vụ hành công biến quan sát: - Sự hài lòng dịch vụ hành công 33 - Sự hài lòng với cung cách phục vụ quan hành - Nhìn chung hài lòng thực dịch vụ hành công Sự hài lòng người dân dịch vụ hành...
 • 156
 • 3,004
 • 40
Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.pdf

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... thành phần chất lương dịch vụ hành công có ảnh hưởng đến hài lòng người dân 1.1 Dịch vụ hành công: Dịch vụ hành công lọai hình dịch vụ công quan hành nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể công ... khái niệm dịch vụ hành công mà sử dụng khái niệm dịch vụ công cho tất lọai dịch vụ, nhiên nước thừa nhận dịch vụ công quan hành nhà nước cung ứng cho công dân tổ chức Dịch vụ hành công có đặc ... dân dịch vụ hành công biến quan sát: - Sự hài lòng dịch vụ hành công 33 - Sự hài lòng với cung cách phục vụ quan hành - Nhìn chung hài lòng thực dịch vụ hành công Sự hài lòng người dân dịch vụ hành...
 • 156
 • 1,017
 • 4
ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

Kế hoạch kinh doanh

... cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến quy định khoản Điều 11 Nghị định số 97 hoạt động cung cấp thông tin trang thông tin điện tử cá nhân sau: Doanh nghiệp xây dựng công khai Quy chế cung cấp, ... Do tầm quan trọng hệ thống xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, hệ thống sở hạ tầng mạng www.dangkykinhdoanh.info thiết lập dựa sở sau: o Sử dụng công nghệ ... hội trực tuyến www.dangkykinhdoanh.info: có với ưu điểm sở hạ tầng kỹ thuật đại, dung lượng kết nối internet lớn, đảm bảo hệ thống trang tin điện tử dùng để cung cấp mạng xã hội trực tuyến...
 • 5
 • 1,288
 • 29
Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tum

Kinh tế

... c hi n 1.3.2 Các ñ c ñi m c a d ch v hành công Vi c cung ng d ch v hành công g n li n v i th m quy n hành chính- pháp lý c a quan hành nhà nư c D ch v hành công ho t ñ ng ph c v cho ho t ñ ng qu ... 1.3 D CH V HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ S HÀI LÒNG C A NGƯ I DÂN 1.3.1 D ch v hành công 1.3.1.1 D ch v công D ch v công ho t ñ ng ph c v nhu c u chung thi t y u, quy n nghĩa v b n c a công dân quan nhà nư ... 1.3.1.2 D ch v hành công D ch v hành công ho t ñ ng t ch c hành th c hi n liên quan ñ n vi c ph c v quy n nghĩa v b n c a công dân ph c v ho t ñ ng qu n lý nhà nư c, v b n d ch v quan nhà nư c...
 • 26
 • 816
 • 4
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam . pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế, xây dựng các cổng điện tử, đặc biệt là chính phủ điện tử, thương mại điện tử với các dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam . pdf

Báo cáo khoa học

... vụ mối quan tâm khác nhau, hỗ trợ chức dịch vụ phong phú, phục vụ cộng đồng, phục vụ tổ chức hành Portal khách hàng Portal B2B Portal cho người lao động Portal cho nhà đầu tư Cơ sở hệ thống Portal ... thoại trực tuyến: Dịch vụ cho phép nhóm người dùng hội thoại trực tuyến với thông qua môi trường Internet, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý họ Có thể liệt kê nhiều loại dịch vụ trực tuyến ... hình thành phát triển Portal thể qua sơ đồ sau (hình 1.13) Giá trị thông tin dịch vụ Website (1) - Thông tin hoạt động quan - Thông tin quảng cáo Portal Portal (2) - Một số dịch vụ đặc trưng Portal...
 • 69
 • 1,332
 • 2
Dịch vụ hành chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Dịch vụ hành chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Báo cáo khoa học

... VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1.1 Quan niệm dịch vụ hành công Để tìm hiểu quan niệm DVHCC phải bắt đầu tiếp cận từ DVC, khái niệm có liên quan trực ... VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 11 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ hành công 11 1.2 Cung ứng dịch vụ hành công nước học rút cho Việt Nam 43 Chương 2: THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH ... quyền hành dịch vụ công, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Diệp Văn Sơn (2002), Cần hiểu tổ chức tốt dịch vụ công, dịch vụ hành công, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Võ Kim Sơn (2002), Dịch vụ công...
 • 363
 • 836
 • 4
ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx

