cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thể chế, pháp luật và thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) là một ... của các quan HCNN. 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm:Để giải quyết một công ... vấn đề cải cách TTHC theo chế một cửa trong giai đoạn hiện nay với tư cáchmột trong những biện pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần làm thay đổi căn bản phương thức điều hành...
 • 78
 • 3,467
 • 22
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theochế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3 51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEOCHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ ... trước khi áp dụng chế Một cửa 332.2 Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế một cửa ở Sở TNMT & NĐ Hà nội 352.2.1Khái quát chung về cải cách TTHC theo chế một cửa của Sở TNMT ... dân.1.3.3 Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, chế " ;một cửa& quot; đã trở thành một trong những giải pháp hữu...
 • 78
 • 2,255
 • 16
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.5Qui trình giải quyết 27Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ ... giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tạiSở TNMT & NĐHN 46Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ ... cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, chế " ;một cửa& quot; đã trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải...
 • 40
 • 1,470
 • 4
Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Công nghệ thông tin

... quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế một cửa giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi  Đơn giản hoá và giảm thời gian công ... CÔNG DÂNOHỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA”Các biểu mẫuHồ sơ Kết luậnQua quá trình thực hiện đề tài, em đã phân tích hệ thống và đưa ra các quy trình cũng như cách thức làm việc và tổ chức ... Sơ đồ phân rã chức năngHệ thống quản lý một cửa 1.Tiếp nhận hồ sơ3.Trả kết quả4.Thống kê, báo cáo1.1.Cập nhật hồ sơ1.2.Kiểm tra hồ sơ1.3.Vào sổ theo dõi 1.4.Lập phiếu biên nhận1.5.Lập...
 • 28
 • 835
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

Công nghệ thông tin

... lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 2.3. Trả kết quảSinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 49 Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo ... quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG o0o XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤQUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSinh ... cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa CHƯƠNG I. MÔ TẢ BÀI TOÁN I. Mục đích của đề tài- Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế “một...
 • 122
 • 959
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 1: Cải cách hành chínhmột số vấn đề lý luận về chế " ;một cửa& quot;. Chương 2: Tinh hình cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; tại quan hành chính nhà ... thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot;. Phương pháp lịch sử: Xem xét pháp luật về cải cách hành chính nói chung và trong cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; ... hiện chế một cửa, chế một cửa liên thông tại quan hành chính nhà nước ở địa phương. Cơ chế " ;một cửa& quot; được hình thành trong quá trình thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành...
 • 20
 • 1,543
 • 3
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

Kinh tế - Quản lý

... về cải cách thủ tục hành chính chế một cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND thị xã Tam ĐiệpChương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách ... chung.II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP1. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND Thị ... NGHIỆM CẢI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC1. Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa liên thông” tại UBND thành phố Ninh BìnhThành...
 • 109
 • 5,096
 • 54
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện thanh oai

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND huyện thanh oai

Khoa học xã hội

... cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND huyện Thanh Oai.CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢICÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.1.1 Khái quát chung về thủ tục hành chính. 1.1.1. ... quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tạiUBND huyện Thanh Oai.2.3.1 Ưu điểm. Một là, việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND ... 62.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBNDhuyện Thanh Oai.2.2.1. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theochế một cửa tại UBND huyện...
 • 56
 • 1,821
 • 13
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND thành phố Long Xuyên - Thực trạng và giải pháp

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “Một cửa” tại UBND thành phố Long Xuyên - Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiện quả và hiện đại. 1.1.2. Cải cách thủ tục hành chính: Cải cách thủ tục hành chính hay còn gọi là cải cách thể chếmột ... của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện chế một cửa, chế một cửa liên thông tại quan hành chính nhà nước ở địa phương; đồng thời, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, ... tục hành chính chínhmột trong những giải pháp phù hợp nhất. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nội dung cốt lõi và trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC) hiện nay. Thủ tục hành chính...
 • 22
 • 1,385
 • 5
Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ  quận tây hồ  thành phố hà nội

Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội

Xã hội học

... đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa phảidựa trên sở quan điểm, đường lối chính trị, chủ trương, chính ... hình một cửa trong cải cách thủ tục hành chính. Để làm được điều này cần tăng cường tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa , tổ chức các lớp học về cải cách hành chính, ... 141.1. Thủ tục hành chính 141.2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 152. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa 152.1. Khái niệm và bản chất của chế một cửa ...
 • 40
 • 1,940
 • 15
Thủ tục Phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông potx

Thủ tục Phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo chế một cửa, chế một cửa liên thông potx

Thủ tục hành chính

... hiện thủ tục hành chính: Không. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg, ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện chế một cửa, chế ... thực hiện: Không. c) quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ Phú Yên. d) quan phối hợp: Không. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. - Lệ phí: Không. ... 20 ngày. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. - quan thực hiện thủ tục hành chính: a) quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên. b) quan hoặc người thẩm quyền...
 • 2
 • 997
 • 0

Xem thêm