cơ sở xác định phương hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

tăng cường quản nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị nội, năm 2014 i LI M U Sau tỏi lp tnh nm 1997, H Nam c bit n l mt ... quốc dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị Ngời hớng dẫn khoa học: TS Đỗ KIM HOA nội, năm 2014 LI M U ... im, tớnh cht ca i tng qun lý, ch th qun v cụng c qun - V i tng qun Trong quan h qun lý, i tng qun cú nh hng nht nh ti vic xỏc nh ni dung v phng thc qun Nhn thc c ny s gúp phn...
 • 129
 • 560
 • 2

tăng cường quản nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị nội, năm 2014 i LI M U Sau tỏi lp tnh nm 1997, H Nam c bit n l mt ... quốc dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị Ngời hớng dẫn khoa học: TS Đỗ KIM HOA ii nội, năm 2014 LI M U ... im, tớnh cht ca i tng qun lý, ch th qun v cụng c qun - V i tng qun Trong quan h qun lý, i tng qun cú nh hng nht nh ti vic xỏc nh ni dung v phng thc qun Nhn thc c ny s gúp phn...
 • 135
 • 826
 • 2

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... khu công nghiệp phát triển kinh tế xã hội, Luân văn nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng hiệu công tác quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Phương ... thiếu quản Nhà nước với tư cách chủ thể kinh tế quốc dân Như Nhà nước thực chức quản đòi hỏi khách quan, nhu cầu tất yếu việc sử dụng đất đai Nhà nước không quản công cụ pháp luật, công ... theo định hướng Nhà nước 43 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH NAM 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Nam 2.1.1...
 • 112
 • 252
 • 0

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Môi trường

... trình phát tri n c a đô th 1.2.1 N i dung c a qu n Nhà n Vai trò qu n Nhà n qu n Nhà n c v đ t đai c v đ t đai đ c th hi n n i dung c a c đ i v i đ t đai N i dung c a Qu n Nhà n đai ... c coi tài c quan tâm gìn gi phát huy ti m n ng Quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nh ng yêu c u to l n đ i v i công tác qu n nhà n qu n nhà n ng Nhà n c v m i m t c a đ i s ng ... m t ng c ng công tác qu n s d ng qu đ t dành cho phát tri n khu công nghi p đ a bàn t nh Nam đ n n m 2020 1 CH C S LU N CHUNG V NG T AI VÀ QU N LÝS D NG T AI CHO CÁC KHU CÔNG NGHI P...
 • 115
 • 285
 • 0

Tăng cường công tác quản nhà nước đối với hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh hưng yên

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh hưng yên

Kinh tế

... niệm quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón a) Quản Nhà nước Theo Giáo trình quản hành nhà nước: Quản Nhà nước tác động tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội hành ... quản Nhà nước mang đặc điểm chung quản Nhà nước, bao gồm đặc điểm sau: - Quản Nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương nhà nước Quản Nhà nước ... niệm quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón sau: Quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón tác động chủ thể quản quan quản Nhà nước cách liên tục, tổ chức tới đối tượng quản...
 • 101
 • 710
 • 1

Quy định phân cấp công tác quản nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bản tỉnh yên bái

Quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bản tỉnh yên bái

Quản lý nhà nước

... luật Nhà nớc tín ngỡng, tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn tỉnh; c) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, quyền địa phơng tỉnh thực nhiệm vụ quản nhà nớc hoạt động tín ngỡng, tôn giáo địa bàn tỉnh ... Việt Nam Sở Giáo dục Đào tạo: Phối hợp với quan quản nhà nớc tôn giáo cấp tỉnh hớng dẫn, kiểm tra, quản việc tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Sở Kế ... ngỡng, tụn giỏo phm vi địa bàn hành cấp quản Ngoài thẩm quyền trách nhiệm quy định khoản 1, khoản Điều Quy định này, công tác quản nhà nớc hoạt động tín ngỡng, tôn giáo địa phơng, Uỷ ban nhân...
 • 13
 • 1,203
 • 3

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY GIAI ĐOẠN 2001 2005

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2001 2005

Kế toán

... hợp chặt chẽ tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp với công nghiệp quốc doanh ( Trung ương, địa phương) để hình thành cấu ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xuất hợp Tây Để giải hai ... phẩm truyền thống ; Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sở sản xuất điều cần thiết giai đoanj để tránh hàng nhái, hàng chất lượng Sở công nghiệp phối hợp với Sở khoa học công nghệ môi trường ... vào khu cụm công nghiệp theo định hướng ngành nghề Đối với thị xã : Tận dụng tối đa sở có, đầu tư chiều sâu nâng cao xuất chất lượng, đồng thời xây dựng cụm điểm công nghiệp Đối với thị xã Đông...
 • 28
 • 319
 • 0

tăng cường quản nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố nội

tăng cường quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn - Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng công tác quản nhà ... địa bàn huyện khó khăn; nhu cầu vốn lớn song khả địa phƣơng nguồn đóng góp nhân dân hạn chế Đi kèm theo công tác quản nhà nƣớc bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế Đối với quan quản nhà nƣớc công ... kết công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà...
 • 97
 • 911
 • 16

Phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái đến năm 2020

Phương hướng, giải pháp thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái đến năm 2020

Kinh tế

... cấu hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ sản xuất công nghiệp Ban quản khu công nghiệp cấp tỉnh quan quản trực tiếp khu công nghiệp, khu chế xuất phạm vi địa hành tỉnh, thành phố trực thuộc ... Nhân tố định phát triển KCN vai trò to lớn Nhà nước Vai trò Nhà nước thể sách, chế phát triển KCN Ngoài ra, Nhà nước sách hỗ trợ kinh tế cho KCN địa bàn khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển hệ ... thành phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm 2012 49 2.2.2 Khái quát Khu công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái 50 2.2.3 Hệ thống tổ chức quản hoạt động khu công...
 • 118
 • 395
 • 1

Tăng cường quản nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố nội

Tăng cường quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Kinh tế

... quản nhà nước trình xây dựng nông thôn - Chương 2: Thực trạng công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản nhà ... kết công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước ... dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội chậm tiến độ? - Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội gì? Mục...
 • 5
 • 1,061
 • 24

tăng cường quản nhà nước đối với hàng may mặc gia công xuất khẩu tại hải quan nội

tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng may mặc gia công xuất khẩu tại hải quan hà nội

Kinh tế

... 2.2.3 luận gia công hàng may mặc xuất luận quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất 16 Thực tiễn quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất 29 giới Việt Nam Kinh nghiệm quản nhà nước ... dụng công cụ phương pháp nào? (2) Các doanh nghiệp tham gia hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội nào? (3) Công tác quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội diễn nào? (4) Quản ... hệ thống hóa luận thực tiễn quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội năm qua, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội, đề...
 • 137
 • 298
 • 2

Tăng cường quản nhà nước đối với chi ngân sách cho giáo dục phổ thông ở tỉnh nghệ an

Tăng cường quản lý nhà nước đối với chi ngân sách cho giáo dục phổ thông ở tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... Đào tạo Kho bạc Nhà nước trung ương; quan quản địa phương: Sở Tài chính, Sở Giáo dục Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố nơi đơn ... tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm Nhà nước địa phương Cụ thể hóa chủ trương nhà nước giai đoạn thành tiêu cho kỳ kế hoạch Kết hợp với định mức chi, tiêu trở thành yếu tố để xác định ... giúp cho nhà quản đánh giá thực trạng quản chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo, mà để từ đề sách, biện pháp đắn, kịp thời hiệu quả; mặt khác sở cho nhà quản lý, nhà hoạch định 31...
 • 143
 • 131
 • 1

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP PHƯƠNG HƯỚNG và GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN các KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI đoạn 2006 2010

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP  PHƯƠNG HƯỚNG và GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN các KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI đoạn 2006  2010

Khoa học xã hội

... quản KCN Việt Nam UBND tỉnh, thành phố Đồng thời, Ban quản KCN tỉnh, thành phố quản trực tiếp KCN phạm vi địa hành Cuối cùng, KCN chịu quản trực tiếp Ban quản KCN cấp tỉnh, thành ... tế xã hội để phát triển công nghiệp Đó nguồn lực đất nước, nhà đầu tư nước tập trung vào khu công nghiệp từ chúng tạo bước đột phá phát triển ngành công nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế ... quy hướng dẫn ngành, địa phương tổ chức thực Ở tỉnh, thành phố Ban quản KCN tỉnh, thành phố trực tiếp làm đầu mối xử vấn đề cụ thể theo quy định Ban quản chịu quản trực tiếp Ban quản...
 • 73
 • 358
 • 0

Tăng cường quản Nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội

Tăng cường quản lý Nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Cao đẳng - Đại học

... quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn - Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng công tác quản nhà ... địa bàn huyện khó khăn; nhu cầu vốn lớn song khả địa phƣơng nguồn đóng góp nhân dân hạn chế Đi kèm theo công tác quản nhà nƣớc bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế Đối với quan quản nhà nƣớc công ... kết công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà...
 • 97
 • 258
 • 0