Thạc sĩ - Cao học

... thành phần chất lương dịch vụ hành công có ảnh hưởng đến hài lòng người dân 1.1 Dịch vụ hành công: Dịch vụ hành công lọai hình dịch vụ công quan hành nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể công ... khái niệm dịch vụ hành công mà sử dụng khái niệm dịch vụ công cho tất lọai dịch vụ, nhiên nước thừa nhận dịch vụ công quan hành nhà nước cung ứng cho công dân tổ chức Dịch vụ hành công có đặc ... dân dịch vụ hành công biến quan sát: - Sự hài lòng dịch vụ hành công 33 - Sự hài lòng với cung cách phục vụ quan hành - Nhìn chung hài lòng thực dịch vụ hành công Sự hài lòng người dân dịch vụ hành...
 • 156
 • 1,418
 • 13
Cấp Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến doc

Cấp Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến doc

Thủ tục hành chính

... Thông tin Truyền thông quy định Thông tư + Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm yêu cầu sau: - Loại hình dịch vụ (trò chuyện trực tuyến, tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn ... cung cấp dịch vụ tổ chức, doanh nghiệp quản lý - Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến ... thực thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền định theo quy định: Bộ Thông tin Truyền thông + Cơ quan người có thẩm quyền ủy quyền phân cấp thực (nếu...
 • 3
 • 304
 • 1
nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ủy ban nhân dân phường mỹ an, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ủy ban nhân dân phường mỹ an, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Kinh tế - Quản lý

... Hàm ý sách Tổng quan vấn đề nghiên cứu Về mặt lý thuyết: hệ thống hoá vấn đề lý thuyết dịch vụ, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ hành công hài lòng khách hàng dịch vụ hành công nghiên cứu ... giả hành công Việt Nam, dịch vụ hành công hoạt động nhân danh công quyền Nhà nước đáp ứng yêu cầu người dân từ trật tự trị an tới thủ tục giấy tờ hành 1.1.4 Đặc điểm dịch vụ hành công Về bản, dịch ... trước nhân dân xã hội chất lượng, số lượng dịch vụ hành công Dịch vụ hành công không nhằm mục tiêu lợi nhuận, đối tượng thụ hưởng dịch vụ hành công không trực tiếp trả tiền, nhiên có trường hợp...
 • 26
 • 1,549
 • 8
nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Thạc sĩ - Cao học

... dịch vụ công quan hành nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể công dân tổ chức dựa qui định pháp luật ( L ê C h i M a i , 00 , t r ) [3 ] b Những đặc trưng dịch vụ hành công Dịch vụ hành công ... TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1.1 Dịch vụ hành công a Khái niệm Dịch vụ hành công ... tác động đến dịch vụ hành công e Chất lượng dịch vụ hành công g Phân biệt DVHCC với hoạt động quản lý nhà nước 1.1.2 Sự hài lòng người dân mối quan hệ với chất lượng dịch vụ hành công a Sự hài...
 • 26
 • 839
 • 2
đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã cửa lò – nghệ an

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã cửa lò – nghệ an

Kinh tế

... TRƯNG CỦA DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Dịch vụ hành công có đặc trưng riêng, phân định với lọai dịch vụ công cộng khác: Thứ nhất: Việc cung ứng dịch vụ hành công gắn với thẩm quyền họat động quan hành ... liên quan, dịch vụ hành công phân lọai Trên sở phân tích, so sánh dịch vụ hành công với họat động quản lý nhà nước với lọai dịch vụ công lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng, thấy dịch vụ hành công ... chất lượng dịch vụ cụ thể định nghĩa chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ công, dịch vụ hành công, đồng thời nêu đặc điểm dịch vụ hành công Chương trình bày mô hình chất lượng dịch vụ số tác...
 • 184
 • 1,989
 • 27
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh khánh hòa

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh khánh hòa

Kinh tế

... chủ thể cung cấp, dịch vụ hành công chia thành: dịch vụ quan hành cung cấp trực tiếp; dịch vụ tổ chức dịch vụ công nhà nước cung cấp dịch vụ cá nhân, tổ chức phi nhà nước cung cấp Theo lĩnh vực ... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT .8 1.1 Dịch vụ hành công quan hành nhà nước 1.1.1 Khái niệm dịch vụ hành công 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ hành công ... lượng dịch vụ hành công quan hành nhà nước tỉnh Khánh Hòa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT 1.1 Dịch vụ hành công quan Hành Nhà nước 1.1.1 Khái niệm dịch...
 • 159
 • 3,067
 • 45

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25