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

... vụ Ban quản dự án công trình điện miền Bắc năm 2009 – 2010 -4-  Phương hướng phát triển Ban Trên sở thành tích đạt được, vào mục tiêu kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước, định hướng phát triển ... tư xây dựng công trình, thiết kế sở, lập báo cáo khả thi Những công việc Ban QLDA thường định nhà thầu tư vấn tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn Các nhà thầu tiến hành thực công việc ... chặt chẽ với ủy ban nhân dân địa phương để giải khiếu nại dân để tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án - 29 - Công tác lựa chọn nhà thầu thi công thực công trình  Công tác lựa chọn nhà thầu Công tác...
 • 34
 • 418
 • 0

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kinh tế - Thương mại

... nghĩa xã hội tạo hệ thống công nghiệp nặng đặc biệt công nghiệp điện tử chế tạo máy móc, công nghiệp nhẹ chế biến II ) Công nghiệp hóa, đại hoá Việt Nam Đặc điểm công nghiệp hoá đại hoá : a Đặc ... thống công cụ ( nh luật pháp, kế hoạch, sách chế quản ) thích hợp đồng nhà nớc pháp quyền - Phát triển CNH HDH thành công phảI lấy yếu tố ngời mà nguồn nhân lực định III Mục tiêu thách thức công ... lớn, quy mô vừa nhỏ - Phát triển CNH HDH thực đợc sở khai thác tối đa nguồn vốn nớc nớc - Phát triển CNH HDH phảI đợc thực sở phát triển chiến lợc hớng xuất thay nhập - Phát triển CNH HDH đợc...
 • 7
 • 462
 • 0

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Kinh tế - Thương mại

... Thực trạng đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Nam Đặc điểm KCN địa bàn Nam Theo quy hoạch phát triển KCN đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 địa bàn tỉnh Nam khu công nghiệp tập trung Thủ tướng ... VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM I Giải pháp khu công nghiệp Bộ máy khu công nghiệp Không ngừng hoàn thiện máy quản khu công nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý, ... quản lý, cán quản sang địa phương khác: Nội, Hưng yên…Thậm chí nước để học tập tích lũy kinh nghiệm Tăng cường phân cấp quản Nhà nước cho Ban quản KCN Sự phân cấp nên tiến hành đồng...
 • 56
 • 474
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng thân thiện môi trường. Nghiên cứu điển hình khu công nghiệp Việt Hương 2

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng thân thiện môi trường. Nghiên cứu điển hình khu công nghiệp Việt Hương 2

Công nghệ - Môi trường

... nhiên liệu Các vấn đề quản chất thải rắn công nghiệp Công tác quản chất thải rắn công nghiệp chất thải công nghiệp nguy hại hạn chế Hệ thống quản đồng chưa thiết lập, sở xử chất thải ... UBND tỉnh Bình Dương UBND Huyện Sở TN & MT tỉnh Bình Dương Các phòng chức Phòng QLMT Thanh tra Trung tâm BVMT Các Sở: - Sở KH & CN Sở CN Sở Xây Dựng Sở TM & DV Sở NN & PTNT Sở Y Tế Sở Công An Sở ... nguồn nước thải khu, cụm công nghiệp doanh nghiệp nằm KCN đòa bàn Tỉnh Tải lượng ô nhiễm tiếp tục gia tăng giải pháp tăng cường kiểm soát nguồn nước thải công nghiệp Hậu khả khai thác nước sông...
 • 87
 • 686
 • 2

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững

Kinh tế

... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 83 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền ... bàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững hay chưa? 2.1.2 Nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh? 2.1.3 Giải pháp cho phát triển khu cong nghiệp địa bàn ... hội học cách vấn số nhà hoạch định sách, nhà nghiên cứu nhà quản tỉnh trung ương liên quan Cụ thể điều tra bảng hỏi 05 doanh nghiệp kinh doanh KCN 45 doanh nghiệp KCN địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
 • 129
 • 581
 • 4

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

Quản trị kinh doanh

... Vì cần biện pháp thúc đẩy công nghiệp phát triển để phát triển kinh tế tỉnh nhà Và đầu tư phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh yếu tố thúc đẩy phát triển công nghiệp nên cần trọng Chất lượng ... cân đối điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn Dự thảo chương trình, kế hoạch xếp, đổi phát triển doanh nghiệp nhà nước địa phương quản Kế hoạch phát triển doanh nghiệp ... đầu tư nước, nước địa bàn tỉnh; khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quản nguồn hỗ trợ thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh phạm vi địa phương, tổng hợp thống quản vấn đề doanh nghiệp, kinh...
 • 45
 • 430
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25